Popis aktualizace Project Server 2003 Service Pack 1

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:837241
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Microsoft vydala aktualizaci service pack pro aplikaci Microsoft Office Project Server 2003. V následující části "Obsah článku" jsou uvedeny informace o aktualizaci service Pack., které tento článek obsahuje
ÚVOD
Microsoft Office Project Server 2003 Service Pack 1 (SP1) obsahuje nejnovější aktualizace Microsoft Office Project Server 2003. Projekt Server 2003 SP1 obsahuje výrazná vylepšení zabezpečení a stability a výkonu. Některé aktualizace, které jsou součástí aktualizace Project Server 2003 SP1 byly dříve vydány jako samostatné aktualizace. Projekt Server 2003 SP1 spojuje dříve vydané aktualizace do jedné aktualizace.
Další informace

Podrobné informace o aktualizaci Service Pack

Seznam problémů, které jsou opraveny v aktualizaci service pack

Server 2003 s aktualizací SP 1 projektu řeší problémy, které jsou popsány v následujících balíčcích oprav hotfix:
830810Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Microsoft Office Project Server 2003: 24. října 2003
830820Popis balíčku opravy hotfix serveru Project Server 2003: 7. listopadu 2003
832872Popis balíčku opravy hotfix serveru Project Server 2003: 5. prosince 2003
832898Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Microsoft Office Project Server 2003: 12. prosince 2003
833849Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Microsoft Office Project 2003: 22. prosince 2003
834696Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Microsoft Office Project Server 2003: 16. ledna 2004
835217Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Microsoft Office Project Server 2003: 22. ledna 2004
834717Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Microsoft Office Project Server 2003: 14. ledna 2004
835736Popis balíčku opravy hotfix serveru Project Server 2003: 13. února 2004
837248Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Microsoft Office Project Server 2003: 28. února 2004
838881Popis balíčku opravy hotfix serveru Project Server 2003: 23. března 2004
Microsoft Office Project Server 2003 SP1 opravy následujících problémů nebyly dříve dokumentovány ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base.

Dochází k neočekávanému chování při použití formátu týden


Při použití formátu týden zadat data zahájení úkolů do projektu, může dojít k neočekávanému chování. Například může zjistíte, že datum zahájení úkolu je zobrazen pomocí jiné datum, od zadané datum, nebo může chybová zpráva podobná následující:
Neplatné datum.

Toto není platné datum nebo je mimo rozsah pro data, která je leden 1, 1984 až 31. prosinci 2049.

Zadejte datum ve správném formátu: například 6, 15/00 a 15. června roku 2000.


Poli "Adresa serveru extranet" není prázdný, po odstranění jeho obsahu


Po odstranění obsahu Server adresa v síti extranet pole na stránce "Konfigurace serveru „ aplikace Microsoft Project Web Access a poté klepněte na tlačítko Uložit změny, obsah pole adresa v síti extranet server není prázdný, podle očekávání. Pole adresa v síti extranet server obsahuje znak mezery.


Nelze propojit problémy, rizika nebo dokumenty k úkolům v projektu správy


Nelze propojit problém, riziko nebo dokument k úkolu v projektu správy po klepnutí na jeden z následujících možností na stránce aplikace Microsoft Project Web Access "Zobrazení přiřazení zdrojů":
 • Odkaz rizika
 • Propojení problémů
 • Odkaz Dokumenty.
Když se pokusíte propojení problém, riziko nebo dokument s úkolem, zobrazí následující chybová zpráva:
Item nelze propojit s tímto úkolem z následujícího důvodu:
-Úkol je položkou času pro správu.
Poznámka: V této chybové zprávě Item je buď problémy, rizika, nebo dokumenty.

Není setkáte s tímto problémem při propojení problém, riziko nebo dokument s úkolem projektu správy pomocí stránky "Zobrazit mé úkoly" nebo pomocí „ Project Center „ stránky.


Problémy a rizika, které jsou přiřazeny nejsou uvedeny na domovské stránce aplikace Microsoft Project Web Access


Při zobrazení stránky Domů v aplikaci Microsoft Project Web Access, pravděpodobně zjistíte, že ačkoli problém nebo riziko je vám přiřazen, zobrazí následující zpráva podle problémy nebo rizika:
Máte-li žádné aktivní Item vám přiřazena
Poznámka: V této zprávě je Item problémy nebo rizika.

