Popis aktualizace Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:830241
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Microsoft vydala aktualizaci Microsoft Project 2002. Tato aktualizace obsahuje vylepšení zabezpečení a stability a výkonu vylepšení.
Úvod
Tento článek popisuje, jak stáhnout a nainstalovat Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SP1). Tento článek navíc popisuje, jaké potíže jsou opraveny Microsoft Project 2002 s aktualizací SP1.
Další informace

Jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci

Důležité: Před instalací této aktualizace zajistěte splnění následujícího požadavku:
 • Instalační služba systému Windows verze 2.0

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat instalační službu Windows Installer verze 2.0 nebo novější. Další informace týkající se tohoto požadavku naleznete v tomto článku v části Požadavky na aktualizaci Instalační služby systému Windows.

Aktualizace klienta

Project 2002 nainstalovali z disku CD-ROM, máte následující dvě možnosti:
 • Pomocí webu Microsoft Office Update automaticky nainstalujte nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.
 • Podle kroků popsaných dále v tomto článku nainstalujte pouze Microsoft Project 2002 s aktualizací SP1.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Update. Na webu Office Update zjistí konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně co musíte mít k zkontrolujte, zda je vaše instalace sady Office byla aktuální.

Webu Office Update


Chcete-li, aby web Office Update zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat v počítači, naleznete na následujícím webu: Klepněte na tlačítko Vyhledat aktualizace. Po dokončení zjišťování podrobností instalace se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepněte na tlačítko Spustit instalaci proces dokončete.

Instalace pouze Project 2002 SP1


Při stahování a instalaci aktualizace klienta postupujte takto:
 1. Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

  DownloadDownload the English version of Project 2002 Service Pack 1 client package now.

  Datum vydání: 23. března 2004

  Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

  Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou klientskou verzi Project 2002 SP1, navštivte následující web:
 2. Klepnutím na tlačítko Otevřít zahajte stahování a instalaci Project 2002 SP1.
 3. Pokud budete vyzváni k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Vložte disk CD-ROM aplikace Project 2002 výzva a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Jakmile se zobrazí zpráva, že instalace proběhla úspěšně, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po nainstalování nelze aktualizaci odebrat. Vrátit do instalace před nainstalováním aktualizace, musíte odebrat aplikaci Microsoft Project 2002 a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM.

Aktualizace pro správce

Pokud Project 2002 nainstalovali ze serverového umístění, musí správce serveru umístění serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků:
 1. V Průzkumníkovi Windows vytvořte na jednotce C: novou složku a název složky kb830241.
 2. Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

  DownloadDownload the English version of Project 2002 Service Pack 1 full file package now.

  Datum vydání: 23. března 2004

  Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

  Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou úplnou verzi Project 2002 SP1, navštivte následující web:
 3. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte instalační soubor Project 2002 SP1 (například uložte soubor Project2002-kb830241-fullfile-enu.exe) C:\kb830241 složky.
 4. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
 5. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK
 6. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy ENTER:

  cd\kb830241

  Project2002 - kb830241 - fullfile-language version .exe /c /t:c:\kb830241


  Poznámka: language version je identifikátor jazyka instalačního souboru, který jste dříve stáhli.

  Například:

  cd\kb830241

  /T:c:\kb830241 Project2002-kb830241-fullfile-enu.exe /c
 7. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 8. Na příkazovém řádku zadejte příkaz exit a stisknutím klávesy ENTER ukončete příkazový řádek.
 9. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správu, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz pole
  msiexec /a AdminPath \ MSI File /p C:\Kb830241\ MSP File SHORTFILENAMES = TRUE
  kde Admin Path je cesta umístění instalace pro správu pro aplikaci Project 2002 (například C:\Project2002), MSI File je balíček databáze MSI pro aplikaci Project 2002 a MSP File je název aktualizace pro správu.

