Popis Visio 2002 Service Pack 2

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:830242
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Microsoft vydala aktualizaci aplikace Microsoft Visio 2002. Visio 2002 Service Pack 2 (SP2) poskytuje nejnovější aktualizace aplikace Microsoft Visio 2002. Tato aktualizace obsahuje rozšíření zabezpečení a vylepšení stability a výkonu. Tato aktualizace se týká libovolné úrovni Visio 2002. Tato aktualizace obsahuje všechny aktualizace, které jsou zahrnuty v aplikaci Visio 2002 Service Release 1 (SR1) k aktualizace, které byly vydány po Visio 2002 SR1.
Úvod
Tento článek popisuje, jak stáhnout a nainstalovat Microsoft Visio 2002 SP2. Tento článek navíc popisuje, jaké potíže jsou opraveny Microsoft Visio 2002 SP2.
Další informace

Jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci

Důležité: Před instalací této aktualizace zajistěte splnění následujícího požadavku:
 • Instalační služba systému Windows verze 2.0

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat instalační službu Windows Installer verze 2.0 nebo novější. Další informace týkající se tohoto požadavku naleznete v tomto článku v části Požadavky na aktualizaci Instalační služby systému Windows.

Aktualizace jednoho počítače

Microsoft Visio nainstalovali z disku CD-ROM, máte následující dvě možnosti:
 • Pomocí webu Microsoft Office Product Updates automaticky nainstalujte nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace service Pack a veřejné aktualizace.
 • Podle kroků popsaných dále v tomto článku nainstalujte pouze Microsoft Visio 2002 SP2.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Product Updates. Web Office Update zjistí konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně co musíte mít k zkontrolujte, zda je vaše instalace sady Office byla aktuální.

Web Office Product Updates


Chcete-li, aby web Office Update zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, přejděte na následující web společnosti Microsoft: Klepněte na tlačítko Vyhledat aktualizace. Po dokončení zjišťování podrobností instalace se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepněte na tlačítko Spustit instalaci proces dokončete.

Nainstalujte pouze Visio 2002 SP2


Takto stáhnout a nainstalovat aktualizaci klienta:
 1. Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

  DownloadDownload the Visio 2002 Service Pack 2 client package now.

  Datum vydání: 23. března 2004

  Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
  Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou klientskou verzi Visio 2002 SP2, navštivte následující web:
 2. Klepnutím na tlačítko Otevřít zahajte stahování a instalaci Visio 2002 SP2.
 3. Pokud budete vyzváni k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Vložte disk CD-ROM aplikace Visio 2002 se zobrazí výzva a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Jakmile se zobrazí zpráva, že instalace proběhla úspěšně, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po nainstalování nelze aktualizaci odebrat. Vrátit do instalace před nainstalováním aktualizace, musíte odebrat aplikaci Visio 2002 a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM.

Aktualizace pro správce

Pokud jste nainstalovali aplikaci Visio 2002 z umístění serveru, musí správce serveru umístění serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků:
 1. V Průzkumníkovi Windows vytvořte novou složku na jednotce C a název složky kb830242.
 2. Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

  DownloadDownload the package now.

  Datum vydání: 23. března 2004

  Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
  Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou úplnou verzi Visio 2002 SP2, navštivte následující web:
 3. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor aplikace Visio 2002 SP2 instalace (například soubor Visio2002-kb830242-fullfile-enu.exe) složky C:\kb830242.
 4. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
 5. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 6. Na příkazovém řádku zadejte následující příkazy a každý z nich potvrďte stisknutím klávesy ENTER:

  cd\kb830242

  Visio2002 - kb830242 - fullfile-language version .exe /c /t:c:\kb830242


  Poznámka: language version je identifikátor jazyka instalačního souboru, který jste dříve stáhli.

  Například:

  cd\kb830242

  /T:c:\kb830242 Visio2002-kb830242-fullfile-enu.exe /c
 7. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 8. Na příkazovém řádku zadejte příkaz exit a stisknutím klávesy ENTER ukončete příkazový řádek.
 9. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správu, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz pole
  msiexec /a AdminPath \ MSI File /p C:\Kb830242\ MSP File
  kde Admin Path je cesta umístění instalace pro správu pro aplikaci Visio 2002 (například C:\Visio2002), MSI File je balíček databáze MSI pro aplikaci Visio 2002 (například Visio.msi) a MSP File je název souboru MSP aktualizace pro správce (například Visio2002-KB830242-FullFile-ENU.msp).