Problém může nastat, pokud pracujete v prostředí pracovní skupiny. Tento problém může například dojít, pokud serveru Project Server 2003, Microsoft SQL Server a Microsoft Windows SharePoint Services jsou umístěny v jedné pracovní skupiny a Microsoft Office Project Professional 2003 a aplikace Microsoft Project Web Access jsou umístěny v jiné skupině.


Navigační panel aplikace Microsoft Project Web Access se zobrazí na stránce "Zobrazit a uložit dokumenty" při otevření projektu v aplikaci Project Professional 2003


Použijete-li aplikaci Project Professional 2003, chcete-li otevřít projekt uložený na serveru Project Server 2003, klepněte na odkaz dokumenty v nabídce spolupráce, klepněte Sdílené dokumenty a potom klepněte na Všechny knihovny dokumentů, navigační panel aplikace Microsoft Project Web Access se zobrazí na "Zobrazit a uložit dokumenty" stránky.

Navíc pokud klepnete na Sdílené dokumenty a pak znovu klepněte na tlačítko Všechny knihovny dokumentů, nebo pokud úkol zobrazit na ' zobrazit mé úkoly "stránky a potom klepněte na tlačítko Přejít na propojené problémy, zobrazí následující chybová zpráva:
Nesprávné stránky nebo navigaci zastaveno

Projekt není schopen stránka URLOfPage slouží k zobrazení Průvodce projektem pro tento projekt. Můžete buď otevřít tento projekt pomocí našich výchozího Průvodce projektem nebo opakujte akci pomocí stránky URLofPage.


Chybová zpráva "Nelze vložit duplicitní klíče řádek v objektu"MSP_ASSIGNMENT_BASELINES"s jedinečným indexem"I_MSP_ASSIGNMENT_BASELINES"" při uložení projektu


Uložíte-li projekt na Server Project Server 2003 obsahuje základní informace, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
[Microsoft]{ODBC SQL Server Driver][Serveru SQL]Nelze vložit duplicitní klíče řádek v objektu "MSP_ASSIGNMENT_BASELINES' s jedinečným indexem" I_MSP_ASSIGNMENT_BASELINES.
K tomuto problému může dojít, pokud projekt uložit ihned po odstranění dříve uložený projekt, který obsahuje stejné informace podle směrného plánu. V takovém případě uložené procedury, která nesprávně odstraní informace z tabulky MSP_ASSIGNMENT_BASELINES na serveru SQL Server zpracuje operaci odstranění.Chybí data ze zobrazení funkce Analýza portfolia po upgradu aplikace Microsoft Project Server 2002 na serveru Project Server 2003


Při prohlížení zobrazení funkce Analýza portfolia projektu aplikace Microsoft Project Web Access na stránku "Portfolia" po upgradu aplikace Microsoft Project Server 2002 na serveru Project Server 2003, může se stát, že určité data, která byla publikována dříve, než je inovace operaci chybí. K tomuto problému dochází, pokud položky datum a čas v sloupci AssignmentTimeStart MSP_VIEW_PROJ_ASSN_TP_BY_DAY tabulky v databázi serveru Microsoft Project nesprávně zpracovávají během operace upgradu. Data mohou chybět projekty obsahující přiřazení, která poslední den období, zadaného pomocí parametru krychle online analytické zpracování (OLAP).


Po publikování projektu na Server Project Server 2003 není vytvořen web služby Windows SharePoint Services


Po publikování projektu na Server Project Server 2003, web služby Windows SharePoint Services není vytvořena pro projekt a vyskytnout následující příznaky:
 • Při přihlášení k aplikaci Microsoft Project Web Access, klepněte na tlačítko správce, klepněte na tlačítko Správa služby Windows SharePoint Services a potom klepněte na tlačítko Správa webů služby SharePoint, název projektu se zobrazí ve sloupci Název projektu, ale žádná adresa serveru je uvedena pod Adresu webu.
 • Pokud klepnete na název projektu a poté klepněte na možnost Vytvořit web, zobrazí následující chybová zpráva:
  Při vytváření webu došlo k chybě. Server pravděpodobně neexistuje.
K tomuto problému může dojít, pokud název projektu obsahuje znak ampersand "&" znaků (bez uvozovek).


