Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Aplikace, které obcházejí globálně aktualizovaná souběžně sdílená sestavení, mohou být ohroženy problémy, jež odstraňuje aktualizace softwaru od společnosti Microsoft

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
V počítačích se systémem Microsoft Windows Server 2003 mohou správci pro určitou aplikaci nastavit možnost obcházení globálně aktualizovaných souběžně sdílených sestavení. V počítačích se systémem Microsoft Windows XP mohou možnost obcházení globálně aktualizovaných souběžně sdílených sestavení nastavit správci a vývojáři softwaru. Při použití obcházení však může být daná aplikace ohrožena problémy, které by jinak odstranila globální aktualizace softwaru od společnosti Microsoft. Proto důrazně doporučujeme, aby správci ani vývojáři softwaru možnost obcházení nevyužívali.

Nedoporučujeme používat souběžně sdílená sestavení společně s přesměrováním DLL/COM na systém Windows. Podrobnosti najdete v části Další informace.
Další informace
Souběžně sdílené sestavení obsahuje kolekci prostředků, mezi něž mohou patřit třídy systému Windows, jeden nebo několik souborů DLL, servery COM, knihovny typů nebo rozhraní. Tyto prostředky jsou vždy aplikacím poskytovány společně. Souběžně sdílené sestavení je vybíráno manifestem aplikace ve formátu XML, který může existovat v některém z následujících umístění:
  • prostředek ve spustitelném souboru dané aplikace,
  • soubor s příponou .exe.manifest nainstalovaný ve stejné složce jako spustitelný soubor aplikace,
  • nastavení v databázi kompatibility aplikací společnosti Microsoft. Je-li manifest aplikace poskytnut databází kompatibility aplikací společnosti Microsoft, bude mít přednost před manifestem poskytnutým samotnou aplikací.
Po implementaci mohou vývojáři softwaru a správci v konfiguraci sestavení aktualizovat nastavení pro jednotlivé aplikace pomocí konfiguračního souboru aplikace. Soubor s konfigurací aplikace je soubor s příponou .exe.config umístěný ve stejné složce jako spustitelný soubor dané aplikace. Pomocí souboru s konfigurací aplikace lze pro určitou aplikaci nastavit přesměrování, takže namísto jedné verze souběžně sdíleného sestavení bude používat jinou verzi stejného souběžně sdíleného sestavení. Aplikaci přitom není nutné znovu kompilovat. Správce nebo vývojář může například konfiguraci určité aplikace aktualizovat tak, aby používala novější verzi souběžně sdíleného sestavení, jejíž použití nebylo u všech aplikací vynuceno pomocí zásad vydavatele softwaru. Daná aplikace pak bude namísto dřívější verze používat tuto novou verzi souběžně sdíleného sestavení.

Správce v systému Windows Server 2003 nebo správce či vývojář softwaru v systému Windows XP může dále pro určitou aplikaci nastavit možnost obcházení globálně aktualizovaných souběžně sdílených sestavení (namísto toho, aby byla globálně aktualizovaná souběžně sdílená sestavení pro všechny aplikace odebrána). Lze toho dosáhnout tím, že správce aktualizuje soubor s konfigurací aplikace tak, že do něj vloží prvek <publisherPolicy apply="no"/>.

Chcete-li v počítači se systémem Windows XP zjistit, zda je v souboru s konfigurací určité aplikace nastavena možnost obcházení globálně aktualizovaných souběžně sdílených sestavení, zkuste v souboru se stejným názvem, jako má spustitelný soubor aplikace, ale navíc s příponou .config, vyhledat prvek <publisherPolicy apply="no"/>. Vyhledáním prvku <publisherPolicy apply="no"/> v souboru s názvem Aplikace.exe.config můžete například ověřit, zda je možnost obcházení globálně aktualizovaných souběžně sdílených sestavení nastavena u aplikace, jejíž spustitelný soubor má název Aplikace.exe. Tento soubor Aplikace.exe.config bude nainstalován ve stejném umístění jako manifest dané aplikace.

Tato funkce umožňuje, aby správci a vývojáři softwaru selektivně zakázali aktualizaci softwaru od společnosti Microsoft pro určitou aplikaci, která v případě nainstalování aktualizace softwaru nepracuje správným způsobem. (Vývojáři softwaru nebo správci tedy nemusí odebírat danou aktualizaci softwaru pro všechny aplikace.) Pokud však možnost takového obcházení u aplikace nastavíte, může být ohrožena problémy, jež daná aktualizace softwaru odstraňuje.

Poznámka: V počítačích se systémem Windows Server 2003 lze obcházení nastavit pouze pomocí záznamu v databázi kompatibility aplikací společnosti Microsoft. Takové nastavení může přidat pouze správce, případně může být přidáno společností Microsoft v aktualizaci softwaru.

Existují další způsoby, jak může autor aplikace nebo někdo, kdo má kontrolu nad adresářem aplikace, obejít globální aktualizaci.

Pozor na použití přesměrování DLL/COM na systém Windows

Tato technika obvykle volá soubor .local, aby byl implementován s aplikací. Tento požadavek přispívá ke snížení problémů aplikace s kompatibilitou.

Poznámka: Soubor .local způsobí, že systém dá přednost kopii knihovny DLL ve složce aplikace před globální kopií, kterou může být cenná aktualizace. Pokud aplikace používá souběžně sdílené sestavení, doporučujeme vývojářům softwaru a správcům, aby tuto funkci používali opatrně nebo vůbec.

Další informace o technice přesměrování DLL/COM na systém Windows najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Doporučené postupy pro vývojáře softwaru, kteří používají souběžně sdílená sestavení
  • Dodávejte aplikace s manifestem, v němž bude uvedena verze souběžně sdíleného sestavení, s kterým byla aplikace sestavena nebo testována.
  • Vždy implementujte soubor manifestu souběžně sdíleného sestavení se souběžně sdílenými knihovnami DLL, a to i při implementaci do složky aplikace.
  • Jestliže aplikaci instalujete do počítače se systémem Microsoft Windows 2000 nebo starší verzí, nezavádějte souběžně sdílené sestavení ve složce aplikace do těchto operačních systémů. Souběžně sdílená sestavení by v tomto případě měla být používána ze systémové složky.
  • Nepoužívejte funkci .local, známou také jako přesměrování DLL/COM na systém Windows.
  • Nespouštějte funkci LoadLibrary na knihovny DLL souběžně sdíleného sestavení s explicitní úplnou cestou. Místo toho použijte statické propojování nebo funkci LoadLibrary použijte s pouhým názvem souboru DLL. Jako název souboru použijte například Gdiplus.dll.
Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Odkazy
Další informace o izolovaných aplikacích a souběžně sdílených sestaveních najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 835322 - Poslední kontrola: 12/01/2007 02:03:00 - Revize: 4.3

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbinfo kbtshoot kbsecurity kbprb KB835322
Váš názor
arCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("