Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Problémy v aplikaci Word 2002 vyřešené v aktualizaci Service Pack 3 sady Office XP

Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci Service Pack 3 (SP3) sady Microsoft Office XP . V tomto článku jsou popsány vyřešené problémy v aplikaci Microsoft Word 2002.Další informace o stažení a instalaci aktualizace SP3 pro sadu Office XP naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
832671 Popis aktualizace Service Pack 3 sady Microsoft Office XP (S832671) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace

Problémy aplikace Word 2002 vyřešené v aktualizaci SP3 sady Office XP

Tato aktualizace řeší problémy popsané v následujících článcích týkajících se balíčků oprav hotfix:
823329 Dostupnost balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 3. července 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823957Balíček opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 18. července 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823961Balíček opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 2: 27. července 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823962 Balíček opravy Hotfix pro aktualizace sady Office XP následující po aktualizaci Service Pack 2: 28. července 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823972Balíček opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 2: 9. srpna 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
825814Balíček opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 2: 15. srpna 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827138Balíček opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 2: 21. srpna 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827971Balíček opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 12. září 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827973 Balíček opravy Hotfix pro aktualizace sady Office XP následující po aktualizaci Service Pack 2: 12. září 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827980Balíček opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 2: 19. září 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827986Balíček opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 25. září 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
829342 Balíček opravy Hotfix pro aktualizace sady Office XP následující po aktualizaci Service Pack 2: 7. října 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Aktualizace řeší problémy popsané v následujících článcích databáze Microsoft Knowledge Base:
290981 WD2002: Při otevření textového souboru se zobrazí dialogové okno File Conversion Encoding (Kódování převodu souboru) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
293005 OL2002: V seznamu naposledy použitých položek se zobrazují přílohy aplikace Outlook (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327043 WD2002: Aplikace Word neřadí sloupce správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
821526 V aplikaci Word 2002 dochází k chybě při tisku dokumentu na pozadí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822528 WD2002: Při posouvání dokumentu se ovládací prvky vrací do režimu návrhu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822716 Rutina v jazyce Visual Basic for Applications (VBA) aplikace Word 2002 určená k procházení kolekce odstavců dokumentu probíhá pomaleji, než se očekávalo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822847 WD2002: Při otevření dokumentu se zobrazí chybová zpráva V aplikaci Word došlo k problému (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
822891 WD2002: Po otevření dokumentu aplikace Word 2000 v aplikaci Word 2002 se změní velikost tvarů obsahujících text (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823154 Po přidání záložky k několika polím ListNum se všechny křížové reference zobrazují stejně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823200 WD2002: Pole křížových referencí v porovnávaném dokumentu zobrazují nulovou hodnotu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823233 WD2002: Po připojení seznamu adres k Průvodci hromadnou korespondencí se zobrazuje chybová zpráva (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823476 Nelze uložit změny do dokumentu aplikace Word sdíleného v síti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
823777 WD2002: Uvozovky v dokumentu v čínštině se mění na jiné znaky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
827340 WD2002: Nelze podtrhnout kartu v číslovaném seznamu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
286864 WD2002: Na panelu nástrojů Web nelze procházet vpřed a zpět (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
292097 WD2002: Po klepnutí na obrázek obsahující hypertextový odkaz není provedena žádná akce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
292158 WD2002: Všechna čísla stránek dokumentu jsou neočekávaně změněna na hodnotu 0 (nula) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
292174 WD2002: Chybová zpráva: Formátování tohoto dokumentu je příliš složité. Uložte nyní celý dokument. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
308937 Chyba: Při volání funkce IPrint::Print vrátí aplikace Word 2002 chybu, přestože je dokument vytištěn (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
320902 WD2002: Po vytvoření přehledu změn se v dokumentu znovu zobrazí odstraněný text (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
324328 WD2002: Po zavření dokumentu aplikace Word, který byl otevřen v prohlížeči, se zobrazuje výzva k zadání hesla (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325527 WD2002: Po vypnutí bublin je dokument vytištěn se širokým pravým okrajem a malým textem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
325620 WD2002: Dokument s vloženým objektem zobrazuje výzvu k uložení po nastavení vlastnosti Uloženo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
326041 WD2002: Při vytváření dokumentu aplikace Word obsahujícího rámec nelze vybrat rámec nebo text v rámci (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327579 WD2002: V dokumentu hromadné korespondence propojeném s externím zdrojem dat se měsíc a den nezobrazují v očekávaném pořadí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327667 Oprava aplikace Word2002: Funkce IOleObject::DoVerb vrací při otevření některých dokumentů chybu RPC_E_SERVERFAULT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
