Zrychlení systému Windows

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Landmark
Představujeme podrobného průvodce výrazným zrychlením systému Windows 98.

Bezprostředně po instalaci je systém Windows vždy ve velmi dobrém stavu. Pevný disk je prázdný, na pozadí neběží žádné nedůležité nástroje a soubory na disku jsou pěkně uspořádané. Jakmile ale začnete instalovat aplikace a přesouvat soubory, tedy normálně používat počítač, výkon začne postupně klesat.

Jakmile se začne zpomalovat, může to vypadat, jako kdyby systém Windows vůbec nebyl určen pro jakékoli složitější operace a že postupné zpomalení je nevyhnutelné a nevratné. Brzy možná začnete uvažovat o upgradu. Samozřejmě, že zakoupení nového hardwaru výkon zvedne, není to ale nezbytně nutné. Někdy stačí změnit nastavení systému. Musíte jen vědět, kde.

V tomto souboru naleznete informace, které vám pomohou zrychlit systém Windows bez investice do dalšího hardwaru. Rozdělili jsme jej do šesti částí: spouštění a ukončování, systém, vyčištění, zástupci, aplikace a nástroje. S některými zde uvedenými postupy jste se možná již setkali, určitě ale naleznete i takové, které rozšíří vaše znalosti a zkušenosti.

Můžeme tedy začít. Stačí hodinka experimentování s našimi tipy a triky a přesýpací hodiny budou minulostí...

Spouštění a ukončování

Sledujte, co vše systém Windows při spouštění načítá. Stisknutím klávesy Pause/Break pozdržte informace na obrazovce a důkladně si je pročtěte.

I když systém Windows soubory do určité míry optimalizuje, každý měsíc spusťte nástroj Defragmentace disku, který zajistí, že spouštěcí soubory budou na pevném disku uloženy souvisle a nikoli na několika místech, takže se budou načítat rychleji.

Na panelu Zvuky odeberte všechny zvukové efekty, a to na kartě Zvuky, kde v seznamu Schéma vyberte položku Bez zvuku. Dojde tak ke zrychlení spouštění i ukončování systému, stejně jako k jeho celkovému zrychlení.

Ze složky Po spuštění v nabídce Programy odeberte všechny nepotřebné položky.

Pokud neprocházíte Internet, můžete zakázat antivirový program, čímž při spouštění ušetříte i pět či více sekund. Nezapomeňte jej ovšem ručně spustit před navázáním připojení či použitím diskety. Podobně, pokud jen zřídkakdy vypalujete disky CD pomocí nástroje Direct CD, můžete jej také zakázat.

Nejlepším nástrojem pro odstraňování potíží se spouštěním systému Windows je program Pomůcka systémové konfigurace, který spustíte zadáním příkazu msconfig v dialogovém okně Spustit.

Spouštění systému Windows 98 můžete urychlit odstraněním souboru Logo.sys z kořenového adresáře systému.

Systém Windows 98 můžete také urychlit převedením pevného disku na systém souborů FAT32 a nástrojem Defragmentace disku.

Restartování počítače můžete urychlit podržením klávesy Shift při samotném restartování. Systém se tak restartuje bez kontroly hardwaru.

Vypnutí počítače můžete urychlit tak, že nejprve ukončíte všechny spuštěné programy.

Pokud jiní uživatelé počítače v něm ponechají spuštěné programy, ubírají tak jeho výkon. Není-li možné se přihlásit pod jejich účtem a spuštěné programy ukončit, můžete je ukončit klepnutím na tlačítko Odhlásit na kartě Uživatelé nástroje Správce úloh. Ztratí tak ale všechny neuložené soubory, a proto postupujte obezřetně.

Počítač můžete vypnout zavřením všech otevřených oken a poté stisknutím kombinace kláves Alt+F4.

Nakonec, ještě než přejdeme k další části, doporučujeme vám stáhnout si nástroje TweakAll (www.codeforge.co.uk) a Tweak UI (www.microsoft.com/ntworkstation/downloads/powertoys/networking/nttweakui.asp). Oba umožňují přístup k velké řadě systémových nastavení, z nichž mnohé zajistí zrychlení spouštěcího procesu.

