Nejčastější dotazy týkající se sestav aplikace Microsoft Business Solutions CRM 1.2

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Ke stažení je k dispozici článek obsahující odpovědi na nejčastější dotazy týkající se práce se sestavami v aplikaci Microsoft CRM 1.2. Tento článek obsahuje informace o instalaci aplikace Microsoft CRM 1.2, spouštění sestav, vytváření a úpravách sestav, upgradu aplikace Microsoft CRM z verze 1.0 na verzi 1.2 a odstraňování potíží s chybovými zprávami souvisejícími se sestavami.
Další informace

Informace o souboru ke stažení

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
StáhnoutStáhnout soubor s nejčastějšími dotazyDalší informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Témata obsažená v souboru s nečastějšími dotazy

Instalace

V části Installation (Instalace) souboru s nejčastějšími dotazy jsou uvedeny odpovědi na dotazy týkající se instalace součástí spojených se sestavami. Chcete-li sestavy upravovat, je třeba si zakoupit nástroj Crystal Reports 9 Professional Edition, Crystal Reports 9 Developer Edition nebo Crystal Reports 9 Advanced Edition. Po instalaci nástroje Crystal Reports 9 do jiného počítače než do počítače se serverem Microsoft CRM je nutné použít součást Crystal Reports Enhanced Edition, která je k dispozici na disku CD-ROM Crystal Reports Enhancement dodaném s aplikací Microsoft CRM.

Další informace týkající se získání nástroje Crystal Reports 9 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: nebo na následujících telefonních číslech:
  • Spojené státy americké a Kanada: 1 (800) 877 2340, 1 (604) 681 3435,
  • Francie: (33) (0) 1 4110 1600,
  • Německo: (49) (0) 69 9509 6310,
  • Spojené království: (44) (0) 208 566 2020.

Spouštění sestav

Aplikace Microsoft CRM poskytuje 119 standardních sestav, které jsou k dispozici všem uživatelům aplikace Microsoft CRM. Každá sestava zobrazuje všechna data, k jejichž zobrazení mají uživatelé na základě svých rolí zabezpečení v aplikaci Microsoft CRM oprávnění. Ve výchozích sestavách není zobrazení dat omezeno určitým časovým obdobím ani určitými hodnotami polí. Výchozí sestavy jsou založeny na výchozím nastavení při implementaci aplikace Microsoft CRM bez použití vlastního nastavení. Pomocí funkce filtrování sestav může uživatel filtrovat výsledky sestavy na základě hodnoty určitého nastavení.

Vzhledem k tomu, že se počet záznamů v průběhu používání aplikace Microsoft CRM v organizaci zvyšuje, může být načítání všech záznamů pro všechny sestavy pomalé, což nemusí podniku vyhovovat. Pokud jste v aplikaci Microsoft CRM přidali či odstranili pole nebo jste změnili popisky polí, nebudou sestavy odpovídat databázi. Proto je vhodné upravit standardně nainstalované sestavy tak, aby byly pro organizaci užitečnější.

Vytvoření a úprava sestav pomocí nástroje Crystal Reports 9

Chcete-li v aplikaci Microsoft CRM vytvářet nové nebo upravovat existující sestavy, je nutné si zakoupit alespoň jednu licenci pro nástroj Crystal Reports 9 Professional Edition, Crystal Reports 9 Developer Edition nebo Crystal Reports 9 Advanced Edition. Informace o nákupu a instalaci nástroje Crystal Reports 9 naleznete v části Instalace uvedené výše v tomto článku. Po instalaci nástroje Crystal Reports 9 a součásti Crystal Reports Enhanced Edition pro aplikaci Microsoft CRM můžete pomocí nástroje Crystal Reports upravovat existující sestavy nebo vytvářet nové sestavy.

Odstraňován potíží se sestavami

V části Troubleshooting reports (Odstraňován potíží se sestavami) souboru s nečastějšími dotazy jsou uvedeny odpovědi na dotazy týkající se výkonu sestav a chybových zpráv.

Upgrade aplikace Microsoft CRM z verze 1.0 na verzi 1.2

V části Upgrading from Microsoft CRM Version 1.0 to Version 1.2 (Upgrade aplikace Microsoft CRM z verze 1.0 na verzi 1.2) souboru s nejčastějšími dotazy jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy týkající se vlivu upgradu aplikace Microsoft CRM na sestavy.
Odkazy
Další informace o sestavách aplikace Microsoft CRM 1.2 naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
834790 Zápis sestav řízených parametry pro aplikaci Microsoft CRM verze 1.2 pomocí nástroje Crystal Reports 9 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
834791 Přidání, odstranění a přejmenování sestav aplikace Microsoft CRM pomocí nástroje Microsoft CRM 1.2 Report Manager (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
834913 Při pokusu o tisk sestavy řízené parametry v aplikaci Microsoft CRM 1.2 se dvakrát zobrazí výzva k zadání parametrů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 834789 - Poslední kontrola: 02/08/2014 20:36:38 - Revize: 1.10

  • Microsoft CRM 1.2
  • kbnosurvey kbarchive kbmbsreports kbmbsmigrate kbinfo KB834789
Váš názor