Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Aktualizace produktů systému Windows mohou přestat reagovat nebo mohou využívat většinu nebo všechny prostředky procesoru

Příznaky
Při pokusu o instalaci aktualizace produktu (například opravy zabezpečení, důležité aktualizace, kumulativní aktualizace nebo opravy hotfix) pro kterýkoli z produktů uvedených v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt v tomto článku může instalace přestat reagovat.

Dojde-li k tomuto problému, může karta Procesy ve Správci úloh systému Windows označovat, že soubor Update.exe využívá všechny prostředky procesoru nebo jejich většinu. Správce úloh systému Windows spustíte klepnutím pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast na hlavním panelu a klepnutím na příkaz Správce úloh .
Příčina
K tomuto problému dojde, jsou-li splněny obě následující podmínky:
 • Uživatelské právo k ladění programů (SeDebugPrivilege) bylo zrušeno u všech uživatelů a skupin, včetně správců. Ve výchozím nastavení je uživatelské právo k ladění programů přiděleno pouze správcům a místnímu systému. Uživatel s tímto právem může k libovolnému procesu připojit ladicí nástroj.
 • Aktualizace produktu, kterou instalujete, obsahuje verzi 5.3.23.4 souboru Update.exe. Tato verze vyžaduje uživatelské právo k ladění programů.

  Chcete-li určit verzi souboru Update.exe obsaženou v aktualizaci produktu systému Windows, proveďte následující kroky:
  1. Pomocí přepínače příkazového řádku -x extrahujte balíček aktualizace produktu do dočasné složky. Chcete-li například extrahovat českou verzi opravy zabezpečení 826232 pro systém Microsoft Windows 2000 do složky C:\826232, použijte následující příkaz:
   windows2000-kb826232-x86-csy -x:c:\826232
  2. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor Update.exe v dočasné složce vytvořené v kroku 1 a potom na příkaz Vlastnosti . Soubor Update.exe je obvykle umístěn ve složce s aktualizací nazvané Update (například C:\826232\Update). Verze souboru je zobrazena na kartě Verze .
Řešení
Společnost Microsoft vydala 29. října 2003 několik upravených oprav zabezpečení, které obsahují soubor Update.exe verze 5.4.1.0. Verze 5.4.1.0 a novější verze souboru Update.exe již nevyžadují přidělení uživatelského práva k ladění programů. Následující tabulka obsahuje seznam dostupných upravených oprav zabezpečení.
Oprava zabezpečení Verze systému Windows Bulletin zabezpečení
826232 Windows 2000 http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms03-042.mspx
828035 Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms03-043.mspx
824141 Windows XP http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms03-045.mspx
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, přidělte uživatelské právo k ladění programů skupině Administrators. V zásadách skupiny je uživatelské právo k ladění programů umístěno ve složce Konfigurace počítače\Nastavení systému Windows\Nastavení zabezpečení\Místní zásady\Přiřazení uživatelských práv.
Další informace
Společnost Microsoft nedoporučuje, abyste uživatelské právo k ladění programů pro skupinu Administrators rušili. Pokud uživatelské právo k ladění programů pro skupinu Administrators zrušíte, doporučuje společnost Microsoft použít všechny dostupné aktualizace zabezpečení.
Odkazy
Další informace získáte na následujícím webu společnosti Microsoft, kde naleznete průvodce Microsoft Windows 2000 Security Hardening Guide (Průvodce zdokonalením zabezpečení systému Microsoft Windows 2000):
update.microsoft.com SUS SMS kumulativní_aktualizace qfe oprava balíček Hotfix.exe
Vlastnosti

ID článku: 830846 - Poslední kontrola: 02/03/2011 21:01:00 - Revize: 2.5

 • KB830846
Váš názor
tps://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">&t=">/html>p;did=1&t=">