Systém


Tato část popisuje dialogová okna, možnosti, nastavení a klíče registru, pomocí kterých je možné optimalizovat výkon systému Windows.

Zakažte vyhlazování písem. Pravým tlačítkem myši klepněte na ploše, dále klepněte na položku Vlastnosti a poté na kartu Efekty.

Optimální výkon systému nastavíte v dialogovém okně vlastností systému, kde klepněte na kartu Upřesnit a poté ve skupinovém rámečku Výkon klepněte na tlačítko Nastavení.

K rychlému přehrávání souborů používejte starší verzi programu Přehrávač médií. Ten naleznete ve složce C:\Program Files\Windows Media Player\MPlayer2.exe.

Můžete zakázat výzvy systému k potvrzení při každém odstraňování souboru. Pravým tlačítkem myši klepněte na Koš a poté klepněte na položku Vlastnosti. Klepněte na kartu Celkové a poté zrušte zaškrtnutí políčka Při odstraňování zobrazovat potvrzovací dialog.

Novější grafické karty a základní desky umožňují do mezipaměti ukládat zobrazovaná data, takže grafická karta může na obrazovku zapisovat větší bloky dat namísto bit po bitu. V nastavení systému BIOS se pokuste v části Chip Configuration najít položku Video Memory Cache Mode, kterou nastavte na hodnotu USWC.

Pokud z disků CD nekopírujete do počítače hudbu, zakažte digitální přehrávání, čímž zrychlíte počítač. V nástroji Správce zařízení poklepejte v uzlu Jednotky DVD nebo CD-ROM na svou jednotku. Na kartě Vlastnosti zrušte zaškrtnutí políčka Povolit digitální přehrávání na tomto zařízení.

Přenáší vaše pevné disky data plnou rychlostí? V nástroji Správce zařízení postupně klepněte pravým tlačítkem myši na oba kanály řadiče disků, klepněte na položku Vlastnosti a poté klepněte na kartu Upřesnit nastavení. Režim přenosu by měl být nastaven na DMA.

Optimalizujte zápis na disk nastavením větších bloků dat. V nástroji Správce zařízení poklepejte v uzlu Diskové jednotky na pevný disk a poté klepněte na kartu Zásady. Zaškrtněte políčko Povolit ukládání do mezipaměti na disku a poté klepněte na přepínač Optimalizovat pro výkon, je-li to možné.

Některé ze služeb, které běží na pozadí, nemusí být pro správnou funkci počítače nezbytné. Zkuste je nastavit na ruční spouštění a postupně ověřte, zda jsou nutné.

Integrovaná podpora souborů ZIP požaduje velké množství prostředků. Raději používejte nástroje jako například ZipCentral a integrovanou podporu zakažte klepnutím na tlačítko Start, dále klepnutím na příkaz Spustit a poté zadáním příkazu REGSVR32/U ZIPFLDR.DLL.

Otevřete okno Ovládací panely, spusťte panel Síť, klepněte na kartu Konfigurace, dále klepněte na položku Telefonní adaptér, poté na tlačítko Vlastnosti a nakonec na kartu Upřesnit. Nastavte položku Velikost paketu IP na hodnotu Velká. Toto nastavení vyzkoušejte a případně je změňte na hodnotu Střední, pokud bude poskytovat vyšší výkon.

Nepoužíváte-li software, který plně využívá vaši grafickou kartu, pak snižte hloubku barev na 16bitovou nebo 256 barev.

Na kartě Připojení vašeho telefonického připojení klepněte na tlačítko Nastavení a poté na tlačítko Upřesnit. Mezi pokusy o vytáčení nastavte krátký interval.

Systém Windows můžete zrychlit vypnutím přechodů, stínování a vyhlazování písem. Klepněte na kartu Efekty na panelu Obrazovka.

