Po instalaci aktualizace Service Pack, kumulativní aktualizace nebo opravy hotfix pro tiskárnu na server se systémem Windows 2000 nebo Windows Server 2003 nemohou uživatelé tisknout

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Po instalaci aktualizace Microsoft Windows 2000 Service Pack (SP2), aktualizace Service Pack pro systém Windows Server 2003, kumulativní aktualizace nebo opravy hotfix, která aktualizuje soubor Unidrvui.dll, mohou uživatelé při tisku zaznamenat následující příznaky:
 • Při pokusu o tisk ze serveru nebo klientského počítače přestane služba Zařazování tisku reagovat a zobrazí se následující chybová zpráva:
  Nelze vytvořit tiskovou úlohu.
 • Při pokusu o tisk zkušební stránky z konzoly serveru se zobrazí následující chybová zpráva:
  Tisk zkušební stránky se nezdařil.
Příčina
K tomuto chování může dojít, pokud instalujete aktualizaci Service Pack na server, který obsahuje mnoho ovladačů tiskáren PCL (Printer Control Language) založených na ovladači Unidrv.

Při instalaci aktualizace Service Pack nebo opravy hotfix, která aktualizuje soubor Unidrvui.dll, na serveru, který obsahuje mnoho ovladačů tiskáren PCL založených na ovladači Unidrv, může serveru trvat dlouhou dobu (až 2 hodiny), než obnoví analyzované binární soubory s popisem tiskáren (soubory BUD), které se používají ke zvýšení efektivnosti služby Zařazování tisku u těchto ovladačů. Služba Zařazování tisku nemůže po tuto dobu přijímat příchozí tiskové úlohy a může klientům předávat zprávu, že je tisková fronta plná. Tato analýza je prováděna pouze jednou a po úspěšném obnovení analyzovaných binárních souborů BUD se již neprovádí.

Binární soubory BUD, které jsou vytvářeny ze souborů s obecným popisem tiskáren (GPD), je nutné obnovit, protože byla změněna verze souboru analyzátoru souborů GPD. Po provedení analýzy všech ovladačů PCL založených na ovladači Unidrv bude služba Zařazování tisku opět přijímat tiskové úlohy. Z toho důvodu společnost Microsoft doporučuje naplánovat instalaci aktualizací Service Pack a oprav hotfix na serverech s mnoha ovladači tiskáren PCL založenými na ovladači Unidrv tak, aby mohla úspěšně proběhnout tato až dvouhodinová kompilace souborů BUD.
Řešení
Tento problém vyřešíte tím, že na serveru naplánujete dostatečně dlouhou dobu pro dokončení analýzy všech ovladačů tiskáren založených na ovladači Unidrv, a poté naplánujete dostatečnou dobu pro každou tiskárnu, která tyto soubory používá.
Jak potíže obejít
Upozornění: Použijete-li program Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Pokud nemůžete počkat, až server dokončí analýzu ovladačů tiskáren založených na ovladači Unidrv, odstraňte ručně všechny binární soubory popisu tiskáren z vyrovnávací paměti (soubory BUD) a poté je nechejte automaticky vytvořit znovu. V závislosti na rychlosti serveru může být toto automatické vytvoření dokončeno rychleji. Tato operace obvykle trvá do 30 minut.

Poznámka: Služba Zařazování tisku po spuštění instaluje novější verzi souboru Unidrv.dll. Následkem toho jsou soubory BUD zastaralé. Soubory BUD jsou kompilované verze souborů PPD a mohou být ze souborů PPD kompletně obnoveny. Z toho důvodu lze soubory BUD odstranit. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Ukončete službu Zařazování tisku. Zadejte na příkazovém řádku následující příkaz:
  net stop spooler
 2. Vyhledejte všechny soubory BUD a poté zkontrolujte, zda jejich časová razítka obsahují aktuální datum a čas. U souborů bude zobrazeno dnešní datum.
 3. Odstraňte všechny soubory BUD, u kterých je uvedeno dřívější datum. Tyto soubory jsou umístěny v následující složce:
  %SYSTEMROOT%\System32\Spool\Drivers\w32x86\3
 4. Odstraňte následující klíč registru, pokud existuje:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\PostSPUpgrade
  Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
  2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
  3. V nabídce Registr klepněte na příkaz Exportovat soubor registru.
  4. Do pole Název souboru zadejte printkey a klepněte na tlačítko Uložit.

   Poznámka: Pokud bude později nutné klíč registru
   Print
   obnovit, můžete to provést poklepáním na soubor Printkey.reg, který jste uložili.
  5. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj (pokud existuje):
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\PostSPUpgrade
  6. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Odstranit a potvrďte odstranění klíče registru
   PostSPUpgrade
   klepnutím na tlačítko Ano.

   Poznámka: Klíč registru
   PostSPUpgrade
   se může po restartování počítače objevit znovu. K tomuto chování dochází, pokud existují jiné soubory BUD, které ještě nebyly analyzovány. Po provedení analýzy všech těchto souborů bude klíč registru automaticky odstraněn.
 5. Restartujte server.
Po restartování serveru budou moci uživatelé tisknout přibližně po uplynutí 30 minut.
Windows 2000 Update Rollup 1 891861 900345 Windows 2000 Service Pack 3 Windows 2000 Service Pack 4 Windows 2000 SP3 Windows 2000 SP4
Vlastnosti

ID článku: 832219 - Poslední kontrola: 12/10/2007 21:05:52 - Revize: 5.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP2, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP2, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional SP2, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbprint kbprb KB832219
Váš názor