Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis serveru Microsoft Project 2002 Service Pack 1

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:830240
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Microsoft vydala aktualizaci Microsoft Project Server 2002. Tato aktualizace zvyšuje zabezpečení a zlepšuje stabilitu a výkon
Úvod
Tento článek popisuje, jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1 (SP1). Dále tento článek popisuje problémy vyřešené Microsoft Project Server 2002 s aktualizací SP1.
Další informace
Důležité: Před instalací této aktualizace zkontrolujte, zda splňují následující požadavky:
 • Máte nainstalován Microsoft Project Server 2002.
 • Máte Instalační služba Microsoft Windows Installer 2.0 nebo novější.
Další informace o Instalační služba Windows Installer požadavku, naleznete v části "Instalační služba Windows Installer aktualizovat požadavky".

Jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci

Aktualizaci instalace sady Microsoft Project Server 2002 Microsoft Project Server 2002 s aktualizací SP1, postupujte takto:

Poznámka: Důrazně doporučujeme zálohovat databázi plánu projektu před pokračováním instalace této aktualizace. Nelze vrátit zpět nebo tuto aktualizaci odebrat. Před spuštěním aplikace Server Service Pack 1 aktualizace SQL by mělo být provedeno zálohování databáze. Navíc důrazně doporučujeme zálohovat databázi Microsoft SharePoint popřípadě.
 1. V Průzkumníkovi Windows vytvořte složku na jednotce C: a název složky kb830240.
 2. Nainstalovat Microsoft Project Server Service Pack 1 SQL aktualizace upgrade databáze plánu projektu. Postupujte takto.

  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  323330Postup zálohování, naplánovat a obnovení databáze serveru Microsoft Project
  1. Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

   DownloadDownload the English version of the Project Server Service Pack 1 SQL update package now.
   Datum vydání: 23. března 2004

   Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
   Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

   Poznámka: Lokalizovaná verze Project Server Service Pack 1 SQL aktualizace, navštivte následující web společnosti Microsoft:
  2. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte instalační soubor Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1 SQL (například Projectserver2002-kb830240-sqlfile-fullfile-enu.exe) C:\kb830240 složky.
  3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor aktualizace Project Server 2002 Service Pack 1 SQL staženy v krocích 2 c a 2d a extrahovat soubory do složky C:\kb830240.
  4. K instalaci aktualizace je požadováno Osql.exe soubor na počítači, kde je spuštěn soubor CMD v dalším kroku. Pokud spuštění souboru Upgdb101.cmd v počítači, kde je umístěna databáze plánu projektu Osql.exe soubor by měl již existovat.

   Poznámka: Soubor Osql.exe je také k dispozici na disku CD-ROM Project Server 2002 ve složce \support\database.
  5. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
  6. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
  7. Spusťte soubor Upgdb101.cmd s následující parametry příkazového řádku. Zadejte následující (bez psaní větší - než (<) nebo menší než (>) znaky), a stiskněte klávesu ENTER:
   Upgdb101.cmd <sql server name > <database name > <system administrator account login > <system administrator account password >
   Nebo pokud používáte ověřování systému Windows SQL Server jako aktuálně přihlášeného uživatele, zadejte následující a stiskněte klávesu ENTER:
   Upgdb101.cmd <sql server name > <database name >
   Poznámka: Podle opustit vypnout správce systému přihlašovací účet a heslo, bude soubor příkazu předpokládají ověřování systému Windows k serveru SQL. Zadat název serveru SQL soubor příkazu převezmou název databáze je ProjectServer.
  8. Na příkazovém řádku zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER.
 3. Nainstalovat server Project Server 2002 SP1. Postupujte takto:
  1. Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

   DownloadDownload the English version of Project Server 2002 Service Pack 1 package now.
   Datum vydání: 23. března 2004

   Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
   Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

   Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou verzi Project Server 2002 SP1, navštivte následující web:
  2. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor instalace Project Server 2002 SP1 (například Projectserver2002-kb830240-fullfile-enu.exe) C:\kb830240 složky.
  3. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na Project Server 2002 SP1 instalace souboru, který jste stáhli v kroky 3 c a 3d spustit instalační program.
  4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
  5. Výzva vložte vaší původní Project Server 2002, vložte jej a klepněte na tlačítko OK.
  6. Postupujte podle pokynů na obrazovce nainstalujte aktualizaci.
 4. Pokud používáte SharePoint Team Services, nainstalujte Office XP Service Pack 3 (SP3) pro službu SharePoint Team Services.

