Události na serveru Exchange 2000 Server nebo Exchange Server 2003 zpracované pomocí knihovny Cdohtml.dll jsou v časovém pásmu GFT v říjnu 2004 posunuty o jednu hodinu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:839316
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Pokud pomocí Outlook Web Access (OWA) v serveru Microsoft Exchange 2000 vytvořit událost, který je naplánován během říjen 2004 Talinn Helsinky, Riga, "(GMT+02:00)" časové pásmo při události je vykreslen pomocí knihovny objektů CDO (Collaboration Data Object) vykreslování (Cdohtml.dll) čas schůzky je jednu hodinu nesprávné. K tomuto problému dochází na serverech se systémem září 2003 kumulativní Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3 (sestavení 6.0.6487.1).
Řešení

Exchange Server 2003

Informace o aktualizaci Service Pack

Chcete-li tento problém vyřešit, získejte nejnovější aktualizace service pack pro Microsoft Exchange Server 2003. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
836993Získání nejnovějších aktualizací Service Pack pro Exchange Server 2003

2000 Exchange Server

Informace o opravě hotfix

Chcete-li tento problém vyřešit, získejte srpna 2004 kumulativní aktualizaci Exchange 2000 Server Post-Service Pack 3.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
870540Dostupnost kumulativní aktualizace serveru Exchange 2000 po aktualizaci Service Pack 3 vydané v srpnu 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Požadavky

Vzhledem k závislostem souborů tato aktualizace vyžaduje Exchange 2000 Server Service Pack 3 (SP3). Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
301378Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack serveru Exchange 2000 Server

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  22-Apr-2004 03:54 6.0.6587.0    716,800 Cdo.dll       22-Apr-2004 03:45 6.0.6587.0    561,152 Cdohtml.dll      				
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 3.
Tento problém byl poprvé opraven v Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2.
Další informace
Helsinky, Riga, Talinn "(GMT+02:00)" časové pásmo musí být nastavena v Ovládacích panelech a v možnosti OWA. Další informace o vykreslení událost pomocí Cdohtml.dll klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
181483Vykreslení kalendář na stránku ASP s CDO
Následující data je výňatek z kódu je použit v článku 181483. The code was modified to use the "(GMT+02:00) Helsinki, Riga, Talinn" time zone:
'CONSTANTS FOR THE CONTAINER RENDERER 'Time Zone Constants for the US CONST CdoDefaultFolderCalendar = 0 CONST CdoTmzEastern = 10 CONST CdoTmzCentral = 11 CONST CdoTmzMountain = 12 CONST CdoTmzPacific = 13 CONST CdoTmzAthens = 7 ' Contains "(GMT+02:00) Helsinki, Riga, Talinn"CONST CdoTmzEasternEurope = 5 CONST CdoTmzBerlin = 4 CONST CdoTmzMoscow = 51 CONST CdoTmzHongKong = 21 CONST CdoTmzGMT = 0 'CONTAINER CONSTANT CONST CdoClassContainerRenderer = 3 strProfileInfo = "MyServer" & vbLf & "MyAccount" Set objSession = Server.CreateObject("MAPI.Session") objSession.Logon "", "", False, True, 0, True, strProfileInfo objSession.SetOption "calendarstore", "outlook" Set objRenderApp = Server.CreateObject("AMHTML.application") Set objCRenderer = objRenderApp.CreateRenderer(CdoClassContainerRenderer) ObjCRenderer.TimeZone = CdoTmzAthensobjCRenderer.DataSource = objSession.GetDefaultFolder(CdoDefaultFolderCalendar).Messages Set objView = ObjCRenderer.Views("Daily Calendar") objCRenderer.CurrentView = objView objView.RenderAppointments now, Response 
Poznámka tomuto problému dochází také pro události, které jsou vytvořeny pomocí CDO a zobrazit pomocí aplikace Outlook po "CdoTmzAthens" časové pásmo explicitně nastaveny v kódu.
XADM

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 839316 - Poslední kontrola: 01/17/2015 17:47:20 - Revize: 3.4

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexchange2000presp4fix kbbug KB839316 KbMtcs
Váš názor