Popis aktualizace Excel 2003: 23. března 2004

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:834691
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Microsoft vydala aktualizaci Microsoft Office Excel 2003. Tato aktualizace opravuje problém v aplikaci Excel 2003 může způsobit funkcí NÁHČÍSLO(), RANDBETWEEN(), SLOPE(), INTERCEPT(), FORECAST() a STEYX() vrátit hodnoty, které nejsou správné. Tato aktualizace opravuje problém, takže tyto funkce generovat správné výsledky.

Tato aktualizace byla poprvé zahrnuta v aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 1.

Další informace o nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office 2003 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro sadu Office 2003
Úvod
Tento článek popisuje postup stažení a instalace aktualizace Excel 2003: KB834691.
Další informace

Jak stáhnout a nainstalovat aktualizaci

Aktualizace klienta

Excel 2003 nainstalovali z disku CD-ROM, máte následující dvě možnosti:
 • Pomocí webu Office Updates automaticky nainstalujte nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace service Pack, opravy zabezpečení a aktualizace.
 • Instalace pouze aktualizace Excel 2003: KB834691 podle kroků popsaných dále v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Updates. Web Office Updates zjistí vaši konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete, aby vaše instalace sady Office byla aktuální.

Webu Office Updates


Chcete-li, aby web Office Updates zjistil požadované aktualizace, které je třeba nainstalovat v počítači, naleznete na následujícím webu: Klepněte na tlačítko Vyhledat aktualizace. Po dokončení zjišťování podrobností instalace se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepněte na tlačítko Spustit instalaci proces dokončete.

Instalace pouze aktualizace Excel 2003: KB834691


Při stažení a instalaci aktualizace klienta postupujte podle následujících kroků:
 1. Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

  DownloadDownload the Excel 2003 Update: KB834691 client package now.
  Datum vydání: 23. března 2004

  Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

  Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou verzi klienta aktualizace Excel 2003: KB834691, navštivte následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepnutím na tlačítko Otevřít zahajte stahování a instalaci aktualizace Excel 2003: KB834691.
 3. Pokud budete vyzváni k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Vložte disk CD-ROM sady Office 2003 se zobrazí výzva a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Jakmile se zobrazí zpráva, že instalace proběhla úspěšně, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po nainstalování nelze aktualizaci odebrat. Vrátit do instalace před nainstalováním aktualizace, musíte odebrat Microsoft Office 2003 a potom ji znovu nainstalovat z původního disku CD-ROM.

Aktualizace pro správce

Pokud jste nainstalovali aplikaci Excel 2003 ze serverového umístění, musí správce serveru umístění serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků:
 1. V Průzkumníkovi Windows vytvořte složku na jednotce C: a název složky kb834691.
 2. Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

  DownloadDownload the Excel 2003 Update: KB834691 full file package now.
  Datum vydání: 23. března 2004

  Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
  Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou verzi úplné aktualizace Excel 2003: KB834691, navštivte následující web společnosti Microsoft:
 3. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte instalační soubor aktualizace (například Office2003-kb834691-fullfile-enu.exe) do složky kb834691.
 4. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.
 5. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 6. Na příkazovém řádku zadejte následující řádky a stiskněte klávesu ENTER:
  cd\kb834691

  Office2003-kb834691-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb834691
 7. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 8. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správu, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.

  Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /a AdminPath \ MSI File /p C:\kb834691\ MSP File SHORTFILENAMES = TRUE
  V tomto příkazu Admin Path je cesta umístění instalace pro správce sady Office 2003 (například C:\Office2003), MSI File je balíček databáze MSI pro produkt Office 2003 (například Pro11.msi) a MSP File je název aktualizace pro správu.

  Poznámka: Můžete připojit / qb + přepněte do příkazového řádku tak, aby se nezobrazují dialogová okna Instalace sady Office 2003 pro správce a Licenční smlouva s koncovým uživatelem.
 9. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /i AdminPath \ MSI File REINSTALL = Feature List REINSTALLMODE = vomu
  V tomto příkazu Admin Path je cesta umístění instalace pro správce sady Office 2003 (například C:\Office2003), MSI File je balíček databáze MSI pro produkt Office 2003 (například Pro11.msi) a FeatureList je seznam názvů funkcí (jsou rozlišována malá a velká písmena), které mají za účelem aktualizace přeinstalovat. Chcete-li nainstalovat všechny funkce, použijte REINSTALL = ALL, nebo můžete nainstalovat následující funkci:
  EXCELFiles
Další informace o aktualizaci instalace pro správce a implementaci do klientských stanic naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
829197Postupy: Instalace aktualizací do instalace pro správu sady Office 2003
Tento článek obsahuje standardní pokyny pro instalaci aktualizace pro správu. Můžete si také přečíst následující článek v sadě Microsoft Office Resource Kit. Informace o provedení tohoto kroku naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Známé problémy při instalaci aktualizace Excel 2003: KB834691

Vývojáři pravděpodobně přístup k některé sestavení Office po instalaci aktualizace. Tento problém nemá vliv na již vyvinutý řešení.

Poznámka: Tento problém známý dojít v počítačích, které mají Microsoft .NET Framework a Microsoft Windows Server 2003 nebo Microsoft Windows XP nainstalován.

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  File name   Version  -------------------------  Excel.exe   11.0.6113.0
Chcete-li určit verzi Excel 2003 je v počítači nainstalována, postupujte takto.

Poznámka: Z důvodu různých verzí systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 2. V podokně výsledků hledání klepněte v části Vyhledávánímvšechny soubory a složky.
 3. V poli část názvu souboru nebo zadejte Excel.exe a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem Excel.exe a klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě verze zjistěte verzi Excel 2003 nainstalované v počítači.
Další informace o určení verze aplikace Excel 2003 v počítači klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
821549Postupy: Kontrola verze sady Office 2003
Poznámka: Pokud je aktualizace Excel 2003: KB834691 již v počítači nainstalována, zobrazí následující chybová zpráva při pokusu o instalaci aktualizace Excel 2003: KB834691:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.

Seznam problémů opravených v aktualizaci

Aktualizace Excel 2003: KB834691 řeší problémy popsané v následujícím článku Microsoft Knowledge Base:

833855Balíček opravy hotfix Excel 2003: 29. února 2004

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 834691 - Poslední kontrola: 12/08/2015 05:56:54 - Revize: 2.6

Microsoft Office Excel 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kboffice2003sp1fix kbfunctions kbfix kbbug kboffice2003presp1fix kbinfo kbupdate KB834691 KbMtcs
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)