Popis aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2002: 12. října 2004

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci softwaru pro aplikaci Microsoft Visio 2002. Tento článek popisuje postup stažení a instalace aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2002: KB831932.
ÚVOD
Tato aktualizace řeší chybu zabezpečení v kódu překladače grafiky, která může způsobit, že speciálně vytvořený obrázek umožní spuštění kódu útočníka v počítači uživatele.

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS04-028. Uvedený bulletin obsahuje všechny důležité informace o dané aktualizaci zabezpečení, včetně seznamu souborů a možností nasazení. Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu, navštivte následující web společnosti Microsoft: Historie vydání:
 • Aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2002: KB831932 verze 1.0 – vydána 14. září 2004
 • Aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2002: KB831932 verze 2.0 – vydána 12. října 2004
Aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2002: KB831932 verze 2.0 vydaná 12. října 2004 řeší problém s opravou, ke kterému dochází při použití aktualizace v počítači s nainstalovanou službou MSI 3.0. Doporučujeme, aby všichni uživatelé, kteří mají nainstalovaný systém Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2), spustili aktuální verzi této aktualizace, a to i v případě, že je nainstalována dřívější verze.

zpět na začátek
Další informace

Podrobné informace o instalaci

Stažení a instalace aktualizace

Aktualizace klienta


Důležité: Před instalací této aktualizace zajistěte splnění následujících požadavků:
 • V počítači musí být spuštěn jeden z následujících operačních systémů:
  • Microsoft Windows 2000,
  • Microsoft Windows Millennium Edition (ME),
  • Microsoft Windows 98 Druhé vydání,
  • Microsoft Windows 98.
  Poznámka: Soubor Gdiplus.dll obsažený v aktualizaci zabezpečení aplikace Visio 2002: KB831932 je nainstalován pouze do počítačů se systémem Microsoft Windows 2000 nebo s dřívější verzí systému Microsoft Windows. Při použití systému Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003 je nutné získat na webu Windows Update společnosti Microsoft nejnovější verzi souboru Gdiplus.dll. Postup naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • V počítači musí být nainstalována aplikace Microsoft Visio 2002 s aktualizací Service Pack 2 (SP2).

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat aktualizaci SP2 aplikace Visio 2002.

  Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  830242 Popis aktualizace Service Pack 2 aplikace Microsoft Visio 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Správce upozorňujeme na následující skutečnosti:
  • Správci, kteří chtějí nainstalovat tuto aktualizaci do počítače s aplikací Microsoft Visio 2002 s aktualizací Service Release 1 (SR1) a nechtějí instalovat aktualizaci SP2 aplikace Visio 2002, mohou postupovat podle kroků uvedených v části Metody instalace aktualizace do počítače s aplikací Visio 2002 s aktualizací SR-1 (pouze pro správce).

   Chcete-li mít jistotu, že používáte nejnovější aktualizace pro aplikaci Microsoft Visio, doporučujeme nainstalovat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Visio 2002.
  • Tuto aktualizaci nelze nainstalovat v případě, že používáte verzi aplikace Visio starší než Visio 2002 s aktualizací SR-1.
 • V počítači musí být nainstalována Instalační služba systému Microsoft Windows verze 2.0 nebo novější.

  Další informace týkající se tohoto požadavku naleznete v části Požadavky aktualizace na Instalační službu systému Windows.
Pokud jste aplikaci Visio 2002 nainstalovali z disku CD-ROM, použijte jednu z následujících metod:
 • Pomocí webu Office Update automaticky nainstalujte všechny nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.
 • Nainstalujte pouze aktualizaci zabezpečení aplikace Visio 2002: KB831932. Postupujte při tom podle kroků popsaných níže v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Update. Web Office Update zjistí konkrétní instalaci aplikace Microsoft Visio a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete k tomu, aby byla instalace aplikace Microsoft Visio aktuální.

Web Office Update

Jestliže chcete, aby web Office Update zjistil požadované aktualizace, které je nutné nainstalovat do počítače, přejděte na následující web společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepněte na tlačítko Spustit instalaci a proces dokončete.

Instalace pouze aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2002: KB831932

Při stažení a instalaci aktualizace postupujte takto:
 1. Chcete-li stáhnout aktualizaci, navštivte následující web společnosti Microsoft:Poznámka: Na tomto webu je k dispozici také lokalizovaná verze aktualizace.
 2. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe do vybrané složky.
 3. V Průzkumníkovi Windows vyhledejte složku, do které jste soubor stáhli, a na soubor poklepejte.
 4. Po zobrazení výzvy k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 5. Přečtěte si licenční smlouvu, a pokud s ní souhlasíte, přijměte ji klepnutím na tlačítko Ano.
 6. Po zobrazení výzvy vložte do jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM počítače instalační disk CD-ROM aplikace Visio 2002 a potom klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po dokončení instalace nelze aktualizaci odebrat. Pokud byste se chtěli vrátit k instalaci platné před zahájením instalace aktualizace, bude nutné aplikaci Visio 2002 odebrat a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM.