  Poznámka: Při instalaci aktualizace Office XP SP3 v počítači se systémem Microsoft Windows Server 2003, Office XP SP3 není aktuálně kompatibilní se službou SharePoint Team Services. Pokud chcete spustit SharePoint Team Services v počítači se systémem Windows Server 2003, neinstalujte Office XP SP3 nyní.

  Další informace o získání a instalace aktualizace Office XP Service Pack 3 pro službu SharePoint Team Services klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  833845Přehled aktualizace Service Pack 3 sady Office XP pro službu SharePoint Team Services
  Po instalaci aktualizace Office XP Service Pack 3 pro službu SharePoint Team Services je nutné aktualizovat soubory vlastní šablonu. Postupujte takto:
  1. Spusťte soubor stswiz.exe.

   Soubor stswiz.exe je část původní instalace Project Server 2002 a lze nalézt ve složce \Support na disk CD-ROM aplikace Project Server 2002. Přeinstaluje soubory vlastní šablonu.
  2. Klepněte na tlačítko provizí další SharePoint weby pro Project Server
  3. V seznamu dostupných webů klepněte na webu, kde je nainstalován SharePoint.
  4. Klepněte na tlačítko Další
  5. Po dokončení STSWIZ klepněte na tlačítko Dokončit
  6. Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

   DownloadDownload the English version of Project Server 2002 SharePoint Team Services update package now.
   Datum vydání: 23. března 2004

   Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
   Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

   Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou verzi aktualizace Project Server 2002 SharePoint Team Services, navštivte následující web:
  7. Klepněte na tlačítko Uložit uložte instalační soubor aktualizace Microsoft Project Server 2002 SharePoint Team Services (například Projectserver2002-kb830240-stsfile-fullfile-enu.exe) složky C:\kb830240.
  8. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor aktualizace Project Server 2002 SharePoint Team Services, který jste stáhli kroky 4b až 4 d a extrahovat soubory do složky C:\kb830240.
  9. Ve složce C:\kb830240 poklepejte Setup.exe aktualizace souborů šablony.
  10. Zkopírujte soubor Upgwebs.cmd a soubor Stswizup.vbs složka \inetpub\wwwroot.
  11. Aktualizované šablony bude automaticky obsahovat nové podsady webových souborů. Aktualizovat existující podsady webových souborů, spusťte z příkazového řádku soubor Upgwebs.cmd.

   Poznámka: Inovovat všechny podsady webových souborů aplikace každé podsady webových souborů má být určen pomocí přepínače /w v příkazovém řádku.
  12. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
  13. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
  14. Na příkazovém řádku zadejte Upgwebs.cmd s příslušnými možnostmi a stiskněte klávesu ENTER.

   Možnosti
   /?Tato možnost slouží k zobrazení možností využití.
   /sTuto možnost použijte k zadání názvu webového serveru SharePoint Team Services.
   /wPoužijte tuto možnost zadat existující podsady webových souborů, které se mají aktualizovat. Tuto možnost lze použít vícekrát pro více podsad webových souborů.
   Příklad:
   Upgwebs.cmd /s sts web site /w ms_projectserver_publicdocuments /w 106 /w 109


   Poznámka:sts web site je zástupný symbol pro něco jako "Výchozí webový server."
 5. Pokud nainstalován SQL Server Desktop Engine (také známé jako MSDE 2000) může být ohrožen červ Slammer při instalaci Project Server 2002 počítače se systémem MSDE 2000.

  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  814046PSVR2002: Uživatelé serveru s nainstalovanou MSDE 2000 mohou být ohroženy červ Slammer

Další informace po instalaci aktualizace Project Server 2002 SP1

Požadavek na restartování

Nemáte po instalaci této aktualizace restartovat počítač.

Další požadavky

Po instalaci této aktualizace nejprve vyhledat Project Web Access, můžete být vyzváni přeinstalovat ovládací prvky ActiveX.

Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1 (SP1) pro Multilingual User Interface Pack

Pro úplnou funkčnost Project 2002 SP1 také nainstalovat Project Server 2002 Service Pack 1 (SP1) pro MUI Pack Pokud používáte Multilingual User Interface Pack (MUI). Informace o provedení tohoto kroku naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  	  Date     Time  Version     Size    File name --------------------------------------------------------------3/5/2004	1:01	AM		   53,573	Addmod.asp3/5/2004	1:52	AM 10.0.2104.130530  6,000	Atlconv.dll3/5/2004	1:01	AM		   8,470	Authlib.asp3/5/2004	12:20	AM		   611	Build.inc9/5/2002	11:19	AM		   6,133	Clntutil.asp3/5/2004	1:02	AM		   2,334	Comminct.asp3/24/2003	11:58	AM		   1,550	Comlib.asp3/5/2004	1:01	AM		   4,815	Creasubw.asp3/5/2004	1:02	AM		   6,227	Datspval.js3/5/2004	1:02	AM		   34,933	Dbname.inc3/5/2004	1:01	AM		   13,778	Defsts.asp3/5/2004	1:01	AM		   13,659	Defvwdsn.asp3/5/2004	1:01	AM		   3,742	Delsubwb.asp3/5/2004	1:01	AM		   13,658	Dldrilld.asp3/5/2004	1:01	AM		   13,571	Dlmain.asp3/5/2004	1:01	AM		    829	Dlredir.asp3/5/2004	1:02	AM		   51,787	Entstrep.asp3/5/2004	1:01	AM		   7,898	Ent_mode.asp3/5/2004	1:02	AM		   2,714	Execasp.js3/5/2004	1:02	AM		   2,616	Getses.asp3/5/2004	1:02	AM		   8,635	Grid.asp3/5/2004	1:02	AM		   3,901	Grid.js3/5/2004	12:14	AM		 1,783,404	Insdef.sql3/5/2004	12:14	AM		  368,496	Insdeflp.sql3/5/2004	1:02	AM		    508	Isexecpg.asp3/5/2004	1:02	AM		   6,943	Issshell.asp3/5/2004	1:01	AM		   16,669	Linkdocs.asp3/5/2004	1:02	AM		   16,834	Linkissu.asp3/5/2004	1:02	AM		   6,777	Locstr.asp3/5/2004	1:01	AM		   24,984	Mansts.asp3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  158,448	Mkretail.dll3/5/2004	1:02	AM		   27,040	Modanaly.asp3/5/2004	1:02	AM		   9,808	Modcomp.asp3/5/2004	1:02	AM		   26,506	Moddtl1.asp3/5/2004	1:02	AM		   12,289	Moddtl2.asp3/5/2004	1:02	AM		   12,538	Moddtl3.asp3/5/2004	1:02	AM		   5,921	Modeldtl.inc3/5/2004	1:02	AM		   47,784	Modeler.asp3/5/2004	1:02	AM		   13,956	Models.asp3/5/2004	1:02	AM		   43,322	Modmulti.asp3/5/2004	1:02	AM		   20,577	Modtool.asp3/5/2004	1:02	AM		   17,891	Mrgstrep.asp3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.305  920,304	Mspjwms.dll2/18/2003	4:08	PM 10.2003.0.218  126,976	Mspnav.dll7/23/2003	3:23	PM 10.0.2003.723  340,480	Mswarp.dll9/5/2002	11:19	AM		   3,975	New4task.asp3/5/2004	1:02	AM		   12,511	Newres.asp3/5/2004	1:02	AM		   5,460	Notedlg.asp3/5/2004	1:01	AM		   12,667	Notify.asp3/5/2004	1:02	AM		   3,810	Notvwdlg.asp3/5/2004	1:02	AM		   1,626	Objconst.asp1/21/2004	10:05	PM		 8,478,160	Owc10.exe_00017/16/2003	1:03	PM 10.2003.0.716   61,440	Pcsviews.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.305  658,160	Pds.dll3/5/2004	1:02	AM		   12,749	Pdsxml.asp3/5/2004	1:52	AM 10.0.2104.1305  899,920	Pj10od10.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  265,456	Pj10tm10.