Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Potíže v aplikaci Outlook 2002 vyřešené v aktualizaci Service Pack 3 sady Office XP

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci Service Pack 3 (SP3) sady Microsoft Office XP. Tento článek popisuje vyřešené potíže v aplikaci Microsoft Outlook 2002.
Další informace o postupu při stažení a instalaci aktualizace Office XP SP3 naleznete v článku z databáze Microsoft Knowledge Base, který zobrazíte klepnutím na následující číslo článku:
832671 Popis aktualizace Microsoft Office XP Service Pack 3
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace

Potíže s aplikací Outlook 2002 vyřešené v aktualizaci Office XP SP3

Aktualizace Office XP SP3 odstraňuje potíže popsané v následujících článcích o balíčcích oprav Hotfix společnosti Microsoft:
822614 Balíček oprav Hotfix aplikace Outlook 2002 po aktualizaci Service Pack 2: 1. července 2003
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823328 Balíček oprav Hotfix anglické verze aplikace Outlook 2002 po aktualizaci Service Pack 2: 3. července 2003
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823956 Balíček oprav Hotfix aplikace Outlook 2002 po aktualizaci Service Pack 2: 18. července 2003
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823968 Balíček oprav Hotfix aplikace Outlook 2002 po aktualizaci Service Pack 2: 27. července 2003
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823970 Dostupnost balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Outlook 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 10. srpna 2003
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
825813 Dostupnost balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Outlook 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 15. srpna 2003
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827137 Dostupnost balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Outlook 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 22. srpna 2003
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827146 Balíček oprav Hotfix aplikace Outlook 2002 po aktualizaci Service Pack 2: 29. srpna 2003
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827970 Balíček oprav Hotfix aplikace Outlook 2002 po aktualizaci Service Pack 2: 12. září 2003
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827979 Balíček oprav Hotfix aplikace Outlook 2002 po aktualizaci Service Pack 2: 19. září 2003
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
829343 Balíček oprav Hotfix aplikace Outlook 2002 po aktualizaci Service Pack 2: 7. října 2003
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
829344 Balíček oprav Hotfix francouzské verze aplikace Outlook 2002 po aktualizaci Service Pack 2: 13. října 2003
Aktualizace řeší problémy popsané v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:

290011 OL2002: Nelze upravit úkol na panelu úkolů v zobrazení kalendáře
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321423 V aplikaci Outlook 2002 nelze použít objektový modul aplikace Outlook k nastavení vlastnosti SaveSentMessageFolder pro položku pošty z důvěryhodného doplňku COM
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321683 OL2002: Při postoupení požadavku na schůzku uživateli s delegátem je hlášeno porušení přístupu
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
322707 OL2002: Rozšířené hledání v aplikaci Outlook 2002 vrací nesprávná data
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
323242 OL2002: Vlastní poskytovatel přenosu MAPI nevynucuje okamžité načtení zpráv aplikací Outlook
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
323612 OL2002: Chybová zpráva: Microsoft LDAP Directory: Can't contact LDAP directory server (81) (Adresář Microsoft LDAP: Nelze navázat spojení s adresářovým serverem LDAP (81))
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
323366 Při klepnutí na aktivní obsah webové stránky přijaté v aplikaci Outlook 2002 jako e-mailová zpráva ve formátu HTML se neotevře nové okno prohlížeče
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324131 Při importu e-mailových dat aplikace Netscape Communicator 4.x se neimportují podsložky
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324273 Při otevření chybné nebo poškozené položky úlohy přestává aplikace Outlook 2002 reagovat
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324315 Nastavení registru PSTDisconnectDelay neovlivňuje dobu zpracování souborů v osobní složce (.PST) aplikace Outlook 2002 obslužným programem Auto-Compact
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324533 OL2002: Nová položka žurnálu pro kontakt vytváří dva odkazy na kontakt
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324829 Aplikace Outlook 2002 přestává reagovat při přidání příjemce LDAP do seznamu kontaktů
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324918 OL2002: Chybová zpráva "The operation failed. An object could not be found." (Operace se nezdařila. Objekt nebyl nalezen.) při přidání přílohy k opakované schůzce
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324932 Při zavření vlastního formuláře v aplikaci Outlook 2002 se zobrazí výzva k uložení nebo zrušení změn
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324940 OL2002: Nelze odpovědět na zprávy otevřené pomocí metod 'IMAPISession::PrepareForm' a 'IMAPISession::ShowForm'
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325200 Pokud je instalováno více produktů sady Office XP, může být ignorován vlastní profil aplikace Outlook
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325219 Při postoupení přečtené e-mailové zprávy nebo odpovědi na přečtenou e-mailovou zprávu aplikace Outlook 2002 tuto zprávu ve složce došlé pošty označí jako nepřečtenou
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325895 OL2002: Filtrovaná zobrazení nepracují s poli vlastních klíčových slov
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
326257 Volba automatického zalamování nemusí v aplikaci Outlook 2002 pracovat
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
326311 Během práce v režimu offline nelze zaslat kontaktu zašifrované e-mailové zprávy
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
326347 OL2002: Položka žurnálu pro kontakt obsahuje název kontaktu
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327019 OL2002: Některým příjemcům e-mailu nelze doručovat zprávy
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327058 OL2002: Tělo zprávy o nedoručitelnosti (NDR) je prázdné
327291 OL2002: Při pokusu o synchronizaci poštovní schránky přesunuté na jiný server Exchange se zobrazí chybová zpráva
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327295 OL2002: E-mailová adresa se přesunuje do jiného pole adresy
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327316 Při použití vyhledávacího filtru "Ce mois" (tento měsíc) v rozšířeném vyhledávání ve francouzské verzi aplikace Outlook 2002 jsou výsledky hledání prázdné
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327317 OL2002: Nefunkční analyzátor pro italská telefonní čísla v seznamu kontaktů aplikace Outlook
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327547 OL2002: Při použití cestovního profilu nemusí připomenutí pracovat spolehlivě
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327563 OL2002: Aplikace Outlook nezobrazuje názvy úkolů při tisku kalendářů, v nichž jsou úkoly seskupeny podle kategorií, v zobrazení kalendáře
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327573 V aplikaci Outlook 2002 nejsou do textu e-mailové zprávy vkládány konce řádků podle očekávání
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327594 OL2002: Při přepnutí mezi ovládacími prvky zobrazení na stránce domovské složky aplikace Outlook nejsou k dispozici tlačítka na panelu nástrojů
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327595 OL2002: Při programovém vložení přílohy je ke zprávě přidán další podpis
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328005 OL2002: Při tisku informací z kalendáře na tiskárně centra dokumentů Xerox se zobrazuje chybová zpráva
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328281 OL2002: Pokud je e-mailový profil konfigurován pro použití serveru IMAP, složka odeslaných položek nenaplňuje pole Komu a Odesláno
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328323 Aplikace Outlook ukončí práci při pokusu o otevření kontaktu ze složky kontaktů nebo z veřejné složky kontaktů
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329098 OL2002: Pokud proces spustí aplikaci Outlook jako první, jsou zakázány doplňky
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329294 OL2002: Při použití klíče registru DoAging není zakázána funkce AutoArchive
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329295 OL2002: Program, ve kterém jsou programově vytvářeny nebo konfigurovány profily MAPI, neočekávaně ukončuje činnost
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329305 Obrázek v podpisu se ve zprávách aplikace Outlook 2002 nezobrazuje správně
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329430 OL2002: Pokud jste v režimu offline označili položky, které mají být odstraněny, zobrazí se při restartu aplikace Outlook v režimu online chybová zpráva
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329431 OL2000: Změny v postoupené zprávě způsobují nežádoucí změny v původní zprávě
