Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Poznámky k vydání aktualizace Windows XP Service Pack 2

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovování a úpravách registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
ÚVOD
Tento článek obsahuje seznam článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které jsou obsaženy v poznámkách k verzi aktualizace Microsoft Windows XP SP2 a systému Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005. Tento článek obsahuje také seznam článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které dokumentují známé problémy a poskytují další informace o aktualizaci Windows XP SP2. Tyto známé problémy a další informace nebyly dříve zdokumentovány v žádném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Poznámka: V systému Windows XP Tablet PC Edition 2005 jsou obsaženy funkce a součásti aktualizace Windows XP SP2.

Další informace o problémech, které jsou v aktualizaci Windows XP SP2 vyřešeny, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
811113 Seznam oprav zahrnutých v aktualizaci Service Pack 2 pro systém Windows XP
838079 Nástroje podpory aktualizace Service Pack 2 systému Windows XP
Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP
Další informace

Zákazníci

Obecné

838080 Aktualizovaný nástroj přípravy systému pro systémy Windows XP s aktualizací Service Pack 2, Windows Server 2003 a Windows XP Tablet PC Edition 2005

Instalace

837783 Požadavky na volné místo na pevném disku pro instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2
873153 Software pro čtení obsahu obrazovky nemusí fungovat po instalaci aktualizace Service Pack 2 pro systém Windows XP nebo systému Windows XP Tablet PC Edition 2005 pomocí průvodce Počáteční nastavení počítače
883609 Při instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 se zobrazí chybová zpráva oznamující, že instalace může začít až po připojení počítače k elektrické síti

Programy a zařízení

883607 Po instalaci systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nemusí správně pracovat funkce webového serveru
878461 Při otevření souboru HTML v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2 se obrázky nezobrazují podle očekávání nebo se zobrazí chybová zpráva
883613 Při odpovídání na zprávu nebo předávání zprávy dál v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2 aplikace Outlook Express automaticky stahuje externí obsah
878451 Postup při zapnutí funkce vzdáleného sdílení plochy programu Windows NetMeeting v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nebo Windows XP Tablet PC Edition 2005
883605 Nové funkce ovládacího panelu Naplánované úlohy v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 a Windows XP Tablet PC Edition 2005
884487 Po spuštění přehrávání kapitoly na některém disku WMV HD DVD v programu Windows Media Player se tato kapitola nepřehraje.

Podniky

Obecné

838080 Aktualizovaný nástroj přípravy systému pro systémy Windows XP s aktualizací Service Pack 2, Windows Server 2003 a Windows XP Tablet PC Edition 2005
883608 Po instalaci systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 se v aplikaci Visual Studio .NET po přidání odkazu na objekt COM zobrazí chybová zpráva
841625 K dispozici je aktualizace sady Multilingual User Interface Pack pro aktualizaci Service Pack 2 systému Windows XP
884768 CHYBA: Okno aplikace Internet Explorer nelze v systému Windows XP Service Pack 2 zavřít pomocí metody window.setTimeout(window.close,1) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Instalace

837783 Požadavky na volné místo na pevném disku pro instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2

Programy a zařízení

883603 Při instalaci aktualizace Service Pack 2 pro systém Windows XP nebo systému Windows XP Tablet PC Edition 2005 se do počítače nainstaluje aplikace Windows Movie Maker 2.1

Sítě a komunikace

883611 Před vzdálenou správou výsledné sady zásad nebo vzdálenou úpravou místních objektů zásad skupiny v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 je třeba nejprve zadat určitá nastavení zásad skupiny
884020 Programy, které se připojují k adresám IP v rámci rozsahu adres zpětné smyčky, nemusí v systému Windows XP Service Pack 2 pracovat očekávaným způsobem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Zabezpečení

842933 Při úpravě nebo zobrazení objektů zásad skupiny v systému Windows Server 2003, Windows XP Professional nebo Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva Následující položka v sekci [strings] je příliš dlouhá a byla zkrácena
872769 V síti založené na systému Windows Small Business Server 2003 nelze v klientském počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 nakonfigurovat nastavení brány Windows Firewall nebo služby Centrum zabezpečení
Odkazy
Další informace o změnách funkcí v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 naleznete v dokumentu Changes to functionality in Windows XP Service Pack 2 (Změny funkcí v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2). Tento dokument naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Vlastnosti

ID článku: 835935 - Poslední kontrola: 11/16/2005 18:02:00 - Revize: 14.1

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)

  • kberrmsg kbinfo kbtshoot kbfirewall kbnetwork KB835935
Váš názor
>