Nástroj WinAlign zrychluje spouštění aplikací, ovšem pouze těch, které jsou tímto nástrojem podporovány. Jejich seznam naleznete v souboru Winali.ini ve složce C:\WINDOWS\SYSTEM.

Zrychlete svůj pevný disk. Na panelu Systém klepněte na kartě Výkon na tlačítko Systém souborů. Na kartě Pevný disk nastavte položku Optimalizace čtením napřed na hodnotu Úplná.

Klepněte na kartu Výměnný disk a zaškrtněte políčko Povolit zpožděný zápis pro všechny jednotky výměnných disků. Jestliže před dokončením zápisu vyjmete disk z jednotky, může dojít k poškození souborů. Budete-li ale opatrní, můžete získat významný nárůst výkonu.

Karta Jednotka CD-ROM umožňuje optimalizaci jednotky na nejvýše čtyřnásobnou rychlost. Tuto hodnotu můžete zvýšit v registru. Přejděte ke klíči HKEY_ LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem\CDFS. Změňte hodnoty CacheSize a PreFetch na d6040000 a 80030000.

Zrychlení zobrazení
Maximální využití schopností grafické karty se vyplatí. Nástroj PowerStrip představuje snadný způsob mírného přetaktování (buďte ale opatrní). Tento nástroj naleznete na webu na adrese www.entechtaiwan.com.

Program Entech PowerStrip zpřístupňuje skryté funkce grafické karty a také ji umožňuje přetaktovat.

Nejprve rozpozná grafickou kartu a monitoruje ji. Pravým tlačítkem myši klepněte na jeho ikonu v oznamovací oblasti hlavního panelu, poté klepněte na položku Performance profiles (Profily výkonu) a poté na položku Configure (Konfigurovat).

Pomocí posuvníků na levé straně dialogového okna můžete zvýšit frekvenci procesoru a pamětí grafické karty. Zvyšujte je jen v malých krocích a změny vždy ukládejte.
Vyčištění počítače
Datum poslední defragmentace zjistíte klepnutím pravým tlačítkem myši na jednotku v okně Tento počítač a poté klepnutím na položku Vlastnosti. Na kartě Nástroje naleznete údaj, kdy naposledy jste defragmentovali jednotky v počítači.


Je-li v počítači nainstalováno více než sto písem, dochází k velké spotřebě prostředků. Odinstalujte písma, která nepoužíváte.

Jestliže z počítače vyjmete pevný disk či grafickou kartu, systém zachová jejich nastavení v registru pro případ, že je vrátíte zpět. V nástroji Správce zařízení klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Zobrazit skrytá zařízení a poté odstraňte nepoužívaný hardware.Zadáním inicializačního řetězce AT&F1 nebo ATZ můžete resetovat tovární nastavení modemu.

Nevyužívaný gameport znamená zbytečné plýtvání prostředky. Otevřete panel Systém, klepněte na kartu Správce zařízení a rozbalte uzel Ovladače zvuku, videa a her. Klepněte na položku gameportu, klepněte na tlačítko Vlastnosti a poté buď zrušte zaškrtnutí políčka Původní konfigurace (aktuální), nebo zaškrtněte políčko Zakázat v tomto hardwarovém profilu.

Pomocí nástroje Vyčištění disku můžete ušetřit místo na pevném disku a zrychlit systém. Tento nástroj naleznete po klepnutí na tlačítko Start, položku Programy, položku Příslušenství a poté položku Systémové nástroje.

Pomocí nástroje Defragmentace disku zrychlete pevný disk. Naleznete jej v nabídce Start, složce Programy, Příslušenství a poté Systémové nástroje.

Místo na pevném disku ušetříte a své aktivity online odstraníte klepnutím na tlačítka Odstranit soubory cookie a Odstranit soubory na kartě Obecné v dialogovém okně Možnosti sítě Internet.

Čím více volného místa na pevném disku máte, tím rychleji běží počítač. Doporučujeme proto, aby vždy bylo na disku alespoň 600 MB volného místa.

Příliš mnoho ikon na ploše a také tapeta na ploše vyžaduje systémovou paměť a výkon procesoru. Jejich počet proto udržujte co nejnižší nebo je vůbec nepoužívejte.

