Přehled aktualizace Service Pack 3 sady Office XP pro službu SharePoint Team Services

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci pro službu SharePoint Team Services společnosti Microsoft. Tato aktualizace obsahuje rozšíření zabezpečení a také vylepšení stability a výkonu. Tuto aktualizaci Service Pack 3 (SP3) sady Office XP pro službu SharePoint Team Services lze nainstalovat na libovolné úrovni služby SharePoint Team Services společnosti Microsoft a nevyžaduje instalaci žádných dřívějších aktualizací Service Pack.

Tento článek popisuje stažení a instalaci aktualizace SP3 sady Microsoft Office XP pro službu SharePoint Team Services. Kromě toho tento článek popisuje, jaké potíže tato aktualizace SP3 sady Office XP pro službu SharePoint Team Services řeší.
Další informace

Stažení a instalace aktualizace

Důležité: Před instalací této aktualizace zajistěte splnění následujících požadavků:
 • Instalační služba systému Microsoft Windows verze 2.0

  Před instalací této aktualizace je nutné nainstalovat Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo vyšší. Další informace o tomto požadavku naleznete v části Požadavky aktualizace Instalační služby systému Windows v tomto článku.

Aktualizace klienta

Pokud jste nainstalovali službu SharePoint Team Services společnosti Microsoft z disku CD-ROM, máte tyto dvě možnosti:
 • Pomocí webu Microsoft Office Product Updates automaticky nainstalujte nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace.
 • Nainstalujte pouze aktualizaci SP3 sady Microsoft Office XP pro službu SharePoint Team Services na základě kroků popsaných dále v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Product Updates. Web Office Product Updates zjistí vaši konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete, aby vaše instalace sady Office byla aktuální.

Web Office Product Updates


Chcete-li, aby web Office Product Updates zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, navštivte následující web společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na položku Start Installation (Spustit instalaci) proces dokončete.

Instalace samostatné aktualizace SP3 sady Office XP pro službu SharePoint Team Services


Při stažení a instalaci aktualizace klienta postupujte podle následujících kroků:
 1. Navštivte tento web společnosti Microsoft:
 2. Vyberte jazyk a potom klepněte na tlačítko Stáhnout.
 3. Klepnutím na tlačítko Otevřít zahájíte stahování a instalaci instalačního souboru aktualizace SP3 sady Office XP pro službu SharePoint Team Services.
 4. Až budete vyzváni k instalaci této aktualizace, klepněte na tlačítko Ano.
 5. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 6. Po zobrazení výzvy vložte disk CD-ROM sady Microsoft Office XP a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Po zobrazení zprávy oznamující úspěšné dokončení instalace klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po nainstalovaní nelze opravu odebrat. Pokud byste se chtěli vrátit k instalaci před nainstalováním aktualizace, bude nutné odebrat aktualizaci SP3 sadu Office XP pro služby SharePoint Team Services a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM.

Aktualizace pro správce

Pokud jste nainstalovali aktualizaci SP3 sadu Office XP pro služby SharePoint Team Services ze serverového umístění, musí toto umístění správce serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Jste-li správcem serveru, stáhněte aktualizaci pro správce pomocí tohoto postupu.
 1. V Průzkumníkovi Windows vytvořte na jednotce C novou složku s názvem kb833845.
 2. . V centru pro stahování Microsoft Download Center je k dispozici ke stažení následující soubor:
  StáhnoutStáhnout anglickou verzi balíčku Service Pack 3 (SP3) sady Office XP pro službu SharePoint Team Services Datum vydání: 9. března 2004

  Další informace, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

  Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou verzi aktualizace SP3 sady Office XP pro službu SharePoint Team Services, navštivte následující web společnosti Microsoft:
 3. Klepněte na tlačítko Uložit a potom uložte instalační soubor aktualizace Service Pack 3 (SP3) sady Office XP pro službu SharePoint Team Services do složky C:\kb833845.
 4. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 5. Do pole Otevřít zadejte hodnotu cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Do příkazového řádku zadejte následující příkazy a za každým řádkem stiskněte klávesu ENTER:

  cd\kb833845

  Ows10Sp3-kb833845-fullfile-jazyková verze.exe /c /t:c:\kb833845


  Poznámka:jazyková verze je identifikátor jazyka instalačního souboru, který jste dříve stáhli.

  Například:

  cd\kb833845

  Ows10Sp3-kb833845-fullfile-csy.exe /c /t:c:\kb833845
 7. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 8. Do příkazového řádku zadejte příkaz exit a potom stisknutím klávesy ENTER ukončete příkazovou řádku.
 9. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správu, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz
  msiexec /a Cesta pro správce\Soubor MSI/p C:\kb833845\Soubor MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  , kde Cesta pro správce je cesta umístění instalace pro správce sady Office XP pro služby SharePoint Team Services (například C:\STS2002), Soubor MSI je databázový balíček MSI sady Office XP pro službu SharePoint Team Services a Soubor MSP je název aktualizace pro správce.