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329447 OL2002: Při tisku ze složky IMAP je nastaven výchozí styl tisku Zápis
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329454 Formát zpráv aplikace Outlook 2002 potlačuje formát zpráv serveru Exchange
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329458 OL2002: Aplikace Outlook zdánlivě přestává reagovat při výběru serveru LDAP z adresáře
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329653 OL: Velikost automaticky uložených zpráv aplikace Outlook s vloženými objekty se může zdvojnásobit, pokud je jako výchozí editor použita aplikace Word
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329660 OL2002: Při pokusu o otevření adresáře DirX v aplikaci Outlook se zobrazují chybové zprávy
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329691 Při vytvoření účtu IMAP v aplikaci Outlook 2002 je odebrána mezera mezi jménem a příjmením uživatele
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329966 OL2002: Synchronizace IMAP označuje zprávy jako nepřečtené po jejich přečtení v režimu offline
330073 OL2002: Při plánování účtu prostředku není zadána hodnota do pole Umístění
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
330460 OL2002: Zprávy stahované aplikací Outlook jsou odstraněny ze serveru POP3 i v případě, že zadáte volbu Ponechat na serveru
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
330981 OL2002: Chybová zpráva: The Exchange mailbox conferencing resource is not configured properly (Konferenční prostředek využívající poštovní schránku Exchange není správně konfigurován)
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
330898 Aplikace Outlook 2002 se nemůže přihlásit k serveru IMAP
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
331057 Aplikace Outlook při volání funkce GetIdsFromNames pro objekt IAttach ukončí práci nebo zobrazí chybovou zprávu MAPI_NO_SUPPORT
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
331483OL2002: V obsáhlé sdílené složce Doručená pošta nefunguje funkce rychlého vyhledávání podle klávesy
331788 OL2002: Některé vlastní formuláře se v podokně náhledu nezobrazí správně
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
331908 OL2002: Návratová hodnota IExchExtCommands::DoCommand není zpracovávána
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
331938 OL2002: Pokud není spuštěna aplikace Outlook 2002, nelze programově načíst informace o kontaktu obsažené v odkazu na kontakt
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
810194 OL2002: Chybová zpráva "File Not Found" (Soubor nebyl nalezen.) při otevření více souborů se zprávami aplikace Outlook pomocí knihovny společných dialogových oken
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
810260 OL2002: Po instalaci aktualizace Office XP Service Pack 1 (SP-1) se změní vzhled pole Adresa
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
811296 OL2002: Aplikace Outlook přestává reagovat v souboru Mso.dll při otevření zprávy archivované pomocí softwaru jiného dodavatele
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
810364 Pravidlo v aplikaci Outlook může způsobit, že aplikace Outlook 2002 přestane reagovat
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
811472 OL2002: Při odeslání odkazu e-mailem v aplikaci Internet Explorer se zobrazí výzva k výběru profilu
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
811950 OL2002: Poskytovatel přenosu neobdrží upozornění na změnu konfigurace, pokud je přihlášen k odběru události nkConfigHasChanged
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
812478 OL2002: U odpovědí a postoupených zpráv není vynucováno použití zásady AlwaysSign nebo AlwaysEncrypt
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
812480 OL2002: Ovládací prvek zobrazení aplikace Outlook vrací pouze aktuální datum
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
812790 OL2002: V odpovědích a postoupených zprávách ve formátu prostého textu chybí záhlaví původní zprávy
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813506 OL2002: Chybová zpráva "The value for appointment busy status is not valid" (Hodnota stavu volného času pro schůzku je neplatná.) při pokusu o otevření schůzky
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813565 OL2002: Při uložení kontaktu, který již existuje, do složky Kontakty se nezobrazí dialogové okno "Duplicate Contact Detected" (Byl nalezen duplicitní kontakt)
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813949 OL2002: Při vzdáleném stahování pošty se stahují záhlaví odstraněných zpráv
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814134 OL2002: Vlastnost QueryIdentity může vracet zprávu MAPI_W_NO_SERVICE
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814377 OL2002: Chybová zpráva "Can't open this item. Operations on message headers can not be performed in this folder" (Tuto položku nelze otevřít. V této složce nelze provádět operace se záhlavími zpráv.) při otevření pošty
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814554 OL2002: Příkaz "Set ActiveExplorer.CurrentFolder = Session.GetDefaultFolder(olFolder<Název_složky>)" u události FolderSwitch nepracuje podle očekávání
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814556 OL2002: Chybová zpráva: Microsoft Outlook could not access the specified folder location (Aplikace Microsoft Outlook nemá přístup k zadanému umístění složky.)
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814563 OL2002: Běhová chyba při přidání zástupce u počítačů se systémem Windows NT 4.0
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814758 OL2002: Při zadávání českých znaků v adresáři pro režim offline je vyhledán nesprávný kontakt
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814993 OL2002: Při konfigurování aplikace Outlook pro použití v režimu offline je stažen adresář pro režim offline
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
815355 OL2002: Na panelu volného času se nesprávně zobrazuje celý den jako obsazený
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
815482 OL2002: Šířky sloupců adresáře jsou nastavovány na výchozí hodnoty
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
815924 OL2002: Při hledání jmen obsahujících znaky z dvoubajtové znakové sady v adresáři LDAP se v poli výsledků hledání nezobrazují jména
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
816020 OL2002: V kalendáři, který uložíte jako webovou stránku, se nezobrazují žádné schůzky naplánované na poslední den
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
