Popis aktualizace zabezpečení aplikace Project 2003: 14. září 2004

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek popisuje stažení a instalaci aktualizace zabezpečení aplikace Project 2003: KB838344.
ÚVOD
Tato aktualizace odstraňuje chybu zabezpečení, při které může speciálně vytvořený obrázek umožnit spuštění kódu útočníka na počítači uživatele z důvodu chyby zabezpečení v kódu grafického interpreteru.

Poznámka: Tato aktualizace je zahrnuta do aplikace Microsoft Office Project 2003 s aktualizací Service Pack 1 (SP1). Pokud je v počítači nainstalována aplikace Project 2003 s aktualizací SP1, není třeba instalovat aktualizaci zabezpečení aplikace Project 2003: KB838344. Další informace získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
873459 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Project 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Společnost Microsoft vydala bulletin o zabezpečení MS04-028, který obsahuje všechny podstatné informace týkající se aktualizace zabezpečení, včetně seznamu souborů a možností implementace. Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu, navštivte následující web společnosti Microsoft: Zpět na začátek
Další informace

Postup stažení a instalace aktualizace

Aktualizace klienta

Pokud jste aplikaci Microsoft Office Project 2003 nainstalovali z disku CD-ROM, máte následující dvě možnosti:
 • Pomocí webu Microsoft Office Product Update nainstalujte automaticky nejnovější aktualizace, mezi něž patří veškeré aktualizace Service Pack a veřejné aktualizace, které jsou k dispozici.
 • Nainstalujte pouze aktualizaci zabezpečení aplikace Project 2003: KB838344 podle kroků popsaných níže v tomto článku.
Poznámka: Společnost Microsoft doporučuje nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Update. Web Microsoft Office Update zjistí konkrétní instalaci aplikace Microsoft Project a vyzve k instalaci přesně těch součástí, které potřebujete, aby byla instalace aplikace Project aktuální.

Web Microsoft Office Update


Chcete-li, aby web Microsoft Office Update zjistil aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, navštivte následující web společnosti Microsoft: Po dokončení zjišťování se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na položku Start Installation (Spustit instalaci) proces dokončete.

Instalace samostatné aktualizace zabezpečení aplikace Project 2003: KB838344


Při stažení a instalaci aktualizace postupujte takto:
 1. Stáhněte aktualizaci.

  V centru pro stahování Microsoft Download Center je ke stažení k dispozici následující soubor:

  StáhnoutStáhnout aktualizaci zabezpečení aplikace Project 2003: KB838344.

  Další informace o stahování souborů odborné pomoci společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
 2. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Project2003-KB838344-FullFile-ENU.exe do vybrané složky.
 3. V Průzkumníkovi Windows vyhledejte složku, do které jste soubor stáhli, a poklepejte na soubor Project2003-KB838344-FullFile-ENU.exe.
 4. Při zobrazení výzvy k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 5. Přečtěte si licenční smlouvu a pokud souhlasíte, klepnutím na tlačítko Ano licenční smlouvu přijměte.
 6. Při zobrazení výzvy vložte disk CD nebo DVD s aplikací Project 2002 a klepněte na tlačítko OK.
 7. Po zobrazení zprávy oznamující úspěšné dokončení instalace klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po nainstalování nelze aktualizaci odinstalovat. Chcete-li se vrátit do stavu před instalací aktualizace, je třeba odebrat aplikaci Project 2003 a pak ji nainstalovat znovu z původního disku CD-ROM.

Zpět na začátek

Aktualizace pro správu

Pokud jste nainstalovali aplikaci Microsoft Project 2003 ze serverového umístění, musí toto umístění správce serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správu a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správu podle následujících kroků:
 1. Stáhněte aktualizaci.

  V centru pro stahování Microsoft Download Center je ke stažení k dispozici následující soubor:

  StáhnoutStáhnout aktualizaci zabezpečení aplikace Project 2003: KB838344.

