Popis aktualizace Office 2003 holandština Kontrola pravopisu: 25. května 2004

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:838022
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Microsoft vydala aktualizaci holandské a francouzské verze Microsoft Office 2003.
Úvod
Za určitých okolností Microsoft Office 2003 může neočekávaně při přístupu holandského pravopisu. Tato aktualizace opravuje, že potenciální chyba. Holandského pravopisu je zahrnuta v holandské verze a francouzskou verzi Office 2003.

Tento článek popisuje stažení a instalaci aktualizace Office 2003 holandština Kontrola pravopisu: KB838022.

Tato aktualizace zabezpečení nebo oprava byla poprvé zahrnuta v Office 2003 Service Pack 1 (SP1).
Další informace o nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office 2003 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
870924Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro sadu Office 2003
back to top
Další informace

Stažení a instalaci aktualizace

Aktualizace klienta

Office 2003 nainstalovali z disku CD-ROM, máte následující dvě možnosti:
 • Pomocí webu Microsoft Office Update automaticky nainstalovat nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace Service Pack, aktualizace zabezpečení a aktualizace.
 • Nainstalujte pouze aktualizaci Kontrola pravopisu sady Office 2003 holandština: KB838022 podle kroků uvedených dále v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Update. Na webu Office Update zjistí konkrétní instalaci sady Microsoft Office a vyzve vás k instalaci přesně co musíte mít k zkontrolujte, zda je instalace Microsoft Office aktuální.

Webu Office Update

Chcete-li, aby web Office Update zjistil, které aktualizace je třeba instalovat do vašeho počítače, navštivte následující web společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování podrobností instalace se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na tlačítko Spustit instalaci proces dokončete.

Nainstalujte pouze aktualizaci Kontrola pravopisu sady Office 2003 holandština: KB838022

Chcete-li stáhnout a nainstalovat aktualizaci klienta, postupujte takto:
 1. Stáhnout příslušnou aktualizaci vaší verze sady Office.

  K dispozici jsou Vám následující soubory ze sekce Ke Stažení:

  DownloadDownload the Dutch version of the Office 2003 Dutch Spelling Checker Update: KB838022 client package now.
  DownloadDownload the French version of the Office 2003 Dutch Spelling Checker Update: KB838022 client package now.

  Datum vydání: 25. května 2004

  Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
 2. Klepnutím na tlačítko Otevřít zahajte stahování a instalaci aktualizace Office 2003 holandština Kontrola pravopisu: KB838022.
 3. Pokud budete vyzváni k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 4. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 5. Vložte disk CD-ROM sady Office 2003 výzvy a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Jakmile se zobrazí zpráva, že instalace proběhla úspěšně, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po nainstalování nelze aktualizaci odebrat. Chcete-li se vrátit do stavu před instalací aktualizace, je třeba odebrat sadu Office 2003 a pak ji nainstalovat znovu z původního disku CD-ROM.
back to top

Aktualizace pro správce

Pokud Office 2003 nainstalovali ze serverového umístění, musí správce serveru umístění serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků:
 1. V Průzkumníkovi Windows vytvořte složku s názvem KB838022.
 2. Stáhněte aktualizaci.

  K dispozici jsou Vám následující soubory ze sekce Ke Stažení:

  DownloadDownload the Dutch version of the Office 2003 Dutch Spelling Checker Update: KB838022 full-file package now.

  DownloadDownload the French version of the Office 2003 Dutch Spelling Checker Update: KB838022 full-file package now.
  Datum vydání: 25. května 2004

  Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
 3. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte aktualizace Office 2003 holandština Kontrola pravopisu: KB838022 složky KB838022.
 4. V Průzkumníkovi Windows poklepejte na soubor office2003-kb838022-fullfile-nld.exe nebo poklepejte na soubor office2003-kb838022-fullfile-fra.exe.
 5. Pokud budete vyzváni k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 6. Klepnutím na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 7. Do pole Zadejte umístění pro extrahované soubory zadejte c:\kb838022 a potom klepněte na tlačítko OK.
 8. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správu, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.

  Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /a admin path \ MSI file /p c:\kb838022\ MSP file shortfilenames = true
  V tomto příkazu admin path je cesta umístění instalace pro správce sady Office 2003 (například C:\Office2003), MSI file je balíček databáze MSI pro produkt Office 2003 (například Pro11.msi) a MSP file je název aktualizace pro správce (například Mssp3nlff.msp).