zpět na začátek

Aktualizace pro správce

Jestliže jste aplikaci Visio 2002 nainstalovali ze serverového umístění, musí toto umístění správce serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a nainstalovat danou aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při aktualizaci instalace pro správce a instalace klientů podle následujících kroků:
 1. Chcete-li si stáhnout úplnou sadu souborů aktualizace, přejděte na následující web společnosti Microsoft:Poznámka: Na tomto webu je k dispozici také lokalizovaná verze úplné sady souborů aktualizace.
 2. V Průzkumníkovi Windows vytvořte na jednotce C novou složku s názvem KB831932.
 3. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe do složky C:\KB831932.
 4. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Do příkazového řádku zadejte následující řádky, přičemž po zadání každého řádku stiskněte klávesu ENTER:
  cd\kb831932
  Visio2002-KB831932-v2-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb831932
 6. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 7. Zadáním příkazu exit příkazový řádek zavřete.
 8. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správce, postupujte podle následujících kroků:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte následující příkaz a potom klepněte na tlačítko OK:
   msiexec /a Cesta pro správce\Soubor MSI /p c:\kb831932\Soubor MSP
   Parametr Cesta pro správce představuje v tomto příkazu cestu k umístění instalace aplikace Visio 2002 pro správce (například C:\Visio2002), Soubor MSI je databázový balíček MSI pro aplikaci Visio 2002 (například Visio.msi) a Soubor MSP je název aktualizace (například Visio2002-KB831932-GDI-FullFile.msp).
  2. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte následující příkaz a potom klepněte na tlačítko OK:
   msiexec /a Cesta pro správce\Soubor MSI /p c:\kb831932\Soubor MSP
   Parametr Cesta pro správce představuje v tomto příkazu cestu k umístění instalace aplikace Visio 2002 pro správce (například C:\Visio2002), Soubor MSI je databázový balíček MSI pro aplikaci Visio 2002 (například Visio.msi) a Soubor MSP je název aktualizace (například Visio2002-KB831932-MSO-FullFile.msp).
  Poznámky
  • Aplikace Visio 2002 nepodporuje parametr SHORTFILENAMES=TRUE.
  • Připojením přepínače /qb+ k příkazu můžete zakázat zobrazení dialogového okna Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA).
 9. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte následující příkaz a potom klepněte na tlačítko OK:
  msiexec /i Cesta pro správce\Soubor MSI /qb REINSTALL=Seznam funkcí REINSTALLMODE=vomu
  Parametr Cesta pro správce představuje v tomto příkazu cestu k umístění instalace aplikace Visio 2002 pro správce (například C:\Visio2002), Soubor MSI je databázový balíček MSI pro aplikaci Visio 2002 a Seznam funkcí je seznam názvů funkcí (rozlišující malá a velká písmena), které je třeba při aktualizaci přeinstalovat. Chcete-li nainstalovat všechny funkce, můžete použít vlastnost REINSTALL=ALL nebo nainstalovat následující funkci:
  Program_Files
  .
Další informace o aktualizaci instalace pro správce a nasazení do klientských pracovních stanic naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301348 Instalace veřejné aktualizace do instalací sady Office XP pro správce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
zpět na začátek

Metody instalace aktualizace do počítače s aplikací Visio 2002 s aktualizací SR-1 (pouze pro správce)

Pokud jste správce a chcete nainstalovat tuto aktualizaci do počítače s aplikací Visio 2002 s aktualizací SR-1, použijte v závislosti na konkrétní situaci jednu z následujících metod.

Metoda 1: Změna souboru OHotfix.ini


Tuto metodu použijte v případě, že jste správce a instalujete aktualizace pomocí programu Ohotfix.exe. Ruční úpravou souboru OHotfix.ini změňte nastavení RequireAllProductsAtMinVersion=1 na nastavení RequireAllProductsAtMinVersion=0 a nastavení MinProductVersion=10.2.5110 změňte na nastavení MinProductVersion=. Při použití této metody je nutné ze spustitelného souboru aktualizace (s příponou EXE) extrahovat soubory s příponou MSP. Další informace o postupu při extrakci souborů s příponou MSP ze souboru s příponou EXE naleznete v části Aktualizace pro správce.