327871 WD2002: Funkce Porovnat a sloučit dokumenty zobrazuje nepřesné změny (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328092 WD2002: Vložené tabulky nejsou po novém otevření dokumentu zarovnány (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328100 WD2002: Při otevření dokumentu se zobrazí chybová zpráva Název dokumentu nebo cesty je chybný (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328232 WD2002: Při pokusu o úpravy složité tabulky dochází k chybě
328474 WD2002: Jednostránková šablona se otevře jako šablona se dvěma stránkami (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328528 WD2002: V jiné než anglické verzi je graf aplikace Excel vložen jako objekt (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328683 WD2002: Při použití metody VBA SaveAs dojde ke ztrátě nebo skrytí textu v dokumentu aplikace Word (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
328707 WD2002: Po otevření dokumentu aplikace Word 2002 dojde k posunutí tabulek v záhlaví a zápatí doprava (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329040 PPT2002: Automatické tvary se nezobrazí, jestliže do prezentace aplikace Microsoft PowerPoint vložíte tabulku aplikace Microsoft Word obsahující automatické tvary (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329280 WD2002: Při použití funkce Sledování změn je vytištěn text, který byl odstraněn nebo označen jako skrytý (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329587 WD2002: Tiskárna ignoruje vlastní nastavení N stránek v aplikaci Word (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329808 WD2002: Po zavření a uložení dokumentu pomocí tlačítka Zavřít se objekty aplikace Word změní na grafiku (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329809 WD2002: Při použití serveru proxy se základním ověřováním se nespustí služby pro překlad (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329815 WD2002: Po vrácení dokumentu se změnami se makra AutoOpen nebo Document_open nespustí podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
329976 WD2002: Jednostránkové tabulky jsou rozšířeny na dvě stránky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
330300 WD2002: Chybová zpráva 4198 při zavření objektu tabulky aplikace Word (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
330432 WD2002: U textu vloženého do nového dokumentu dochází ke ztrátě číslování odstavců (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
331325 Oprava: V aplikaci Word 2002 může dojít k přerušení vstupu z klávesnice v systémech Windows 98 a Windows Me, je-li spuštěn klient usnadnění přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
331492 WD2002: Objekt listu aplikace Excel s barevným textem je vytištěn černě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
331899 WD2002: Otočený text v tabulce není vytištěn otočený podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
331941 WD2002: Nastavení vlastnosti DeletedTextMark při vypnutých bublinách revize způsobí nesprávné formátování dokumentu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
331945 WD2002: Událost BeforeClose se nespustí, je-li zrušeno zaškrtnutí políčka Okna na hlavním panelu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
332114 WD2002: Změna písem v textových polích formuláře (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
810162 WD2002: Po spuštění se nezobrazí podokno úloh (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
810361 Oprava: Odkaz v neformátovaném textu způsobuje chybu při vložení nebo aktualizaci v tabulce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
811946 Aplikace Outlook přestane reagovat (zablokuje se) při odesílání odpovědi na e-mailovou zprávu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
812637 WD2002: Při otevření dokumentu aplikace Word 97 v aplikaci Word 2002 není zachována nastavená vlastnost NumberPosition (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813815 WD2002: Podmíněné pole odkazující na položky automatického textu není poprvé úplně aktualizováno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
813816 WD2002: Po odstranění textu záhlaví zůstane v záhlaví znak odstavce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814137 WD2002: Po zadání znaku v editoru IME jiného dodavatele se změní písmo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814407 WD2002: Při zrušení uložení dokumentu, který obsahuje sledované změny nebo komentáře, je vytvořen nepravdivý záznam v systému správy dokumentů (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814482 WD2002: Po odstranění textu poznámky pod čarou umístí funkce Sledování změn bublinu na nesprávné místo (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814507 WD2002: Při použití vlastního programu se obrázky v dokumentu otevřeném na disketě nebo síťové jednotce změní na červený křížek (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
814673 WD2002: Ve vloženém listu aplikace Microsoft Excel chybí řádky nebo sloupce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
815006 WD2002: Metoda VBA Find.Execute ReplaceAll nevrací původní výběr (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
815621 WD2002: Vlastní panel nástrojů v šabloně způsobuje chybu při ukončení aplikace Word (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
816476 WD2002: Změna písem v textových polích formuláře vložených jako automatický text (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
816478 WD2002: Více kopií stejného stylu seznamu v podokně Formátování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
817000 WD2002: Francouzština: Ruční duplexní přenos je nesprávně překládán jako duplexní tisk (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818052 WD2002: Při tisku z objektu dialogu wdDialogFilePrint ignoruje aplikace Word nastavení počtu stránek na list (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818328 WD2002: Text obtékající tabulku se zápisem zprava doleva se ve vytištěném dokumentu zobrazí pod tabulkou (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
818791 WD2002: Soubory RTF se otevírají a posouvají pomalu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
820734 WD2002: V zahrnutém souboru, který obsahuje sloučená pole, nejsou v hromadné korespondenci potlačeny prázdné řádky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další potíže vyřešené v aktualizaci SP3 sady Office XP

Další potíže v této části jsou také vyřešeny v aktualizaci SP3 sady Office XP.