  Poznámka: Můžete připojit / qb + přepněte do příkazového řádku tak, aby se nezobrazují dialogová okna Instalace sady Office 2003 pro správce a Licenční smlouva s koncovým uživatelem.
 9. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit.

  Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /i admin path \ MSI file přeinstalovat = Feature List REINSTALLMODE = VOMU
  V tomto příkazu admin path je cesta umístění instalace pro správce sady Office 2003 (například C:\Office2003), MSI file je balíček databáze MSI pro produkt Office 2003 (například Pro11.msi) a Feature List je malá a velká písmena seznam názvů funkcí musí být při aktualizaci přeinstalovat.
Chcete-li nainstalovat všechny funkce, můžete použít REINSTALL = ALL hodnotu nebo můžete nainstalovat následující funkci:
SpellingAndGrammarFiles_1043
Další informace o aktualizaci instalace pro správu a implementaci do klientských stanic naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
829197Postupy: Instalace aktualizací do instalace pro správu sady Office 2003
Tento článek znalostní báze Knowledge Base obsahuje standardní pokyny pro instalaci veřejné aktualizace pro správce. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: back to top

Kontrola pravopisu aktualizace sady Office 2003 holandština: KB838022 pro Office Proofing Tools

Úplné funkčnosti aplikace 2003 nainstalovat aktualizaci Office 2003 holandština Kontrola pravopisu: KB838022 Office Proofing Tools Pokud používáte Office Proofing Tools.

K instalaci aktualizace Office 2003 holandština Kontrola pravopisu: KB838022 Office Proofing Tools naleznete na následujícím webu:back to top

Aktualizace holandština Kontrola pravopisu sady Office 2003: KB838022 MUI Pack

Úplné funkčnosti sady Office 2003 nainstalovat aktualizaci Office 2003 holandština Kontrola pravopisu: KB838022 MUI Pack Pokud používáte Multilingual User Interface Pack (MUI).

K instalaci aktualizace Office 2003 holandština Kontrola pravopisu: KB838022 MUI Pack, navštivte následující web společnosti Microsoft:back to top

Jak určit, pokud je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  File name  Version  --------------------  Mssp3nl.dll 3.0.7.3

Muset tuto aktualizaci nainstalovat, pokud máte novější verzi jednu nebo více souborů uvedených v tabulce. Chcete-li určit verzi souboru Mssp3nl.dll nainstalovaného v počítači, postupujte takto.

Poznámka: Z důvodu různých verzí systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 2. V podokně Výsledky hledání klepněte na všechny soubory a složkyvyhledáváním.
 3. V poli část názvu souboru nebo zadejte Mssp3nl.dll a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V seznamu souborů klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Mssp3nl.dll a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Na kartě verze zjistěte verzi souboru Mssp3nl.dll nainstalovaného v počítači.
Poznámka: Pokud je aktualizace Office 2003 holandština pravopis kontrola: KB838022 již v počítači nainstalována, zobrazí následující chybová zpráva při pokusu o instalaci aktualizace Office 2003 holandština Kontrola pravopisu: KB838022:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.
back to top

Seznam problémů, které jsou vyřešeny v aktualizaci

Aktualizace Kontrola pravopisu Office 2003 holandština: KB838022 řeší následující problém.
 • Sada Office 2003 ukončí při kontrole pravopisu textu holandštinu.

  Při kontrole pravopisu textu v dokumentu holandštinu v dokumentu Microsoft Office 2003 aplikaci může být neočekávaně ukončena a zobrazí následující chybová zpráva:
  Microsoft ProgramName došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.
  Pokud zobrazení podrobností o chybové zprávě zobrazí identifikace chyby podobná následující:
  Application Name  Application Version  Module Name  Module Version  Offset--------------------------------------------------------------------------------Winword.exe    11.0.5604.0      Mssp3nl.dll  3.0.7.2     00008c46Outlook.exe    11.0.5510.0      Mssp3nl.dll  3.0.7.2     00008c46Powerpnt.exe    11.0.5529.0      Mssp3nl.dll  3.0.7.2     00008c46Mspub.exe     11.0.5525.0      Mssp3nl.dll  3.0.7.2     00008c46Winword.exe    11.0.6113.0      Mssp3nl.dll  3.0.7.2     00008c46
  Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  833752Holandské verze sady Office 2003 neočekávaně ukončena při použití funkce kontroly pravopisu pro kontrolu pravopisu
back to top

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky