Popis Word 2003 finština aktualizace: 25. května 2004

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:834702
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Microsoft vydala aktualizaci Finská verze aplikace Microsoft Office Word 2003. Tato aktualizace byla poprvé zahrnuta v aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 1.

Další informace o nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office 2003 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro sadu Office 2003
Úvod
Tato aktualizace opravuje problém s uživatelským rozhraním Finská verze aplikace Word 2003.

Tento článek popisuje stažení a instalace aktualizace Word 2003 finština: KB834702.

back to top
Další informace

Stažení a instalaci aktualizace

Aktualizace klienta

Word 2003 nainstalovali z disku CD-ROM, máte následující dvě možnosti:
 • Pomocí webu Microsoft Office Update automaticky nainstalovat nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack, aktualizace zabezpečení a aktualizace.
 • Nainstalujte pouze aktualizaci finština Word 2003: KB834702. Postupujte podle kroků popsaných níže v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Update. Na webu Office Update zjistí konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně co musíte mít k zkontrolujte, zda je instalace Microsoft Office aktuální.

Webu Office Update

Chcete-li, aby web Office Updates zjistil aktualizace, které je třeba nainstalovat v počítači, naleznete na následujícím webu: Klepněte na tlačítko Vyhledat aktualizace. Po dokončení zjišťování podrobností instalace se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepněte na tlačítko Spustit instalaci proces dokončete.

Nainstalujte pouze aktualizaci finština Word 2003: KB834702

Chcete-li stáhnout a nainstalovat aktualizaci klienta, postupujte takto:
 1. Stáhněte aktualizaci.

  Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

  DownloadDownload the Word 2003 Update: KB834702 client package now.
  Datum vydání: 25. května 2004

  Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
 2. Klepněte na tlačítko Otevřít spusťte stahování a instalaci souboru Word2003-kb834702-klienta fin.exe.
 3. Pokud budete vyzváni k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Vložte disk CD-ROM sady Office 2003 výzvy a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Jakmile se zobrazí zpráva, že instalace proběhla úspěšně, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po nainstalování nelze aktualizaci odebrat. Vrátit do instalace před instalací aktualizace, Microsoft Office 2003 odebrat a přeinstalovat z původního disku CD-ROM.

back to top

Aktualizace pro správce

Pokud Word 2003 nainstalovali ze serverového umístění, musí správce serveru umístění serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků:
 1. V Průzkumníkovi Windows vytvořte složku s názvem KB834702.
 2. Stáhněte aktualizaci.

  Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

  DownloadDownload the Word 2003 Finnish Update: KB834702 full-file package now.
  Datum vydání: 25. května 2004

  Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
 3. Klepněte na tlačítko Uložit uložte soubor Word2003-kb834702-fullfile-fin.exe ve složce KB834702.
 4. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor Word2003-kb834702-fullfile-fin.exe.
 5. Pokud budete vyzváni k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 6. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 7. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte c:\kb834702 a potom klepněte na tlačítko OK.
 8. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správu, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.

  Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /a admin path \ MSI file /p c:\kb834702\ MSP file shortfilenames = true
  V tomto příkazu admin path je cesta umístění instalace pro správce sady Office 2003 (například C:\Office2003), MSI file je balíček databáze MSI pro produkt Office 2003 (například Pro11.msi) a MSP file je název aktualizace pro správce (například WordintLff.msp).

  Poznámka: Můžete připojit / qb + přepněte do příkazového řádku tak, aby se nezobrazují dialogová okna Instalace sady Office 2003 pro správce a Licenční smlouva s koncovým uživatelem.
 9. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.

  Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /i admin path \ MSI file přeinstalovat = Feature List REINSTALLMODE = VOMU
  V tomto příkazu admin path je cesta umístění instalace pro správce sady Office 2003 (například C:\Office2003), MSI file je balíček databáze MSI pro produkt Office 2003 (například Pro11.msi) a Feature List je malá a velká písmena seznam názvů funkcí musí být při aktualizaci přeinstalovat.
Chcete-li nainstalovat všechny funkce, můžete použít REINSTALL = ALL hodnotu nebo můžete nainstalovat následující funkci:
WORDFiles
Další informace o aktualizaci instalace pro správu a implementaci do klientských stanic naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
829197Postupy: Instalace aktualizací do instalace pro správu sady Office 2003
Tento článek znalostní báze Knowledge Base obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: back to top

Finština aktualizace aplikace Word 2003: KB834702 MUI Pack

Úplné funkčnosti aplikace Word 2003 nainstalovat aktualizaci aplikace Word 2003 finština: KB834702 MUI Pack Pokud používáte Multilingual User Interface Pack (MUI). K instalaci aktualizace aplikace Word 2003 finština: KB834702 MUI Pack, navštivte následující web společnosti Microsoft:back to top

Jak určit, pokud je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  File name  Version  -----------------------  Wwintl.dll 11.0.5960.0

Muset tuto aktualizaci nainstalovat, pokud máte novější verzi jeden nebo více souborů uvedených v tabulce. Chcete-li určit verzi souboru Wwintl.dll nainstalovaného v počítači, postupujte takto.

Poznámka: Z důvodu různých verzí systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 2. V podokně Výsledky hledání klepněte na všechny soubory a složkyvyhledáváním.
 3. V poli část názvu souboru nebo zadejte Wwintl.dll a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem Wwintl.dll a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě verze zjistěte verzi souboru Wwintl.dll nainstalovaného v počítači.
Poznámka: Pokud je aktualizace finština Word 2003: KB834702 již v počítači nainstalována, zobrazí následující chybová zpráva při pokusu o instalaci aktualizace aplikace Word 2003 finština: KB834702:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.
back to top

Seznam problémů, které jsou vyřešeny v aktualizaci

Aktualizace aplikace Word 2003 finština: KB834702 řeší následující problém, který dříve nebyl ve Knowledge Base zdokumentován:
 • v tabulce chybí tlačítko OK dialogové okno Vlastnosti

  Když v nabídce Tabulka klepněte na příkaz Vlastnosti tabulky na tlačítko OK chybí v dialogovém okně Vlastnosti tabulky.
back to top

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 834702 - Poslední kontrola: 01/17/2015 17:35:11 - Revize: 2.8

Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbmt atdownload kboffice2003sp1fix kbfix kbupdate KB834702 KbMtcs
Váš názor