Nástroje podpory aktualizace Service Pack 2 systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Tento článek popisuje aktualizace nástrojů podpory systému Windows, které jsou zahrnuty v aktualizaci Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Pracovníci odborné pomoci nebo správci sítě mohou pomocí nástrojů podpory systému Windows spravovat sítě a odstraňovat potíže.
Další informace
Aktualizace Windows XP SP2 zahrnuje aktualizace následujících nástrojů podpory:
 • Ipseccmd.exe,
 • Httpcfg.exe,
 • Replmon.exe,
 • Iadstools.dll,
 • Extract.exe,
 • Bitsadmin.exe,
 • Netdom.exe.
Nástroje podpory nejsou při instalaci aktualizace Windows XP SP2 automaticky nainstalovány. Chcete-li nainstalovat nástroje podpory do počítače se systémem Windows XP, spusťte soubor Setup.exe ze složky \Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows XP.

Soubor nápovědy pro nástroje podpory systému Windows XP je umístěn v souboru Support.cab. Soubor nápovědy obsahuje popis jednotlivých souborů a jejich syntaxi, vzorové výstupy a poznámky. V této nápovědě naleznete informace o konkrétním použití těchto nástrojů. Další nápovědu získáte zadáním příkazu název_nástroje/help do příkazového řádku a stisknutím klávesy ENTER.

Další informace o postupu při stažení aktualizace Windows XP SP2 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Aktualizované nástroje podpory si můžete stáhnout na následujícím webu společnosti Microsoft:

Ipseccmd.exe

Nástroj Ipseccmd.exe slouží ke správě a sledování zásad IPSec v počítačích se systémem Windows XP. Aktualizovaný nástroj poskytuje následující funkce:
 • podpora importu a exportu zásad,
 • vylepšená nápověda online, k níž je možné získat přístup pomocí přepínače /?,
 • možnost odebrání úložiště adresářové služby Active Directory,
 • možnost trvalého úložiště,
 • možnost Zobrazit pro generování informací o objektu zásad skupiny,
 • možnost dynamického zapínání a vypínání funkce protokolování Oakley.

HTTPCfg.exe

Nástroj pro konfiguraci protokolu HTTP (Httpcfg.exe) je součástí nástrojů podpory serveru Microsoft Windows Server 2003. Tento nástroj je nyní obsažen v nástrojích podpory systému Windows XP. Pomocí tohoto nástroje lze nastavit, odstranit a zjistit informace o konfiguraci ovladače protokolu HTTP (HTTP.SYS), například informace o vyhrazení oboru názvů, o certifikátu serveru SSL nebo o seznamu naslouchání protokolu IP.

Replmon.exe

Nástroj pro sledování replikace služby Active Directory (Replmon.exe) umožňuje zobrazit replikaci, synchronizaci a topologii služby Active Directory. Aktualizace tohoto souboru řeší problém, kdy pomocí nástroje Replmon.exe není možné zobrazit více než 200 partnerů replikace. V takovém případě zaznamená nástroj Replmon.exe chybu, která je podobná následující chybě:
### iadstools.log Upozornění   Aplikace c:\temp\iadstools.log: ID podprocesu: 2488, Zaznamenáno do protokolu: <datum> <čas> Událost IADsTools: GetDirectPartnersEx: Rozhraní API vrátilo více partnerů, než nástroj IAdsTools umožňuje. Informace Aplikace c:\temp\iadstools.log: ID podprocesu: 2488, Zaznamenáno do protokolu: <datum> <čas? Událost IADsTools: GetDirectPartnersEx: Funkce byla dokončena úspěšně a vrátila (0) položek pro adresářový oddíl (DC=doména,DC=společnost,DC=příklad,DC=com). ###

Iadstools.dll

Soubor Iadstools.dll je pomocná knihovna DLL pro rozhraní ADSI (Active Directory Service Interface). Aktualizace tohoto souboru řeší problém, kdy funkce GetDirectPartnersEx nepodporuje více než 200 objektů připojení.

Extract.exe

Nástroj Extract.exe slouží k extrahování souborů ze souboru CAB. Aktualizovaný soubor obsahuje kontrolu vazeb pro možnost předanou příkazu Extract.

