Jak zakázat funkci H.323 ve službě Směrování a vzdálený přístup, pokud je v ní konfigurováno použití protokolu NAT v systému Windows 2000 a Windows Server 2003

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
V tomto článku je popsán způsob zakázání funkce H.323 ve službě Směrování a vzdálený přístup, jestliže je u této služby konfigurováno použití protokolu směrování překládání síťových adres (NAT). Jestliže ve službě Směrování a vzdálený přístup konfigurujete použití protokolu NAT v systému Microsoft Windows 2000, je ve výchozím nastavení součást H.323 zapnuta. Postupy, které jsou popsány v části Další informace, se vztahují také na server Microsoft Windows Server 2003. Na serveru Windows Server 2003 je však součást H323 ve výchozím nastavení vypnuta, pokud je ve službě Směrování a vzdálený přístup konfigurováno použití protokolu NAT.

Důležité: Tímto postupem bude změněna pouze služba Směrování a vzdálený přístup, je-li u ní konfigurováno použití protokolu NAT. Funkce H.323 nebude zakázána v následujících součástech nebo programech:
 • Sdílení připojení k Internetu (ICS),
 • Brána firewall pro připojení k Internetu (ICF),
 • rozhraní TAPI,
 • NetMeeting,
 • jiné programy, které používají funkci NetMeeting nebo H.323 TAPI.
Další informace

Zakázání funkce H.323

Chcete-li zakázat funkci H.323 ve službě Směrování a vzdálený přístup, ve které je konfigurováno použití protokolu NAT, postupujte podle následujících kroků:
 1. Přihlaste se k počítači jako správce.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  netsh routing ip nat delete h323

Povolení funkce H.323

Chcete-li povolit funkci H.323 ve službě Směrování a vzdálený přístup, ve které je konfigurováno použití protokolu NAT, postupujte podle následujících kroků:
 1. Přihlaste se k počítači jako správce.
 2. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
 3. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  netsh routing ip nat add h323
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
816458 MS04-001: Chyba zabezpečení ve filtru H.323 serveru Internet Security and Acceleration Server 2000 by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu
Jestliže chcete získat další informace o způsobu použití příkazu Netsh, zadejte do příkazového řádku následující příkaz a potom stiskněte klávesu ENTER:
netsh help
RRAS
Vlastnosti

ID článku: 838834 - Poslední kontrola: 12/08/2015 06:40:36 - Revize: 2.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbnetwork kbnat kbwinservnetwork KB838834
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)