Oprava: Při nelze vytvořit objekty na vzdálené oddílu COM + pomocí metody CreateObject při předán název serveru a zástupný název jako parametry

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:832584
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
V systému Microsoft Windows Server 2003 můžete použít COM + oddíly oddílů aplikaci spustit nezávisle na jiných konfiguracích aplikace. Každá konfigurace aplikace je nainstalován do samostatného oddílu a lze spravovat samostatně. Jak spravovat každé konfigurace aplikace závisí na konkrétním potřebám uživatelů aplikace. Můžete vytvořit instanci aplikace, která je hostitelem v těchto oddílech poskytnutím zástupný oddílu COM + a název vzdáleného serveru.

Při volání metody CreateObject v aplikaci Microsoft Visual Basic pro Windows 6.0 Service Pack 5 nebo dřívější verze a zadat název vzdáleného serveru a zástupný oddílu COM +, zobrazí se následující chybová zpráva:
Chyba při spuštění '463: Třída není registrován v místním počítači
Poznámka: Voláním metody CreateObject reprodukci tohoto problému je použit následující syntaxi:
'CreateObject("partition:{guid}/new:ProgID","servername")Set p = CreateObject("partition:{8A9B9DB1-684B-426B-BE5E-65E13F97B23A}/new:Project1.CallMe", "REMOTESERVER")
Příčina
Podpora vzdáleného oddíly COM + není implementována v modulu runtime Microsoft Visual Basic, která je součástí jazyka pro Windows 6.0 Service Pack 5 nebo starší verze.
Řešení
Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je však určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu použijte pouze u systémů, ve kterých dochází k popsanému problému.

Poznámka: Musíte mít Visual Studio licenční smlouvy tuto opravu hotfix získat.

Potřebujete-li odstranit tento problém, obraťte se na služby odborné pomoci společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci.

Požadavky

Neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix není třeba počítač restartovat.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava Hotfix nenahrazuje žádné další opravy Hotfix.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version   Size    File name  -------------------------------------------------------  29-Apr-2004 01:48 6.0.97.84  1,386,496 Msvbvm60.dll    29-Apr-2004 01:40 6.0.0.9784 1,697,552 Vba6.dll 
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Další informace
Další informace o COM + aplikace pokyny pro vývoj jazyka Microsoft na webu Microsoft Developer Network (MSDN):Další informace o standardní terminologii používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze společnosti Microsoft:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 832584 - Poslední kontrola: 01/15/2015 16:19:31 - Revize: 2.5

Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbqfe kbpending kbbug kbfix KB832584 KbMtcs
Váš názor