  Poznámka: Můžete připojit / qb + do příkazového řádku tak, aby se nezobrazí dialogové okno Instalace pro správu aplikace Project 2002 a dialogového okna Licenční smlouva koncového.
 10. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz
  msiexec /i AdminPath \ MSI File REINSTALL = Feature List REINSTALLMODE = vomu
  kde Admin Path je cesta umístění instalace pro správu pro aplikaci Project 2002 (například C:\Project2002), MSI File je balíček databáze MSI pro aplikaci Project 2002 a FeatureList je seznam názvů funkcí (jsou rozlišována malá a velká písmena), které mají za účelem aktualizace přeinstalovat. Chcete-li nainstalovat všechny funkce, použijte REINSTALL = ALL.

Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SP1) pro Multilingual User Interface Pack

Pro úplnou funkčnost Project 2002 SP1 nainstalovat Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SP1) pro MUI Pack Pokud používáte Multilingual User Interface Pack (MUI). Nainstalovat Project 2002 Service Pack 1 (SP1) pro MUI Pack, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  File name  Version  ---------------------------  Winproj.exe 10.0.2104.1305
Chcete-li určit verzi aplikace Project 2002 v počítači je nainstalována, postupujte takto.

Poznámka: Z důvodu různých verzí systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 2. V podokně výsledků hledání klepněte na všechny soubory a složkyvyhledáváním.
 3. V poli část názvu souboru nebo zadejte Winproj.exe a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem Winproj.exe a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě verze zjistěte verzi aplikace Project 2002 v počítači je nainstalována.
Navíc tato aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:

  Atlconv.dll    Msorun.dll  Bidi32.dll    Mssp3en.lex  Blnmgr.dll    Mssp3ena.lex  Blnmgrps.dll   Mssp3enl.dll  Cdrimp32.flt   Mssp3pfr.dll  Cgmimp32.flt   Msspell3.dll  Epsimp32.flt   Olapuir.rll  Fm20.dll     Owc10.dll      Fm20enu.dll    Owc10.mst  Fp5autl.dll    Owci10.dll     Fp5awec.dll    Pcdimp32.flt  Gifimp32.flt   Pictim32.flt  Intldate.dll   Pj10od10.dll    Jpegim32.flt   Pj10tm10.dll    Mscdm.dll     Pjintl.dll     Mscomctl.ocx   Pjmn10g.chm  Msconv97.dll   Pjmn10p.chm  Msdaippd.dll   Pjmsgsdr.dll    Msdmeng.dll    Pjoledb.dll     Msdmine.dll    Pjspool.exe     Msdmine.rll    Png32.flt  Msmdcb80.dll   Prjres.dll     Msmdgd80.dll   Prjsetup.htm  Msmdun80.dll   Proflwiz.exe    Mso.dll      Riched20.dll  Msoeuro.dll    Setlang.exe     Msohelp.exe    Setup.exe      Msointl.dll    Ucs20.dll  Msolap80.dll   Vbapj10.chm  Msolap80.rll   Vbe6.dll      Msolui80.dll   Winproj.exe     Msonsext.dll   Wpgimp32.flt
Poznámka: Pokud Project 2002 SP1 je v počítači již nainstalována, zobrazí následující chybová zpráva při pokusu o instalaci aktualizace Project 2002 SP1:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Požadavky aktualizace Instalační služba Windows Installer

Nainstalujte aktualizaci popsanou v tomto článku vyžaduje Instalační služba Windows Installer 2.0 nebo novější. Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější je obsažena v systému Microsoft Windows XP i v aktualizaci Service Pack 3 (SP3) pro systém Microsoft Windows 2000. Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, přejděte na jeden z následujících webů společnosti Microsoft.

