Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Nelze se přihlásit na web či provést internetovou transakci nebo se zobrazí webová stránka HTTP 500 (Vnitřní chyba serveru)

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po instalaci aktualizace zabezpečení 832894 (MS04-004) je možné, že se nebudete moci přihlásit na web nebo provést internetovou transakci. Jestliže například zadáte uživatelské jméno a heslo na webu zabezpečeném protokolem SSL pomocí formuláře na webové stránce HTTPS, může se zobrazit webová stránka HTTP 500 (Vnitřní chyba serveru).
Příčina
Tyto potíže se mohou vyskytnout po instalaci aktualizace zabezpečení 832894 (MS04-004) nebo opravy Hotfix 821814 do počítače se systémem Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition nebo Windows 98.

Další informace o těchto aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
832894 MS04-004: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
821814 Po odeslání dat na server, který vyžaduje ověření, se zobrazí chybová zpráva Stránku nelze zobrazit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Aktualizace zabezpečení 832894 (MS04-004) a oprava Hotfix 821814 mění způsob, jakým internetová rozšíření pro systém Windows (Wininet.dll) opakují požadavky POST v případě, kdy webový server resetuje připojení. V případě, že webový server ukončí (nebo resetuje) původní požadavek na připojení, budou aplikace, které používají funkce rozhraní API aplikace Windows Internet (Wininet) k odesílání dat (například uživatelského jména nebo hesla) na webový server, opakovat odesílání požadavku POST bez dat POST.

Poznámka: Požadavek POST neobsahuje data POST, pokud je délka jeho obsahu nastavena na hodnotu 0 nebo je prázdná.

V některých případech tato reakce zabrání dalšímu resetování a umožní provést ověření. Může se však zobrazit webová stránka HTTP 500 (Vnitřní chyba serveru), pokud webový server musí mít zahrnuta data POST při opakování požadavku POST aplikací Wininet.
Řešení

Informace o aktualizaci

Chcete-li stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, navštivte web systému Microsoft Windows Update a nainstalujte důležitou aktualizaci číslo 831167: Správci mohou tuto aktualizaci stáhnout ze serveru služby Stažení softwaru nebo z katalogu systému Windows Update a implementovat ji do více počítačů. Jestliže budete tuto aktualizaci chtít později nainstalovat do jednoho nebo více počítačů, vyhledejte v katalogu systému Windows Update pomocí funkce Rozšířené možnosti hledání identifikační číslo tohoto článku.

Další informace o stahování aktualizací z katalogu systému Windows Update naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
323166 Jak stahovat aktualizace a ovladače systému Windows z katalogu systému Windows Update
Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:
StáhnoutStáhnout balíček Q831167.exe (32bitová verze)
StáhnoutStáhnout balíček Q831167.exe (64bitová verze)
Datum vydání: 12. února 2004

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Tuto aktualizaci můžete nainstalovat v některé z následujících verzí systému Windows, v němž je nainstalována aplikace Internet Explorer 6 s aktualizací SP1 (verze 6.00.2800.1106):
 • Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition s aktualizací Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 s aktualizacemi Service Pack 2, Service Pack 3, Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server a Terminal Server Edition 4.0 s aktualizací Service Pack 6a
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Poznámka: Aktualizace zabezpečení 832894 (MS04-004) podporuje systémy Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition a Windows 2000 s aktualizací SP2, proto bude tato aktualizace v těchto systémech také podporována.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nahrazuje aktualizaci 821814 pro systémy Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition a Windows 98.

Poznámka: Tato aktualizace nenahrazuje aktualizaci 821814 pro Windows Server 2003, protože problém popisovaný v tomto článku se v počítačích se serverem Windows Server 2003 nevyskytuje.

Informace o nasazení

Balíčky pro tuto aktualizaci podporují tyto instalační přepínače:
 • /q: Nastaví tichý režim nebo potlačí zobrazování zpráv během extrahování souborů.
 • /q:u: Použije tichý režim pro uživatele. V tomto režimu jsou uživateli zobrazena jen některá dialogová okna.
 • /q:a: Použije tichý režim pro správce. V tomto režimu se uživateli nezobrazí žádná dialogová okna.
 • /t: cesta: Určuje umístění dočasné složky používané procesem instalace nebo cílové složky pro extrahování souborů (při použití přepínače /c).
 • /c: Extrahuje soubory, ale nenainstaluje je. Není-li zadán přepínač /t: cesta, zobrazí se výzva k zadání cílové složky.
 • /c: cesta: Určuje cestu a název souboru INF nebo EXE instalačního programu.
 • /r:n: Po instalaci za žádných okolností nerestartuje počítač.
 • /r:i: Zobrazí výzvu k restartování počítače, pokud je to požadováno, kromě případů, kdy je zároveň použit přepínač /q:a.
 • /r:a: Po instalaci vždy restartuje počítač.
 • /r:s: Po instalaci restartuje počítač, aniž by uživateli zobrazil výzvu.
 • /n:v: Nekontroluje verzi. Při instalaci aktualizace pro kteroukoli verzi aplikace Internet Explorer je třeba tento přepínač používat opatrně.
Chcete-li například tuto aktualizaci nainstalovat bez zásahu uživatele a bez restartování, zadejte následující příkaz:
q831167.exe /q:a /r:n