Po instalaci aktualizace zabezpečení MSO3-035 přestane aplikace Word 2002 reagovat, pokud spustíte vlastní kód v jazyce VBA

Po použití aktualizace zabezpečení popsané v článku 827653 (MSO3-035) MS03-035: Chyba v aplikaci Microsoft Word může způsobit automatické spuštění maker přestane aplikace Word reagovat, pokud se pokusíte spustit vlastní aplikaci jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) nebo použijete šablonu s příponou DOT obsahující makra jazyka VBA.Funkce Bahttext pro thajštinu nemůže převést čísla vyšší než 1 230

Nelze převést číslo vyšší než 1 230 na thajskou měnu Baht, pokud se pokusíte použít funkci Bahttext aplikace Microsoft Office Word 2003 v kódu pole.V aplikaci Word 2002 nelze spustit Průvodce vytvářením žádostí

Při pokusu o spuštění Průvodce vytvářením žádostí vytvoří průvodce prázdný dokument, bude ukončen a nedokončí vytváření dokumentu žádosti. K tomuto problému dochází po načtení doplňku pro aplikaci Word pro sadu Microsoft Works do aplikace Word 2002.Jestliže ukončíte aplikaci Word 2002 po zobrazení dialogového okna Základní ověřování systému Microsoft Windows NT, může aplikace Word nadále požadovat službu založenou na Internetu.

Používáte-li aplikaci Word a použijete službu založenou na Internetu, která vyvolá zobrazení dialogového okna Základní ověřování, a pak se pokusíte ukončit aplikaci Word, bude aplikace Word zdánlivě ukončena, ale zůstává spuštěna na pozadí a nadále vyžaduje internetovou službu, kterou jste chtěli použít.Při pokusu o vložení více arabských znaků pomocí kombinace kláves ALT + kláves na číselné klávesnici se tyto znaky nezobrazí jako obousměrný text.

Při pokusu o vložení několika arabských znaků pomocí kombinace klávesy ALT + kláves na číselné klávesnici za účelem vložení pořadí sady Unicode pro tyto znaky jsou znaky vloženy jako standardní znaky, nikoli jako obousměrné znaky.Po vytvoření stránky rámců je název zkrácen.

Pokud vytvoříte novou stránku rámců a kontrolujete její vlastnosti, je název rámce zkrácen na první písmeno názvu, obvykle na písmeno F.Dokument aplikace Word 2002 nelze odeslat do aplikace Microsoft PowerPoint 2002

V počítači se systémem Microsoft Windows 98 nelze odeslat osnovu aplikace Word 2002 do aplikace PowerPoint 2002 pomocí funkce Odeslat do Microsoft PowerPoint. Pokusíte-li se provést tuto akci, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Nelze najít nebo spustit aplikaci.


Při vkládání obrázku do aplikace Word 2002 pomocí programu se zobrazuje chybová zpráva Grafický filtr nebyl schopen tento soubor převést.

Při pokusu o vložení obrázku do aplikace Word pomocí funkce Application.Dialogs(wdDialogInsertPicture) jazyka VBA se zobrazí následující zpráva o chybě runtime:
Chyba runtime 5382:
Grafický filtr nebyl schopen tento soubor převést. (název_souboru_obrázku.ext)


Pole data v aplikace Word 2002 zobrazují nesprávný měsíc a rok

Pokud pole data v aplikace Word obsahuje malé písmeno b, zobrazí se měsíc složený ze tří znaků jako náhodné znaky a rok složený z dvou nebo čtyř číslic se zobrazí nesprávně.Položka indexu je v indexu uvedena pouze jako jeden výskyt

Pokud označíte text, který se vyskytuje na jedné stránce v různých částech dokumentu jako položka indexu, zobrazí se označený text jako jedna položka indexu a pouze první výskyt označeného textu se zobrazí v indexu.

