Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis opravy zabezpečení aplikace Word 2002: 11. listopadu 2003

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala opravu aplikace Microsoft Word 2002. Tato oprava řeší chybu zabezpečení, ke které dochází při otevření dokumentu obsahujícího určité datové hodnoty (názvy maker v dokumentu) a která může povolit spouštění libovolného kódu. Kromě toho řeší tato oprava také mnoho dalších problémů, jejichž popis je uveden dále v tomto článku. Tato oprava aplikace Word 2002 je součástí trvalé snahy společnosti Microsoft o zajištění nejnovějších aktualizací produktů pro zákazníky.

Tento článek popisuje způsob stažení a instalace opravy aplikace Microsoft Word 2002: KB830346.

Tato aktualizace nebo oprava zabezpečení byla poprvé zahrnuta v aktualizaci Service Pack 3 sady Office XP. Další informace o nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office XP
Další informace

Stažení a instalace opravy

Důležité: Před instalací této opravy zajistěte splnění následujících požadavků:
 • Instalační služba systému Microsoft Windows verze 2.0
  Před instalací této opravy je nutné nainstalovat Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo vyšší. Další informace o tomto požadavku naleznete v tomto článku v části Požadavky opravy na Instalační službu systému Windows.
 • Aktualizace Service Pack 2 (SP2) sady Microsoft Office XP
  Před instalací této opravy je nutné nainstalovat aktualizaci SP2 sady Office XP.

  Další informace týkající se postupu při instalaci aktualizace Office XP Service Pack 2 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  325671 OFFXP: Přehled aktualizace Office XP Service Pack 2

Oprava klienta

Pokud jste aplikaci Word 2002 nainstalovali z disku CD-ROM, máte následující dvě možnosti:
 • Pomocí webu Office Update společnosti Microsoft automaticky nainstalujte nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.
 • Nainstalujte samostatnou opravu zabezpečení aplikace Word 2002: KB830346 podle kroků popsaných níže v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat opravu klienta pomocí webu Office Update. Web Office Update zjistí vaši konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete, aby vaše instalace sady Office byla aktuální.

Web Office Update

Chcete-li, aby web Office Update zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, navštivte následující web společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam aktualizací doporučených ke schválení. Klepnutím na tlačítko Spustit instalaci proces dokončete.

Instalace samostatné opravy zabezpečení aplikace Word 2002: KB830346

V centru pro stahování Microsoft Download Center je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout klientskou verzi balíčku opravy zabezpečení aplikace Word 2002: KB830346

Datum vydání: 11. listopadu 2003

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
Chcete-li stáhnout a nainstalovat opravu klienta, postupujte podle následujících kroků:
 1. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Officexp-kb830346-client-csy.exe do vybrané složky.
 2. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor Officexp-kb830346-client-csy.exe.
 3. Zobrazí-li se dotaz, zda chcete opravu nainstalovat, klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky licenční smlouvy.
 5. Po zobrazení výzvy vložte disk CD-ROM sady Microsoft Office XP a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení zprávy oznamující úspěšné dokončení instalace klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po dokončení instalace nelze opravu odebrat. Pokud byste se chtěli vrátit k instalaci použité před instalací opravy, bude nutné odebrat sadu Office XP a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM.

Oprava pro správce

Pokud jste sadu Office XP nainstalovali ze serverového umístění, musí správce serveru aktualizovat toto umístění pomocí opravy pro správce a nasadit tuto aktualizaci do vašeho počítače.

V centru pro stahování Microsoft Download Center je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout verzi balíčku opravy zabezpečení aplikace Word 2002: KB830346 pro správce

Datum vydání: 11. listopadu 2003

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
Jste-li správcem serveru, postupujte po klepnutí na odkaz umožňující stažení opravy pro správce podle následujících kroků:
 1. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Officexp-kb830346-fullfile-csy.exe do vybrané složky.
 2. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor Officexp-kb830346-fullfile-csy.exe.
 3. Po zobrazení dotazu, zda chcete opravu nainstalovat, klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky licenční smlouvy.
 5. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte cestu c:\kb830346 a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení dotazu, zda chcete vytvořit novou složku, klepněte na tlačítko Ano.
 7. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správce, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  Do pole Otevřít zadejte příkaz
  msiexec /a Cesta pro správce\Soubor MSI /p C:\kb830346\Soubor MSP SHORTFILENAMES=TRUE,
  kde Cesta pro správce je cesta umístění instalace sady Office XP pro správce (například C:\OfficeXP), Soubor MSI je databázový balíček MSI pro sadu Office XP (například Proplus.msi) a Soubor MSP je název opravy pro správce (například WINWORDff.msp).

  Poznámka: Připojením přepínače /qb+ k příkazovému řádku zakážete zobrazení dialogových oken Instalace pro správce sady Office XP a Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA).
 8. Chcete-li opravu nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

  Do pole Otevřít zadejte příkaz
  msiexec /i Cesta pro správce\Soubor MSI REINSTALL=Seznam funkcí REINSTALLMODE=vomu,
  kde Cesta pro správce je cesta umístění instalace sady Office XP pro správce (například C:\OfficeXP), Soubor MSI je databázový balíček MSI pro sadu Office XP (například Proplus.msi) a Seznam funkcí je seznam názvů funkcí (jsou rozlišována malá a velká písmena), které je nutné za účelem opravy přeinstalovat. Chcete-li nainstalovat všechny funkce, použijte možnost REINSTALL=ALL nebo můžete nainstalovat následující funkci:
  WORDFiles
Další informace o aktualizaci instalace pro správce a nasazení do klientských pracovních stanic naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301348 OFFXP: Jak nainstalovat veřejnou aktualizaci do instalace pro správce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce. Také si můžete přečíst následující článek v sadě Microsoft Office Resource Kit. Za tímto účelem navštivte následující web společnosti Microsoft:

Jak lze zjistit, zda je oprava nainstalována

Oprava obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  Název souboru Verze  --------------------------  Winword.exe  10.0.5815.0
Chcete-li zjistit, jaká verze aplikace Microsoft Word je v počítači nainstalována, postupujte takto.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se může následující postup lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, dokončete postup podle dokumentace k příslušnému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
 2. V podokně Výsledky hledání klepněte v oblasti Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte řetězec Winword.exe a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Winword.exe a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Verze zjistíte verzi aplikace Word, která je nainstalována v počítači.
Další informace o zjištění verze aplikace Word nainstalované v počítači naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
291331 Kontrola verze sady Office XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Pokud je oprava zabezpečení aplikace Word 2002: KB830346 v počítači již nainstalována, zobrazí se při její instalaci následující chybová zpráva:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Požadavky opravy na Instalační službu systému Windows

K instalaci opravy popsané v tomto článku je nutné mít nainstalovanou Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo vyšší. Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější je obsažena v systému Microsoft Windows XP i v systému Microsoft Windows 2000 s aktualizací Service Pack 3 (SP3).

Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows pro systémy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (ME), navštivte následující web společnosti Microsoft: Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows pro systémy Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Seznam problémů, které budou opravou odstraněny

Oprava zabezpečení aplikace Word 2002: KB830346 odstraňuje problémy popsané v následujících balíčcích oprav Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2 (Tyto články mohou obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).):

823972 Dostupnost balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 9. srpna 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
825814 Dostupnost balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 15. srpna 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827138 Dostupnost balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 21. srpna 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827150 Dostupnost balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 5. září 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827971Balíček opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 12. září 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827980Balíček opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 19. září 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827986Balíček opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 25. září 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Oprava zabezpečení aplikace Word 2002: KB830346 řeší následující problémy, které dosud nebyly ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base popsány:
 • Chybová zpráva nebo opakování řádků tabulky při procházení dokumentu.
 • Chybová zpráva: Zkontrolujte oprávnění pro dokument nebo jednotku.
 • Chybová zpráva v aplikaci Word 2002.

Chybová zpráva nebo opakování řádků tabulky při procházení dokumentu

Při procházení dokumentu aplikace Word 2002 obsahujícího tabulku se sloučenými buňkami, který obsahuje více stránek, může dojít k tomu, že se některé řádky tabulky zobrazí vícekrát nebo že se zobrazí následující chybová zpráva:
V aplikaci Microsoft Word došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.

Chcete-li zjistit, jaká data tato chybová zpráva obsahuje, klepněte sem.
Po zobrazení podrobných informací chybové zprávy se pravděpodobně zobrazí podobný zápis chyby:
  AppName   AppVer    ModName   ModVer    Offset  ------------------------------------------------------------  Winword.exe 10.0.2627.0 Winword.exe 10.0.2627.0 006342d7

Chybová zpráva: Zkontrolujte oprávnění pro dokument nebo jednotku

Pokud se v aplikaci Word 2002 pokusíte otevřít dokument, který v předchozích verzích aplikace Word způsobuje ukončení aplikace a zobrazení chybové zprávy, zobrazí se následující chybová zpráva:
Název dokumentu nebo cesty je chybný. Zkuste některé z těchto kroků:
* Zkontrolujte oprávnění pro dokument nebo jednotku.
* V nabídce Soubor zvolte Otevřít a hledejte soubor prostřednictvím tohoto dialogu. (cesta\...\název_souboru.doc)
Poznámka: V předchozích verzích aplikace Word mohl dokument způsobit spuštění maker ve speciálně vytvořených dokumentech.

Chybová zpráva v aplikaci Word 2002

Zobrazí se následující chybová zpráva aplikace Word 2002:
V aplikaci Microsoft Word došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.

Chcete-li zjistit, jaká data tato chybová zpráva obsahuje, klepněte sem.
Po zobrazení podrobných informací chybové zprávy se pravděpodobně zobrazí podobný zápis chyby:
App Name    App Version   Module Name   Module Version Offset ------------------------------------------------------------------------ Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   004875a9 Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   001ee439 Winword.exe   10.0.4109.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.4009.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.3416.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Outlook.exe   10.0.3416.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Mspub.exe    10.0.3402.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.2930.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.2627.0   Mso.dll     10.0.3501.0   0006ce47 Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ddbfd Winword.exe   10.0.5522.0   Winword.exe   10.0.5522.0   001ee92c Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   00199b47 Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0   00199b49 Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ee12b Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0   001ee129 Winword.exe   10.0.4109.0   Winword.exe   10.0.4109.0   001f5705 Winword.exe   10.0.3416.0   Winword.exe   10.0.3416.0   0019b943 Winword.exe   10.0.3416.0   Winword.exe   10.0.3416.0   0019b941 Winword.exe   10.0.2930.0   Winword.exe   10.0.2930.0   001f4bbb Winword.exe   10.0.2627.0   Winword.exe   10.0.2627.0   0031b22f Winword.exe   10.0.2627.0   Winword.exe   10.0.2627.0   0031b231
Mohou se zobrazit i jiné informace (verze programů, verze modulů a offset).
aktualizace aktualizované opravené oprava oprava_zabezpečení aktualizace_zabezpečení aktualizace zabezpečení chyba kontext zranitelnost slabé_místo nebezpečný útočník zneužít registr neověřené speciálně_vytvořené rozsah speciálně_formátované ovlivněné
Vlastnosti

ID článku: 830346 - Poslední kontrola: 01/29/2014 23:24:44 - Revize: 4.3

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kbsecurity kbinfo kbupdate KB830346
Váš názor