Bitsadmin.exe

Nástroj pro správu BITS je nástroj příkazového řádku, který řídí službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) v systému Windows. Aktualizovaný nástroj poskytuje následující funkce:
 • Přepínač /TRANSFER přenese jeden soubor pomocí jednoho příkazu.
 • Pomocí přepínače /ADDFILESET lze přidat více souborů do úlohy pomocí jednoho příkazu.
 • Přepínač /ADDFILEWITHRANGES slouží k přidání souboru v případech, kdy je třeba stáhnout pouze určité části daného souboru.
 • Přepínačem /REPLACEREMOTEPREFIX lze změnit umístění skupiny souborů ke stažení.
 • Pomocí přepínačů /SETACLFALGS a /GETACLFLAGS je možné povolit kopírování položek seznamu přístupových práv (ACL) k souboru.
 • Přepínače /UTIL /SETIEPROXY a /UTIL /GETIEPROXY slouží k nastavení a načtení nastavení serveru proxy aplikace Internet Explorer pro aktuálního uživatele.
 • Přepínač /UTIL /VERSION slouží k načtení informací o aktuálně nainstalované verzi služby BITS.
 • Pomocí přepínače /UTIL /REPAIRSERVICE lze opravit poškozenou instalaci služby BITS.

Netdom.exe

Nástroj příkazového řádku Netdom.exe slouží k připojení počítače k doméně nebo ke správě účtu počítače.
 • Přepínač /JOINDOMAIN připojí počítač k doméně.
 • Přepínač /JOINWORKGROUP připojí počítač k pracovní skupině.
 • Přepínač /RENAME slouží k přejmenování počítače v doméně.

Problémy

 • Pokud je v počítači nainstalována dřívější verze nástrojů podpory a nainstalujete nástroje podpory systému Windows XP s aktualizací SP2, aniž byste odebrali jejich dřívější verzi, nebudou soubory Iadstools.doc, Iadstools.dll a Replmon.exe nainstalovány do složky Support Tools.

  Poznámka: Tento problém se vás nebude týkat, pokud je splněna některá z následujících podmínek:
  • Před instalací nástrojů podpory systému Windows XP s aktualizací SP2 odeberete z počítače dřívější verzi nástrojů podpory.
  • Před instalací nástrojů podpory systému Windows XP s aktualizací SP2 jste do počítače nenainstalovali žádnou verzi nástrojů podpory.
  Tento problém je způsoben tím, že číslo verze souboru Iadstools.dll a souboru Replmon.exe v nástrojích podpory systému Windows XP s aktualizací SP2 je 1.0.0.2234. V dřívějších verzích nástrojů podpory systému Windows XP je číslo verze souboru Iadstools.dll a souboru Replmon.exe 1.1.0.1. Instalační služba systému Windows během upgradu určuje pomocí čísel verzí souborů novější soubor. (Číslo pozdější verze představuje novější soubor.) Vzhledem k tomu, že v nástrojích podpory aktualizace SP2 systému Windows XP je číslo verze nižší než číslo verze v dřívějších verzích nástrojů podpory systému Windows XP, odebere instalační služba systému Windows staré soubory, aniž by nainstalovala novější soubory obsažené v nástrojích podpory aktualizace SP2 systému Windows XP.

  Pokud jste již nainstalovali nástroje podpory aktualizace SP2 systému Windows XP a chcete tento problém vyřešit, spusťte instalační program pro nástroje podpory aktualizace SP2 systému Windows XP znovu. Na stránce Setup options (Možnosti instalace) průvodce Windows Support Tools Setup Wizard (Průvodce instalací nástrojů podpory systému Windows) klepněte na možnost Add/Remove (Přidat/odebrat), klepněte na tlačítko Next (Další) a podle pokynů na obrazovce přeinstalujte nástroje podpory aktualizace SP2 systému Windows XP. Soubory Iadstools.doc, Iadstools.dll a Replmon.exe budou nainstalovány do složky Support Tools.
Vlastnosti

ID článku: 838079 - Poslední kontrola: 03/14/2005 14:19:00 - Revize: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbinfo kbfix kbdeployment KB838079
Váš názor