Pokud adresu v poli Adresa od obsahuje jeden nebo více mezer nejsou odesílány e-mailová oznámení


Pokud e-mailovou adresu určenou v poli od adresy "Upozornění a připomenutí" stránky aplikace Microsoft Project Web Access obsahuje jeden nebo více mezer, neodešle Server Project Server 2003 e-mailové zprávy. Když nastane tento problém neobdržíte chybovou zprávu.


Některé hodnoty, které jste zadali pro úkoly v projektu, jsou neočekávaně prázdné po úpravě a zobrazení projektu pomocí stránky Centrum projektů


Při úpravách projektu pomocí Centra projektů stránky v aplikaci Microsoft Project Web Access, můžete najít, že určité hodnoty zadané pro úkoly v projektu jsou neočekávaně prázdné po uložení změn, které jste provedli v projektu. Například pokud otevření projektu pomocí stránky Centrum projektů, upravit kód osnovy a potom uložte změny, můžete zjistit, že pole Doba trvání úkolů v projektu je prázdný.


V dialogovém okně "Project Web Access – poznámky k přiřazení" úkolu neupozorní je nelze uložit nové informace do oblasti poznámky historie


Když otevřete poznámku, která je přidána k úkolu na stránce "Zobrazit mé úkoly" v aplikaci Microsoft Project Web Access, zadejte text poznámky historie oblasti dialogového okna Aplikace Project Web Access – poznámky k přiřazení a potom klepněte na tlačítko OK, text, který zadáte, nebude uložena do poznámky. V dialogovém okně Project Web Access – poznámky k přiřazení neobsahuje žádné informace, upozornění, že oblast poznámky historie je jen pro čtení a že nové informace nelze uložit do této oblasti.


Na účaří řádku na Zobrazit stránku aplikace Project v aplikaci Microsoft Project Web Access neočekávaně zobrazí skutečné práce


Po zadání skutečné práce, která je provedena u úkolů v projektu a poté aktualizované informace publikovat na serveru Project Server 2003, panelu podle směrného plánu může zobrazovat nesprávné informace. Při zobrazení projektu v zobrazení Úkoly sledování na zobrazení stránky projektu aplikace Microsoft Project Web Access, panel podle směrného plánu pro projekt neočekávaně zobrazuje skutečné práce.


Databáze Server 2003 projektu je v nekonzistentním stavu, které se po použití metody ResourcesAdd přidat dva zdroje, použít stejné uživatelské jméno ve stejném požadavku


Při použití metody ResourcesAdd přidat dva zdroje, použít stejné uživatelské jméno k fondu zdrojů organizace v serveru Project Server 2003 ve stejném požadavku, neobdržíte chybovou zprávu. Zdá se, že operace úspěšně dokončena. Však pouze jeden z prostředků je přidán. Po zobrazení databáze serveru Project Server 2003 se dvě nové položky jsou vytvářeny v tabulce MSP_RESOURCES a v tabulce MSP_TEXT_FIELDS. Pouze jedné nové položky je však vytvořena v tabulce MSP_WEB_RESOURCES. Databáze, proto je v nekonzistentním stavu. K tomuto problému dochází ohledu na to, zda je odpovídající uživatelské účty v systému Microsoft Windows jsou stejné nebo odlišné.


Kategorie oprávnění skupiny Administrators nejsou k dispozici (jsou zobrazeny šedě) v aplikaci Microsoft Project Web Access


Při práci s kategorií v aplikaci Microsoft Project Web Access, a klepnete na tlačítko správce v části Uživatelé a skupiny s oprávněním na stránce Upravit kategorie stávající kategorie nebo na stránce Přidat kategorii nové kategorie, oprávnění, která jsou uvedena v tabulce oprávnění nedostupné (jsou zobrazeny šedě). Nelze upravit oprávnění skupiny Administrators v každé kategorii.