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  298,224	Pjbusobj.dll3/5/2004	1:11	AM		   51,849	Pjcintl.cab3/5/2004	1:13	AM		 1,336,851	Pjclient.cab3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  109,808	Pjdbcomm.dll3/5/2004	1:02	AM		   20,670	Pjdetvw.asp3/5/2004	1:10	AM 10.0.2104.1305 3,283,696	Pjintl.dll3/5/2004	1:10	AM 10.0.2104.1305  596,720	Pjintlw.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  326,384	Pjmsghlr.dll6/9/2003	4:02	PM 10.0.2003.609  188,928	Pjnpe.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  178,928	Pjobjprv.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305 4,127,984	Pjoledb.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  261,360	Pjquery.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  249,072	Pjresm.dll3/5/2004	1:02	AM		   2,157	Pjsess.asp2/9/2003	12:44	PM		  113,819	PJSVR10.CHM3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  240,880	Pjsvrsec.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  904,432	Pjsvrutl.dll3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  170,736	Pjvwmgr.dll3/5/2004	1:02	AM		   50,738	Pjxmlfun.js3/5/2004	1:02	AM		   30,584	Pjxmlgrd.asp3/5/2004	1:02	AM		   27,328	Portview.asp3/5/2004	1:02	AM		   8,646	Prjmenu.asp3/5/2004	1:52	AM 10.0.2104.1305 1,715,024	Prjres.dll10/23/2003	9:34	AM		  157,184	Prjsvre.mst3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.305  326,384	Projolap.dll10/31/2003	1:37	PM		  100,936	Pscomp.exe3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.305   64,240	Psvracub.dll3/5/2004	1:02	AM		    886	Pwdchnge.asp3/5/2004	1:02	AM		   1,438	Qrystr.asp10/7/2003	6:57	PM		   94,708	Qylibstd.sql3/5/2004	1:02	AM		   21,548	Resdetvw.asp3/5/2004	1:02	AM		   21,901	Resgraph.asp3/5/2004	1:02	AM		   23,581	Resregvw.asp3/5/2004	1:02	AM		   1,848	Savedata.asp3/5/2004	1:02	AM		   3,402	Sdbtask.asp3/5/2004	1:02	AM		   2,647	Sdbvison.asp10/5/2003	11:54	PM		   65,572	Secviews.sql3/5/2004	1:01	AM		   58,553	Seditcat.asp3/5/2004	1:01	AM		   4,713	Sesstart.asp3/5/2004	1:01	AM		   13,998	Sgroups.asp3/5/2004	1:01	AM		   23,517	Sgrpadd.asp3/5/2004	1:02	AM		   39,661	Shell.asp3/5/2004	1:02	AM		   6,018	Sproctsk.asp3/5/2004	1:01	AM		   6,198	Spwd.asp3/5/2004	1:02	AM		   70,043	Strepwz2.asp3/5/2004	1:01	AM		   22,916	Stsadmod.asp3/5/2004	1:01	AM		   4,373	Stsmodsv.asp3/5/2004	1:02	AM		   63,496	Stsutil.asp3/5/2004	1:01	AM		   31,845	Susers.asp3/5/2004	1:01	AM		   54,934	Susradd.asp3/5/2004	1:01	AM		   1,650	Svnotopt.asp3/5/2004	1:01	AM		   54,222	Svrdbdl.asp3/5/2004	1:01	AM		   9,679	Svrstsad.asp3/5/2004	1:01	AM		   8,979	Svrsync.asp3/5/2004	1:01	AM		   5,190	Syncuser.asp3/5/2004	1:02	AM		   31,702	Tmstrep.asp3/5/2004	1:01	AM		   17,417	Tskdlist.asp3/5/2004	1:02	AM		   5,115	Tskgrid2.inc3/5/2004	1:02	AM		   15,153	Tskopt.asp3/5/2004	1:02	AM		   15,741	Tskpages.asp4/2/2003	1:32	PM		   20,991	Tsktrans.asp3/5/2004	1:01	AM		   8,100	Uploaddc.asp3/5/2004	1:02	AM		   11,535	User.asp3/5/2004	1:02	AM		   37,281	Visonvw.asp3/5/2004	1:01	AM		   67,616	Vwaddmod.asp3/5/2004	1:06	AM 10.0.2104.1305  129,776	Vwnotify.exe12/12/2003	1:03	PM		 1,105,276	Websps.sql
Chcete-li určit verzi souboru z tohoto seznamu je v počítači nainstalována, postupujte takto.

