Oprava: SQL ladění nefunguje v aplikaci Visual Studio .NET po instalaci aktualizace Service Pack 2

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

839280
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Chyba č: 471127 (SQL Server 8.0)
Souhrn
Tento článek obsahuje následující informace o tomto vydání opravy hotfix:
 • Problémy opravené tímto balíčkem oprav hotfix.
 • požadavky pro instalaci balíčku oprav hotfix,.
 • nutnost restartování počítače po instalaci balíčku oprav hotfix.
 • nahrazení balíčku oprav hotfix jiným balíčkem oprav hotfix.
 • zda je nutné provedení změn v registru,.
 • soubory obsažené v balíčku oprav hotfix.

back to the top
Příznaky
Po instalaci Windows XP Service Pack 2 (SP2) SQL ladění funkce Microsoft Visual Studio .NET 2003 (Visual Studio .NET) nefunguje. Při pokusu o ladění serveru SQL uložené procedury pomocí možnost Step Into uložená procedura v podokně Server Explorer, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Uložené procedury nelze ladit, protože databáze SQL Server není instalační program správně nebo uživatel nemá oprávnění ke spuštění master.sp_sdidebug. Spusťte instalační program SQL Server nebo se obraťte na správce databáze.
Po instalaci aktualizace Windows XP SP2 pravděpodobně nebude možné ladit procedury SQL Server uloženy v aplikaci Visual Studio .NET bylo možné ladit před instalací aktualizace Windows XP SP2.

Po instalaci aktualizace Windows XP SP2 Po rozbalení uzlu serveru SQL pro registrované server, který je uveden v nadřazeného uzlu servery SQL Server Explorer podokno v aplikaci Visual Studio .NET se zobrazí následující chybová zpráva:
By není automaticky zjistit všechny SQL Server instance.
Pokud víte, že v tomto počítači jsou instance SQL Server, zvolte instance serveru SQL zaregistrovat z místní nabídky.
Při pokusu o uloženou proceduru v aplikaci Visual Studio .NET ladit budou také všimnout chybová zpráva podobná následující v podokně Výstupní databáze:
Nelze se připojit ladicí program na < Počítače Serveru SQL Název > (Chyba = 0x800706ba). Ujistěte se, že součásti na straně klienta, například SQLDBREG.EXE, nainstalován a registrován < Klient Název_počítače >. Pro připojení 54 ladění zakázáno.
Seznam předchozích oprav hotfix naleznete v části "Microsoft SQL Server 2000 po aktualizaci Pack 3 nebo Microsoft SQL Server 2000 po aktualizaci Pack 3a hotfix" v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci service pack pro SQL Server 2000


back to the top
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte získat nejnovější aktualizaci service pack pro 2000 Microsoft SQL Server. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfixback to the top

Požadavky

Chcete-li použít tuto opravu hotfix, měli byste mít SQL Server 2000 Service Pack 3 nebo SQL Server 7.0 a aktualizací Service Pack 2.
Poznámka: Problém vyřešit, nainstalujte opravu hotfix na serveru SQL Server 2000 protože tento problém je problém straně serveru.

back to the top

Informace o restartování

Po použití této opravy hotfix restartujte SQL Server 2000.

back to the top

Informace o souboru opravy hotfix

Tato oprava hotfix obsahuje pouze soubory, které jsou nutné k opravě problémů uvedených v tomto článku. Oprava hotfix nemusí obsahovat všechny soubory nutné k plné aktualizaci produktu na nejnovější verzi.