"Stránku nelze najít" chybová zpráva při použití aplikace Microsoft Project Web Access k vyhledání obsahu v knihovně dokumentů ve švédské verzi serveru Project Server 2003


Pravděpodobně zjistíte, že možné pomocí aplikace Microsoft Project Web Access vyhledávat obsah v knihovně dokumentů ve švédské verzi serveru Project Server 2003. Při připojení do knihovny dokumentů, zadejte vyhledávací řetězec do pole Hledat a poté klepněte na příkaz Spustit, zobrazí následující chybová zpráva:
Stránku nelze nalézt.
K tomuto problému dochází, protože je řetězec, který používá funkce hledání nesprávně lokalizován a je vrácena nesprávnou adresu URL.


Kurzory v serveru Project Server 2003 nepoužívejte funkci Rychlé pouze pro předávání kurzoru jen pro čtení


Kurzory v serveru Project Server 2003 použít výchozí kurzor prohlášení a nejsou optimalizovány použít funkci kurzor rychlé pouze pro předávání, jen pro čtení.


Na stránce Uživatelé v japonské verzi aplikace Project Server 2003 obsahuje neúplné informace


Neúplné informace se zobrazí na stránce Uživatelé aplikace Microsoft Project Web Access v japonské verzi aplikace Project Server 2003. Při přihlášení do aplikace Microsoft Project Web Access klepněte na tlačítko správce a potom klepněte na odkaz Správa uživatelů a skupin, je neúplné věty, která se zobrazí pod následující tlačítka:
 • Přidat uživatele
 • Upravit uživatele
 • Dezaktivovat uživatele
 • Sloučit uživatelské účty
Větu je nesprávně lokalizován a nečte takto:
Vyberte uživatele k zobrazení vlastností uživatele, nebo k přidání, úprava, odstranění nebo sloučení uživatelů.


Úrovně osnovy projektu nejsou zobrazeny na stránka aktualizace v aplikaci Microsoft Project Web Access


Stránka aktualizace v aplikaci Microsoft Project Web Access nezobrazuje úrovně osnovy projektu. Protože na stránce aktualizace budou zobrazeny pouze souhrnné úkoly nejvyšší úrovně a určité úkoly, které nerozlišuje mezi úkoly, které používají stejné názvy, které jsou obsaženy v úrovních osnovy různé.


"Při exportu mřížky do aplikace Excel. došlo k chybě „ chybová zpráva při klepnutí na tlačítko"Exportovat mřížku do formátu Excel"v aplikaci Microsoft Project Web Access


Klepnete-li Exportovat mřížku do aplikace Excel na stránce Centrum projektů v aplikaci Microsoft Project Web Access exportovat mřížku projektu do aplikace Microsoft Excel, můžete obdržet chybovou zprávu, která je podobná následující:
Při exportu dat mřížky do aplikace Excel došlo k chybě. Z důvodu této chyby můžete kopírovat pouze XML data do schránky.

Chcete pokračovat?
K tomuto problému dochází, pokud projekt obsahuje více než osm úrovní osnovy.


"Zobrazit mé úkoly" stránka pro prostředek obsahuje nesprávné přiřazení po aktualizaci projektu v aplikaci Microsoft Project Web Access


Po klepnutí na tlačítko Aktualizovat na aktualizace, nesmí být přiřazeno stránce v aplikaci Microsoft Project Web Access k aktualizaci projektu nová přiřazení zdrojů k zobrazení správné úkoly, zdroje při jejich přiřazení na stránce "Zobrazit mé úkoly". Problém může nastat, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Prostředek aplikace Microsoft Project Web Access použije k přiřazení mu nebo své vlastní úkol a pak aktualizujete časového rozvrhu na stránce "Zobrazit mé úkoly".
 • Úkol má existujícího přiřazení.
V takovém případě může být nesprávná úkoly, které jsou uvedeny pro prostředek na stránce "Zobrazit mé úkoly".

Microsoft Office Project Server 2003 trvá déle, než se očekává, že zpracování zobrazení


V určitých situacích serveru Project Server 2003 může trvat déle než je očekáváno generovat zobrazení pro projekt. Výkon služby Microsoft Office Project Server zobrazení zpracování Service může být pomalé.


