Popis aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2003: 14. září 2004

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:838345
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Microsoft vydala aktualizaci softwaru pro aplikaci Microsoft Office Visio 2003. Tento článek popisuje stažení a instalaci aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2003: KB838345.
Úvod
Tato aktualizace opravuje chybu zabezpečení, kde speciálně upraveného obrázku by mohla umožnit kódu útočníka v počítači uživatele spustit z důvodu chyby v kódu překladače grafiky.

Poznámka: Tato aktualizace je součástí Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 (SP1). Pokud v počítači je nainstalována aktualizace Visio 2003 SP1, nemáte k instalaci aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2003: KB838345.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
873460Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Visio 2003

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS04-028. Tento bulletin zabezpečení obsahuje veškeré relevantní informace o dané aktualizaci zabezpečení včetně seznamu souborů a možností nasazení. Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu, navštivte následující web společnosti Microsoft: back to the top
Další informace

Podrobnosti o instalaci

Stažení a instalace aktualizace

Aktualizace klienta


Visio 2003 nainstalovali z disku CD-ROM, máte následující dvě možnosti:
 • Pomocí webu Office Update automaticky nainstalujte nejnovější aktualizace, které zahrnují všechny dostupné aktualizace service Pack a veřejné aktualizace.
 • Nainstalujte pouze aktualizaci zabezpečení aplikace Visio 2003: KB838345. Postupujte při tom podle kroků popsaných níže v tomto článku.
Poznámka: Doporučujeme nainstalovat aktualizaci klienta pomocí webu Office Update. Na webu Office Update zjistí konkrétní instalaci aplikace Visio 2003 a vyzve vás k instalaci přesně co musíte mít se ujistěte, že instalace aplikace Visio 2003 je aktuální.

Webu Office Update

Chcete-li, aby web Office Update zjistil aktualizace, které je třeba nainstalovat do počítače, naleznete na následujícím webu: Po dokončení zjišťování podrobností instalace se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na tlačítko Spustit instalaci proces dokončete.

Nainstalujte aktualizaci zabezpečení pro Visio 2003: KB838345

Při stažení a instalaci aktualizace postupujte podle následujících kroků:
 1. Stáhněte aktualizaci.

  Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

  DownloadDownload the the Visio 2003 security update: KB838345 package now.
  Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

  Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou verzi aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2003: KB838345, navštivte následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepněte na tlačítko Uložit uložte soubor Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe do vybrané složky.
 3. V Průzkumníkovi Windows vyhledejte složku, kde stažený soubor a poklepejte na soubor Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe.
 4. Po zobrazení výzvy k instalaci aktualizace klepněte na tlačítko Ano.
 5. Přečtěte si licenční smlouvu a pokud souhlasíte, klepněte na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 6. Pokud budete vyzváni k vložte instalační disk CD-ROM Visio 2003 do jednotky CD nebo DVD a potom klepněte na tlačítko OK.
 7. Pokud se zobrazí zpráva, že instalace proběhla úspěšně, klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Po nainstalování nelze aktualizaci odebrat. Vrátit do instalace před instalací aktualizace, Visio 2003 odebrat a přeinstalovat aplikaci Visio 2003 znovu z původního disku CD-ROM.

back to the top

Aktualizace pro správce

Pokud jste nainstalovali aplikaci Visio 2003 ze serverového umístění, musí správce serveru umístění serveru aktualizovat pomocí aktualizace pro správce a implementovat tuto aktualizaci do vašeho počítače.

Pokud jste správce serveru, postupujte při stažení aktualizace pro správce podle následujících kroků:
 1. Stáhněte aktualizaci.

  Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

  DownloadDownload the the Visio 2003 security update: KB838345 package now.
  Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
  Microsoft tento soubor zkontroloval na výskyt virů. Společnost Microsoft použila aktuální antivirový software, který byl k dispozici v den uveřejnění tohoto článku. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