Instalační služba systému Windows pro systémy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Instalační služba Windows Installer pro Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000:

Známé problémy, k nimž může dojít po instalaci této aktualizace Service Pack

Při použití Microsoft Project 2002 Professional Service Pack 1 (SP1) připojit Microsoft Project Server 2002 a upravit fond zdrojů organizace zobrazí následující chybová zpráva:
Server Microsoft Office Project nemůže požadavek zpracovat. Byl zadán parametr název neplatný uzel.
K tomuto problému dochází při zavřete fond zdrojů organizace i v případě, že klepnete na tlačítko OK nebo Storno po úpravě fond zdrojů organizace. Po obdržení této chybové zprávě všechny prostředky rezervován. Prostředky nelze změnit, dokud jejich jsou změnami službou Správce prostřednictvím Project Web Access.

K tomuto problému dochází po instalaci aplikace Microsoft Project 2002 Professional s aktualizací SP1. Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte v počítači se systémem Microsoft Project Server 2002 Microsoft Project Server 2002 Service Pack 1 (SP1).Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
867830Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro Microsoft Project Server 2002

Seznam problémů, které jsou vyřešeny v aktualizaci

Project 2002 SP1 řeší problémy popsané v následujících aktualizací:

822211Popis opravy zabezpečení aplikace Microsoft Project 2002: 3. září 2003
825806Popis balíčku opravy hotfix aplikace Microsoft Project 2002: 8. srpna 2003
823340Popis balíčku opravy hotfix aplikace Microsoft Project 2002: 25. června 2003
823335Popis balíčku opravy hotfix aplikace Microsoft Project 2002: 7. července 2003
823334Popis balíčku opravy hotfix aplikace Microsoft Project 2002: 7. července 2003
827151Popis balíčku opravy hotfix aplikace Microsoft Project 2002: 10. září 2003
830010Popis balíčku opravy hotfix aplikace Microsoft Project 2002: 30. října 2003
830822Popis balíčku opravy hotfix aplikace Microsoft Project 2002: 11. listopadu 2003
825806Popis balíčku opravy hotfix aplikace Microsoft Project 2002: 8. srpna 2003


Project 2002 SP1 řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

331672Existují dlouhé prodlevy při výběru vytvořit tým z organizace v aplikaci Microsoft Project
812644Plán aplikace s heslem je poškozen při uložení souboru nový název v aplikaci Microsoft Project 2002
329759Zobrazí chyba "soubor nebyl nalezen" zpráva při pokusu o výběr pole v aplikaci Project 2002
329665Projekt přestane reagovat při kopírování úkolů z vloženého projektu plány
329737Úroveň aplikace BeforeSave události není spuštěn v Microsoft Project Professional 2002
331209Objekty kreslení náhledu problémy s textové pole
815836Aktualizace nepracovního času v aplikaci Project Web Access Neukládat správně v aplikaci Microsoft Project 2002
331975Při pokusu o Přepočítat projekt v aplikaci Microsoft Project 2002 se zobrazí zpráva konflikt plánování
810615Křížový propojené projekty setkat průběžný výpočet v aplikaci Microsoft Project 2002
817072Program náhle ukončen při uložení souboru hlavního projektu v aplikaci Microsoft Project 2002
329736Po změně plánu projektu a je znovu publikovat dojde ke ztrátě hodnoty práce podle směrného plánu
817271"Soubor nelze otevřít" chybová zpráva při uložení souboru Project 2000 v aplikaci Project 2002
816631Nelze vypnout makra položky nabídky v aplikaci Microsoft Project 2002
816632Nelze vypnout mřížku řízení přístupu ke kódu osnovy organizace projektu v aplikaci Microsoft Project 2002
821609Změny pole číslo organizace nejsou aktualizovány v plánu projektu
329734Pokud máte více než 32,767 ID projektu v databázi serveru Microsoft Project se setkat několik chybových zpráv
331972Problémy s měřítko a tisk symboly
331199Při pokusu o zavření hlavního projektu opakovaně výzva k uložení změn
306290Při provádění akcí pomocí databáze organizace v aplikaci Microsoft Project 2002 dochází k prodlevám
331207V seznamu nezobrazí popisy kód osnovy
331195Textové pole organizace nebudou odstraněny z tabulky databáze v aplikaci Microsoft Project 2002
331212Při uložení plánu projektu do databáze se zobrazí chybová zpráva "[Microsoft] [ODBC SQL Server Driver]"
331700Problémy výkonu po odstranění informací směrného plánu
331204Nelze nastavit kód osnovy alias vyhledávací tabulku jiného kódu osnovy
830282Trvání úkolů jsou vypočteny nesprávně Pokud má kalendář nepracovní časy, uzavřete výchozí nepracovní časy Microsoft Project Professional 2002


Project 2002 SP1 řeší následující problémy, které nebyly dříve v Knowledge Base dokumentovány.

