Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis Visio 2000 Service Pack 2

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:830243
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Microsoft vydala aktualizaci pro Visio 2000 Service Release 1 (SR1). Visio 2000 Service Pack 2 (SP2) poskytuje nejnovější aktualizace Microsoft Visio 2000. Tato aktualizace obsahuje vylepšení zabezpečení a stability. Tato aktualizace se týká pouze Visio 2000 SR1. Tato aktualizace také obsahuje aktualizace, které byly vydány po Visio 2000 SR1.
Úvod
Tento článek popisuje postup stažení a instalaci aktualizace Visio 2000 Service Pack 2 (SP2). Dále tento článek popisuje problémy vyřešené Visio 2000 SP2.
Další informace

Jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci

Důležité: Před instalací této aktualizace zkontrolujte, zda splňují následující požadavek:
 • Visio 2000 Service Release 1 (SR1)
  Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, musíte mít Visio 2000 SR1.

  Poznámka: Visio 2000 SR1 již není k dispozici prostřednictvím oddělení Microsoft objednávek z jako 1. ledna 2004. Tato aktualizace navíc není k dispozici ke stažení z webu služby společnosti Microsoft.

  Další informace o Visio 2000 SR1 získáte klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  263721Přehled aktualizace Visio 2000 Service Release 1 (SR-1)

Aktualizace jednoho počítače

Chcete-li stáhnout a nainstalovat aktualizaci na jediném počítači, postupujte takto:
 1. Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

  DownloadDownload the Visio 2000 Service Pack client package now.
  Datum vydání: 23. března 2004

  Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
  Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou klientskou verzi Visio 2000 SP2, navštivte následující web:
 2. Klepnutím na tlačítko Otevřít zahajte stahování a instalaci Visio 2000 SP2.
 3. Pokud budete vyzváni k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Jakmile se zobrazí zpráva, že instalace proběhla úspěšně, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po nainstalování nelze aktualizaci odebrat. Vrátit do instalace před nainstalováním aktualizace, musíte Visio 2000 odebrat a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM.

Aktualizace pro správce

Pokud Visio 2000 nainstalovali ze serverového umístění, musí správce serveru umístění serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků.

Poznámka: Tato aktualizace provede aktualizaci umístění instalace pro správu, která byla vyrovnána s bezobslužnou instalaci verze Visio 2000. Umístění přípravné instalace lze vytvořit pouze pomocí bezobslužné instalace.
 1. V Průzkumníkovi Windows vytvořte složku na jednotce C: a název složky kb830243.
 2. Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

  DownloadDownload the Visio 2000 Service Pack full file package now.
  Datum vydání: 23. března 2004

  Další informace o stažení souborů podpory společnosti Microsoft v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
  Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou verzi úplné Visio 2000 SP2, navštivte následující web:
 3. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte instalační soubor Visio 2000 SP2 (například Visio2000-kb830243-fullfile-enu.exe) složky C:\kb830243.
 4. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
 5. Do pole Otevřít zadejte následující text, kde language version je identifikátor jazyka instalačního souboru, který jste dříve stáhli a potom klepněte na tlačítko OK:
  Visio2000 - kb830243 - fullfile-language version .exe /t:c:\kb830243 /c /q
  Například pokud stáhli Anglická verze této aktualizace do pole Otevřít zadejte /t:c:\kb830243 Visio2000-kb830243-fullfile-enu.exe /c /q a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Ve složce extrahované soubory (C:\kb830243) přejmenujte následující soubory:

  Soubor být přejmenovánPřejmenujte soubor na
  Adsiprov.dllVisio ADSI Provider.dll
  Crosfunc.vslKřížový Functional.vsl
  Dirmod.vslAdresář služby Modeler.vsl
 7. Ručně nahradit následující soubory Visio 2000 SR1 v umístění instalace pro správu nově extrahované soubory označené v následující tabulce:

  Soubor, který má být nahrazenUmístěníPoužitelné Visio 2000 Edition
  CADAuth.dllpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtraTechnické Enterprise
  CADConv.vslpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtraStandard, Professional Technical a Enterprise
  Křížové Functional.vslpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\FlowchartStandard, Professional, Technical a organizace
  DBEngr.vslpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtraProfessional Enterprise
  Adresář služby Modeler.vsl path \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Network diagramProfessional Enterprise
  Dwgcnvt.dllpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtraTechnické Enterprise
  Elemutil.dllpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtraProfessional Enterprise
  Extract.dllpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtraProfessional Enterprise
  Ixacs.pdlpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtraProfessional Enterprise
  Ixoracle.pdlpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtraProfessional Enterprise
  Ixssrv.pdlpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtraProfessional Enterprise
  LnkDoc32.vslpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtraStandard, Professional Technical a Enterprise
  Sqlshare.dllpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtraProfessional Enterprise
  Umlbkgnd.vslpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtraProfessional Enterprise
  Viscnv32.vslpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtraStandard, Professional Technical a Enterprise
  Visio32.exepath \Program Files\Microsoft VisioStandard, Professional, Technical a organizace
  Visio rozhraní ADSI Provider.dllpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Network diagramProfessional Enterprise
  Visiodwg.dllpath \Program Files\Microsoft Visio\Solutions\Visio ExtraStandard, Professional Technical a Enterprise
  VisLib32.dllpath \Program Files\Microsoft VisioStandard, Professional, Technical a organizace
  VisRes32.dllpath \Program Files\Microsoft VisioStandard, Professional, Technical a organizace
 8. V klientské pracovní stanici chcete nasadit aktualizaci klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.

  Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /i AdminPath \ MSI File /qb REINSTALL = Feature List REINSTALLMODE = emu
  V tomto příkazu Admin Path je cesta umístění instalace pro správu pro Visio 2000, MSI File je balíček databáze MSI pro Visio 2000 (například Vis2000.msi) a FeatureList je seznam názvů funkcí (jsou rozlišována malá a velká písmena), které mají za účelem aktualizace přeinstalovat. Chcete-li nainstalovat funkce, použít REINSTALL = ALL nebo v závislosti na verzi Visio 2000 můžete nainstalovat následující funkce:

  Název funkceVisio 2000 Edition
  CAD_Drawing_ConverterTechnické a Enterprise
  CAD_Drawing_DisplayStandard, Professional Technical a Enterprise
  Vývojové diagramyStandard, Professional, Technical a organizace
  Database_Design_EnterprisePodnik (Enterprise)
  Directory_ServicesProfessional a organizace
  Visio_Core_FilesStandard, Professional Technical a Enterprise
  Software_Design_EnterprisePodnik (Enterprise)
  Program_FilesStandard, Professional, Technical a organizace

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  File name  Version  -----------------------  Visio32.exe 6.1.0.4530
Chcete-li určit verzi Visio 2000 nainstalované v počítači, postupujte takto.

Poznámka: Z důvodu různých verzí systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 2. V podokně výsledků hledání klepněte v části Vyhledávánímvšechny soubory a složky.
 3. V poli část názvu souboru nebo zadejte Visio32.exe a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem Visio32.exe a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě verze zjistěte verzi Visio 2000 nainstalované v počítači.
Navíc tato aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:

  Adsiprov.dll   Ixssrv.pdl  Advpack.dll    Lnkdoc32.vsl  Cadauth.dll    Sqlshare.dll  Cadconv.vsl    Umlbkgnd.vsl  Crosfunc.vsl   Vba64-en.exe  Dbengr.vsl    Viscnv32.vsl  Dirmod.vsl    Visent32.dll  Dwgcnvt.dll    Visio2~1.inf  Elemutil.dll   Visiodwg.dll  Extract.dll    Vislib32.dll  Ixacs.pdl     Visres32.dll  Ixoracle.pdl
Poznámka: Pokud Visio 2000 SP2 je v počítači již nainstalována, zobrazí následující chybová zpráva při pokusu o instalaci aktualizace Visio 2000 SP2:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Seznam problémů opravených v aktualizaci