  Poznámka: Můžete připojit / qb + do příkazového řádku tak, aby dialogového okna Instalace Visio 2002 pro správu a dialogového okna Licenční smlouva koncového nezobrazí.
 10. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz
  msiexec /i AdminPath \ MSI File REINSTALL = Feature List REINSTALLMODE = vomu
  kde Admin Path je cesta umístění instalace pro správu pro aplikaci Visio 2002 (například C:\Visio2002), MSI File je balíček databáze MSI pro aplikaci Visio 2002 (například Visio.msi) a FeatureList je seznam názvů funkcí (jsou rozlišována malá a velká písmena), které mají za účelem aktualizace přeinstalovat. Chcete-li nainstalovat všechny funkce, použijte REINSTALL = ALL.

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  File name  Version  -----------------------  Visio.exe  10.0.5006.4
Chcete-li určit verzi aplikace Visio 2002 je v počítači nainstalována, postupujte takto.

Poznámka: Z důvodu různých verzí systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 2. V podokně výsledků hledání klepněte na všechny soubory a složkyvyhledáváním.
 3. V poli část názvu souboru nebo zadejte Visio.exe a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem Visio.exe a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě verze zjistěte verzi aplikace Visio 2002 nainstalované v počítači.
Navíc tato aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
Pkmaxctl.dllPkmforms.dllPkmcore.dllGdiplus.dllPromotescript.dll Pkmcdo.dllMsdaipp.dllMsvcp60.dllMsdapml.dllSecmanager.dllVaiddmanager.dllPkmws.dllPkmtrace.dllVaipkmmem.dllAppr.gifCategory.httClassicfolder.httCout.gifManagement.httPend.gifPkmres.dllPkmsstlb.dllSchema.httSearch.httSmartf.httWorkspace.httMsonsext.dllAthprxy.dllMssadmin.dllMssadmws.dllMsserror.dllMssitlb.dllMssrchadm.inf Srchadm.dllSrchadmstp.exe
Poznámka Pokud Visio 2002 SP2 je již nainstalována v počítači, obdržíte následující chybová zpráva při pokusu o instalaci Visio 2002 SP2:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Požadavky aktualizace Instalační služba Windows Installer

Nainstalujte aktualizaci popsanou v tomto článku vyžaduje Instalační služba Windows Installer 2.0 nebo novější. Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější je obsažena v systému Microsoft Windows XP i v aktualizaci Service Pack 3 (SP3) pro systém Microsoft Windows 2000. Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, přejděte na jeden z následujících webů společnosti Microsoft.

Instalační služba systému Windows pro systémy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Instalační služba Windows Installer pro Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000:

Seznam problémů, které jsou vyřešeny v aktualizaci

Visio 2002 SP2 řeší problém popsaný v následujícím bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft:Visio 2002 SP2 zahrnuje všechny aktualizace Microsoft Visio, které byly dříve obsaženy v následujících verzích služby:
 • Aktualizace Visio Standard 2002 Service Release 1 (SR-1)
 • Aktualizace Visio Professional 2002 Service Release 1 (SR-1)
 • Visio for Enterprise Architects 2002 Service Release 1 (SR-1) aktualizace
Další informace o konkrétní aktualizace součástí těchto vydáních služby klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
310463Seznam problémů, které jsou opraveny v aplikaci Visio 2002 služby Release 1 (SR-1)
V aplikaci Visio 2002 SP2 jsou zahrnuty následující aktualizace Visio:Visio 2002 SP2 opravy problémů popsaných v následující aplikaci Visio 2002 hotfix balíček články Microsoft Knowledge Base:

823326Popis balíčku opravy hotfix pro aplikaci Visio 2002 následující po aktualizaci verze 1: 23. července 2003
823804Visio 2002 Post-Service Release 1 balíček opravy hotfix: 24. června 2003


