Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis aktualizace zabezpečení sady Office XP: 12. října 2004

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft nabízí aktualizaci sady Microsoft Office XP. Tento článek popisuje postup stažení a instalace aktualizace zabezpečení sady Office XP.
ÚVOD
Tato aktualizace opravuje chybu zabezpečení v kódu grafického interpreteru, jejíž vinou může speciálně vytvořený obrázek umožnit útočníkovi spuštění kódu v počítači uživatele.

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS04-028, který obsahuje všechny podstatné informace týkající se této aktualizace zabezpečení, včetně seznamu souborů a možností nasazení. Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu zabezpečení, navštivte následující web společnosti Microsoft: Seznam historie vydání pro sadu Office XP:
 • Aktualizace zabezpečení sady Office XP: KB832332 verze 1.0 - vydána 14. září 2004,
 • Aktualizace zabezpečení sady Office XP: KB832332 verze 2.0 - vydána 12. října 2004.
Aktualizace zabezpečení sady Office XP: KB832332 verze 2.0 vydaná 12. října 2004 řeší problém s opravou, ke kterému dochází při použití aktualizace v počítači s nainstalovanou Instalační službou systému Microsoft Windows verze 3.0. Doporučujeme, aby všichni uživatelé, kteří mají nainstalovaný systém Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2), spustili aktuální verzi této aktualizace, a to i v případě, že je nainstalována dřívější verze.

zpět na začátek
Další informace

Požadavky

Před instalací této aktualizace je třeba zajistit, aby počítač splňoval následující požadavky.

Aktualizace klienta

Před instalací aktualizace klienta nainstalujte aktualizaci Service Pack 3 sady Office XP.

Další informace o instalaci aktualizace Service Pack 3 sady Office XP získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
832671 Popis aktualizace Service Pack 3 sady Microsoft Office XP

Aktualizace pro správce

Před instalací aktualizace pro správce nainstalujte aktualizaci Service Pack 2 (SP2) pro sadu Microsoft Office XP nebo novější.

Další informace o možnostech získání různých aktualizací Service Pack pro sadu Office XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
307841 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office XP

Instalační služba systému Microsoft Windows verze 2.0

Před instalací této aktualizace zabezpečení je třeba nainstalovat Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo novější. Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější je obsažena v systému Microsoft Windows XP i v aktualizaci Service Pack 3 pro systém Microsoft Windows 2000. Pokud chcete nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, přejděte na některý z následujících webů společnosti Microsoft.

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Microsoft Windows NT 4.0 a Microsoft Windows 2000: zpět na začátek

Stažení a instalace této aktualizace

Pokud jste sadu Office XP instalovali z disku CD-ROM, postupujte podle pokynů v následující části Aktualizace klienta. Pokud jste sadu Office XP instalovali ze serverového umístění, musí správce serveru aktualizovat toto umístění pomocí aktualizace pro správce a instalovat tuto aktualizaci do vašeho počítače. Jste-li správcem serveru, postupujte podle pokynů v následující části Aktualizace pro správce.

Aktualizace klienta

Pokud jste sadu Office XP instalovali z disku CD-ROM, existují dvě metody, jak nainstalovat aktualizaci zabezpečení. Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Update. Web Office Update zjistí instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci aktualizací, které potřebujete, aby byla instalace sady Office aktuální.