  Poznámka: Chcete-li získat lokalizovanou verzi aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2003: KB838345, navštivte následující web společnosti Microsoft:
 2. V Průzkumníkovi Windows vytvořte na jednotce C: novou složku a název složky KB838345.
 3. Klepněte na tlačítko Uložit uložte soubor Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe do složky C:\KB838345.
 4. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 5. Na příkazovém řádku zadejte následující řádky a stisknutím klávesy ENTER po každém řádku:
  cd\kb838345
  Visio2003-KB838345-FullFile-ENU.exe /c /t:c:\kb838345
 6. Přečtěte si licenční smlouvu a pokud souhlasíte, klepněte na tlačítko Ano přijměte licenční smlouvu.
 7. Zadáním příkazu exit ukončete příkazový řádek.
 8. Pokud jste obeznámeni s postupem aktualizace instalace pro správu, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte následující příkaz pole:
  msiexec /a AdminPath \ MSI file /p c:\KB838345\ MSP file SHORTFILENAMES = TRUE
  V tomto příkazu AdminPath je cesta umístění instalace pro správu pro Visio 2003--například C:\Visio2003 MSI file je balíček databáze MSI pro aplikaci Visio 2003--například Vispro.msi a MSP file je název správu aktualizace--například (Visio2003-KB838345-FullFile.msp).

  Poznámka: Můžete připojit / qb + přepněte do příkazového řádku tak, které uživatelem licenční smlouvu zobrazí dialogové okno.
 9. Chcete-li aktualizaci nasadit do klientských pracovních stanic, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte následující příkaz:
  msiexec /i AdminPath \ /qb MSI file přeinstalovat = Feature List REINSTALLMODE = vomu
  V tomto příkazu AdminPath je cesta umístění instalace pro správce pro Visio 2003--například C:\Visio2003 MSI file je balíček databáze MSI pro aplikaci Visio 2003--například Vispro.msi, a Feature List je malá a velká písmena seznam názvů funkcí musí být při aktualizaci přeinstalovat. Chcete-li nainstalovat všechny funkce, můžete použít REINSTALL = ALL hodnotu nebo můžete nainstalovat následující funkci:
  ProductNonBootFiles
Další informace o aktualizaci instalace pro správu a implementaci do klientských stanic naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
829197Postupy: Instalace aktualizací do instalace sady Office 2003 pro správu
Další informace o nasazení aktualizace Microsoft Office 2003 v podnikovém prostředí naleznete na následujícím webu: back to the top

Určit, zda je aktualizace nainstalována

Aktualizace obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
Date     Time  Version   Size    File name------------------------------------------------------28-Feb-2004 10:16 6.0.3264.0 1,773,568 Gdiplus.dll


Chcete-li zjistit, zda je aktualizace nainstalována v počítači, postupujte takto:

Poznámka: Z důvodu různých verzí systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 2. Ve skupinovém rámečku Vyhledáváním klepněte na všechny soubory a složky.
 3. V poli část názvu souboru nebo zadejte Gdiplus.dll a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 4. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Gdiplus.dll a klepněte na příkaz Vlastnosti.

  Poznámka: Pokud je v počítači nainstalován více než jeden soubor Gdiplus.dll, ujistěte se, že pomocí souboru Gdiplus.dll je přidružen Office 2003. Ve standardní instalace Visio 2003 je soubor Gdiplus.dll umístěn v následující složce:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
 5. Na kartě Obecné ověřte Vytvořeno datum, čas a velikost souboru Gdiplus.dll.
Poznámka: Pokud aktualizace zabezpečení Visio 2003: KB838345 již v počítači nainstalována, zobrazí následující chybová zpráva při pokusu o instalaci aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2003: KB838345:
Tato aktualizace již byla použita nebo je zahrnuta v již použité aktualizaci.
back to the top

Seznam problémů, které jsou vyřešeny v aktualizaci

Aktualizace Visio 2003 zabezpečení: KB838345 řeší následující problém, který dříve nebyl ve Knowledge Base zdokumentován:
 • Chyba zabezpečení v kódu překladače grafiky, kde speciálně upravený obrázek souboru umožnit útočníkovi spustit nebezpečný kód
  Existuje chyba zabezpečení v kódu překladače grafiky kde soubor speciálně upravený obrázek, který je vložen do aplikace Visio 2003 výkres umožnit útočníkovi spustit nebezpečný kód na počítači uživatele.
back to the top
Odkazy
Pokud jste správce, můžete nainstalovat všechny požadované GDI + aktualizace zabezpečení v jednom dávkovém procesu.

Další informace o vytvoření a použití dávkového souboru k bezobslužné instalaci více aktualizací zabezpečení rozhraní GDI+ naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
885885Vytvoření a použití dávkového souboru k bezobslužné instalaci více aktualizací zabezpečení rozhraní GDI+
oprava výkon spolehlivost oprava gdiplus

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 838345 - Poslední kontrola: 01/11/2015 05:50:38 - Revize: 1.5

Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbsecbulletin kbsecurity atdownload kbbug kbfix kbupdate KB838345 KbMtcs
Váš názor