Po instalaci služby Windows SharePoint Services, vytvoření nové databáze obsahu nebo zajištění (provision) nového virtuálního serveru se zobrazí chybová zpráva

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Pokud se pokusíte nainstalovat službu Microsoft Windows SharePoint Services pomocí výchozího nastavení po 24. listopadu 2003, zobrazí se následující chybová zpráva:
Metadata manifest 'C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\bin\sqmcfg.dll' does not exist or has invalid signature. (Manifest metadat 'C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\bin\sqmcfg.dll' neexistuje nebo nemá platný podpis.) (Error code (Kód chyby): 2779).
Jestliže se po 24. listopadu 2003 pokusíte zajistit (provision) nový virtuální server nebo vytvořit novou databázi obsahu a máte spuštěnu službu Windows SharePoint Services pomocí programu Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE), zobrazí se následující chybová zpráva:
Metadata manifest 'C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\bin\sqmsto.dll' does not exist or has invalid signature. (Manifest metadat 'C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\60\bin\sqmcfg.dll' neexistuje nebo nemá platný podpis.) (Error code (Kód chyby): 2779).
Poznámka: Ve výchozím nastavení je program SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE) nainstalován, jestliže při instalaci služby Windows SharePoint Services zvolíte Typickou instalaci.
Příčina
Příčinou problému je kód, který ověřuje podpisy dynamických knihoven (DLL) nainstalovaných se službou Windows SharePoint Services. Chyba v ověřovacím algoritmu nepovoluje ověření podpisů knihoven DLL. Po 24. listopadu 2003 k této reakci dochází ve všech instalacích služby Windows SharePoint Services.
Řešení

Nové instalace

Pokud instalujete službu Windows SharePoint Services poprvé, stáhněte a instalujte znovu vydané sestavení služby Windows SharePoint Services. Znovu vydaná verze obsahuje aktualizaci softwaru, která řeší problém s ověřením podpisu knihovny DLL. Pokud stáhnete a nainstalujete znovu vydanou verzi, nepostupujte podle návodu uvedeného v tomto článku v části Řešení.

Znovu vydanou verzi můžete stáhnout na následujícím webu společnosti Microsoft:

Existující instalace

Pokud chcete problém vyřešit, nainstalujte aktualizaci popsanou v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
829358 Shrnutí důležité aktualizace pro program SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) v systému Windows Server 2003 (KB829358) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Informace o dalším problému, který je vyřešen důležitou aktualizací pro program SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) v systému Windows Server 2003 (KB829358), získáte po klepnutí na číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
833183 Zobrazení chybové zprávy: „Nelze se připojit ke konfigurační databázi.“ nebo „Nelze se připojit k databázi.“ při přístupu k webu služby Microsoft Windows SharePoint Services (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Jak potíže obejít
Řešením problému je dočasné nastavení data v dialogovém okně Vlastnosti data a času na datum mezi 24. květnem 2002 a 23. listopadem 2003. Pokud se chybové zprávy popsané v části Příznaky zobrazí v případě, kdy chcete nainstalovat službu Windows SharePoint Services pomocí výchozího nastavení, postupujte takto:
 1. Odeberte službu Windows SharePoint Services.
 2. Nastavte datum v dialogovém okně Vlastnosti data a času na datum mezi 24. květnem 2002 a 23. listopadem 2003.

  Poznámka: Byla-li povolena služba Systémový čas (Windows Time), bude pravděpodobně nutné ji dočasně zakázat.
 3. Nainstalujte znovu službu Windows SharePoint Services pomocí stejných možností.
 4. Nastavte datum v dialogovém okně Vlastnosti data a času zpět na aktuální datum a čas a případně znovu spusťte službu Systémový čas.
Pokud se chybové zprávy popsané v části Příznaky zobrazí v případě, kdy chcete zajistit nový virtuální server nebo vytvořit novou databázi obsahu, postupujte následovně:
 1. Nastavte datum v dialogovém okně Vlastnosti data a času na datum mezi 24. květnem 2002 a 23. listopadem 2003.

  Poznámka: Byla-li povolena služba Systémový čas, bude pravděpodobně nutné ji dočasně zakázat.
 2. Zkuste znovu zajistit virtuální server nebo vytvořit novou databázi obsahu a ověřte výsledky.
 3. Nastavte datum v dialogovém okně Vlastnosti data a času zpět na aktuální datum a čas a případně znovu spusťte službu Systémový čas.
Poznámka: Jestliže během tohoto procesu obdržíte následující zprávu, zavřete internetový prohlížeč a potom jej znovu spusťte:
The security validation for this page has timed out. (Doba platnosti ověření zabezpečení pro tuto stránku vypršela.)
Prohlášení
Společnost Microsoft tento problém zkoumá a jakmile budou k dispozici další informace, vystaví je v tomto článku.Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Platí pro v tomto článku.
Další informace
Tento problém neplatí pro implementace služby Windows SharePoint Services, které používají k ukládání dat Microsoft SQL Server 2000. Neovlivňuje ani weby služby Windows SharePoint Services, které již byly zajištěny.
Vlastnosti

ID článku: 833019 - Poslední kontrola: 12/08/2015 05:37:03 - Revize: 9.3

Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmsccsearch kbpubtypekc kbprb KB833019
Váš názor