Metoda 1: Použití webu Office Update
Pomocí webu Office Update můžete automaticky nainstalovat všechny poslední aktualizace, které obsahují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepněte na odkaz Vyhledat důležité aktualizace.
 3. Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na tlačítko Spustit instalaci proces dokončete.
Metoda 2: Instalace pouze aktualizace zabezpečení sady Office XP: KB832332
Poznámka: Nainstalujete-li soubor Officexp-kb832332-v2-fullfile-enu.exe do klienta se sadou Office XP s aktualizací SP2 namísto sady Office XP s aktualizací SP3, bude text SP2, který se v každé aplikaci Office zobrazuje v dialogovém okně O aplikaci aplikace, aktualizován na SP3. To neznamená, že byla nainstalována aktualizace SP3 sady Office XP. I nadále je třeba nainstalovat aktualizaci SP3 pro sadu Office XP, aby se instalace sady Office zcela aktualizovala.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
328294 Dialogové okno O aplikaci uvádí verzi aktualizace Service Pack, která se liší od očekávané verze sady Office XP a Office 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 1. Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci, navštivte následující web společnosti Microsoft:Poznámka: Na tomto webu je k dispozici také lokalizovaná verze aktualizace.
 2. Klepnutím na tlačítko Otevřít stáhnete a nainstalujete soubor Officexp-kb832332-v2-client-enu.exe.
 3. Pokud se zobrazí výzva k instalaci aktualizace zabezpečení, klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte podmínky licenční smlouvy.
 5. Po zobrazení výzvy vložte disk CD-ROM sady Office XP a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Po zobrazení zprávy oznamující úspěšné dokončení instalace klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po dokončení instalace nelze aktualizaci zabezpečení odebrat. Pokud se chcete vrátit ke stavu instalace před nainstalováním této aktualizace zabezpečení, je nutné odebrat sadu Office XP a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM.

zpět na začátek

Aktualizace pro správce

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků:
 1. V Průzkumníkovi Windows vytvořte na jednotce C novou složku s názvem Kb832332.
 2. Chcete-li stáhnout úplnou sadu souborů aktualizace, navštivte následující web společnosti Microsoft:Poznámka: Na tomto webu je k dispozici také lokalizovaná verze úplné sady souborů aktualizace.
 3. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Officexp-kb832332-v2-fullfile-enu.exe do složky Kb832332.
 4. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor Officexp-kb832332-v2-fullfile-enu.exe.
 5. Po zobrazení výzvy k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 6. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 7. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte cestu C:\Kb832332 a klepněte na tlačítko OK.
 8. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte následující příkaz a potom klepněte na tlačítko OK:
  msiexec /a cesta pro správu\soubor MSI /p c:\kb832332\soubor MSP shortfilenames=true
  V tomto příkazu nahraďte následující zástupné symboly správnými informacemi:
  • Nahraďte text cesta pro správu cestou k instalačnímu bodu pro správu sady Office XP, například C:\OfficeXP.
  • Nahraďte text soubor MSI balíčkem databáze MSI pro produkt Office XP, například Proplus.msi.
  • Nahraďte text soubor MSP názvem aktualizace pro správu.
  Poznámka: Připojením přepínače /qb+ k příkazovému řádku zakážete zobrazení dialogových oken Instalace pro správu sady Office XP a Licenční smlouva s koncovým uživatelem.
 9. Chcete-li aktualizaci instalovat do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /i cesta pro správu\soubor MSI reinstall=seznam funkcí reinstallmode=vomu
  V tomto příkazu nahraďte zástupné symboly správnými informacemi. Nahraďte text seznam funkcí seznamem názvů funkcí (rozlišují se velká a malá písmena), které musí být kvůli aktualizaci znovu nainstalovány. Chcete-li nainstalovat všechny funkce, můžete použít parametr reinstall=all nebo nainstalovat funkci ProductFiles.
Další informace o aktualizaci instalace pro správu a nasazení aktualizace zabezpečení do klientských stanic naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301348 Instalace veřejných aktualizací do instalací sady Office XP pro správu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
zpět na začátek

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Tato aktualizace zabezpečení obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
Název souboru Verze----------------------Mso.dll  10.0.6714.0
Chcete-li zjistit, jaká verze sady Office XP je v počítači nainstalována, postupujte takto.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se může následující postup lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, naleznete příslušné kroky v dokumentaci k produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a pak klepněte na příkaz Hledat.
 2. V podokně Výsledky hledání klepněte v části Průvodce vyhledáváním na odkaz Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte hodnotu Mso.dll a pak klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Mso.dll a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Verze zjistěte verzi sady Office XP nainstalovanou v počítači.
Další informace o tom, jak lze zjistit verzi sady Office XP v počítači, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
291331 Kontrola verze sady Office XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Pokud je aktualizace zabezpečení sady Office XP: KB832332 v počítači již úspěšně nainstalována, zobrazí se při instalaci této aktualizace následující chybová zpráva:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.
zpět na začátek

