Oprava: Funkce IntelliSense pro projekt Visual C# .NET přestane pracovat v aplikaci Visual Studio .NET IDE

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:838470
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po provedení příkazového řádku sestavení projektu vytvořeny pomocí jazyka Microsoft Visual C# .NET nefunguje funkce Microsoft IntelliSense pro projekt, když otevřete projekt v Microsoft Visual Studio .NET 2003 IDE.
Příčina
Při spuštění příkazového řádku sestavení na projektu byla vytvořena pomocí Visual C# .NET je nesprávně naplněn soubor Visual Studio .NET IDE používá k zajištění funkce IntelliSense pro projekt. Při příštím otevření projektu v aplikaci Visual Studio .NET IDE, funkce IntelliSense není funkční, protože Visual Studio .NET IDE nelze interpretovat data v tomto souboru.
Řešení
Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud není použití tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci Visual Studio .NET 2003 service pack, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na služby podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci.

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version   Size   File name  -------------------------------------------------------  09-Mar-2004 17:39 7.10.4069.0 794,624 Cslangsvc.dll
Jak potíže obejít
Visual Studio .NET IDE používá soubor .projdata poskytnout funkce IntelliSense pro projekt. Tento soubor je skrytý soubor. Je umístěn ve složce \Debug Project Name projektu. Tento problém vyřešit, odstraňte soubor .projdata. Pokud MyProj název projektu, odstranit následující soubor:
MyProj\Debug\MyProj.projdata
Vytvoří po odstranění souboru .projdata Visual Studio .NET IDE znovu jej automaticky.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech společnosti, které jsou uvedeny v části "Platí pro" v tomto článku.
Další informace
Další informace o terminologii používané k popisu aktualizací produktů společnosti Microsoft klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 838470 - Poslední kontrola: 12/08/2015 06:37:33 - Revize: 2.1

Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbvsnet2003presp1fix kbfix kbbug kbqfe kbhotfixserver KB838470 KbMtcs
Váš názor