  Další informace o stahování souborů odborné pomoci společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
  119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.
 2. V Průzkumníkovi Windows vytvořte na jednotce C novou složku s názvem KB838344.
 3. Klepnutím na tlačítko Uložit uložte soubor Project2003-KB838344-FullFile-ENU.exe do složky C:\KB838344.
 4. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd do pole Otevřít a klepněte na tlačítko OK.
 5. Do příkazového řádku zadejte následující řádky a na konci každého řádku stiskněte klávesu ENTER:
  cd\kb838344
  Project2003-KB838344-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb838344
 6. Přečtěte si licenční smlouvu a pokud souhlasíte, klepnutím na tlačítko Ano licenční smlouvu přijměte.
 7. Zadáním příkazu exit do příkazového řádku ukončete příkazový řádek.
 8. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správu, klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /a cesta pro správu\soubor MSI/p c:\KB838344\soubor MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  V tomto příkazu představuje cesta pro správu cestu k instalačnímu bodu pro správu aplikace Project 2003 (například C:\Project2003), soubor MSI je balíček databáze MSI pro aplikaci Project 2003 (například Prjproe.msi) a soubor MSP je název aktualizace pro správu (například Project2003-KB838344-FullFile.msp).

  Poznámka: Připojením přepínače /qb+ k příkazovému řádku zakážete zobrazení dialogového okna Licenční smlouva s koncovým uživatelem.
 9. Chcete-li aktualizaci implementovat do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /i cesta pro správu\soubor MSI reinstall=seznam funkcí REINSTALLMODE=vomu
  V tomto příkazu představuje cesta pro správu cestu k instalačnímu bodu pro správu aplikace Project 2003 (například C:\Project2003), soubor MSI je balíček databáze MSI pro aplikaci Project 2003 (například Prjproe.msi) a seznam funkcí je seznam názvů funkcí (jsou rozlišována malá a velká písmena), které je nutné za účelem aktualizace přeinstalovat. Chcete-li instalovat všechny funkce, použijte hodnotu REINSTALL=ALL. Můžete nainstalovat následující funkce:
  ProductNonBootFiles
Další informace o aktualizaci instalace pro správu a implementaci do klientských stanic naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
829197 Postupy: Instalace aktualizací do instalace sady Office 2003 pro správu
Další informace o implementaci sady Microsoft Office 2003 v podnikovém prostředí najdete na následujícím webu společnosti Microsoft: Zpět na začátek

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizovanou verzi následujícího souboru:
  Datum     Čas  Verze     Velikost  Název souboru------------------------------------------------------28. února 2004 10:16 6.0.3264.0 1 773 568 Gdiplus.dll
Chcete-li zjistit, zda je aktualizace v počítači nainstalována, postupujte následujícím způsobem:

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se může následující postup lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Hledat.
 2. V oblasti Průvodce vyhledáváním klepněte na možnost Všechny soubory a složky.
 3. Do pole Část nebo celý název souboru zadejte Gdiplus.dll a klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Gdiplus.dll a klepněte na příkaz Vlastnosti.

  Poznámka: Pokud je v počítači nainstalováno více souborů Gdiplus.dll, použijte soubor související se sadou Office 2003.
 5. Na kartě Obecné ověřte datum a čas vytvoření a velikost souboru Gdiplus.dll.
Poznámka: Pokud je aktualizace zabezpečení aplikace Project 2003: KB838344 v počítači již nainstalována, zobrazí se při instalaci aktualizace zabezpečení aplikace Project 2003 následující chybová zpráva: KB838344:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.
Zpět na začátek

Seznam chyb opravených touto aktualizací

Aktualizace zabezpečení aplikace Project 2003: KB838344 opravuje následující chyby, které nebyly dříve v databázi Microsoft Knowledge Base dokumentovány:

Chyba zabezpečení v kódu grafického interpreteru, při které může speciálně vytvořený soubor s obrázkem umožnit útočníkovi spustit nebezpečný kód

Kód grafického interpreteru obsahuje chybu zabezpečení, při které může speciálně vytvořený soubor s obrázkem vložený do plánu projektu umožnit útočníkovi spustit nebezpečný kód na počítači uživatele.


Zpět na začátek
Odkazy
Pokud jste správce, můžete všechny požadované aktualizace zabezpečení rozhraní GDI+ nainstalovat v jednom dávkovém procesu. Další informace o vytvoření a použití dávkového souboru k bezobslužné instalaci více aktualizací zabezpečení rozhraní GDI+ naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
885885 Vytvoření a použití dávkového souboru k bezobslužné instalaci více aktualizací zabezpečení rozhraní GDI+ pro aplikace sady Office (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
Project, Office, oprava, zabezpečení, výkon, spolehlivost, aktualizace, stáhnout, 2003, oprava Hotfix, oprava, gdiplus
Vlastnosti

ID článku: 838344 - Poslední kontrola: 01/10/2015 15:20:27 - Revize: 1.3

Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin atdownload kbsecurity kbbug kbfix kbupdate KB838344
Váš názor