Velké soubory můžete nalézt klepnutím na tlačítko Start, dále na příkaz Najít, poté na položku Soubory či složky a vyhledáním souborů o velikosti alespoň 5 MB.

Změňte množství volného místa, které na disku zabírá Koš. Pravým tlačítkem myši klepněte na jeho ikonu na ploše a poté klepněte na položku Vlastnosti. Posuvník nastavte podle svých požadavků.

Program 98lite umožňuje lépe řídit instalaci systému a také jej zrychlit. Naleznete jej na webové stránce www.litepc.com.

Pomocí Průvodce údržbou můžete naplánovat určité úlohy, jako například spuštění nástrojů ScanDisk nebo Vyčištění disku.

Ve složce systému Windows vyhledejte soubory s příponou .txt. Většina z nich jsou pouze poznámky a je možné je odstranit.

Zbytečné knihovny DLL zpomalují počítač, na druhou stranu jejich bezmyšlenkovité odstranění je poměrně nebezpečné. Použijte raději program DLL Toys International (http://member.nifty.ne.jp/beta/prog/en/DllToys.html), který dokáže na pevném disku vyhledat zbytečné knihovny DLL a přesunout je do bezpečného umístění. V případě pozdějších problémů umožňuje knihovny DLL vrátit zpět.

Nainstalujte program Clean System Directory. Tento nástroj dokáže odstranit většinu nepotřebných souborů v počítači a přenést je do jiného umístění.

Přejděte do složky Windows/Temp, odstraňte její veškerý obsah a poté ji pomocí nástroje Msconfig přesuňte někam jinam.

Snažte se udržovat plochu co nejprázdnější – zrychlíte tak sebe i systém Windows.

Otevřete panel Přidat nebo odebrat programy, poté klepněte na kartu Instalace Windows a následně odeberte všechny součásti, které nebudete používat.
Zástupci
Ke všem používaným položkám můžete získat přístup jediným klepnutím myši. V programu Průzkumník Windows klepněte na nabídku Zobrazit, dále na položku Možnosti složky, poté na tlačítko Nastavení a nakonec klepněte na přepínač Otevřít položku jediným klepnutím.

Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit a poté zadáním příkazu SENDTO otevřete složku SendTo, vytvořte zástupce na často používané složky. Soubory budete moci rychle přesouvat klepnutím pravým tlačítkem myši a poté klepnutím na příkaz Odeslat.

Otevřete panel Systém, klepněte na kartu Správce zařízení a rozbalte uzel Porty (COM a LPT). Je-li port tiskárny zobrazen jako Standardní port tiskárny, pak můžete jednoduchým nastavením zvýšit jeho výkon. Restartujte počítač a otevřete nastavení systému BIOS. Pokuste se v jeho nabídkách nalézt nastavení portu tiskárny a zkuste, zda je možné je změnit na ECP či EPP.

Používáte-li svou tiskárnu různými způsoby a s různými nastaveními, můžete ušetřit čas vytvořením více profilů. Jeden profil může být například určen pro tisk dopisů, zatímco jiný pro tisk barevných fotografií. Další profil vytvoříte klepnutím na položku Přidat tiskárnu na panelu Tiskárny a poté instalací další kopie stejného ovladače.

Tisknete-li často předběžné kopie dokumentů, můžete vytvořit profil, který bude tisknout v nižším rozlišení a pouze černobíle. Inkoust či toner dále ušetříte vypnutím různých vylepšení jako polotóny apod.

Pokud tisknete především text a jen zřídka barevné dokumenty, je vhodné změnit výchozí nastavení na černou kazetu. Otevřete panel Tiskárny, poklepejte na svou tiskárnu, klepněte na nabídku Tiskárna, poté položku Vlastnosti, dále na kartu Hlavní a nakonec na přepínač Černá. Klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

Tiskárnu můžete lépe zpřístupnit umístěním její ikony na hlavní panel. Otevřete okno Ovládací panely a poté přetáhněte ikonu tiskárny na hlavní panel.

