Oprava: Xp_sendmail rozšířené uložené procedury nespustí úspěšně SQL Server 2000 SP2 nebo novější

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:833045
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při pokusu o odeslání e-mailové zprávy pomocí xp_sendmail rozšířené uložené procedury v počítači se systémem Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2 (SP2) nebo novější, xp_sendmail rozšířené uložené procedury nemusí spustit úspěšně. Může se zobrazit následující chybová zpráva:
Server: Zpráva 18025, úroveň 16 stav 1, řádek 0
xp_sendmail: došlo k chybě pošty 0x80040115
Poznámka: Tento problém obvykle nastane, když jsou splněny následující dvě podmínky:
 • Je ztráta připojení k síti mezi počítači se systémem 2000 Microsoft SQL Server a počítač spustit Microsoft Exchange Server.
 • Exchange server je restartován po prvním spuštění xp_sendmail rozšířené uložené procedury instance serveru SQL, kde došlo k chybě.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte získat nejnovější aktualizaci service pack pro 2000 Microsoft SQL Server. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version       Size  File name  ---------------------------------------------------------------------  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78,400 Console.exe     28-Oct-2003 04:21 2000.80.873.0   315,968 Custtask.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   33,340 Dbmslpcn.dll    25-Apr-2003 02:12          786,432 Distmdl.ldf  25-Apr-2003 02:12         2,359,296 Distmdl.mdf  30-Jan-2003 01:55            180 Drop_repl_hotfix.sql  12-Sep-2003 03:26 2000.80.859.0  1,905,216 Dtspkg.dll     26-Aug-2003 20:16 2000.80.854.0   528,960 Dtspump.dll     23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0  1,557,052 Dtsui.dll      23-Jun-2003 22:40 2000.80.837.0   639,552 Dtswiz.dll     24-Apr-2003 02:51          747,927 Instdist.sql  03-May-2003 01:56           1,581 Inst_repl_hotfix.sql  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   90,692 Msgprox.dll     01-Apr-2003 02:07           1,873 Odsole.sql  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   62,024 Odsole70.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   25,144 Opends60.dll    07-May-2003 18:47          132,096 Opends60.pdb  30-Jan-2004 16:28 2000.80.911.0   57,904 Osql.exe      02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0   279,104 Pfutil80.dll    04-Aug-2003 18:17          550,780 Procsyst.sql  12-Sep-2003 00:37           12,305 Qfe469315.sql  22-May-2003 22:57           19,195 Qfe469571.sql  30-Jan-2004 01:16         1,090,380 Replmerg.sql  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   221,768 Replprov.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   307,784 Replrec.dll     29-Jan-2004 23:24 2000.80.911.0   159,813 Replres.rll  06-Sep-2003 00:00         1,087,150 Replsys.sql  13-Aug-2003 16:28          986,603 Repltran.sql  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   287,304 Rinitcom.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   57,916 Semnt.dll      29-Jul-2003 20:13 2000.80.819.0   492,096 Semobj.dll     31-May-2003 18:27 2000.80.818.0   172,032 Semobj.rll  02-Jan-2004 19:42 2000.80.904.0   53,832 Snapshot.exe    09-Dec-2003 20:07          117,834 Sp3_serv_uni.sql  05-Feb-2004 00:46 2000.80.913.0   28,672 Sqlagent.dll    05-Feb-2004 00:47 2000.80.913.0   311,872 Sqlagent.exe    19-Feb-2004 18:02 2000.80.916.0   168,001 Sqlakw32.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0  4,215,360 Sqldmo.dll     07-Apr-2003 17:44           25,172 Sqldumper.exe    29-Jan-2004 23:17 2000.80.911.0   28,672 Sqlevn70.rll  05-Mar-2004 17:13 2000.80.922.0   180,792 Sqlmap70.dll    03-Sep-2003 02:56 2000.80.857.0   188,992 Sqlmmc.dll     02-Sep-2003 23:03 2000.80.857.0   479,232 Sqlmmc.rll  22-Oct-2003 00:08 2000.80.871.0   401,984 Sqlqry.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   57,920 Sqlrepss.dll    09-Mar-2004 19:54 2000.80.922.0  7,614,545 Sqlservr.exe    09-Mar-2004 19:57         12,788,736 Sqlservr.pdb  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   590,396 Sqlsort.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   45,644 Sqlvdi.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   106,588 Sqsrvres.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   33,340 Ssmslpcn.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   82,492 Ssnetlib.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   25,148 Ssnmpn70.dll    28-Oct-2003 04:21 2000.80.873.0   123,456 Stardds.dll     30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   158,240 Svrnetcn.dll    30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   76,416 Svrnetcn.exe    30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45,132 Ums.dll       30-Apr-2003 23:52          132,096 Ums.pdb  30-Jan-2004 16:29 2000.80.911.0   98,872 Xpweb70.dll  
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může nejnovější oprava hotfix nebo funkce, která obsahuje tyto soubory také obsahovat další soubory.

Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. Tento problém byl poprvé opraven v Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.
Jak potíže obejít
Tento problém vyřešit, ověřte připojení k síti a znovu odešlete e-mailu. Můžete nastavit možnost opakování xp_sendmail rozšířené uložené procedury nakonfigurováním položky registru nebo přidáním logiky opakování kód aplikace. Použijte některou z následujících metod:
 • Metoda 1: Konfigurace možnost opakování xp_sendmail rozšířené uložené procedury

  Ve výchozím nastavení po instalaci této opravy, pokud xp_sendmail rozšířené uložené procedury setká HRESULT = 0x80040115, xp_sendmail rozšířené uložené procedury se pokusí znovu odeslat pošty po režimu spánku pro 1000 milisekund. Můžete však nakonfigurovat počet opakování a interval čekání pro každé opakování.

  Důležité: Tento oddíl, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které sdělit, jak upravit registr. Po nesprávné úpravě registru však mohou nastat závažné problémy. Postupujte proto pečlivě podle uvedených kroků. Pro zvýšení bezpečnosti registr zálohujte jestě před jeho úpravami. Potom můžete v případě potíží registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete následujícím článku znalostní v databáze Microsoft Knowledge Base:
  322756Zálohování a obnovení registru v systému Windows
  1. Konfigurovat počet opakování, přidejte hodnotu DWORD NumberOfTimesToRetryOnNetworkError následující klíč registru a nastavte hodnotu:
   • Výchozí instance SQL Server 2000, použijte HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer klíč registru.
   • Pojmenovaná instance SQL Server 2000, použijte HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft klíč registru Instance Name SQL Server\ \MSSQLServer.
  2. Konfigurovat interval čekání možnost opakování xp_sendmail přidat hodnotu DWORD WaitIntervalForRetryOnNetworkError následující klíč registru a nastavte hodnotu:
   • Výchozí instance SQL Server 2000 pomocí klíče registru HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer.
   • Pojmenovaná instance SQL Server 2000 pomocí klíče registru \MSSQLServer HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\ Instance Name.
 • Metoda 2: Přidání opakovat logiku kódu aplikace

  Použijte uvedený postup:
  1. Ověřte připojení k síti pro počítač je nakonfigurován jako poštovní server.
  2. Ujistěte se, že síťový adaptér a odpovídající ovladač pracují správně.
  3. Použití příslušné logiky ve skriptu Transact-SQL, použít k odeslání e-mailové zprávy pomocí xp_sendmail rozšířené uložené procedury tak, aby znovu e-mailové zprávy může být odeslán po dojde k selhání. Chcete-li to provést, můžete použít skript Transact-SQL, který je podobný následující:
   DECLARE@EmailAddTO varchar(30),@EmailSubject varchar(130),@EmailText varchar(255),@return int,@Counting int BEGIN/* SET value */SET @return = 0 SET @Counting = 0 SET @EmailSubject = 'TEST EMAIL' SET @EmailText = 'This is a test email'SET @EmailAddTO = '<RecipientAddress>' /* LOOP. If e-mail is sent, break loop; ELSE WAIT 10 seconds, and then RETRY. */WHILE 1=1BEGINSET @Counting = @Counting + 1EXEC @return = master.dbo.xp_sendmail @recipients = @EmailAddTO,@message = @EmailText ,@subject = @EmailSubject/* CHECK value, break if SUCCESS */IF @return = 0BEGINPRINT 'EMAIL SENT'BREAKENDELSEBEGIN/* Try 5 times */IF @Counting = 5BREAK PRINT 'EMAIL FAILED, WAIT 10 SECONDS, TRY AGAIN'/* 000 hours, 00 minutes, and 10 seconds */WAITFOR DELAY '000:00:10'ENDENDENDGO
Další informace
Při odeslání e-mailové zprávy pomocí xp_sendmail rozšířené uložené procedury xp_sendmail rozšířené uložené procedury provádí mnoho volání MAPI API. Možnost opakování v této opravě hotfix je však přidán pouze pro jedno volání, který způsobil chybu s následující chybová zpráva:
HRESULT = 0X80040115
Odkazy
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
263556Jak konfigurovat SQL mail
315886Běžné problémy SQL mail
820220Odeslat e-mail pomocí rozšířené uložené procedury xp_sendmail dojde k chybě 0x80070005 nebo 0x80040005

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 833045 - Poslední kontrola: 12/08/2015 05:37:14 - Revize: 4.3

Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) SP2, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) SP3, Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbregistry kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug kbemail kbdll kbprb kberrmsg kbsqlservmail KB833045 KbMtcs
Váš názor