816140 Pokud delegát přijme výjimku z požadavku na opakovanou schůzku, nedojde k aktualizaci informačního panelu
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
816477 OL2002: Pomocí rozhraní Extended MAPI nelze zasílat zprávy obsahující pouze prostý text
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817030 OL2002: V režimu offline bez připojení k síti není dostupná domovská stránka veřejné složky
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817073 OL2002: Pravidlo aplikace Outlook založené na položce LDAP se neaktivuje
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817270 OL2002: Modul vytáčení telefonních čísel aplikace Outlook před vytočením interního telefonního čísla vytáčí předčíslí
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
815626 OL2002: Španělština: Doba zahájení opakované schůzky přeskakuje z dopoledne na odpoledne
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817325 OL2002: Formát pole Zařadit jako se mění na jméno a příjmení
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817420 OL2002: Chybová zpráva: "Resource has declined your meeting because it is recurring" (Prostředek odmítl požadovanou schůzku, protože se jedná o opakovanou schůzku.)
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817302 OL2000: V e-mailových zprávách otevřených v e-mailovém systému DMS chybí hlasovací tlačítka
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817422 OL2002: Zaškrtávací políčko "Always Ask Before Opening This Type of File" (Před otevřením tohoto typu souboru se vždy dotázat) není k dispozici
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818500 OL2002: Kontakty přidané z globálního adresáře neobsahují pole Business 2 (Obchod 2)
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818250 OL2002: Je-li telefonní číslo v aplikaci Outlook konfigurováno pro Rakousko, místní číslo kontaktu zahrnuje kód města nebo oblasti
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818581 OL2002: Programově vložená příloha se zobrazuje s prázdnou ikonou a bez popisu
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818900 OL2002: Cesta k souboru vložená jako hypertextový odkaz není převedena do formátu UNC
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
819103 OL2002: Při spuštění aplikace Microsoft Outlook se změní jazyk klávesnice
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
819538 OL2002: Vložíte-li do e-mailové zprávy adresu zkopírovanou z přijaté e-mailové zprávy, dojde ke ztrátě odeslané zprávy
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
819969 OL2002: Při zadání znaku DBCS jako prvního znaku zobrazovaného jména odesilatele je v seznamu e-mailových zpráv vybráno nesprávné jméno
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
819971 OL2002: Nesprávná e-mailová adresa v poli Komu
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
820029 OL2002: Chybová zpráva: "Microsoft Outlook had problems encrypting this message..." (V aplikaci Microsoft Outlook došlo k potížím při pokusu o zašifrování této zprávy.)
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
820367 OL2002: Chybová zpráva v souboru Mso.dll při odpovídání na e-mailovou zprávu odeslanou s použitím volby "Have Replies Sent To" (Odpovědi doručit na adresu)
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
820368 OL2002: U potvrzení příjmu se objevuje nesprávné datum a čas
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
820722 OL2002: V průvodci pravidly se pravidla zobrazují jako vypnutá
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
820733 OL2002: Programově vložená příloha se zobrazuje s prázdnou ikonu a bez textu
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821188 OL2002: Chybová zpráva "...The server is not available..." (Server není dostupný.) při práci v režimu offline
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821291 OL2002: Chybová zpráva "The document entered into the Office document field is not associated with an Office Application..." (Dokument zadaný do pole dokumentu sady Office není přidružen k žádné aplikaci sady Office.) při připojení dokumentu sady Microsoft Office k žádosti o schůzku v režimu online
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821468 OL2002: Při programovém vytvoření zobrazení kalendáře nelze nastavit filtr
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821667 OL2002: Pomocí ovládacího prvku Databinding aplikace Outlook nelze zobrazit složku aplikace Outlook jiného uživatele
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821804 OL2002: Při zobrazení složky poštovní schránky jiného uživatele je opakovaně duplikována složka úkolů
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822115 OL2002: Položky ve složce Odeslané položky se mohou zobrazovat jako odeslané, i když nebyly doručeny
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822558 Akce vlastního formuláře způsobuje neočekávané ukončení aplikace Outlook
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822846 OL2002: Po přidání nového účastníka k opakované schůzce dojde k vynulování stavu účastníků
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823232 OL2002: Při postoupení žádosti o schůzku jsou do pole Komu automaticky dosazeni příjemci
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
824212 OL2002: Změny provedené v přijaté opakované schůzce se neukládají
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827349 OL2002: Při odesílání a příjmu e-mailových zpráv přes e-mailový účet POP3 se zobrazují chybové zprávy 0x8004210A, 0x800CCC0B a 0x8004210B
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321174 Při klepnutí na tlačítko Odeslat/Přijmout v aplikaci Outlook 2002 se objevují duplicitní zprávy
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
321419 Vlastní přenosový program MAPI nemusí v aplikaci Outlook 2002 pracovat dle očekávání
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324830 Chybová zpráva při pokusu o odpověď na zašifrovanou e-mailovou zprávu
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324856 Přijatá žádost o schůzku se nezobrazí v kalendáři poštovní schránky serveru Exchange Server v aplikaci Outlook 2002
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328178 V aplikaci Outlook 2002 nelze otevřít e-mailovou zprávu, která používá vlastní formulář
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
810488 E-mailovou zprávu ve formátu HTML odeslanou z aplikace Outlook 2002 příjemce neobdrží, pokud používá jiný e-mailový protokol
(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další potíže vyřešené v aktualizaci Office XP SP3