  Poznámka: Připojením přepínače /qb+ k příkazovému řádku zakážete zobrazení dialogových oken Instalace pro správce sady Office XP služby SharePoint Team Services a Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA).
 10. Chcete-li aktualizaci implementovat do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz
  msiexec /i Cesta pro správce\Soubor MSI REINSTALL=Seznam funkcí REINSTALLMODE=vomu
  , kde Cesta pro správce je cesta umístění instalace pro správce sady Office XP pro službu SharePoint Team Services (například C:\STS2002), Soubor MSI je databázový balíček MSI produktu sady Office XP pro službu SharePoint Team Services a Seznam funkcí je seznam názvů funkcí (jsou rozlišována malá a velká písmena), které je nutné za účelem aktualizace přeinstalovat. Chcete-li instalovat všechny funkce, použijte možnost REINSTALL=ALL nebo můžete nainstalovat následující funkce:
  FPHtmlAdmin,FPSE,FPSELangSupport,Complete
Další informace o aktualizaci instalace pro správce a implementaci do klientských pracovních stanic najdete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
301348 OFFXP: Jak nainstalovat veřejnou aktualizaci do instalace pro správce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce. Můžete si přečíst také následující článek v sadě Microsoft Office Resource Kit:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  Datum     Čas  Verze     Velikost   Název souboru  -------------------------------------------------------  09. 10. 2003 02:48         18,051 Adduser.htm  13. 10. 2003 20:02 10.0.6308.0   27,192 Admin.dll      13.10. 2003 20:02 10.0.6308.0   27,192 Author.dll     13. 10. 2003 20:03 10.0.6308.0  105,016 Cfgwiz.exe     13. 10. 2003 20:03 10.0.6308.0  141,888 Fp5amsft.dll    12. 6. 2002 19:07 10.0.4205.0   36,424 Fp5areg.dll     13. 10. 2003 20:10 10.0.6308.0  944,696 Fp5autl.dll     13. 10. 2003 20:03 10.0.6308.0   47,672 Fp5avnb.dll     19. 11. 2003 02:11 10.0.6417.0 1,378,832 Fp5awel.dll     13. 10. 2003 20:02 10.0.6308.0   27,200 Fpadmdll.dll    09. 10. 2003 02:34         119,728 Fpext.msg  13. 10. 2003 20:04 10.0.6308.0  399,928 Fpmmc.dll      09. 10. 2003 02:48         33,185 Genset.htm  13. 10. 2003 20:02 10.0.6308.0   27,192 Owsadm.exe     03. 12. 2003 22:57 10.0.6501.0  834,056 Owssvr.dll     13. 10. 2003 20:04 10.0.6308.0  346,688 Owstimer.exe    13. 10. 2003 20:02 10.0.6308.0   27,192 Shtml.dll 
Pokud chcete určit verzi sady Microsoft Office XP pro službu SharePoint Team Services, která je v počítači nainstalována, postupujte podle následujících kroků.
Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, konzultujte před dokončením těchto kroků dokumentaci k produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Hledat.
 2. V podokně výsledků hledání klepněte v oblasti Průvodce vyhledáváním na položku Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte název souboru zadaného v předchozím seznamu instalovaných aplikací a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na nalezený soubor a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě Verze je uvedena verze služby SharePoint Team Services nainstalovaná v počítači.
Poznámka: Pokud aktualizace SP3 sady Office XP pro službu SharePoint Team Services je již nainstalována v počítači, obdržíte následující chybovou zprávu, pokud se pokusíte nainstalovat aktualizaci SP3 sady Office XP pro službu SharePoint Team Services:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Požadavky na aktualizaci Instalační služby systému Windows

K instalaci aktualizace popsané v tomto článku je nutné použít Instalační službu systému Windows verze 2.0 nebo vyšší. Instalační služba systému Windows verze 2.0 nebo novější je obsažena v systému Microsoft Windows XP i v aktualizaci Service Pack 3 (SP3) pro systém Microsoft Windows 2000. Pokud chcete nainstalovat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, navštivte některý z následujících webů společnosti Microsoft.