Visio 2000 SP2 řeší problémy popsané v následujícím bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft. Zobrazit aktualizace zabezpečení MS03-037 jazyka Visual Basic pro aplikace, naleznete na následujícím webu:Visio 2000 SP2 řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

278390Visio 2000: Generované databáze provede není obsahovat kaskádové aktualizace a odstranění pravidla
281301Visio2000: Chyba při aplikaci Visio ukončit nebo zavřít výkresu s mnoho vlastních položek nabídky nebo panelu nástrojů
281890Visio2000: Přidružení UML a stereotypy ztraceny při uložení úložiště
282590Visio2000: Aktivní při chybí uložit jako HTML s grafický formát VML
287464Visio2000: Aktualizace pro zobrazení, převod, import a export v souborech DWG nebo DXF znaky kanji
286026Visio2000: Funkce návrhu databáze aktualizace pro SQL Server 2000
288537Visio2000: Nekonzistentní výsledky s přetažení v tabulce Directory
289815Visio2000: Obrazce vývojového diagramu křížového je zarovnán nesprávně při otevření výkresu
300402Visio2000: Import souborů AF3 z ABC FlowCharter chyby
286424Visio2000: Visio přestane reagovat při aktualizaci databáze Oracle schématu získané zpětnou analýzou
305279Visio2000: Chyba při pokusu uložit v aplikaci Visio 5.0 výkresu formátu souboru 1430
815422Visio 2000: Vaše změny nejsou uloženy do aktuálního dokumentu
264660Visio2000: Chyba při otevření uloženého výkres Visio 100
822715MS03-037: Chyba v jazyka pro aplikace by mohla umožnit spuštění libovolného kódu
Visio 2000 SP2 řeší následující problémy, které nebyly dříve v Knowledge Base dokumentovány.

Může zobrazit mezeru mezi obrazcem a Vymezovací rámeček kolem obrazce

Při vložení nebo otevření výkresu aplikace Microsoft Visio obsahuje Microsoft metasoubor Windows (WMF) může zobrazit mezeru mezi obrazcem a Vymezovací rámeček kolem obrazce.

Počet vlastních barev zvyšuje s každou použití

Při každém použití vlastní barvy v Visio 2000 vlastní barvu je přidán znovu vlastní barevnou paletu. To způsobí, že počet vlastní barvy na paletě barev vlastní zvýšit vždy použít vlastní barvu.

Text vrstvy atribut AutoCAD souboru není v aplikaci Visio 2000 SR1 převedena.

Při otevření AutoCAD výkres Visio 2000 SR1 text vrstvy atribut převedeny.

Diagram modelu databáze pravděpodobně nezobrazí správně

V aplikaci Visio 2000 Pokud jsou názvy sloupců entity dvoubajtové znaky databázové diagramy modelů pravděpodobně nezobrazí správně při jsou splněny následující podmínky:
 • Konceptuální název sloupce nebo fyzický název entity je pomocí dvoubajtové znakové sady (DBCS).
 • Sloupec je nastaven jako PK (primární klíč).
 • Nastavit symbol je nastaven jako relační na kartě Obecné (v nabídce databáze klepněte na příkaz Dokumentu).
 • Názvy viditelné v diagramu na kartě Obecné (v nabídce databáze klepněte na příkaz Dokumentu) je nastavena na název sloupce pomocí DBCS.
 • Typy dattabulky na kartě (v nabídce databáze klepněte na příkaz Dokumentu) je nastavena Zobrazit fyzické nebo je nastavena Zobrazit přenosné.

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 830243 - Poslední kontrola: 09/08/2005 21:35:11 - Revize: 4.2

Microsoft Visio 2000 Service Release 1, Microsoft Visio 2000 Service Release 1, Microsoft Visio 2000 Service Release 1, Microsoft Visio 2000 Service Release 1

 • kbmt atdownload kbdownload kbinfo kbupdate KB830243 KbMtcs
Váš názor
tml>/c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">/html>html>;t=">/html>/html>