Visio 2002 SP2 řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

315565Použít výběr obrazců je pomalé metoda Window.Selection
329478Snížení výkonu při použití určitých ovládacích prvků ActiveX výrobců
320360Možnost příkazového řádku HYPERLINK FIELD neprovede import hypertextový odkaz do obrazce organizačního diagramu z datového souboru
320364"Tuto akci nelze dokončit, protože jiný program je zaneprázdněn" chybová zpráva při úpravě objektu aplikace Visio 2002 v programu WordPad nebo v aplikaci Word 2002
320227"Tento program provedl neplatnou operaci a bude vypnut" chybová zpráva při spuštění aplikace Visio 2002 Service Release 1 (SR-1)
321145Oprava: Modelování databáze přestane reagovat při aktualizaci zdroje dat SQL
818794Při přesunutí dynamická spojnice k bodu jiné připojení se zobrazí chybová zpráva "Microsoft Visio C++ Runtime chyba"
327605Po dlouhé volání COM dojde k chybě automatizace
811379Nelze přidat odkaz z obrazce odkaz mimo stránku novou stránku nebo existující stránku ve vývojovém diagramu
811459Při uložení výkresu složek offline se zobrazí chybová zpráva "DOS žádné další soubory"
813959Změny nejsou uloženy do aktuálního dokumentu
814992Visio neočekávaně kdy upravovat text ve výkresu aplikace Visio 2002
818051Název souboru a umístění výkresu aplikace Visio, který je spravován DMS je zobrazen v dialogovém okně "Uložit jako"
323902Visio 2002 přestane reagovat, pokud ručně připojit obrazců organizačního diagramu
327222Vyberte databázi záznamu příkaz nefunguje
328047Stránky pozadí nejsou zobrazeny v náhledy metadat
821274Text nebo čísla deformed v souboru DWG nebo AutoCAD DXF v aplikaci Visio 2002
822381Při použití nastavení metriky stránky není správná nastavení měřítka výkresy CAD
823326Popis balíčku opravy hotfix pro aplikaci Visio 2002 následující po aktualizaci verze 1: 23. července 2003
823804Visio 2002 Post-Service Release 1 balíček opravy hotfix: 24. června 2003
827806Spojnice není připojit k bodu připojení v aplikaci Visio 2002 Service Release 1 (SR-1)
Visio 2002 SP2 řeší následující problémy, které nebyly dříve v Knowledge Base dokumentovány.

Visio neočekávaně ukončena při přidání doplňku COM

Když se pokusíte přidat doplněk COM sady Microsoft Office XP, Visio 2002 může být neočekávaně a zobrazí následující chybová zpráva:
V aplikaci Microsoft Visio došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
Pokud zobrazení podrobností o chybové zprávě zobrazí identifikace chyby podobná následující:
  AppName  AppVer   ModName ModVer  Offset  -------------------------------------------------  Visio.exe 10.0.525.4 Unknown 0.0.0.0 00000017

ACL a šifrování souborů mohou být ztraceny při uložení souboru aplikace Visio v oddílu NTFS

Při uložení souboru aplikace Visio na oddílu NTFS seznamy řízení přístupu (ACL) a šifrování souborů mohou být ztraceny.

Není všech uživatelů jsou importovány do organizační diagram ze serveru Exchange

Při použití organizační diagram importovat informace ze serveru Microsoft Exchange, která obsahuje relativně malý počet uživatelů může není všem uživatelům importovány organizační diagram.

Visio 2002 neočekávaně ukončena s chybovou zprávou souboru Vislib.dll

Při práci v aplikaci Visio 2002, Visio 2002 může být neočekávaně ukončena a zobrazí následující chybová zpráva:
V aplikaci Microsoft Visio došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
Zobrazení podrobností o chybové zprávě můžete najít identifikace chyby podobná následující:
  AppName  AppVer   ModName   ModVer   Offset  -------------------------------------------------------  Visio.exe 10.0.525.4 Vislib.dll 10.0.525.4 00164986

Vzorce v ShapeSheet není Přepočítat podle očekávání

Při použití vzorce v tabulce ShapeSheet výkresu aplikace Visio vzorec může přepočítat očekávaným způsobem při hodnoty buněk jsou obsaženy v vzorec změnit.

Možnost zpětného Engineering není přidán k nabídce Projekt v aplikaci Visual Studio .NET po instalaci aplikace Visio 2002

Při instalaci aplikace Visio 2002 reverzní Engineering možnost přidán do nabídce Projekt v aplikaci Visual Studio .NET.

Visio ukončí po klepnutí na tlačítko Zobrazit stránku výkresu bez chybová zpráva

Po klepnutí na tlačítko Zobrazit stránku výkresu se vrátíte na jinou stránku výkresu Visio může být neočekávaně bez chybová zpráva.