Aktualizace Office XP SP3 řeší také potíže uvedené v tomto oddílu.

Počáteční datum korejského a japonského lunárního roku je nesprávné

Kalendář aplikace Outlook 2002 nesprávně uvádí začátek korejského a japonského lunárního roku 2006 k 28. lednu a roku 2016 k 8. únoru. Správná data začátku lunárního roku jsou 1. ledna 2006 a 9. února 2016.Místo není uloženo do seznamu naposledy použitých míst

Vytvoříte-li v kalendáři aplikace Outlook 2002 novou schůzku, nemusí se poslední místo, které jste použili pro jinou schůzku, objevit v seznamu naposledy použitých míst v okénku se seznamem Místo konání.Aplikace Outlook 2002 načítá z poštovního serveru POP duplicitní zprávy

Při kontrole nových zpráv nebo povolení automatické kontroly nových zpráv na poštovním serveru POP aplikací Outlook 2002 může dojít k opakovanému načtení téže zprávy z poštovního serveru POP. Tento problém nastává i v případě, že jste zrušili zaškrtnutí políčka Ponechat zprávu na serveru.Ovládání dialogového okna "Unable to Update Public Free/Busy Data" (Nelze aktualizovat veřejná data o volném čase)

Při pokusu aplikace Outlook o aktualizaci informací o volném čase publikovaných z vašeho kalendáře Outlook se může zobrazit následující chybová zpráva:
Unable to update public free/busy data. (Nelze aktualizovat veřejná data o volném čase)
Poznámka: Tyto příznaky se mohou objevit ve vzácných případech v situaci, kdy dochází k potížím se sítí.Při přidání vlastní uživatelské vlastnosti do e-mailové zprávy v aplikaci Outlook není aplikace Word použita jako editor e-mailů

Přidáte-li vlastní uživatelskou vlastnost do e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft Outlook 2002, při pokusu o postoupení upravené e-mailové zprávy nebo o odpověď na tuto zprávu se již nespouští aplikace Microsoft Word jako výchozí e-mailový editor.

Poznámka: Tyto potíže nastávají u e-mailových zpráv ve formátu RTF i HTML.Při pokusu o zobrazení vaší webové stránky služby Hotmail obdržíte zprávu o chybě skriptu

Při pokusu o zobrazení vaší webové stránky služby Hotmail v aplikaci Microsoft Internet Explorer se můžete setkat s následující chybovou zprávou:
Internet Explorer Script Error
An error has occurred in the script on this page. (Chyba skriptu aplikace Internet Explorer - ve skriptu na této stránce došlo k chybě)


Aplikace Outlook 2002 nezobrazuje výzvu k zaslání potvrzení u odstraněných e-mailů

Při vyprázdnění složky Odstraněné položky dojde k odeslání potvrzení o nepřečtené zprávě pro všechny zprávy přijaté z poštovního účtu POP, k nimž je přiřazeno potvrzení o přečtení. Přitom se nezobrazí výzva ke schválení odeslání tohoto potvrzení. Tyto potíže nenastanou, pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Odebrat ze serveru při odstranění ze složky Odstraněné položky.Při přístupu k uživatelskému účtu aplikace Exchange ze zabezpečeného formuláře se přesto zobrazí dialogové okno zabezpečení aplikace Outlook

Pokud používáte formulář určený k automatickému schválení přístupu k účtu aplikace Exchange pomocí objektů CDO (Collaboration Data Objects) a pokusíte se o přístup ke svému uživatelskému účtu, budete navzdory použití uvedeného formuláře vyzváni ke schválení přístupu k vašemu účtu.Odeberete-li ze zprávy šifrování Nortel, zpráva je prázdná

Pokud máte v souboru osobních složek (.PST) uloženu zprávu zašifrovanou a podepsanou pomocí certifikátu Nortel a poté šifrování odeberete, ale podpis ve zprávě ponecháte, je tělo zprávy prázdné.Při tažení zprávy pomocí myši do nové složky se zobrazí chybová zpráva "Cannot copy the items" (Položky nelze zkopírovat.)