Vlastnosti zobrazení je možné rychle otevřít klepnutím pravým tlačítkem myši na plochu a poté klepnutím na položku Vlastnosti.

Atributy souboru či složky můžete rychle zobrazit stisknutím klávesy Alt a poklepáním na daný soubor či složku.

Atributy souboru či složky můžete rychle zobrazit stisknutím klávesy Alt a poklepáním na daný soubor či složku.

Stisknutím klávesy Shift při přetahování souboru či složky do Koše daný soubor či složku trvale odstraníte.

Klepnutím na ikonu Zobrazit plochu na hlavním panelu minimalizujete všechny spuštěné programy a zobrazíte plochu.

Mezi spuštěnými programy můžete přepínat opakovaným stisknutím kombinace kláves Alt+Tab.

Kromě stisknutí kombinace kláves Ctrl+Alt+Del můžete nástroj Správce úloh spustit také klepnutím pravým tlačítkem myši na hlavní panel a poté klepnutím na položku Správce úloh.

Vlastnosti systému můžete rychle zobrazit klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač a poté klepnutím na položku Vlastnosti.

Často používané programy můžete rychle spouštět vytvořením zástupce. Klepněte na daný program pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Vytvořit zástupce. Vytvořeného zástupce poté přetáhněte na plochu.

Nastavením prodlevy opakování a rychlosti opakování na panelu Klávesnice můžete zrychlit zadávání textu.

Před vložením hudebního disku CD do jednotky se připojte k Internetu. Program Windows Media Player automaticky zobrazí interpreta, název alba a názvy jednotlivých stop.

Nastavení Internetu můžete otevřít z nabídky Nástroje v aplikaci Internet Explorer nebo klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Internet Explorer na ploše a poté klepnutím na položku Vlastnosti.

Zařaďte své oblíbené položky do kategorií, aby bylo jejich hledání rychlejší a jednodušší.

Spusťte aplikaci Internet Explorer, klepněte na nabídku Nástroje, dále na položku Možnosti sítě Internet, poté klepněte na kartu Obecné a ve skupinovém rámečku Domovská stránka klepněte na tlačítko Použít prázdnou. Po spuštění aplikace Internet Explorer tak nebudete muset čekat na načtení domovské stránky.

Webovou adresu můžete zapsat do pole Otevřít v dialogovém okně Spustit. Není nutné nejprve spouštět webový prohlížeč.

Úplný seznam klávesových zkratek naleznete v nápovědě pro systém Windows.

Hledáte soubor? Hledání můžete omezit na určitou složku, kterou otevřete v okně Tento počítač, a poté stiskněte klávesu F3.

Nevíte si rady? Stisknutím klávesy F1 zobrazíte nápovědu pro otevřenou aplikaci či přímo systém Windows.

Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift při přetahování ikony vytvoříte zástupce programu namísto jeho přesunutí či zkopírování.

Po stisknutí klávesy F2 můžete přejmenovat vybraný soubor, složku či jiný objekt.

Stisknutím klávesy Shift a zároveň pomocí šipkových kláves můžete označit blok textu či skupinu souborů.

Stisknutím kombinace kláves Alt+Mezerník zobrazíte systémovou nabídku aktivního okna.

Chcete-li zabránit automatickému spuštění obsahu disku CD při jeho vložení do jednotky, podržte při vkládání disku klávesu Shift.

Stisknutím kombinace kláves Win+Pause/Break otevřete vlastnosti systému.

Do složky v nabídce Start uložte zástupce programů. Pravým tlačítkem myši klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Otevřít, klepněte na nabídku Soubor, dále klepněte na položku Nový objekt, poté na položku Složka. Do vytvořené složky přetáhněte požadované zástupce.

Zástupce programů můžete spouštět pomocí zkratkových kláves. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu zástupce, poté klepněte na položku Vlastnosti a dále klepněte na kartu Zástupce. Klepněte do pole Klávesová zkratka a poté stiskněte požadované písmeno, například A. Zástupce tohoto programu nyní můžete spustit stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+A.