Visio neočekávaně ukončena s chybovou zprávou souboru mezi Functional.dll

Při pokusu o otevření výkresu v aplikaci Visio 2002, Visio může být neočekávaně ukončena a zobrazí následující chybová zpráva:
V aplikaci Microsoft Visio došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
Zobrazení podrobností o chybové zprávě můžete najít identifikace chyby podobná následující:
  AppName  AppVer    ModName        ModVer    Offset  -------------------------------------------------------------------  Visio.exe 10.0.2420.4 Cross Functional.dll 10.0.2210.4 0000f8c9

Nelze provést zpětnou analýzu projektu šablony organizace

Při pokusu o zpětnou analýzu řešení zpětná analýza šablony nejsou k dispozici pro projekt šablony organizace.

Visio je neočekávaně ukončena při přepnutí mezi okny úloh

Při opakovaně přepínat mezi okny, zatímco zobrazí dialogové okno Uložit jako Visio, Visio může být neočekávaně ukončena a zobrazí následující chybová zpráva:
V aplikaci Microsoft Visio došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.

Vnitřní chybová zpráva při pokusu o uložení výkresu jako vzorník XML aplikace Visio

Po klepnutí na tlačítko Uložit uložte jako Vzorník XML (*.vsx) výkresu aplikace Visio (v nabídce soubor klepněte na příkaz Uložit jako), zobrazí se následující chybová zpráva
Visio vnitřní chyba: # 1
Akce: 1005: Uložit jako

První pokus zavřete a znovu otevřete soubor. Dalším pokusu o restartování Visio.

Část dotazu hypertextový odkaz URL mohou být ztraceny při uložení výkresu aplikace Visio

Při uložení výkresu aplikace Visio obsahující obrazce s hypertextovým odkazem, který provádí dotazu jako webové stránky může dojít ke ztrátě dotazu část URL hypertextového odkazu (není uložen).

Uložit výkres obsahuje uživatelský formulář se zobrazí chybová zpráva „ parametr je nesprávný. „

Při pokusu o uložení výkresu aplikace Visio, který obsahuje uživatelský formulář s ovládací prvek Microsoft Office 10.0 tabulka může zobrazit následující chybová zpráva:
Microsoft Visual Basic:

Systém Chyba & H80070057(-2147024809).
Parametr není správný.

Při zobrazení stránky publikované na serveru UNIX chybí obrázky

Při uložení vícestránkových výkres aplikace Visio jako webovou stránku s názvem souboru rozšíření velkými písmeny (například *.EMZ) a publikovat výkresu na UNIX server obrázků na stránce nezobrazí. Pokud na pozastavit a potom klepněte na tlačítko myši na hypertextový odkaz na stránce stále hypertextové odkazy funkce očekávaným způsobem.

Visio zmizí při pokusu o uložení změn řešení Visio UML

Při pokusu o uložení změn řešení Visio UML může zmizet Visio. Pokud zobrazení Správce úloh Visio nejsou uvedeny jako spuštěný program na kartě aplikace. Však proces Visio může být stále aktivní na kartě procesy.

Editor jazyka nabídek a příkazů se zobrazí v holandštině s holandské verze sady MUI nainstalována

Pokud nainstalovat holandské Multi-Language User Interface Pack () ze sady Office XP s anglickou verzi aplikace Visio 2002 a spusťte Editor jazyka Visual Basic Editor nabídky a příkazy se v holandština. Pokud spuštění Editor jazyka z jiné aplikace sady Microsoft Office Visual Basic Editor nabídky a příkazy jsou však v angličtině.

Visio 2002 neočekávaně ukončena s chybovou zprávou souboru sg.dll

Při práci s obrazci ve výkresu aplikace Visio 2002, Visio 2002 může být neočekávaně ukončena a zobrazí následující chybová zpráva:
V aplikaci Microsoft Visio došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
Zobrazení podrobností o chybové zprávě můžete najít identifikace chyby podobná následující:
  AppName  AppVer    ModName ModVer    Offset  ------------------------------------------------------  Visio.exe 10.0.2420.4 Sg.dll  10.0.2210.4 00036e8f

Visio neočekávaně kopírování Ganttův diagram

Při pokusu o kopírování Ganttův diagram v Visio výkresu při další text do schránky Visio může být neočekávaně ukončena a zobrazí následující chybová zpráva:
V aplikaci Microsoft Visio došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
Zobrazení podrobností o chybové zprávě můžete najít identifikace chyby podobná následující:
  AppName  AppVer    ModName   ModVer    Offset  ---------------------------------------------------------  Visio.exe 10.0.2420.4 Vislib.dll 10.0.2514.4 00001bf0

Vztah není odebrána z modelu při odstranění tabulky obsahující vztah v diagramu modelu databáze v aplikaci Visio EA

Při odstranění tabulky obsahující vztah v diagramu modelu databáze v aplikaci Visio pro Enterprise Architects (EA) vztah odebrán z modelu.