Poznámka: Z důvodu různých verzí systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 2. V podokně Výsledky hledání klepněte v části Vyhledávánímvšechny soubory a složky.
 3. V poli část názvu souboru nebo zadejte název souboru, který chcete najít a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na nalezený soubor a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě verze zjistěte verzi souboru nainstalovaného v počítači.
Poznámka: Pokud Project Server 2002 SP1 je v počítači již nainstalována, zobrazí následující chybová zpráva při pokusu o instalaci aktualizace Project Server 2002 SP1:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Požadavky aktualizace Instalační služba Windows Installer

Chcete-li nainstalovat aktualizaci popsanou v tomto článku, musí mít Instalační služba Windows Installer 2.0 nebo novější. Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější je obsažena v systému Microsoft Windows XP i v aktualizaci Service Pack 3 (SP3) pro systém Microsoft Windows 2000. Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Instalační služba Windows Installer, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Instalační služba systému Windows pro systémy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Instalační služba Windows Installer pro Microsoft Windows NT 4.0 a Microsoft Windows 2000 (pre-SP3):

Seznam problémů opravených v aktualizaci

Project Server 2002 SP1 řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

817835PRJ2002: Skutečné hodiny a celkové hodiny jsou prázdné v zobrazení časového rozvrhu
331971PSVR2002: Operace admin SharePoint Team Services v aplikaci Project Web Access nefunguje.
328044Aktualizace Microsoft Project Server 2002: 20. srpna 2002
331209PRJ2002: Náhled tisku potíže se textové pole objekty kreslení
329736PSRV2002: Baseline hodnoty práce jsou ztraceny změnit plán projektu a publikovat je
328988PSRV2002: Při nelze vykreslit vlastní indikátory ve PWA se tisk nebo náhled
331975Plánování konflikt zpráv při přepočítání projektu
811596PRJ2002: Čtvereček dialogové okno "Otevřít ze serveru Project" nepodporuje výběr více projektu
812638PSVR2002: Upozornění připomenutí úkolů Not Contain název projektu
812639Zobrazí duplicitní projekty v aplikaci Project Web Access nebo datové krychle OLAP nemůže generovat v Project Server 2002
812640PSVR2002: Nelze vytvořit krychle OLAP při naplánované
815456PSVR2002: Chybová zpráva vytvořit nový model
817542PSRV2002: Období je chybný v zobrazení časového rozvrhu
821608PSVR2002: User není E-Mail oznámení po zobrazí nový úkol je přiřazeno uživateli
821609Plán změny číslo pole nejsou aktualizovány v projektu organizace PRJ2002:
821803Kódy osnovy jsou zapisovány PDS nesprávně v zobrazují Project Server 2002
822639E-Mail oznámení upomínek použití USA formát data v mail obsah pro všechny anglických verzí projektu
822383PSVR2002: Chybová zpráva při pokusu o použití modelování portfolia
823333Dostupnost balíčku opravy hotfix Microsoft Project Server 2002: 7. července 2003
823806Dostupnost balíčku opravy hotfix Microsoft Project Server 2002: 16. června 2003
823807Dostupnost balíčku opravy hotfix Microsoft Project Server 2002: 16. července 2003
823959Balíček opravy hotfix Microsoft Project Server 2002: 24. července 2003
328957PSRV2002: JAWS čtení obrazovky přečte stránce úkoly a Internet Explorer přestane reagovat
306220PSRV2002: Timephase dokončeno % pro nepracovní dny není vypočtena při aktualizace skutečné práce z aplikace Project Web Access
329732PRJ2002: Problémy výkonu použití EnterpriseOutlineCodes
331199PRJ2002: Při zavření hlavního projektu, jsou opakovaně výzva k uložení změn
306290Dochází k prodlevám při provádění akcí pomocí databáze organizace v aplikaci Project 2002
331195Proj2002: Textové pole organizace nejsou odstraňovány z tabulky databáze
827147Dostupnost balíčku opravy hotfix Microsoft Project Server 2002: 3. září 2003
328982Nelze získat přístup na stránce problémy v aplikaci Project Web Access
830808Balíček opravy hotfix Microsoft Project Server 2002: 30. října 2003
830823Balíček opravy hotfix Microsoft Project Server 2002: 11. listopadu 2003
822373PSRV2002: Duplikátu šablony v se aplikace Web Access
817837PSRV2002: Server Microsoft Project nelze použít datum, hodnoty zadané při vytváření krychle OLAP


Project Server 2002 SP1 opravy následující problémy, které nebyly dříve dokumentovány v Knowledge Base.

