Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis schématu číslování pro identifikátory GUID v sadě Office 2003

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro sadu Microsoft Office 2000 naleznete pod číslem 230848 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).

Verzi tohoto článku pro sadu Microsoft Office XP naleznete pod číslem 302663 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Souhrn
Chcete-li zjistit verzi produktu sady Microsoft Office 2003, případně některého z jejích jednotlivých nainstalovaných programů nebo nástrojů, naleznete identifikátor GUID tohoto produktu v registru systému Microsoft Windows.
ÚVOD
Tento článek popisuje schéma číslování užívané programy a nástroji sady Microsoft Office 2003.
Další informace
Při instalaci sady Office 2003 nebo některého z jejích samostatných programů se vytvoří kód produktu (GUID) v následující sekci registru systému Microsoft Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Kód GUID má vždy následující formát:
{WXYYZZZZ-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}
Prvních osm číslic identifikátoru GUID obsahuje informace o verzi produktu, typu vydání, skladové jednotce (SKU) a jazykové verzi produktu.

Zbývající číslice identifikátoru GUID (6000-11D3-8CFE-0150048383C9) neposkytují informace, které lze jednoduše zařadit do určité kategorie.

Následující tabulka popisuje každou z prvních osmi číslic identifikátoru GUID.
ZnakyDefiniceŠestnáctkové hodnoty
WVerze produktu0 – 9, A – F
XTyp vydání0-2
YYSkladová jednotka (SKU) produktu10-35
ZZZZIdentifikátor jazyka produktujakékoli požadované
Kódy GUID pro programy nainstalované v počítači můžete zobrazit. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
  3. Vyhledejte následující podklíč:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Identifikátory GUID by měly být prvními položkami uvedenými v sekci Uninstall, protože začínají závorkou.

Podokno dat každého identifikátoru GUID obsahuje více hodnot včetně názvu produktu zobrazeného v dialogovém okně Přidat nebo odebrat programy (DisplayName), data instalace produktu (InstallDate), ID produktu (Product ID), zdroje instalace (InstallSource) a registrované společnosti a uživatelského jména (RegCompany, RegOwner).

Verze produktu

Hodnoty verze produktu určují úroveň produktu, tedy například zda jde o verzi beta nebo verzi uvolněnou pro výrobu. V následující tabulce jsou uvedeny podrobnosti.
HodnotaVydání
0Jakékoli vydání před verzí Beta 1
1Beta 1
2Beta 2
3Release Candidate 0 (RC0)
4Release Candidate 1 (RC1)/OEM Preview Release
5-8Vyhrazené hodnoty
9Verze pro výrobu. Toto je první dodávaná verze (původní vydání).
AService Pack 1 (SP1) (Nevyužito, pokud se kód produktu nezměnil po uvolnění produktu do výroby)
BService Pack 2 (SP2) (Nevyužito, pokud se kód produktu nezměnil po uvolnění produktu do výroby)
CService Pack 3 (SP3) (Nevyužito, pokud se kód produktu nezměnil po uvolnění produktu do výroby)
D-FVyhrazené hodnoty

Typ vydání

Typ vydání určuje cílovou skupinu pro produkt sady Office 2003, tedy například zda jde o produkt určený pro organizaci (Enterprise) nebo prodejní verzi (Retail). V následující tabulce jsou uvedeny podrobnosti.
HodnotaVydání
0Enterprise
1Retail/OEM
2Trial (zkušební)

Office SKU

Office SKU je verze sady Office 2003, tedy například verze Professional nebo Standard. V následující tabulce jsou uvedeny podrobnosti.
HodnotaSKU
11Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
12Microsoft Office Standard Edition 2003
13Microsoft Office Basic Edition 2003
14Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
15Microsoft Office Access 2003
16Microsoft Office Excel 2003
17Microsoft Office FrontPage 2003
18Microsoft Office PowerPoint 2003
19Microsoft Office Publisher 2003
1AMicrosoft Office Outlook Professional 2003
1BMicrosoft Office Word 2003
1CMicrosoft Office Access 2003 Runtime
1EMicrosoft Office 2003 User Interface Pack
1FMicrosoft Office 2003 Proofing Tools
23Microsoft Office 2003 Multilingual User Interface Pack
24Microsoft Office 2003 Resource Kit
26Microsoft Office XP Web Components
2EMicrosoft Office 2003 Research Service SDK
44Microsoft Office InfoPath 2003
83Microsoft Office 2003 HTML Viewer
92Windows SharePoint Services 2.0 English Template Pack
93Microsoft Office 2003 English Web Parts and Components
A1Microsoft Office OneNote 2003
A4Microsoft Office 2003 Web Components
A5Microsoft SharePoint Migration Tool 2003
AAMicrosoft Office PowerPoint 2003 Presentation Broadcast
ABMicrosoft Office PowerPoint 2003 Template Pack 1
ACMicrosoft Office PowerPoint 2003 Template Pack 2
ADMicrosoft Office PowerPoint 2003 Template Pack 3
AEMicrosoft Organization Chart 2.0
CAMicrosoft Office Small Business Edition 2003
D0Microsoft Office Access 2003 Developer Extensions
DCMicrosoft Office 2003 Smart Document SDK
E0Microsoft Office Outlook Standard 2003
E3Microsoft Office Professional Edition 2003 (s aplikací InfoPath 2003)
FDMicrosoft Office Outlook 2003 (distribuovaný službou MSN)
FFMicrosoft Office 2003 Edition Language Interface Pack
F8Remove Hidden Data Tool
3AMicrosoft Office Project Standard 2003
3BMicrosoft Office Project Professional 2003
32Microsoft Office Project Server 2003
51Microsoft Office Visio Professional 2003
53Microsoft Office Visio Standard 2003
5EMicrosoft Office Visio 2003 Multilingual User Interface Pack

Identifikátor jazyka

Identifikátor jazyka, LCID, je pro každou jazykovou verzi jiný. LICD je v identifikátoru GUID uložen v šestnáctkovém formátu. Chcete-li tedy určit jazykovou verzi produktu, budete jej pravděpodobně muset převést do desítkového formátu.

Například šestnáctkové číslo 0409 má po převodu do desítkové soustavy hodnotu 1033, která reprezentuje angličtinu.

Ukázkový identifikátor GUID

Pokud jsou na prvních osmi místech identifikátoru GUID číslice 9117-0407, vyplývá z toho, že identifikátor GUID byl vytvořen původní uvolněnou verzí (9) vydání Retail nebo OEM sady Microsoft Office 2003 Professional s aplikací Microsoft FrontPage (17) v německé jazykové verzi (0407 má po převodu do desítkové soustavy hodnotu 1031, která reprezentuje němčinu).
Vlastnosti

ID článku: 832672 - Poslední kontrola: 12/08/2015 05:31:12 - Revize: 4.5

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003

  • kbnosurvey kbarchive kbuninstall kbupgrade kbsetup kbinfo KB832672
Váš názor