Rozbalte úkolu zobrazit dílčí úkoly je neuplatňují možnost skrýt vnější úkoly

Když vyberete možnost skrýt vnější úkoly v aplikaci Microsoft Project, program není respektovat nastavení. Tento problém všimnout při rozbalení úkolu zobrazit dílčí úkoly.

Plán projektu je pomalé otevřít

Při pokusu o otevření plánu projektu může trvat dlouho otevřete plán. Tento problém může dojít, když existují mnoho plánů projektu v databázi projektu.

Nelze publikovat nebo vytvoření zobrazení portfolia

Při pokusu buď publikovat plán projektu nebo vytvoření zobrazení portfolia z klientského počítače, který není ve stejné doméně, který se nachází na serveru Project nelze buď publikovat plán projektu nebo vytvořit vlastní zobrazení portfolia.

Odeslaný čas odmítl(a) vedoucí projektu, není oznámení odeslán

V prostředí serveru kde služby Simple Network Management Protocol (SNMP) pošty nejsou k dispozici člen týmu, kteří odeslala skutečná práce pro úkol Pokud odeslání byl odmítnut vedoucím projektu není odesláno upozornění.

Prodloužit dobu trvání i zkrátit dobu trvání text se zobrazí stejné v španělské verze aplikace Microsoft Project

Při zobrazení úloh inteligentní značky v španělské verze aplikace Microsoft Project text se zobrazí stejný oba trvání zvýšení a snížení doby trvání.

Změny v aplikaci Project 2002 typ rezervace jsou různé Microsoft Office Project 2003

Při změně typu rezervace zdrojů organizace v aplikaci Project 2002 typ rezervace lišit při zobrazení projektu v Office Project 2003.

Pokud aplikaci Office spouští před Project ke ztrátě přizpůsobení instalace

Při instalaci Microsoft Office Standard i Microsoft Project Professional 2002 v počítači pomocí vlastní soubor MSI úpravy provedené soubor MSI budou ztraceny, pokud jeden aplikacích sady Microsoft Office spustit před spuštěním aplikace Project 2002.

Otevře plán projektu pomalu přes vzdálené připojení

Při otevření plánu projektu přes vzdálené připojení může mnohem pomaleji než otevřít místně plánu projektu v síti společnosti otevřít plán projektu.


Prostředky, které jsou pojmenovány jsou duplikovány při uložení plánu projektu organizace

Pokud vytvoříte prostředky, které jsou pojmenovány, může být prostředky duplikovány při uložení plánu projektu organizace.

Zdroje organizace trvat dlouho otevřít

Při pokusu o otevření mnoho zdroje organizace v plánu projektu zdrojů může trvat nečekaně dlouho otevřete

Existuje zpoždění při publikování plánu projektu serveru projektu

Při pokusu o publikování plánu projektu na serveru projektu plánu projektu publikovány okamžitě.

Web projektu Access (PWA) nemusí fungovat očekávaným způsobem při použití možnosti usnadnění v systému Windows

Při použití možnosti usnadnění v systému Windows Project Web Access (PWA) nemusí fungovat očekávaným způsobem.

Hodnoty pro pole DobaTrvání1 a příznak1 nejsou uloženy do tabulky MSP_FLAG_FIELDS a MSP_DURATION_FIELDS v plánu projektu

Pokud přizpůsobit Příznak1 organizace a pole DobaTrvání1 organizace a potom vložte pole Ganttova hodnoty pro pole DobaTrvání1 a příznak1 nebudou uloženy do tabulky MSP_FLAG_FIELDS a MSP_DURATION_FIELDS v plánu projektu.