Instalační služba systému Windows pro systém Microsoft Windows 98 a Microsoft Windows Millennium Edition (ME): Instalační služba systému Windows pro systémy Microsoft Windows NT 4.0 a Windows 2000:

Seznam chyb vyřešených touto aktualizací

Aktualizace SP3 sady Office XP pro službu SharePoint Team Services zahrnuje následující předchozí vydané aktualizace:
825809 Instalace nebo kontrola rozšíření FrontPage Server Extensions přestane reagovat na serveru Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827975 Dostupnost balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 12. září 2003
Aktualizace SP3 sady Office XP pro sadu SharePoint Team Services řeší potíže popsané v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:

322650 V aplikaci FrontPage 2000 nebo FrontPage 98 nelze změnit oprávnění systému NTFS pro web STS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
812708 Přehled opravy zabezpečení webové služby sady Office XP: 11. listopadu 2003
813380 Přehled opravy zabezpečení rozšíření FrontPage 2000 Server Extensions: 11. listopadu 2003
815192 STS: Nefunguje hypertextový odkaz v úvodní e-mailové zprávě průvodce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
820915 FPSE2002: Hlavní část e-mailové zprávy je při odeslání zprávy z formuláře webové stránky zkrácena (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Aktualizace SP3 sady Office XP pro službu SharePoint Team Services řeší následující potíže, které nebyly dříve v databázi Microsoft Knowledge Base dokumentovány:

Při pokusu o vytvoření podřízeného webu v nerozšířené virtuální složce obdržíte chybovou zprávu, že kořenový web nebyl nalezen

Při pokusu o vytvoření podřízeného webu v nerozšířené virtuální složce obdržíte chybovou zprávu, že kořenový web nebyl nalezen:
Nelze najít kořenový web.


Po klepnutí na tlačítko Nápověda na kartě rozšíření Server Extensions 2002 obdržíte chybovou zprávu HTTP 404

Po klepnutí na tlačítko Nápověda na kartě rozšíření Server Extensions 2002 (klepněte pravým tlačítkem na svůj server ve Správci Internetové informační služby a potom klepněte na tlačítko Vlastnosti) obdržíte následující chybovou zprávu:
HTTP 404 - Soubor nebyl nalezen.


Serverová rozšíření nezískají ve Správci Internetové informační služby po odebrání rozšíření Microsoft FrontPage Server Extensions 2002 stav Zakázáno

Poté co odeberete rozšíření Microsoft FrontPage Server Extensions 2002, nezískají serverová rozšíření ve Správci Internetové informační služby stav Zakázáno.


V protokolu událostí aplikace se pro chybovou zprávu Služby indexování nevytvoří položka protokolu

Pokud se vyskytne chybová zpráva Služby indexování, nevytvoří se položka protokolu v protokolu událostí aplikace.


Ve virtuálním adresáři ve Správci Internetové informační služby obdržíte chybovou zprávu Porušení přístupu

Klepnete-li pravým tlačítkem na virtuální adresář nebo klepnete-li na možnost Akce v panelu nabídek ve Správci Internetové informační služby, můžete obdržet chybovou zprávu Porušení přístupu.


Soubor VB vyvolá při otevření webu v aplikaci FrontPage 2002 chybovou zprávu týkající se kompilace

Otevřete-li v aplikaci FrontPage 2002 web, který obsahuje soubor VB v kódovém adresáři, obdržíte chybovou zprávu podobnou následující:
Chyba kompilace BC30016: Popisky neplatí mimo metody.


Pro nové podřízené weby bude přidána položka registru SearchCatalogName

Pokud nainstalujete novou verzi rozšíření FrontPage Server Extensions 2002 a neaktualizujete kořenový web, bude do registru přidána položka registru SearchCatalogName pro všechny nové podřízené weby.


Při publikování na jiném serveru Windows .NET server obdržíte chybovou zprávu, že server je zaneprázdněn

Otevřete-li web z umístění UNC a potom publikujete web na jiném serveru Windows .NET, může vypršet časový limit publikování a obdržíte následující chybovou zprávu:
Server je zaneprázdněn


Po přesunutí webu nelze přidat roli

Přesunete-li web a potom nainstalujete a upgradujete nový web rozšířeními FrontPage Server Extensions 2002, obdržíte při pokusu o přidání role následující chybovou zprávu:
Serverová rozšíření nezískala přístup k souboru roles.ini. Zkontrolujte oprávnění k souboru. Akce byla zrušena.


Tlačítko Nový dokument v knihovně sdílených dokumentů neotevře nový dokument

Po klepnutí na tlačítko Nový dokument v knihovně sdílených dokumentů na webu služby SharePoint Team Services nedojde k žádné akci. Tento problém může nastat, pokud knihovna sdílených dokumentů neobsahuje výchozí (předem zadanou) šablonu.

Vlastnosti

ID článku: 833845 - Poslední kontrola: 12/08/2015 05:47:28 - Revize: 4.2

Microsoft SharePoint Team Services, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbdownload kbupdate KB833845
Váš názor