Položka indexu se například zobrazí na stránce 1 části 2 a na stránce 1 části 3.Vnořené záložky v dokumentu RTF se po otevření dokumentu změní

Jestliže otevřete dokument RTF obsahující vnořené záložky a v aplikaci Word již je otevřen dokument s příponou HTM obsahující text v záhlaví, mohou se vnořené záložky v dokumentu RTF změnit. Dokument RTF například obsahuje vnořené záložky podobné následující:
Dnes [testujeme] záložky]
Pokud otevřete dokument a současně je otevřený dokument s příponou HTM obsahující v záhlaví otevřený text, mohou se vnořené záložky v dokumentu RTF změnit následujícím způsobem:
[Dnes [testujeme] záložky]
Poznámka: Chcete-li zobrazit záložky v dokumentu aplikace Word, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti, zaškrtněte políčko Záložky na kartě Zobrazení a pak klepněte na tlačítko OK.Jestliže pole obsahuje znak E nebo N, může se zobrazit chybová zpráva Neznámý znak nebo nulový výsledek

Pokud číselné pole nebo číselné pole formuláře v aplikaci Word obsahuje znak E nebo N, může vrátit nulový výsledek nebo vygenerovat následující chybovou zprávu:
Chyba: Neznámý znak ve formátovacím řetězci.


Sešity aplikace Microsoft Excel obsahující odkazy na záložky aplikace Word nejsou aktualizovány

Po otevření sešitu aplikace Excel se může zobrazit výzva k aktualizaci odkazů na dokumenty aplikace Word zahrnuté v sešitu. Po klepnutí na možnost aktualizace těchto odkazů nejsou odkazy aktualizovány očekávaným způsobem.

Po otevření sešitu aplikace Excel se může vyskytnout také jeden z následujících příznaků:
 • Informace v sešitu aplikace Excel propojené se záložkami obsaženými v dokumentech aplikace Word se během aktualizace zobrazují jako nuly (000), znaky libry (###) nebo jako hodnota #NAME.
 • Zobrazí se následující chybová zpráva:
  V aplikaci Microsoft Word došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
Po zkopírování a vložení velkých bloků textu přestane aplikace Word 2002 reagovat

Pokud zkopírujete velké bloky textu z aplikace Word a pak je vložíte do jiného programu jako text ve formátu RTF, přestane aplikace Word reagovat.

V aplikaci Word 2002 se zobrazí chybová zpráva V aplikaci Word 2002 se zobrazí následující chybová zpráva:
V aplikaci Microsoft Word došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
Chcete-li zjistit, jaká data tato chybová zpráva obsahuje, klepněte sem.
Pokud zobrazíte data chyby, zobrazí se informace o zápisu chyby podobné následujícím údajům:
App Name    App Version   Module Name   Module Version offset ------------------------------------------------------------------------ winword.exe    10.0.5815.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.5522.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10106 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce39 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10106 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10102 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce8e winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b4 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001ccbc winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd86 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cde5 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cedb winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cee3 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2600.0 19264 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.8 0000ee95 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101c6 winword.exe    10.0.4524.0   msctf.dll   5.1.2409.22 0022604a winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce39 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000cdd2 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10102 winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce8e winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.0 003a003a winword.exe    10.0.4219.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 fa72c968 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011e2f winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4109.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10096 winword.exe    10.0.4030.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10102 winword.exe    10.0.4009.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0000005c winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce35 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ce32 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.22 10106 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 19313 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 19264 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd86 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cbff winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll 	5.2.3628.0 0000eb0d winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.22 000101ac winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0000ffff winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001925d winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2409.8 0000ee99 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 80000004 winword.exe    10.0.3416.0   msctf.dll   5.1.2600.0 6c642e6c winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd21 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd25 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4a winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.3579.0 12248 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2526.0 19379 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2526.0 000193d0 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2505.0 000192bf winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001ccb5 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd86 winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cd0f winword.exe    10.0.2930.0   msctf.dll   5.1.2600.0 469367 winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0 0001934c winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192bb winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.1106 0000ced4 winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011f4e winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2409.7 0001cdcb winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.0 000192b7 winword.exe    10.0.2627.0   msctf.dll   5.1.2600.29 00011fe8
Mohou se zobrazit i jiné informace (verze programů, verze modulů a offset).
wd2002 wd2k nereaguje zablokuje se ukočena inf OFFXP seznam oprav oprava_zabezpečení aktualizace_zabezpečení aktualizace zabezpečení chyba kontext problém útočník se zlými úmysly zneužít registr neověřený speciálně formátované rozsah speciálně vytvořené ovlivněné
Vlastnosti

ID článku: 836036 - Poslední kontrola: 12/18/2006 09:19:53 - Revize: 3.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbinfo KB836036
Váš názor
document.write("