Názvy úkolů mohou být zkráceny při tisku sestavy "Kdo se co" Pokud zadán vybrané časové období

Při tisku sestavy "Kdo se co" může být názvy úkolů zkrácen zadáte vybraného časového období (například měsíc).

Zobrazí chybová zpráva při pokusu o odstranění kalendář z globální Enterprise

Při pokusu o odstranění kalendář z globální Enterprise obdržet následující chybovou zprávu:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]SQL Server Pokus o vložení nebo aktualizace se nezdařila, protože cíl zobrazení určuje WITH CHECK OPTION nebo přesahuje zobrazení určuje WITH CHECK OPTION a jeden nebo více řádků vyplývající z operace opravňovat není ve skupinovém rámečku Omezení CHECK OPTION.

Nové kopie <GUID>.mpt soubor vytvořen v klientském počítači, při každém spuštění Project Professional z příkazového řádku

Při každém spuštění Project Professional z příkazového řádku automaticky připojit k serveru projektu novou kopii <GUID>.mpt soubor vytvořen v klientském počítači.

Plán projektu duplicitní publikovány na serveru projektu

Pokud aktualizujete plán projektu je otevřený v hlavním projektu stejný plán projektu, může být plánu projektu duplicitní publikovány serveru projektu.

Skutečná práce nezobrazí v vlastní zobrazení přiřazení

Při přidání skutečná práce do vlastního zobrazení přiřazení a potom zobrazit vlastní zobrazení přiřazení, nezobrazí se pole Skutečná práce.

Náklady určitého zdroje není aktualizován při nahradit jeden zdroj jiným zdrojem

Při nahradit jeden prostředek různých zdrojů, náklady na zdroj nemusí být správně aktualizován.

Po přiřazení zdroje k milníku zobrazí nesprávné rozvrh souhrnného přiřazení

Při přiřazení zdroje k úkolu milník rozvrh souhrnného přiřazení se zobrazí nesprávný, pravděpodobně nebude možné odebrat přiřazení a přiřazení souhrnného zdroje mohou zobrazit práce pro přiřazení, které byly odebrány.

Výkon počítače je snížen při otevření vytvořit tým z organizace

Při otevření vytvořit tým z organizace může počítač zobrazit zpomalit (snížení). K tomuto problému může dojít po aktualizaci MDAC 2.7.

Baseline náklady, které je hlášeno portfolia Server Project může být odlišné od Baseline náklady, které je v plánu projektu

Pokud máte v plánu projektu organizace úkol dobu trvání 0 dnů, Baseline náklady, které je hlášeno portfolia Server Project může být odlišné od Baseline náklady, které je v plánu projektu.

Při použití formátu data týden zobrazí neočekávané výsledky

Při použití formátu data "Týden" (W5/1) obdržet neočekávané výsledky.

Ve výchozím nastavení není sbaleno vlastních kódů osnovy

Při vlastní kódy osnovy jsou naplněny podle PDS (Project Data Service) v plánu projektu, vlastní kódy osnovy ve výchozím nastavení sbaleno.

Projekt je neočekávaně ukončena při pokusu přeplánování nedokončené práce

Při pokusu o přeplánování nedokončené práce projektu může být neočekávaně ukončena a zobrazí následující chybová zpráva:
Aplikace došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
Pokud zobrazení podrobností o chybové zprávě najít identifikace chyby podobná následující:
 AppName   AppVer     ModName   ModVer     Offset  ----------------------------------------------------------------  Winproj.exe 11.0.2003.816 Winproj.exe 11.0.2003.816 0068f42f

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 830241 - Poslední kontrola: 12/08/2015 05:02:51 - Revize: 5.3

Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Standard 2002

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbsetup atdownload kbdownload kbinfo kbupdate KB830241 KbMtcs
Váš názor