Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Oprava: Při vyskytnout různé problémy při použití stránek Změna hesla ve službě IIS 5.0

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:831047
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě metabáze. Před úpravou metabázi ověřte, zda máte záložní kopii můžete obnovit, pokud dojde k potížím. Informace o tomto postupu najdete v tématu nápovědy Configuration Backup/Restore (Zálohování a obnovení konfigurace) v konzole MMC (Microsoft Management Console).
Souhrn
Setkáte různé problémy při použití stránek Změna hesla, které jsou součástí Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 (SP4). Tyto problémy můžete vyřešit instalací opravy hotfix popsané v tomto článku.
Příznaky
Různé problémy setkat při použití stránek Změna hesla, které jsou součástí Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 (SP4):
 • První písmeno názvu účtu uživatele je zkrácen.
 • Hesla uživatelů, jejichž hesla musí být změněna při dalším přihlášení nelze změnit.
 • Nelze změnit hesla uživatelů, jejichž hesla vypršela.
 • Nelze změnit hesla mezi doménovými strukturami.
 • Nelze použít uživatelská jména ve formátu UPN.
Příčina
Změnit stránky heslo, které jsou součástí Windows 2000 Server Service Pack 4 pomocí technologie Active Server Pages (ASP) a Active Directory Service Interfaces (ADSI) technologie změnit uživatelská hesla. Technologická omezení ADSI způsobit většinu potíží spojených s stránky změnit heslo.
Řešení

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedený problém příliš neobtěžuje, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci Windows 2000 Service Pack, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na služby podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci.

Požadavky

Před instalací této opravy hotfix je nutné nainstalovat Windows 2000 Service Pack 4.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix není třeba počítač restartovat.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava Hotfix nenahrazuje žádné další opravy Hotfix.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  05-Oct-2004 08:40           5,735 Achg.htr  05-Oct-2004 08:40           2,382 Aexp.htr  05-Oct-2004 08:40           2,227 Aexp2.htr  05-Oct-2004 08:40           2,829 Aexp2b.htr  05-Oct-2004 08:40           1,974 Aexp3.htr  05-Oct-2004 08:40           2,218 Aexp4.htr  05-Oct-2004 08:40           2,837 Aexp4b.htr  05-Oct-2004 08:40 5.0.2195.6982   31,504 Iispwchg.dll    05-Oct-2004 08:40           2,385 Text.htr
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Upozornění Upravte metabázi nesprávně, můžete způsobit vážné potíže vyžadující přeinstalaci produktu, jenž metabázi využívá. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávné úpravy metabáze budete moci vyřešit. Metabázi upravujete na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Před jeho úpravou metabázi vždy zálohujte.

Po instalaci opravy hotfix aktualizovat soubory v adresáři Iisadmpwd postupujte takto:
 1. V adresáři Iisadmpwd registraci souboru Iispwchg.dll. Chcete-li to provést, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regsvr32 c:\winnt\system32\inetsrv\iisadmpwd\iispwchg.dll a klepněte na tlačítko OK.
 2. Konfigurovat vlastnosti PasswordChangeFlags metabáze Ujistěte se, že změna hesla povolena funkce. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte C:\Inetpub\AdminScripts adresáře.
  3. Zadejte následující příkaz a pak stiskněte klávesu ENTER:
   cscript.exe adsutil.vbs set w3svc/passwordchangeflags Value
   Poznámka:Value v tomto příkazu ukázkové je zástupný symbol pro hodnotu chcete nastavit vlastnosti PasswordChangeFlags.
  Následující seznam obsahuje možné hodnoty vlastnosti PasswordChangeFlags. Můžete použít kombinaci těchto hodnot.
  • 0

   Tato hodnota je výchozí hodnota. Tato hodnota označuje připojení (SSL) protokol SSL (Secure Sockets Layer) při změně hesla musíte použít.
  • 1

   Tato hodnota povoluje změny hesla na nezabezpečené porty. Tato hodnota je užitečné, pokud není povoleno SSL.
  • 2