Seskupení úkolů není obnovena předchozí nastavení použijte v případě, že klepnete na tlačítko Obnovit na zobrazení projektu stránku v aplikaci Microsoft Project Web Access


Při prohlížení projektu zobrazit stránku aplikace Project v aplikaci Project Web Access), klepněte na příkaz Seskupit podle pomocí možností, které chcete uspořádat úkoly do skupiny a klepněte na tlačítko Obnovit můžete najít seskupení úkolů není obnovena předchozí nastavení.

Například pokud úkolů v projektu jsou uvedeny v číselném pořadí, klepněte na tlačítko Název úkolu do pole Seskupit podle uspořádání úkolů podle názvu úkolu a klepněte na tlačítko Obnovit, úkoly nejsou uvedeny v číselném pořadí podle očekávání.


Zdroje vyrovnány není po synchronizaci fondu zdrojů organizace se službou Active Directory


Po synchronizaci fondu zdrojů organizace se v aplikaci Microsoft Project Web Access do skupiny služby Active Directory, zdroje v projektu jsou vyrovnány podle očekávání. Když klepnete v nabídce Nástroje v aplikaci Project Professional 2003 Vyrovnat zdroje a klepněte na Vyrovnat, které jsou přiřazeny zdroje se nemění plán úkolů. K tomuto problému dochází, protože vyrovnání nastavení není pro zdroje, které jsou přidány do fondu zdrojů organizace operace synchronizace správně nastavena.


Chybová zpráva "Tento úkol nemůžete skrýt z některého z následujících důvodů" při pokusu o skrytí úkolu v aplikaci Microsoft Project Web Access prostředek


Pokud správce odebere prostředek z úkolu v projektu správy, černá "X" vedle úkolu očekávaným způsobem při přihlášení k aplikaci Microsoft Project Web Access daný zdroj a potom zobrazí stránku "Zobrazit mé úkoly". Zdroj však nelze skrýt úkol. Zdroj klepne na úkol a klepne na tlačítko Skrýt, prostředku obdrží následující chybovou zprávu:
Tento úkol nemůžete skrýt z některého z následujících důvodů:
 • Jej je delegovaný úkol, který jste zájemce pro
 • Je souhrnný úkol s existující úkoly
 • Je-li úkol neprojektového času definovaný správcem serveru
 • Je úkol z aplikace Outlook


Neexistuje možnost přidání ResourceNames pole do zobrazení časový rozvrh v aplikaci Microsoft Project Web Access


Při změně zobrazení časový rozvrh na stránce Upravit zobrazení časového rozvrhu aplikace Microsoft Project Web Access je k dispozici žádné možnost přidat pole do zobrazení, které lze zobrazit názvy všech prostředků, které jsou přiřazeny k úkolům v projektu. Aplikace Microsoft Project Server 2002 zahrnuta pole ResourceNames. Pole ResourceNames není uvedena jako možnost v seznamu pole k dispozici v serveru Project Server 2003.


Úkoly, které jsou čekající na schválení jsou neočekávaně uvedeny na webové stránce "Zobrazit mé úkoly" po klepnutí na možnost Adresa URL v průběhu požadavek e-mailové zprávě


Když člen týmu otevře e-mailovou zprávu požadavku pokroku a potom klepne na adresu URL v e-mailové zprávě zobrazit úkoly, které vyžadují aktualizaci průběhu, jsou na na "Zobrazit mé úkoly" stránku v aplikaci Microsoft Project Web Access zobrazena pouze úkoly, které jsou uvedeny v seznamu úkoly čekající na schválení vedoucího. K tomuto problému dochází, protože Server Project Server 2003 používá nesprávný filtr k seznam úkolů, které vyžadují aktualizaci průběhu. Filtr, který se používá, jsou uvedeny úkoly, které čekají na schválení od správce a neobsahuje seznam úkoly, které vyžadují aktualizaci průběhu.


"Při dokončení operace došlo k chybě „ chybová zpráva při klepnutím na tlačítko Uložit změny na stránce Upravit kategorie v aplikaci Microsoft Project Web Access


Klepnete-li Uložit změny na stránce Upravit kategorie kategorie v aplikaci Microsoft Project Web Access, můžete obdržet následující chybovou zprávu:
Při provádění operace došlo k chybě.
Tomuto problému může dojít, pokud uživatel, jehož účet stav nastaven na neaktivní je uveden v seznamu Uživatelé a skupiny s oprávněním upravit kategorie stránky kategorii.


Server Microsoft Office Project 2003 nesprávně zpracuje některé chybové kódy pro publikování operace


Server Microsoft Office Project 2003 nesprávně zpracovává chybové kódy pro určité chyby, ke kterým může dojít během publikování operací. Dojde-li k tomuto problému, kódy chyb není vrácena do aplikace Project Professional 2003 při publikování projektu na Server Project Server 2003.


Metoda ProjectTasksCreate nelze použít k přidání úkolu do projektu, pokud není zadán parametr ID


Při použití metody ProjectTasksCreate přidání úkolu do projektu, můžete zjistit, že úkol není přidán do projektu. K tomuto problému dochází, pokud nezadáte parametr ID úkolu.


Nový úkol přiřazení neočekávaně uvedena na webové stránce "Zobrazit mé úkoly" po klepnutí na adresu URL v e-mailové zprávy s upozorněním stornovaných úkolů


Vedoucí odstraní z projektu úkol a potom změny přiřazení pro daný projekt publikuje, adresa URL zobrazená v e-mailovou zprávu, která se zobrazí členům týmu obsahuje nesprávnou adresu URL. Klepne na adresu URL v e-mailové zprávy člen týmu na "Zobrazit mé úkoly" stránku v aplikaci Microsoft Project Web Access neobsahuje seznam úkoly, které byly odstraněny z projektu podle očekávání. K tomuto problému dochází, protože adresa URL v e-mailové zprávě obsahuje nesprávný filtr. Filtr, který je použité seznamy nových úkolů, které jsou přiřazeny člen týmu a nemá uvedeny úkoly, které byly odstraněny správcem.


Chybí text z poznámek, které čekají na schválení na stránce "Zobrazit změny úkolů odeslané zdroji" poté, co se stane nového vedoucího projektu


Znovu publikovat přiřazení pro projekt pomocí možnosti stal správce pro tato přiřazení a potom zobrazit úkoly, které jsou čekající na schválení na stránce "Zobrazit změny úkolů odeslané zdroji" v aplikaci Microsoft Project Web Access, můžete zjistit, že z poznámky chybí text, který byl přidán do poznámky v úkolu před stala vedoucí projektu. Text v poznámce nelze schválit, protože text nebude již zobrazena v poznámce.


Změny provedené v kalendáři zdrojů neuloží.


Při změně kalendář zdroje organizace více než jednou, neuloží žádné další změny provedené v kalendáři. Pravděpodobně zjistíte, že provedené změny kalendářů dalších zdrojů organizace nejsou uložena. Například k tomuto problému může dojít v následující situaci:
 1. Rezervujete zdroje organizace, změnit pracovní čas pro určité data v kalendáři a potom uložte a zavřete zdroj.
 2. Rezervujete stejný zdroj organizace, změnit pracovní čas pro stejný kalendářní data v kalendáři, které jste provedli změny v kroku 1 a potom uložte a zavřete zdroj.

Další vylepšení, které aktualizace service pack zahrnuje

Další informace o rozdílech v serveru Project Server 2003 po instalaci aktualizace Project Server 2003 SP1, naleznete následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
875304Upozornění a připomenutí e-mailové zprávy kódů, které jsou podporovány Project Server 2003 Service Pack 1

Známé problémy

Známé problémy, které mohou nastat při instalaci aktualizace service packInstalační program nezobrazí žádné zprávy na obrazovce během určité části upgradu operace


Při inovaci serveru Project Server 2003 na Project Server 2003 SP1, je velká databáze serveru Project Server 2003, instalační program se nemusí zobrazovat všechny zprávy během určité části upgradu operace upozornit vás na operaci upgradu se systémem. Operaci upgradu může zdánlivě přestat reagovat (zablokuje se). Však přestože žádné zprávy se zobrazují na obrazovce, operace upgradu je stále spuštěn. V závislosti na velikosti databáze upgrade operace může trvat několik hodin k dokončení. Instalační program může trvat 2 hodiny upgrade databáze, která je 5 gigabajtů (GB). Během této doby instalační program nemusí zobrazit všechny zprávy na obrazovce.

