Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

V integrovaném vývojovém prostředí Visual Basic 6.0 nejsou funkční události kolečka myši

Příznaky
V integrovaném vývojovém prostředí Microsoft Visual Basic 6.0 nelze používat kolečko myši k posouvání.
Příčina
K tomuto problému dochází proto, že ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Basic 6.0 není integrována podpora pro posouvání pomocí kolečka myši.
Jak potíže obejít
Tyto potíže lze obejít pomocí některé z následujících metod:

Metoda 1

Stáhněte soubor VB6 Mouse Wheel.exe, který obsahuje knihovnu DLL doplňku a kód sloužící k vytvoření knihovny DLL doplňku.
 1. Stáhněte soubor VB6 Mouse Wheel.exe. Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
  StáhnoutStáhnout balíček VB6MouseWheel.EXE

  Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
 2. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz regsvr32 <cesta>\VB6IDEMouseWheelAddin.dll a klepněte na tlačítko OK.
 3. Spusťte aplikaci Visual Basic 6.0.
 4. Klepněte na položku Add-Ins (Doplňky) a potom na položku Add-in Manager (Správce doplňků).
 5. V seznamu Add-in Manager klepněte na položku MouseWheel Fix.
 6. Klepnutím zaškrtněte políčko Loaded/Unloaded (Zavedeno/Nezavedeno) a potom políčko Load on Startup (Zavést při spuštění).
 7. Klepněte na tlačítko OK.
Knihovnu DLL doplňku lze sestavit také v jazyce Visual Basic 6.0. V takovém případě je knihovna DLL doplňku automaticky registrována. Potom pomocí kroků 4 až 7 knihovnu DLL doplňku povolte. Chcete-li sestavit knihovnu DLL doplňku, klepněte v nabídce File (Soubor) na příkaz Make VB6IDEMouseWheelAddin.dll (Vytvořit soubor VB6IDEMouseWheelAddin.dll).

Metoda 2

Vraťte se k dřívější verzi softwaru Microsoft IntelliPoint. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Pokud je v počítači nainstalován software IntelliPoint verze 4.9 nebo novější, odinstalujte jej z počítače.
 2. Nainstalujte verzi 4.12 softwaru IntelliPoint. Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
  StáhnoutStáhnout balíček IntelliPoint 4.12

  Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
Poznámka: Tento doplněk lze použít také ve většině prostředí jazyka VBA. Podle výše popsaného postupu nainstalujte doplněk, vytvořte soubor REG s následujícími hodnotami a slučte jej s registrem.

Program Editor registru verze 5.00

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VBA\VBE\6.0\Addins\VB6IDEMouseWheelAddin.Connect
 • "FriendlyName"="MouseWheel Fix"
 • "CommandLineSafe"=dword:00000000
 • "LoadBehavior"=dword:00000000
Poznámka: Jsou-li tyto klíče uloženy pod klíčem HKEY_LOCAL_MACHINE, lze je ignorovat.
Prohlášení
Toto chování je záměrné.
Další informace
Podpora kolečka myši v jazyce Visual Basic 6.0 je zajištěna ovladačem myši. Při otočení kolečka myši je do okna Focus odeslána zpráva WM_MOUSEWHEEL. V integrovaném vývojovém prostředí Microsoft Visual Basic 6.0 není integrována podpora pro posouvání pomocí kolečka myši, a proto je zpráva WM_MOUSEWHEEL ignorována. Software IntelliPoint verze 4.12 však poskytuje podporu kolečka myši a převede zprávu WM_MOUSEWHEEL na zprávu WM_SCROLL. Software IntelliPoint verze 4.9 a novější tuto funkci neobsahuje. Pokud tedy chcete použít kolečko myši k posouvání v integrovaném vývojovém prostředí Microsoft Visual Basic 6.0, je nutné použít software IntelliPoint verzi 4.12.
Odkazy
Další informace o oznámení WM_MOUSEWHEEL naleznete na následujícím webu služby MSDN (Microsoft Developer Network):Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
828675 Po instalaci klávesnice Microsoft Desktop Elite je posouvání pomocí kolečka myši pomalejší (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 837910 - Poslední kontrola: 05/17/2007 09:17:25 - Revize: 5.4

Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition Service Pack 3, Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition Service Pack 4, Microsoft Visual Basic 6.0 Enterprise Edition Service Pack 5, Microsoft Visual Basic for Applications 6.0, Microsoft Visual Basic for Applications 5.0, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition

 • kbevent kbideproject kbdriver kbdevstudio kbprb KB837910
Váš názor
html>