Jak nainstalovat adaptér Microsoft Loopback v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 236869.
Souhrn
Adaptér Microsoft Loopback je testovací nástroj pro prostředí virtuální sítě, ve kterém není k dispozici přístup k síti. Adaptér Loopback je třeba použít také v případě, že dochází ke konfliktům se síťovým adaptérem nebo jeho ovladačem. K adaptéru Loopback lze navázat síťové klienty, protokoly a další položky konfigurace sítě. Ovladač síťového adaptéru nebo síťový adaptér lze pak nainstalovat později při zachování informací o konfiguraci sítě. Adaptér Loopback lze rovněž nainstalovat v rámci procesu bezobslužná instalace.

Ruční instalace

Chcete-li ručně nainstalovat adaptér Microsoft Loopback v systému Windows XP, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.
 2. V případě klasického zobrazení klepněte v levém podokně na položku Přepnout do zobrazení podle kategorií v části Ovládací panely.
 3. Poklepejte na ikonu Tiskárny a jiný hardware.
 4. V části Další odkazy v levém podokně klepněte na položku Přidat hardware a poté na tlačítko Další.
 5. Klepněte na přepínač Ano, hardware je již připojen a poté na tlačítko Další.
 6. Na konci seznamu klepněte na položku Přidat nové hardwarové zařízení a poté klepněte na tlačítko Další.
 7. Klepněte na přepínač Nainstalovat hardware, který vyberu ze seznamu a poté na tlačítko Další.
 8. Klepněte na položku Síťové adaptéry a poté na tlačítko Další.
 9. V poli Výrobce klepněte na položku Microsoft.
 10. V poli Síťový adaptér klepněte na položku Microsoft Loopback Adapter a poté klepněte na tlačítko Další.
 11. Klepněte na tlačítko Dokončit.
Po úspěšné instalaci lze u tohoto adaptéru ručně konfigurovat možnosti stejně jako u jakéhokoli jiného adaptéru. Pokud jsou vlastnosti protokolu TCP/IP konfigurovány na použití protokolu DHCP, bude adaptér v konečném důsledku používat autonetovou adresu (169.254.x.x/16), protože není ve skutečnosti připojen k žádnému fyzickému médiu.

Poznámka: Ve výchozím nastavení jsou vlastnosti protokolu TCP/IP konfigurovány na použití protokolu DHCP.

Bezobslužná instalace

Při instalaci adaptéru Microsoft Loopback použijte následující ukázkový soubor Unattend.txt jako vzor pro vytvoření vlastního souboru Unattend.txt:
[NetAdapters] Adapter01=Params.Adapter01[Params.Adapter01] InfID="*msloop" ; Microsoft Loopback Adapter ConnectionName ="MS Loopback Adapter"[NetProtocols] MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP ; parametry protokolu TCP/IP ; použít hodnoty parametrů specifické pro danou síť[Params.MS_TCPIP] AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01 DNS=yes DNSSuffixSearchOrder=moje_společnost.com EnableLMHosts=No ; parametry protokolu TCP/IP specifické pro adaptér ; použít hodnoty parametrů specifické pro danou síť[params.TCPIP.Adapter01] SpecificTo=Adapter01 DNSDomain=moje_společnost.com DNSServerSearchOrder=192.168.5.251 WINS=no DHCP=no IPAddress=192.168.5.10 SubnetMask=255.255.255.0 DefaultGateway=192.168.5.254


Další informace
Další informace naleznete v referenčním souboru nápovědy s informacemi o přeinstalaci systému Windows XP ve složce Support\Tools\Deploy.cab na disku CD-ROM systému Windows XP.

Vlastnosti

ID článku: 839013 - Poslední kontrola: 12/08/2015 06:43:26 - Revize: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbnetwork kbhowto KB839013
Váš názor