Známé problémy, k nimž může dojít po instalaci aktualizace service packNelze připojit k serveru používáte Project Server 2003 SP1 a původní verze vydání aplikace Microsoft Office Project Professional 2003 na stejném serveru


Po instalaci serveru Project Server 2003 SP1, můžete zjistit, že je nelze připojit k serveru pomocí aplikace Project Professional 2003. Tento problém nastane, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • Project Server 2003 SP1 a Project Professional 2003 jsou instalovány na stejném serveru.
 • Upgradovat instalaci serveru Project Server 2003 v serveru na Project Server 2003 s aktualizací SP1, ale instalace aplikace Project Professional 2003 na serveru neprovádějte upgrade na aplikaci Project Professional 2003 Service Pack 1 (SP1).
Chcete-li se připojit k serveru, jak Server Project Server 2003 a Project Professional 2003 musí být spuštěna stejná verze sady Microsoft Office Project 2003. Například aktualizace Project Server 2003 SP1 a Project Professional 2003 SP1 musí být nainstalovány na serveru.Generování datové krychle OLAP nemusí pracovat správně, pokud je služba Microsoft Office Project Server naplánované služba spuštěna na všech serverech převedené v konfiguraci, která používá více zobrazení, zpracování, servery


V konfiguraci serveru Project Server 2003 využívá službu Microsoft Office Project Server zobrazení Notification Service, kde je služba Microsoft Office Project Server zobrazení Notification Service převedených na více než jeden server lze spustit pouze jeden z převedené servery služby Microsoft Office Project Server naplánované služba. Pokud všechny servery převedené jsou spuštěny služby Microsoft Office Project Server naplánované služba, generování datové krychle OLAP nemusí pracovat správně a mohou se vyskytnout následující příznaky:
 • Po zadání aktualizace plánu pro generování datové krychle OLAP na stránce "aktualizovat tabulky zdrojů a datovou krychli OLAP" v aplikaci Microsoft Project Web Access není zabudována krychle OLAP.
 • V protokolu událostí aplikace v počítači, který je zpracování datové krychle OLAP je zaznamenána událost podobná následující:

  Zdroj: Server Microsoft Project
  Kategorie: žádný
  Typ: Chyba
  ID události: 2
  Uživatel: NT Authority\Local Service

  Nelze nalézt popis ID události (2) ve zdroji (Server Microsoft Project Eventlog zprostředkovatele trasování). Místní počítač možná nemá, informace nezbytné registru nebo soubory knihovny DLL zpráv pro zobrazení zpráv ze vzdáleného počítače. Bude pravděpodobně možné použít /AUXSOURCE = příznak načíst tento popis; podrobnosti naleznete v nápovědě a odborné pomoci. Následující informace jsou součástí události:
  Dostupnost zdroje MSP komponenty: Aktualizace a OLAP cube, vytvoření
  Součást (ProjOLAP)
  Soubor: PROJOLAPProcess
  Řádek: 1
  Popis: <description><! [CDATA[DSO.Server.Connect se nezdařila s chybová zpráva "Nelze se připojit k Analysis server v počítači" psapps'.
  Při připojení k serveru ztraceny "číslo chyby:"-2147221387]] >
  </Description>

Podrobné informace o instalaci

Získání a instalace aktualizace service pack

Najdete následující informace v Centru pro stahování Microsoft Download Center:
 • Microsoft Office Project Server 2003 SP1
 • Pokyny k instalaci aktualizace Project Server 2003 SP1
 • Informace o strategiích nasazení aktualizace Project Server 2003 SP1
Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci service pack z webu služby Stažení softwaru, na následujícím webu společnosti Microsoft:

Zjistit, zda je nainstalována aktualizace service pack

ProjectServer2003-KB837241-FullFile-ENU.msp soubor obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
File name   Version  --------------------------  Adjacts.asp  Atlconv.dll   11.1.2004.1707  Build.inc  Comcont.js  Comtsktr.asp  Custpage.asp  Dldrilld.asp  Homepage.asp  Issshell.asp  Linkissu.asp  Linkrisk.asp  New4task.asp  Notedlg.asp  Notify.asp  Owc11.exe    11.0.6362.0  Pcsviews.dll  11.2004.0.1707  Pds.dll     11.2004.0.1707  Permgrid.asp  Pj11od11.dll  11.1.2004.1707  Pj11tm11.dll  11.1.2004.1707  Pjbusobj.dll  11.1.2004.1707  Pjclient.cab  Pjintl.dll   11.1.2004.1707  Pjintlc.dll   11.1.2004.1707  Pjintlw.dll   11.1.2004.1707  Pjmsghlr.dll  11.1.2004.1707  Pjnpe.dll    11.1.2004.1707  Pjoledb.dll   11.1.2004.1707  Pjreport.asp  Pjsvrsecurity.dll 11.2004.0.1707  Pjsvrsec.dll  11.1.2004.1707  Pjsvrutl.dll  11.1.2004.1707

Není nutné instalovat tuto aktualizaci service pack, pokud máte novější verzi souborů uvedených v tabulkách.

K určení verze a číslo sestavení serveru Project Server 2003 je na serveru nainstalovány, přihlaste se do aplikace Microsoft Project Web Access a potom umístěte ukazatel nad Nápověda. Číslo sestavení serveru Project Server 2003 je zobrazeno v komentář, který se zobrazí.

Další informace zjistit verzi produktu sady Office 2003 nainstalované v počítači získáte v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
821549Kontrola verze sady Office 2003


Poznámka: Soubor ProjectServer2003-KB837241-SQLFile-ENU.msp obsahuje následující soubory:
  Insdeflp.sql  Secviews.sql  Upgpj111.sql  Upgdb111.cmd  Websps.sql

Informace pro správce o souborech MSP

Aktualizace service pack je tvořena úplná Instalační služba Microsoft Windows Installer opravy souboru (soubor s příponou MSP), který je zabalen do spustitelného souboru. V této aktualizaci service pack jsou distribuovány soubory MSP, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Název souboru MSPPopis
ProjectServer2003 - KB837241 - FullFile-Language MSP Se vztahuje na serveru Project Server 2003
ProjectServer2003 - KB837241 - SQLFile-Language MSP Platí pro Microsoft SQL Server 2000
ProjectServer2003 - KB837241 - WSSFile-Language MSP Platí pro služby Microsoft Windows SharePoint Services

Poznámka: V tabulce Language je zkratka jazyka třemi písmeny pro jazykovou verzi serveru Project Server 2003.

Microsoft Office Project Server 2003 Service Pack 1 pro sadu Multilingual User Interface Pack podrobnosti

Aktualizace Project Server 2003 Service Pack 1 pro sadu Multilingual User Interface Pack poskytuje nejnovější aktualizace Microsoft Office Project Server 2003 Multilingual User Interface Pack. Project Server 2003 Service Pack 1 pro sadu Multilingual User Interface Pack ověří, zda je serveru Project Server 2003 plně funkční při použití aplikace Project Server 2003 vícejazyčným uživatelským rozhraním.

Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Podrobnosti o identifikaci chyby

Můžete obdržet chybovou zprávu, která je podobná následující při použití aplikace Project Server 2003 SP1:
Aplikace Microsoft Project Server 2003 došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za nepříjemnosti se. Chcete-li zjistit, jaká data tato chybová zpráva obsahuje, klepněte sem.
Pokud zobrazíte data v chybové zprávě, sestava obsahuje o zápisu chyby podobné následujícím údajům. Tyto identifikace chyby jsou opraveny v aktualizaci service pack.
 Application name Application version Module name Module version Offset----------------------------------------------------------------------------Vwnotify.exe   11.0.2003.816    Msvbvm60.dll 6.0.96.90    000250e3Pjschsvc.exe   11.0.2003.816    Pjnpe.dll  11.0.2003.816  00004fb9
navíc jiné verze programů, verze modulů a pořadová čísla jsou možné.
Microsoft Office Project Server Office oprava výkon spolehlivost aktualizace stažení oprava SP

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 837241 - Poslední kontrola: 01/10/2015 15:13:50 - Revize: 2.3

Microsoft Office Project Server 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbmui kbservicepack atdownload kbdownload kbfix kbupdate KB837241 KbMtcs
Váš názor