Popis balíčku opravy hotfix Microsoft Office Project Server 2003: 22. ledna 2004

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:835217
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje problémy Microsoft Office Project Server 2003 vyřešené v balíčku oprav hotfix Microsoft Office Project Server 2003, které je datem 22. ledna 2004.

back to the top

Problémy opravené balíčkem oprav hotfix

Tento balíček oprav hotfix jsou opraveny následující problémy:
 • 835172Dotaz SQL rozvrhu zdroje vrátí hodnotu, která je menší než hodin skutečné práce, které se zobrazí v aplikaci Project Web Access
 • 835320Pole Skutečná práce může namísto hodin skutečné práce, které jste odeslali vlastní zobrazení Centrum projektů v aplikaci Microsoft Project Web Access zobrazit nula (0)
back to the top
Další informace

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém byl poprvé opraven v Project Server 2003 Service Pack 1.
Tento problém vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace service pack pro Server Project Server 2003. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
873458Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Project 2003
back to the top

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud není použití tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci Microsoft Office Project Server 2003 service pack, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na služby podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci.

back to the top

Požadavky

Nejsou žádné požadavky nutné pro instalaci této opravy hotfix.

back to the top

Informace o restartování

Po instalaci této opravy hotfix není třeba počítač restartovat.

back to the top

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix není nahrazena žádnou pozdější opravou hotfix.

back to the top

Informace o registru

Nemáte vytvořit ani upravit žádné klíče registru k aktivaci žádné opravy hotfix obsažené v tomto balíčku.

back to the top

SQL uložené procedury aktualizaci, musíte spustit nainstalujte všechny aktualizace serveru Microsoft Project

Ujistěte se, že jsou všechny opravy, které tato aktualizace obsahuje správně použity na Project Server 2003, postupujte takto:
 1. Spuštěním samorozbalovacího balíčku extrahujte soubory v dočasné složky, které vyberete.
 2. Pro každý SQL dotazu souboru (například souboru Hfps110.sql a souboru Websps.sql), který je extrahován do dočasné složky vybrané v kroku 1 použijte jednu z následujících kroků.
  • Pokud používáte jako back end Microsoft SQL Server pro Project Server, postupujte takto:
   1. Na hlavním serveru SQL v konfiguraci spustit SQL Query Analyzer.
   2. V okně databáze klepněte na tlačítko databáze ProjectServer.
   3. V nabídce soubor klepněte na tlačítko Otevřít, vyhledejte soubor dotazu SQL v dočasné složce vybrané v kroku 1 a potom soubor otevřete.
   4. V nabídce dotaz klepněte na tlačítko Spustit.
   5. Dokončení dotaz spuštěn, můžete ukončit SQL Query Analyzer.
  • Pokud používáte jako back end SQL Server Desktop Engine (také známé jako MSDE 2000) pro Project Server, postupujte takto:
   1. Na hlavním serveru SQL v konfiguraci, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, typ osql -i tempdir \ queryfile .sql - U sa do pole Otevřít pole a potom klepněte na tlačítko OK.

    Například pokud jste extrahovali soubory v kroku 1 do složky C:\Temp a název souboru dotazu je Websps.sql typ osql -i c:\temp\websps.sql - U sa.

    Tento příkaz připojení k místní výchozí instance MSDE 2000 pomocí přidružení zabezpečení účtu. Můžete také spustit příkaz osql s jiné jméno uživatele, který má oprávnění SA na serveru.
   2. Do příkazového řádku heslo zadejte heslo pro účet, který jste použili v kroku, a stiskněte klávesu ENTER. Soubor dotazu SQL, které jste zadali v kroku při spustí.
back to the top

Informace o souboru opravy hotfix

Tato oprava hotfix obsahuje pouze soubory nutné k opravě problémů uvedených v tomto článku. Oprava hotfix nemusí obsahovat všechny soubory nutné k plné aktualizaci produktu na nejnovější verzi.

Globální verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.

Stáhnout informace
  Date     Time  Version Size    File name  -------------------------------------------------------------------------------  22-Jan-2004 23:36 1.0.0.0 2,705,640 Projectserver2003-kb835217-fullfile.exe
Informace souboru MSP Instalační služba Microsoft Windows Installer
  Date     Time  Size    File name  ----------------------------------------------------------------------  22-Jan-2004 23:35 2,785,792 Projectserver2003-kb835217-fullfile.msp
po instalaci opravy hotfix Globální verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější), které jsou uvedeny v následující tabulce:
  Date     Time  Version     Size    File name  --------------------------------------------------------  22-Jan-2004 23:22           24,133 Adjacts.asp  22-Jan-2004 23:22           33,926 Homepage.asp  22-Jan-2004 23:23 11.2003.0.1222 1,248,000 Pds.dll       22-Jan-2004 23:23 11.0.2004.122   924,536 Pj11od11.dll    22-Jan-2004 23:23 11.0.2004.122   265,472 Pj11tm11.dll    22-Jan-2004 23:24 11.0.2003.1222 4,226,304 Pjoledb.dll     22-Jan-2004 23:24 11.2003.0.1222  154,368 Pjsvradc.dll    22-Jan-2004 23:24           9,151 Ssendupd.asp
Poznámka Další informace o instalaci této opravy hotfix naleznete v souboru Readme.txt, který je obsažen v balíčku.back to the top
Odkazy
Další informace o terminologii používané společností Microsoft při opravách softwaru po jeho vydání naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
back to the top

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 835217 - Poslední kontrola: 01/17/2015 17:35:36 - Revize: 3.2

Microsoft Office Project Server 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbqfe kbhotfixserver kbprojectserver2003sp1fix kbprogramming kbfix kbhotfixrollup kbprojectserver2003presp1fix kbbug KB835217 KbMtcs
Váš názor