Při tažení zprávy z jedné složky do jiné na serveru IMAP se může zobrazit následující chybová zpráva:
Cannot copy the items. The server responded:
'Error in IMAP command received by the server.' (Položky nelze zkopírovat - odpověď serveru: 'Chyba v příkazu IMAP přijatém serverem.')


Při pokusu o otevření souboru aplikace Outlook 2002 se zobrazí chybová zpráva "Cannot start Microsoft Outlook" (Nelze spustit aplikaci Microsoft Outlook.)

Pokusíte-li se otevřít soubor aplikace Outlook 2002 v počítači se systémem Microsoft Windows XP, může se zobrazit následujících chybová zpráva:
Microsoft Outlook
Cannot start Microsoft Outlook. (Nelze spustit aplikaci Microsoft Outlook.)Aplikace Outlook 2002 odesílá oznámení o přečtení bez předchozího zobrazení výzvy

Obdržíte-li novou zprávu s požadavkem na oznámení o přečtení, aplikace Outlook 2002 toto oznámení odešle bez předchozího dotazu. Tyto potíže nastávají tehdy, jestliže jste vybrali nastavení e-mailové volby Display a notification message when new mail arrives (Při doručení nové pošty zobrazit oznámení).Zpráva o běhové chybě 1406 při vytvoření aplikace, která se pokouší nastavit vlastnost AssistantTelephoneNumber objektu ContactItem

Pokud vytvoříte aplikaci, která se pokusí nastavit vlastnost AssistantTelephoneNumber objektu ContactItem, může se zobrazit následující zpráva o chybě za běhu:
Run-time Error1406:
ERROR_TLW_WITH_WSCHILD
Cannot create a top-level child window. (Chyba za běhu 1406: Nelze vytvořit podřízené okno na nejvyšší úrovni.)


Souboru Outlook.exe lze předat duplicitní parametry

Souboru Outlook.exe lze předat duplicitní parametry příkazového řádku.


V kalendáři se objeví pouze první výskyt opakované schůzky

Pokud postoupíte několik jednotlivých výskytů opakované schůzky, v kalendáři příjemce postoupených výskytů této schůzky se objeví pouze první výskyt.

V aplikaci Outlook 2002 se zobrazuje chybová zpráva

Zobrazuje se následující chybová zpráva aplikace Outlook 2002:
V aplikaci Microsoft Outlook došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
Chcete-li zjistit, jaká data tato chybová zpráva obsahuje, klepněte sem.
Zobrazíte-li data obsažená v chybové sestavě, naleznete popis chyby podobný některému z následujících popisů:
App Name    App Version   Module Name   Module Version offset ------------------------------------------------------------------------ outlook.exe   10.0.4024.0   msctf.dll    5.1.2600.0   19264 outlook.exe   10.0.4024.0   msctf.dll    5.1.2600.0   0000b57b outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.7   0001ccb5 outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.29   00011ede outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.29   00011ee5 outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2600.0   19264 outlook.exe   10.0.3416.0   msctf.dll    5.1.2409.7   0001cd21 outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.7   0001ccb5 outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2600.0   19264 outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.7   0001cc2b outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2600.29   00011ede outlook.exe   10.0.2627.1   msctf.dll    5.1.2409.8   0000ee0b
V sestavě se mohou vyskytnout i další verze programů či modulů a hodnoty relativních adres.
oprava_zabezpečení aktualizace_zabezpečení aktualizace zabezpečení chyba kontext nedostatek slabina nebezpečí útočník zneužití registr neověření speciální-formát rozsah speciální-návrh ovlivnění uváznutí havárie zablokování OL2002 OL2k2
Vlastnosti

ID článku: 836033 - Poslední kontrola: 12/08/2015 06:13:17 - Revize: 4.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB836033
Váš názor