Seznam chyb vyřešených aktualizací

Aktualizace zabezpečení sady Office XP: KB832332 řeší problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
829349 Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace sady Office XP následující po aktualizaci Service Pack 3 (pro knihovnu MSO.DLL): 9. května 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Aktualizace zabezpečení sady Office XP: KB832332 řeší také následující problémy.

Vložený obrázek se zobrazí jako malý červený křížek

Jestliže uložíte dokument sady Office XP ve formátu HTML nebo jestliže zobrazíte dokument sady Office jako webovou stránku, může se vložený obrázek zobrazit jako malý červený křížek.

Dochází k neočekávanému ukončení aplikace sady Office XP a k zobrazení chybové zprávy

Je-li spuštěna aplikace sady Office XP, může se zobrazit následující chybová zpráva:
V aplikaci Microsoft aplikace došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
Pokud zobrazíte podrobné informace chybové zprávy, zobrazí se informace o zápisu chyby podobné jedné z následujících položek:
Název aplikace Verze aplikace Název modulu Verze modulu Posun----------------------------------------------------------------------------Excel.exe     10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aExcel.exe     10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Excel.exe     10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aExcel.exe     10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Excel.exe     10.0.5815.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Msaccess.exe   10.0.2627.1     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aMsaccess.exe   10.0.2627.1     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Msaccess.exe   10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aMsaccess.exe   10.0.4302.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Msaccess.exe   10.0.4510.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Mspub.exe     10.0.2621.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Mspub.exe     10.0.4128.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.2627.1     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.4024.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aOutlook.exe    10.0.4024.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.4510.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aOutlook.exe    10.0.4510.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.5320.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.5703.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Outlook.exe    10.0.5709.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Powerpnt.exe   10.0.2623.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Powerpnt.exe   10.0.4205.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aPowerpnt.exe   10.0.4205.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.2627.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.3416.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.4219.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.4219.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.4524.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.5522.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.5522.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9Winword.exe    10.0.5815.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00004d7aWinword.exe    10.0.5815.0     Mso.dll   10.0.4219.0   00005ae9
zpět na začátek
Odkazy
Jste-li správce, můžete všechny požadované aktualizace zabezpečení rozhraní GDI+ (Graphics Device Interface Plus) nainstalovat v jednom dávkovém procesu. Další informace o vytvoření a použití dávkového souboru k bezobslužné instalaci více aktualizací zabezpečení rozhraní GDI+ naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
885885 Vytvoření a použití dávkového souboru k bezobslužné instalaci více aktualizací zabezpečení rozhraní GDI+
Další informace o známém problému, ke kterému může dojít při instalaci původní verze této aktualizace vydané 14. září do počítače se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
885876 Důležité informace o aktualizacích zabezpečení MS04-028, které je třeba znát, pokud používáte systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2
Další informace o nasazení naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
885920 Získání a používání nástroje MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool v prostředích používajících Systems Management Server 2003 a Systems Management Server 2.0
886988 Získání a používání nástroje MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool v prostředích nepoužívajících Systems Management Server
oprava_zabezpečení aktualizace_zabezpečení aktualizace zabezpečení chyba kontext chyba zabezpečení útočník se zlými úmysly zneužití neověřené speciálně formátované rozsah speciálně vytvořené ovlivněné
Vlastnosti

ID článku: 832332 - Poslední kontrola: 01/12/2015 22:53:28 - Revize: 6.3

Microsoft Office XP, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbsecbulletin kbsecurity kbupdate KB832332
Váš názor