Výchozí šířku sloupců v programu Průzkumník Windows obnovíte stisknutím kombinace kláves Ctrl++.

Chcete-li například vybrat 95 souborů z celkového počtu 100 souborů ve složce, vyberte pouze těch 5 souborů, které vybrat nechcete, namísto vybírání jednotlivých požadovaných souborů. Poté v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Invertovat výběr.

Rychlý náhled obsahu jakéhokoli souboru získáte vytvořením zástupce souboru C:\WINDOWS\SYSTEM\VIEWERS\QUIKVIEW.EXE na ploše. Soubor, který chcete zobrazit, na tuto ikonu přetáhněte myší.

Stisknutím klávesy F5 můžete do dokumentu v programu Poznámkový blok vložit datum a čas.

Stisknutím klávesy * na numerické klávesnici otevřete všechny podsložky vybrané složky v programu Průzkumník Windows.

Opakovaným stisknutím kombinace kláves Alt+Esc můžete postupně přecházet mezi jednotlivými spuštěnými programy v pořadí, ve kterém byly spuštěny.

V dialogovém okně obsahujícím více karet můžete mezi jednotlivými kartami přecházet stisknutím kombinace kláves Ctrl+Tab.

Více programů najednou můžete ukončit stisknutím klávesy Ctrl a klepnutím na tlačítka daných programů na hlavním panelu, poté klepnutím pravým tlačítkem myši na jednu z těchto tlačítek a nakonec klepnutím na příkaz Zavřít.

Mezi zobrazenými stránkami v aplikaci Internet Explorer můžete přecházet vpřed a zpět stisknutím klávesy Alt a současně šipkové klávesy vpravo či vlevo.

Rychlý způsob vyvolání nápovědy systému Windows je stisknutí klávesy F1. Tento postup platí jen v programu Průzkumník – stisknete-li stejnou klávesu při práci v nějaké aplikace, spustí se nápověda dané aplikace. Nápovědu pro systém Windows také naleznete v nabídce Start.
Tipy pro dialogové okno Spustit
Zadáním následujících příkazů v dialogovém okně Spustit můžete rychle spustit následující nejpoužívanější nástroje.

Nástroj – Příkaz

Zálohování – backup
Kalkulačka – calc
Mapa znaků – charmap
Konverzace – winchat
Příkazový řádek – command
Nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX – dxdiag
Vyčištění disku – cleanmgr
Defragmentace disku – defrag
Media Player – wmplayer
Poznámkový blok – notepad
Malování – mspaint
Editor registru – regedit
Záznam zvuku – sndrec32
Editor systémové konfigurace – sysedit
Pomůcka systémové konfigurace – msconfig
Systémové informace – msinfo32
Hlasitost – sndvol32
Rychlé sériové porty
Pomocí následujícího postupu můžete zvýšit přenosovou rychlost mezi počítačem a sériovými zařízeními.


Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Tento počítač, poté klepněte na položku Vlastnosti a dále na kartu Správce zařízení. Rozbalte uzel Porty (COM a LPT), pravým tlačítkem myši klepněte na první položku a poté klepněte na položku Vlastnosti.

Klepněte na kartu Nastavení portu a poté zvyšte nastavení Počet bitů za vteřinu z výchozí hodnoty 9 600 na 115 200. Poté v seznamu Řízení toku klepněte na položku Hardwarové.

Klepněte na tlačítko Upřesnit a oba posuvníky nastavte na maximální hodnotu. Dvakrát klepněte na tlačítko OK a stejný postup opakujte pro ostatní porty COM.
Tento článek je autorským zákonem chráněným duševním vlastnictvím nebo byl licencován společnosti Future Publishing Limited, součásti skupiny Future Network plc, UK 2004. Všechna práva vyhrazena.
Vlastnosti

ID článku: 835606 - Poslední kontrola: 12/08/2015 06:07:42 - Revize: 3.1

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbpubtypeqa kbtypenonkb KB835606
Váš názor