   Tato hodnota zakáže Změna hesla funkce.
  • 4

   Tato hodnota zakáže předběžné oznámení o vypršení platnosti hesla.
 3. Ujistěte se, že virtuální adresář Iisadmpwd správně vytvořen adresář a, virtuální adresář odkazuje na správné umístění. Správné umístění je System32\Inetsrv\Iisadmpwd. Je žádný požadavek na virtuální adresář povoleno anonymní ověření. Doporučujeme použít stejné ověření na tento virtuální adresář jako aplikace přesměruje uživatele virtuální adresář.
 4. Ujistěte se, že soubory .htr mapováno ASP.dll souboru v oddílu "AppMappings" pro adresář Iisadmpwd. Postupujte takto:
  1. V IIS Manager Microsoft Management Console (MMC) klepněte pravým tlačítkem myši na adresář iisadmpwd a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
  2. Klepněte na příkaz Virtuální adresář kartu.
  3. Na kartě Virtuální adresář klepněte na tlačítko Konfigurace.
  4. V části AppMappings vyhledejte řádek má .htr. Tento řádek je uveden v poli rozšíření. Ověřte, že odkazuje na soubor ASP.dll spustitelného souboru, která je uvedena vpravo. Pokud odkaz má .htr uvedené v poli rozšíření neexistuje, musíte přidat. Je nutné přidat toto rozšíření, klepněte na tlačítko Přidat. Toto rozšíření musí upravit, vyberte příponu a klepněte na tlačítko Upravit.
  5. Spustitelný soubor klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor ASP.dll v adresáři System32\Inetsrv.
  6. Do pole přípona zadejte .htr.
  7. Nastavit limit slovesa GET, POST.
  8. Klepněte na tlačítko OK změny uložte a zavřete všechna okna Vlastnosti.
 5. Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny následující položky metabáze:
  Metabáze položka a hodnotaPopis
  Položka metabáze: AuthChangeUrl
  Metabáze hodnota: iisadmpwd/achg.htr
  Tato stránka pracuje skutečné heslo změnit.
  Položka metabáze: AuthExpiredUrl
  Metabáze hodnota: iisadmpwd/aexp.htr
  Tato stránka zobrazuje formulář změnit heslo pro uživatele, jejichž platnost hesla vypršela. Tato stránka pracovat, musí být povoleno SSL. Ujistěte se, zadejte název účtu ve formátu "doména\uživatelské_jméno".
  Položka metabáze: AuthExpiredUnsecureUrl
  Metabáze hodnota: iisadmpwd/aexp3.htr
  Tato stránka zobrazí formulář změnit heslo při SSL není povoleno nebo není použito.
  Položka metabáze: NotifyPwdExpUrl
  Metabáze hodnota: iisadmpwd/anot.htr
  Pokud je povolena funkce oznámení platnosti hesla, zobrazí se při povoleno SSL této stránky.
  Položka metabáze: NotifyPwdExpUnsecureUrl
  Metabáze hodnota: iisadmpwd/anot3.htr
  Pokud heslo platnosti upozornění na funkce povolena, tato stránka je zobrazena při SSL není povolena nebo SSL není používán.
  Položka metabáze: PasswordExpirePreNotifyDaysTato položka metabáze určuje počet dnů, které zůstávají před vypršením platnosti hesla klienta. Tato položka metabáze označuje také při odeslání zprávy pre-notification heslo.
 6. Ve výchozím nastavení jsou umístěny na úrovni W3SVC v registru položky metabáze, které souvisejí s stránek, které jsou popsány dříve a nemají být změněny. Však Pokud položky metabáze musí být změněn nebo mají být ověřena, aplikace Mdutil.exe lze způsobem. Aplikace Mdutil.exe je k dispozici na CD-ROM podpory systému Windows 2000.
  1. Kopírovat Mdutil.exe serveru se službou IIS.
  2. Otevřete okno CMD.
  3. Vyhledejte složku obsahující Mdutil.exe.
  4. Chcete-li ověřit aktuální hodnotu v metabázi, použijte následující:

   Mdutil.exe get w3svc / MetabaseKey.

   Zadejte například následující:

   Mdutil.exe získat w3svc/AuthChangeUrl
  5. Chcete-li změnit hodnotu, použijte příkaz dříve stejně jako. Však nahradit "získat" "množina" Také zadat hodnotu na konci.
  Pokud máte změnit PasswordChangeFlags nebo PasswordExpirePreNotifyDays, máte tyto položky metabáze konfigurovat pomocí skriptu adsutil.vbs. Skript adsutil.vbs umístěn v adresáři Inetpub\adminscripts v systému. Chcete-li konfigurovat tyto položky metabáze pomocí skriptu adsutil.vbs, postupujte takto:
  1. Otevřete okno CMD.
  2. Vyhledejte složku C:\Inetpub\AdminScripts.
  3. Chcete-li nastavit hodnoty, použijte následující:

   Cscript.exe adsutil.vbs set w3svc / MetabaseKey

   Zadejte například následující:

   Cscript.exe adsutil.vbs set w3svc/PasswordChangeFlags 1
  4. Zkontrolovat hodnoty, použijte stejný příkaz jako dříve použit. Však nahradit) nastavena ("get" Není připojena hodnota na konci.
změnit heslo owa asp htr iisadmpwd
Odkazy
Další informace naleznete v nápovědě IIS 5.0 dokumentaci.
Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
269082IISADMPWD virtuální adresář není vytvořena během čisté instalace služby IIS 5.0
Další informace o pojmenování schématu pro aktualizace softwaru systému Windows klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
816915Nové schéma přidělování názvů balíčkům aktualizací softwaru pro systém Microsoft Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o terminologii používané k popisu aktualizací produktů společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 831047 - Poslední kontrola: 01/23/2014 04:49:02 - Revize: 3.5

Microsoft Internet Information Services 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbhotfixserver kbqfe kbqfe kbwin2000presp5fix kbbug kbfix KB831047 KbMtcs
Váš názor