Visio neočekávaně Pokud zadáte korejské znaky minimální nebo maximální textových polí v editoru fakt zdrojový model ORM řešení databáze

Při zadání korejské znaky pomocí korejský editor IME pro nové omezení frekvence v editoru fakt řešení zdrojový model ORM databáze v textových polích minimum nebo Maximum Visio může být neočekávaně.

Visio neočekávaně zkuste upravit globální kód

Při pokusu upravit globální kód podruhé v Visio EA diagramu během stejné relaci aplikace Visio, Visio může být neočekávaně.

Visio neočekávaně ukončena při přetažení výkresu okno aplikace Internet Explorer

Když přetáhnete výkresu okna aplikace Visio, Visio může být neočekávaně.

Visio přestane reagovat při pokusu o aktualizaci tabulky databáze

Při pokusu o aktualizaci tabulky databáze v modelu databáze aplikace Visio s databázi Oracle Visio zdánlivě přestat reagovat (zavěsit).

Otevření obrázku, který zobrazuje nesprávná cesta informace se zobrazí zpráva upozornění

Při poklepání na obrazec ve výkresu aplikace Visio, který používá události EventDblClk propojených obrázků (například obrázek JPEG nebo GIF) zobrazí dialogové okno zpráva upozornění, které obdržíte cestu program používá k otevření obrázku namísto skutečné cesty obrázku.

Stornované inženýrské funkce není nainstalována s Visio 2002 SR-1

Po instalaci Visio 2002 SR-1 stornované inženýrské funkce není zapnuta (v nabídce projekt) ve verzích Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect.

Okno vytvořené pomocí makra VBA velikost není podle očekávání

Při vytváření nového okna pomocí aplikace Microsoft Visual Basic pro makro (VBA) v aplikaci Visio okna může velikost podle očekávání.

Uložit soubor aplikace Visio 2002 v oddílu NTFS jsou různých oprávnění souboru

Při uložení souboru aplikace Visio 2002 na oddílu NTFS není soubor může získat stejná oprávnění jako složky, je soubor uložen.

Po odstranění odkazované buňce je zachována poslední hodnota

Pokud odstraníte odkazované buňce ve stejném nebo jiný obrazec aplikace Visio, buňku odkazuje na odstraněnou buňku zachová poslední hodnota odkaz. V dřívějších verzích aplikace Microsoft Visio by hodnota buňky zobrazí jako REF().

Výkres CAD není správně měřítka ve výkresu s metrickými nastavení Visio

Při vložení výkresu ve výkresu s metrickými nastavení Visio CAD výkresu CAD odstupňovány správně.

Výzva pro Visio CD-ROM při instalaci opravy zabezpečení aplikace Visio 2002: 3. září 2003

Při instalaci opravy zabezpečení aplikace Visio 2002: 3. září 2003 můžete být vyzváni k vložení Visio 2002 CD-ROM.

Zobrazí se anglický text pro dvojici Správa webových stránek a složek oddílu v počítači se systémem japonskou verzí systému Windows po instalaci aplikace Visio 2002 SR-1

Po upgradu japonské verze aplikace Visio 2002 Visio 2002 SR-1 v počítači s japonskou verzí systému Windows může text v Možnosti složky (v nabídce Nástroje) z Počítači zobrazit anglický text na kartě zobrazení v části Správa dvojici webových stránek a složek.

.VDX soubor je uložen s oprávnění není odrážet oprávnění cílovou složku

Při uložení výkresu jako XML kreslení (*.vdx) vaší aplikaci Visio 2002 výkres uložen s oprávněními, která není odrážet oprávnění cílové složky.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 830242 - Poslední kontrola: 12/08/2015 05:03:03 - Revize: 6.4

Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Visio pro sadu Enterprise Architects 2002

 • kbnosurvey kbarchive kbmt atdownload kbdownload kbinfo kbupdate KB830242 KbMtcs
Váš názor