Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Oprava: Adresa IP je prokázalo umístění obsahu pole v hlavičce protokolu TCP ve službě IIS 6.0

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:834141
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě metabáze. Před úpravou metabázi ověřte, zda máte záložní kopii můžete obnovit, pokud dojde k potížím. Informace o tomto postupu najdete v tématu nápovědy Configuration Backup/Restore (Zálohování a obnovení konfigurace) v konzole MMC (Microsoft Management Console).
Příznaky
Internetová informační služba (IIS) obdrží požadavek GET bez záhlaví hostitele, server WWW může odhalit adresu IP serveru obsahu umístění pole nebo pole umístění v hlavičce protokolu TCP v odpovědi. Tomuto problému může dojít, pokud požadavek neobsahuje určitou stránku nebo pokud IIS musí přesměrovat původní požadavek na jinou stránku.
Příčina
K tomuto problému dochází, protože při přijetí požadavku GET, která má žádné záhlaví hostitele, IIS nutné zadat název hostitele nebo adresu IP v odpovědi.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro Microsoft Windows Server 2003. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
889100Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Server 2003
Důležité: Po instalaci aktualizace service pack, musíte nastavit vlastnost UseHostName nebo vlastnost SetHostName na webu Pokud chcete název hostitele alternativní odeslány pro požadavky. Informace o tomto postupu naleznete v části "More Information".

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft nyní nabízí podporovanou opravu hotfix. Ta je však určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu použijte pouze u systémů, ve kterých dochází k popsanému problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedený problém příliš neobtěžuje, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb podpory zákazníků společnosti a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu:Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci.

Požadavky

Neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix je třeba restartovat počítač.

Informace metabáze

Po použití této opravy hotfix musíte nastavit vlastnost UseHostName nebo vlastnost SetHostName na webu Pokud chcete název hostitele alternativní odeslány pro požadavky. Informace o tomto postupu naleznete v části "More Information".

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava Hotfix nenahrazuje žádné další opravy Hotfix.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v položce datum a čas v ovládacím.
  Date     Time  Version   Size    File name  ------------------------------------------------------  10-Dec-2003 18:07 6.0.3790.91 1,124,352 Iiscfg.dll  10-Dec-2003 18:07 6.0.3790.91  299,008 W3core.dll
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Windows Server 2003 Service Pack 1.
Další informace
Upozornění Upravte metabázi nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci produktu, jenž metabázi využívá. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávné úpravy metabáze budete moci vyřešit. Metabázi upravujete na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Před jeho úpravou metabázi vždy zálohujte.

Po instalaci aktualizace service pack nebo použít tuto opravu hotfix, musíte nastavit vlastnost UseHostName nebo vlastnost SetHostName na webu Pokud chcete název hostitele alternativní odeslány pro požadavky. Ve výchozím nastavení je stejnou hodnotu jako proměnná HTTP_HOST odeslána v proměnné název_serveru.

Poznámka: Pokud povolíte jednu následující nastavení, IIS vždy použít alternativní název pro proměnnou název_serveru.

Typ dat pro vlastnost UseHostName je Boolean. Vlastnost UseHostName bude pokyn IIS vždy nahradit proměnné název_serveru počítač plně kvalifikovaný název.

Volitelně můžete nastavit vlastnost SetHostName. Typ dat pro vlastnost SetHostName je řetězec. Pokud je nutné zadat název hostitele, který je odlišný od názvu počítače, použijte vlastnost SetHostName. Vlastnost SetHostName předpokládá, že chcete tento název hostitele alternativní. Vlastnost SetHostName způsobí IIS ignorovat nastavení UseHostName. Nemáte UseHostName vlastnost nastavit, pokud je přítomna vlastnost SetHostName.

Správce webového serveru může použít nástroj Adsutil.vbs změnit vlastnost metabáze UseHostName a vlastnost metabáze SetHostName.

Možnost 1: Nastavit vlastnost UseHostName

Chcete-li nastavit vlastnost UseHostName, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK otevřete příkazový řádek.
 2. Změnit složku, kde je nástroj Adsutil.vbs umístěn. Ve výchozím nastavení této složky je následující:
  %SYSTEMROOT%\Inetpub\AdminScripts
 3. Zadejte následující příkaz, kde x je identifikátor sítě:
  cscript adsutil.vbs set w3svc / x / UseHostName true

Možnost 2: Nastavit vlastnost SetHostName

Chcete-li nastavit vlastnost SetHostName, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK otevřete příkazový řádek.
 2. Změnit složku, kde je nástroj Adsutil.vbs umístěn. Ve výchozím nastavení této složky je následující:
  %SYSTEMROOT%\Inetpub\AdminScripts
 3. Typ následující příkaz, kde x je identifikátor sítě a hostname je hostitel alternativní název, který chcete použít:
  cscript adsutil.vbs set w3svc / x / SetHostName hostname

Zklidňující fakta

Po nastavení vlastnosti UseHostName nebo SetHostName ve službě IIS 6.0 je stále možné zobrazit adresu IP na server v odpovědi HTTP. Podle výchozího nastavení nedojde. Jeho výsledky z jak generovány a odeslána odpověď. Například pokud konfigurace přesměrování HTTP, které jsou odesílány výsledky v odpovědi HTTP 302 a kód přesměrování používá adresu IP serveru, může adresu IP zobrazí v obsahu umístění nebo umístění záhlaví odpověď. Chcete-li tento problém vyřešit, nepoužívejte v logice přesměrování adresy IP serveru. Místo toho použijte název hostitele nebo počítače plně kvalifikovaný název.

Podobné typ chování může dojít, pokud konfigurovat vlastní chybové stránky k provedení operace PŘESMĚROVÁNÍ a nastavit cíl přesměrování jako URL namísto souboru pomocí Správce služby IIS. V tomto scénáři zadejte soubor namísto URL zachovat skryté adresu IP.

Adresa IP serveru mohou být rovněž odeslány v odpovědi HTTP Pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Odpovídající požadavku HTTP nezahrnuje hodnota hlavičky HTTP:Host.
 • Filtr ISAPI, které zavolá GetServerVariables(servername) během SF_NOTIFY_PREPROC_HEADERS událost je nakonfigurována v IIS.
Toto je protože PREPROC_HEADERS je volána před IIS má čtení dat konfigurace; v tomto případě UseHostName nebo SetHostName. Proto je další možnost, ale chcete vrátit adresu IP. Pokud požadavek obsahuje hodnotu Host a provedeno volání GetServerVariables(servername) v PREPROC_HEADERS název_serveru obsahovat hodnotu hlavičky hostitele klienta. HTTP/1.1 prohlížečích musí obsahovat záhlaví hostitele ve svých požadavků. Tento scénář je tedy mnohem pravděpodobnější při požadavku HTTP generované a odeslaných něco než ve webovém prohlížeči nebo webový prohlížeč použije HTTP/1.0.

Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
IIS6

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 834141 - Poslední kontrola: 11/26/2008 16:20:23 - Revize: 9.1

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbmt kbhotfixserver kbfix kbbug kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB834141 KbMtcs
Váš názor