Chcete-li změnit soubor OHotfix.ini, postupujte podle následujících kroků:
 1. Spusťte program Poznámkový blok a otevřete soubor OHotfix.ini.
 2. Vyhledejte následující řádek:
  RequireAllProductsAtMinVersion=1
 3. Změňte tento řádek následujícím způsobem:
  RequireAllProductsAtMinVersion=0
 4. Vyhledejte následující řádek:
  MinProductVersion=10.2.5110
 5. Změňte tento řádek následujícím způsobem:
  MinProductVersion=
 6. Uložte soubor OHotfix.ini.
Další informace o instalaci aktualizací pomocí programu OHotfix.exe naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: zpět na začátek

Metoda 2: Instalace aktualizace pomocí příkazu Msiexec.exe /p


Následující metodu použijte v případě, že jste správce a instalujete aktualizace pomocí příkazu Msiexec.exe. Nepoužívejte tuto metodu tehdy, provádíte-li aktualizaci bitové kopie instalace pro správce nebo aktualizaci umístění instalace pro správce.

Pomocí příkazu Msiexec.exe /p zadaného do příkazového řádku nainstalujte soubory s příponou MSP potřebné pro aplikaci Visio 2002. Při použití této metody je nutné ze spustitelného souboru aktualizace (s příponou EXE) extrahovat soubory s příponou MSP. Další informace o postupu při extrakci souborů s příponou MSP ze souboru s příponou EXE naleznete v části Aktualizace pro správce.

Následuje příklad příkazových řádků využívajících příkaz Msiexec.exe /p, pomocí nichž lze nainstalovat tuto aktualizaci:
Msiexec.exe /p Cesta\Visio2002-KB831932-GDI-FullFile-ENU.msp /qb- /L*v c:\GDILog.txt

Msiexec.exe /p Cesta\Visio2002-KB831932-MSO-FullFile-ENU.msp /qb- /L*v c:\MSOLog.txt
zpět na začátek

Zjištění, zda je aktualizace nainstalována

Anglická verze této opravy Hotfix má atributy souborů uvedené v následující tabulce (nebo vyšší). Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Název souboru    Verze----------------------------Mso.dll  10.0.6714.0Gdiplus.dll  5.1.3102.1360 


Chcete-li zjistit, zda je aktualizace v počítači nainstalována, postupujte podle následujících kroků:

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud se tento postup liší, naleznete příslušné kroky v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
 2. V podokně Průvodce vyhledáváním klepněte na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte název Mso.dll a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Mso.dll a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Obecné ověřte datum a časvytvoření a velikost souboru Mso.dll.
Poznámka: Pokud je aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2002: KB831932 již v počítači nainstalována, zobrazí se při pokusu o instalaci této aktualizace následující chybová zpráva:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.
zpět na začátek

Požadavky aktualizace na Instalační službu systému Windows

Chcete-li nainstalovat aktualizaci popsanou v tomto článku, musí být v počítači nainstalována Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější. Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější je součástí systému Windows 2000 s aktualizací Service Pack 3 (SP3) nebo novějších verzí systému.

Chcete-li nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, přejděte na některý z následujících webů společnosti Microsoft: zpět na začátek

Seznam problémů, které budou aktualizací odstraněny

Aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2002 s označením KB831932 obsahuje následující opravy a aktualizace, které dosud nebyly ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base uvedeny:
 • Chyba zabezpečení typu přetečení vyrovnávací paměti, jejímž následkem může speciálně vytvořený soubor s obrázkem umožnit útočníkovi spustit nebezpečný kód:
  Chyba zabezpečení v kódu překladače grafiky, jejíž vinou může speciálně vytvořený soubor s obrázkem vložený do kresby aplikace Visio umožnit útočníkovi spustit v počítači uživatele nebezpečný kód.
 • Vylepšení rozhraní GDI+ a způsobu zpracování souborů s příponou JPEG a TIFF:
  Aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2002: KB831932 vylepšuje funkci rozhraní GDI+ a způsob zpracování souborů s příponou JPEG a TIFF.

zpět na začátek
Odkazy
Pokud jste správce, můžete všechny požadované aktualizace zabezpečení rozhraní GDI+ nainstalovat v jednom dávkovém procesu.
Další informace o vytvoření a použití dávkového souboru k bezobslužné instalaci více aktualizací zabezpečení rozhraní GDI+ naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
885885 Vytvoření a použití dávkového souboru k bezobslužné instalaci více aktualizací zabezpečení rozhraní GDI+
Další informace o známém problému, ke kterému může dojít při instalaci původní verze této aktualizace vydané 14. září do počítače se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
885876 Důležité informace o aktualizacích zabezpečení MS04-028, které je třeba znát, pokud používáte systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2
Další informace o nasazení naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
885920 Získání a používání nástroje MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool v prostředích používajících Systems Management Server 2003 a Systems Management Server 2.0
886988 Získání a používání nástroje MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool v prostředích nepoužívajících Systems Management Server
oprava výkon spolehlivost oprava gdiplus
Vlastnosti

ID článku: 831932 - Poslední kontrola: 11/01/2013 22:49:00 - Revize: 8.0

 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin atdownload kbsecurity kbupdate kbfix kbbug KB831932
Váš názor