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
SQL Server 2000  Date     Time  Version       Size  File name  --------------------------------------------------------------------  20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   664,128 Autoplt.dll     20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   78,400 Console.exe     20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   315,968 Custtask.dll    20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   33,340 Dbmslpcn.dll    08-Apr-2004 18:42          786,432 Distmdl.ldf  08-Apr-2004 18:42         2,359,296 Distmdl.mdf  10-Oct-2003 15:48            180 Drop_repl_hotfix.sql  20-May-2004 14:55 2000.80.944.0  1,905,216 Dtspkg.dll     20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   528,960 Dtspump.dll     20-May-2004 14:55 2000.80.944.0  1,557,052 Dtsui.dll      20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   639,552 Dtswiz.dll     10-Oct-2003 15:48          747,927 Instdist.sql  10-Oct-2003 15:48           1,581 Inst_repl_hotfix.sql  20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   352,828 Isqlw.exe      20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   82,492 Itwiz.exe      20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   90,692 Msgprox.dll     19-May-2004 20:43 8.11.40209.0   209,408 Mssdi98.dll     20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   62,024 Odsole70.dll    20-May-2004 14:56 2000.80.944.0   25,144 Opends60.dll    20-May-2004 14:56           82,944 Opends60.pdb  20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   57,904 Osql.exe      20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   279,104 Pfutil80.dll    10-Oct-2003 15:37          550,780 Procsyst.sql  08-Apr-2004 18:42           12,305 Qfe469315.sql  08-Apr-2004 18:42           19,195 Qfe469571.sql  19-May-2004 22:26         1,104,848 Replmerg.sql  20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   221,768 Replprov.dll    20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   307,784 Replrec.dll     19-May-2004 22:37 2000.80.944.0   159,813 Replres.rll  10-Oct-2003 15:48         1,087,150 Replsys.sql  10-Oct-2003 15:48          986,603 Repltran.sql  20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   287,304 Rinitcom.dll    20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   78,416 Sdiclnt.dll     20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   66,112 Semmap.dll     20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   57,916 Semnt.dll      20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   492,096 Semobj.dll     19-May-2004 23:13 2000.80.944.0   172,032 Semobj.rll  20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   53,832 Snapshot.exe    12-Mar-2004 00:10          117,834 Sp3_serv_uni.sql  20-May-2004 14:54 2000.80.944.0   28,672 Sqlagent.dll    20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   311,872 Sqlagent.exe    20-May-2004 14:54 2000.80.944.0   168,001 Sqlakw32.dll    20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   33,344 Sqlctr80.dll    20-May-2004 14:55 2000.80.944.0  4,215,360 Sqldmo.dll     20-May-2004 14:55           25,172 Sqldumper.exe    19-May-2004 22:23 2000.80.944.0   28,672 Sqlevn70.rll  20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   180,792 Sqlmap70.dll    20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   188,992 Sqlmmc.dll     19-May-2004 23:20 2000.80.944.0   479,232 Sqlmmc.rll  20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   401,984 Sqlqry.dll     20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   57,920 Sqlrepss.dll    20-May-2004 14:56 2000.80.944.0  7,553,105 Sqlservr.exe    20-May-2004 14:56         13,026,304 Sqlservr.pdb  20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   590,396 Sqlsort.dll     20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   45,644 Sqlvdi.dll     20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   106,588 Sqsrvres.dll    20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   33,340 Ssmslpcn.dll    20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   82,492 Ssnetlib.dll    20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   25,148 Ssnmpn70.dll    20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   123,456 Stardds.dll     20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   158,240 Svrnetcn.dll    20-May-2004 14:55 2000.80.944.0   76,416 Svrnetcn.exe    20-May-2004 14:56 2000.80.944.0   49,228 Ums.dll       20-May-2004 14:56          132,096 Ums.pdb  20-May-2004 14:56 2000.80.944.0   98,872 Xpweb70.dll   
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může nejnovější oprava hotfix, která obsahuje tyto soubory obsahovat také další soubory.

back to the top
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Tento problém byl poprvé opraven v Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

back to the top
Další informace

Postup reprodukce problému

 1. Visual Studio .NET spusťte v počítači se systémem Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Service Pack 1 a má Visual Studio .NET nainstalované.
 2. Nakonfigurujte počítač k provedení SQL ladění.

  Další informace o způsobu nastavení SQL ladění na webu společnosti Microsoft:
 3. V aplikaci Visual Studio .NET ladit pomocí funkce ladění SQL uloženou proceduru serveru SQL Server. Ujistěte se, že můžete úspěšně ladit procedury SQL Server uloženy.
 4. Instalaci aktualizace Windows XP SP2 v počítači a potom restartujte počítač.
 5. Spusťte aplikaci Visual Studio .NET.
 6. V nabídce Zobrazit klepněte na tlačítko Server Explorer.
 7. V podokně Server Explorer rozbalte položku Servers a rozbalte název počítače, který je spuštěn SQL Server.
 8. V podokně Server Explorer rozbalte položku SQL Servers.

  Poznámka: Zobrazí se chybová zpráva uvedená v části Příznaky.
 9. V podokně Server ExplorerDatová připojení klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na tlačítko Přidat připojení.
 10. V dialogovém okně Vlastnosti Data Link zadejte podrobnosti k připojení k databázi serveru SQL a potom klepněte na tlačítko OK.
 11. V podokně Server Explorer rozbalte SQL Server name. Database name. User name.
 12. Pokud se zobrazí dialogové okno Přihlášení serveru SQL, zadejte podrobnosti o připojení a klepněte na tlačítko OK.
 13. V podokně Server Explorer rozbalte Uložené procedury.
 14. CustOrderHist klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na tlačítko Step Into uložená procedura.
 15. Pokud se zobrazí dialogové okno Přihlášení serveru SQL, zadejte podrobnosti o připojení a klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Zobrazit chybové zprávy uvedené v části "Příznaky".
Další informace o provedení ladění SQL klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
316549Jak ladění uložené procedury v aplikaci Visual Studio .NET
Další informace o pojmenování schématu Microsoft SQL Server aktualizace klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
822499Nové schéma přidělování názvů pro balíčky aktualizací softwaru Microsoft SQL Server
Další informace o terminologii používané Microsoft při orrecting softwaru po jeho vydání, Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft


back to the top
springboard
Odkazy

Upozornění: Tento článek byl přeložen automaticky

Vlastnosti

ID článku: 839280 - Poslední kontrola: 01/17/2015 07:58:07 - Revize: 5.7

 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000presp4fix kbfix kberrmsg kbstoredproc kbtsql kbserver kbdatabase kbbug KB839280 KbMtcs
Váš názor