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má následující (nebo vyšší) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum    Čas  Verze       Velikost Název souboru Platforma  -------------------------------------------------------------------  6. 2. 2004 18:05:00 6.0.2800.1405   588 288 Wininet.dll     7. 2. 2004 01:41 6.0.2800.1405 1 796 608 Wininet.dll IA-64
Jak potíže obejít
Pokud nemůžete použít aktualizaci popsanou v části Řešení, můžete problém vyřešit jednou z následujících akcí na straně serveru:
 • Zvyšte interval časového limitu zachování (keep-alive) protokolu HTTP na webovém serveru nebo serveru proxy. V Internetové informační službě (Microsoft Internet Information Services, IIS) není k dispozici jiné nastavení, kterým by bylo možné řídit časový limit zachování, než hodnota KeepAliveTime v registru systému Windows. U některých webových serverů a serverů proxy můžete nastavit dobu platnosti spojení. Pokud můžete zadat dobu platnosti spojení na webovém serveru nebo serveru proxy, zvyšte interval časového limitu zachování. Správný název a hodnotu nastavení získáte v dokumentaci k webovému serveru. Výchozí hodnota časového limitu zachování pro aplikaci Internet Explorer je jedna minuta (60 sekund). Proto je třeba na webovém serveru nebo serveru proxy použít interval časového limitu zachování protokolu HTTP větší než jedna minuta.

  Další informace o parametru KeepAliveInterval systému Windows, parametru KeepAliveTime systému Windows a parametru KeepAliveTimeout aplikace Internet Explorer získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  314053 Konfigurační parametry protokolu TCP/IP a rozhraní NBT pro systém Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  120642 Konfigurační parametry protokolu TCP/IP a rozhraní NBT pro systémy Windows 2000 nebo Windows NT
  813827 Jak změnit výchozí hodnotu časového limitu zachování (keep-alive) v aplikaci Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Zakažte na serveru zachovaná spojení (keep alive) protokolu HTTP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  238210 Je-li povolena vyrovnávací paměť v technologii ASP, je vždy odesílána hlavička zachování (keep-alive) protokolu HTTP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v aplikaci Microsoft Internet Explorer 6.
Další informace
Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalování operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Dojde-li k resetování připojení k webovému serveru po instalaci aktualizace softwaru 831167 popsané v tomto článku, budou programy, které používají funkce rozhraní Wininet k odesílání dat na webové servery, znovu odesílat úplné požadavky POST.

Jestliže chcete povolit odesílání požadavku POST pouze s hlavičkou, vytvořte hodnotu DWORD nazvanou Ukázková_aplikace.exe, kde Ukázková_aplikace představuje název spustitelného souboru příslušné aplikace. V některém z následujících klíčů registru nastavte hodnotu DWORD na hodnotu 1:
 • Pro všechny uživatele aplikace nastavte tuto hodnotu v následujícím klíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • Pouze pro aktuálního uživatele aplikace nastavte tuto hodnotu v následujícím klíči registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
Pokud například chcete povolit odesílání požadavku POST pouze s hlavičkou v aplikaci Internet Explorer nebo v Průzkumníkovi Windows, vytvořte hodnoty DWORD pro položky Iexplore.exe a Explorer.exe v jednom z těchto klíčů registru a nastavte jejich hodnotu na 1.

Poznámka: Odesílání požadavku POST pouze s hlavičkou pro všechny aplikace, které používají funkce rozhraní Wininet pro odesílání dat na webový server, povolíte vytvořením hodnoty DWORD nazvané * ve stejném klíči registru a nastavením její hodnoty na 1.
Vlastnosti

ID článku: 831167 - Poslední kontrola: 12/08/2015 05:15:21 - Revize: 6.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbhotfixserver atdownload kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB831167
Váš názor