Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Využití PROCESORU službou Exchange System Attendant na serverech seznamu adres pro režim offline v hostitelském prostředí zvyšuje 50 procent

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:834315
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem obnovení registru v případě, že nastane problém. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
V hostitelském prostředí, kde jsou Microsoft Exchange Server 2003 počítače nakonfigurovány jako servery seznamu adres pro režim offline můžete najít využití službou Microsoft Exchange System Attendant (Mad.exe) na všech serverů, které se zvýší na 50 procent. Tyto příznaky se vyskytnout i po restartování každého serveru.

Například zaznamenat tyto příznaky v hostitelském prostředí, kde máte 10 000 seznamy adres pro režim offline a 10 Exchange Server 2003 počítačů, které jsou nakonfigurovány jako servery seznamu adres pro režim offline.
Příčina
K tomuto problému dochází v prostředích, kde jsou počítače Exchange Server 2003 nakonfigurován jako vyhrazenou adresu offline seznam serverů hostitelem. K tomuto problému dochází v tomto typu hostitelského prostředí při aktualizaci plánu pro seznamy adres pro režim offline nastavit nikdy spustit. Služba Microsoft Exchange System Attendant používá úkolu OABScan ke skenování seznamy adres pro režim offline generován na serveru. Tato úloha je naplánováno spuštění každých 13 minut a může zvýšit využití v službu Microsoft Exchange System Attendant na 50 procent. V hostitelském prostředí, které má tato konfigurace není vyžadován úkolu OABScan.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Chcete-li tento problém vyřešit, získejte nejnovější aktualizace service pack pro Exchange Server 2003. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
836993Jak získat nejnovější aktualizace a aktualizace service Pack pro 2003 Exchange Server

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix od společnosti Microsoft. Tato oprava hotfix je však určena pouze k opravě problému popsanému v tomto článku. Použijte tuto opravu hotfix pouze u systémů, kde dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud Vás tento problém závažně nepostihuje, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, v horní části tohoto článku je sekce "Hotfix stažení k dispozici". Pokud tento oddíl nevidíte, obraťte se na Technickou podpora společnosti Microsoft pro získání opravy hotfix.

Poznámka: Pokud vyskytnout další problémy nebo jakékoli řešení potíží je vyžadován, pravděpodobně budete muset vytvořit zvláštní požadavek na službu. Výdaje na technickou podporu se týkají dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit pomocí této opravy konkrétní opravy hotfix. Navštivte následující web společnosti Microsoft pro získání telefonního čísla na Zákaznické centrum, nebo pokud chcete vytvořit samostatnou žádost o podporu: Poznámka: Zobrazí formulář "Hotfix stažení k dispozici" jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.
Součásti: Exchange System Attendant

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v položce Datum a čas v ovládacím.
 Date     Time  Version    Size    File name ------------------------------------------------------ 20-Dec-2003 04:35 6.5.6980.58  8,765,440 Mad.exe 
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů vyžaduje tato oprava hotfix 2003 Exchange Server.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. Tento problém byl poprvé opraven v Exchange Server 2003 Service Pack 1.
Další informace
Upozornění Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Po instalaci opravy hotfix, která je popsána v tomto článku je nutné upravit registru k aktivaci opravy hotfix a vypnout úkolu OABScan.

Jste nám můžete aktivovat opravu hotfix, přejděte k části "Fix it for me". Pokud dáváte přednost aktivaci opravy hotfix, přejděte k části "Let me fix it myself".

Automatická oprava

Automaticky aktivovat opravu hotfix, které bude nastavte hodnotu registru
Disable OABScanTask
1, klepněte na odkaz opravit tento problém. Potom klepněte na příkaz Spustit v dialogovém okně Stažení souboru a postupujte podle kroků v tomto průvodci.
Poznámka: Tato oprava jej řešení funguje pro všechny jazyky. U některých jazyků však text průvodce může být v angličtině

Poznámka: Pokud nejste v počítači má problém uložit opravit ji řešení jednotku flash nebo CD a potom spusťte v počítači, který má potíže.

Poznámka: Pokud nastavíte hodnotu registru
Disable OABScanTask
1, vypněte úkolu OABScan. Pokud chcete zapnout OABScan úkol, nastavte hodnotu registru
Disable OABScanTask
0 (nula) nebo odeberte hodnotu registru
Disable OABScanTask
. Po tak učiníte, je v protokolu událostí aplikace upozornit vás úkol zahájen zaznamenána následující událost:

Typ: informace
Zdroj: MSEXchangeSA
Kategorie: Obecné
ID události: 9008
POPIS:

Microsoft Exchange System Attendant počáteční 'oabgen.dll.

Opravit si sám

Aktivovat opravu hotfix sami, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters
 4. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 5. Zadejte OABScanTask zakázat a potom stiskněte klávesu ENTER.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na hodnotu registru Zakázat OABScanTask vytvořené v kroku 5 a potom klepněte na příkaz změnit.
 7. V poli Údaj hodnoty zadejte 1 a potom klepněte na tlačítko OK.
 8. Ukončete program Editor registru.
Poznámka: Pokud nastavíte hodnotu registru
Disable OABScanTask
1, vypněte úkolu OABScan. Pokud chcete zapnout OABScan úkol, nastavte hodnotu registru
Disable OABScanTask
0 (nula) nebo odeberte hodnotu registru
Disable OABScanTask
. Po tak učiníte, je v protokolu událostí aplikace upozornit vás úkol zahájen zaznamenána následující událost:

Typ: informace
Zdroj: MSEXchangeSA
Kategorie: Obecné
ID události: 9008
POPIS:

Microsoft Exchange System Attendant počáteční 'oabgen.dll.

fixit fix it

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 834315 - Poslední kontrola: 12/08/2015 05:52:34 - Revize: 5.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbmsifixme kbfixme kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbexchange2003sp1fix kbexchange2003presp1fix kbfix kbbug KB834315 KbMtcs
Váš názor