Pole Projekt zobrazuje všechny projekty v databázi projektu

Při zobrazení pole projektu na stránce NewTaskPage.asp Project Web Access (PWA) jsou uvedeny všechny projekty v databázi projektu. K tomuto problému může dojít při přihlášení k aplikaci Project Web Access pomocí oprávnění nový úkol projektu a jsou členem člen týmu skupiny.


Pokud název souboru obsahuje znaky DBCS se zobrazí zpráva "stránku nelze najít"

Klepněte na odkaz v aplikaci Project Web Access upravit dokument a klepněte na ikonu Diskuse, zobrazí zpráva "stránku nelze najít" a název souboru adresu se zobrazí nesprávně. Tento problém může dojít, pokud název souboru obsahuje znaky DBCS.


Všechny problémy zmizí při filtrování problémy v PWA

Filtrovat problémy v plánu projektu na Project Web Access (PWA), může zmizet všechny problémy.


Plán projektu z aplikace Project 2000 není publikována na Project Server 2002

Po publikování plánu projektu v aplikaci Microsoft Project 2000 na serveru Project Server 2002 protokolu do aplikace Project Web Access jako správce projektu a klepněte na odkaz pro plán projektu publikované informace plánu projektu nebyl nalezen.


Plán projektu je pomalé otevřít

Při pokusu o otevření plánu projektu může trvat dlouho otevřete plán. Tento problém může dojít, když existují mnoho plánů projektu v databázi projektu.


Nelze publikovat plán projektu nebo vytvoření zobrazení portfolia

Při pokusu o publikování plánu projektu nebo vytvoření zobrazení portfolia z klientského počítače, který není ve stejné doméně, kde je umístěn na serveru Project nelze buď publikovat plán projektu nebo vytvořit vlastní zobrazení portfolia.


Odeslaný čas odmítl(a) vedoucí projektu, není oznámení odeslán

V prostředí serveru žádné poštovní služby SNMP, která jsou k dispozici oznámení není odesláno pro tým členů, kteří odeslala skutečná práce pro úkol a měl odeslání odmítl(a) vedoucí projektu.


Zdroje organizace trvat dlouho otevřít

Při pokusu o otevření mnoho zdroje organizace v plánu projektu může trvat prostředky nečekaně dlouho otevřete.


Vyhledávací tabulky propojené pole Kód RBS nezobrazuje v modelování portfolia

Při propojení pole Kód RBS vyhledávací tabulku jiného pole modelování portfolia vyhledávací tabulky nezobrazí.


Informace o serveru SMTP nelze odebrat v aplikaci Project Web Access

Po zadání informací pro SMTP server na stránce oznámení v aplikaci Project Web Access nelze odebrat informace, které jste zadali.


Skutečná práce se nezobrazuje ve vlastním zobrazení přiřazení

Při přidání skutečná práce do vlastního zobrazení přiřazení a potom zobrazit vlastní zobrazení přiřazení, nezobrazuje pole Skutečná práce.


Opětovné publikování plánu projektu může způsobit plánu duplikovány v databázi projektu

Když znovu publikovat plán projektu plánu může duplikovány v databázi projektu.


Správce nelze přidat k organizaci

Po odebrání správce z organizaci na serveru projektu nelze přidat správce k organizaci.


Paměti může není uvolněna po provedení volání ADO v kódu ASP nebo JSCRIPT

Při provádění volání ADO v kódu ASP nebo JScript v plánu projektu paměti může není být uvolněny.


Úchyty registru může není být uvolněny při volání PDS

Při provádění volání Project Data Service (PDS), které není zpracován PDS nebo rozšíření registru úchyty pravděpodobně není uvolněna.


Baseline náklady se liší od Baseline náklady, které je hlášeno portfolia


Mít úkol dobu trvání 0 dnů v vaše organizace plánu projektu Baseline náklady, které je hlášeno portfolia Server Project může být odlišné od Baseline náklady v plánu projektu.


"Chyba zařazování: 0x0004005" chybová zpráva při prvním pokusu o uložení plánu projektu

Když se poprvé pokusíte uložit na serveru projektu, který má zapnutou možnost Windows SharePoint Services AutoWeb vytvořit plán projektu, můžete obdržet "Chyba zařazování: 0x0004005" chybová zpráva.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 830240 - Poslední kontrola: 01/10/2015 14:45:25 - Revize: 7.2

Microsoft Project Server 2002

 • kbnosurvey kbarchive kbmt atdownload kbinfo kbupdate KB830240 KbMtcs
Váš názor