Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při přístupu k webu Windows Update se zobrazila chybová zpráva 0x800A01AD

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Při pokusu o použití webu Microsoft Windows Update se může zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:
V systému Windows došlo k chybě. Požadovanou stránku nelze zobrazit.
Může se také zobrazit následující chybová zpráva:
0x800a01AD Komponenta ActiveX nemůže vytvořit objekt.
V souboru protokolu služby Windows Update se také může zobrazit následující položka:
Error   IUENGINE    Determining machine configuration (Error 0x80040154: Class not registered)
[Chyba IUENGINE Zjišťování konfigurace počítače (Chyba 0x80040154: Třída není zaregistrovaná.)]
Příčina
K tomuto problému dochází, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Není nainstalovaná aktualizace Service Pack 4 (SP4) pro analyzátor jazyka XML od společnosti Microsoft (MSXML) verze 3.0.
 • Programové soubory analyzátoru MSXML jsou nesprávně zaregistrovány.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod:

Registrace programových souborů MSXML

Při registraci souborů MSXML postupujte takto:

Poznámka: Možná jste do počítače nenainstalovali soubory uvedené v krocích 4 a 6. Pokud některý z těchto souborů nemáte, zobrazí se při pokusu o jeho registraci chybová zpráva podobná následující:
Funkce LoadLibrary("název_souboru.dll") se nezdařila - Zadaný název soubory nebyl nalezen.
Tuto chybovou zprávu můžete ignorovat a přejít k dalšímu kroku.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Příkazový řádek.
 2. Do okna příkazového řádku zadejte příkaz Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml.dll a potom stiskněte klávesu ENTER.
 3. Jestliže se zobrazí následující zpráva, klepněte na tlačítko OK:
  DllRegisterServer in C:\Windows\System32\Msxml.dll DLL succeeded.
 4. Zadejte příkaz Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml2.dll a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. Jestliže se zobrazí následující zpráva, klepněte na tlačítko OK:
  DllRegisterServer in C:\Windows\System32\Msxml2.dll DLL succeeded.
 6. Zadejte příkaz Regsvr32 C:\Windows\System32\Msxml3.dll a potom stiskněte klávesu ENTER.
 7. Jestliže se zobrazí následující zpráva, klepněte na tlačítko OK:
  DllRegisterServer in C:\Windows\System32\Msxml3.dll DLL succeeded.
 8. Zavřete okno příkazového řádku.

Nainstalujte aktualizaci MSXML 3.0 SP4

Chcete-li nainstalovat aktualizaci MSXML 3.0 SP4, navštivte následující web společnosti Microsoft. Postupujte podle pokynů na webu, aby byla aktualizace Service Pack nainstalována správně:
IE Winup
Vlastnosti

ID článku: 833766 - Poslední kontrola: 09/14/2010 16:21:00 - Revize: 5.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Update

 • kbwindowsupdate kbprb KB833766
Váš názor
/html>&t=">