Oprava: Graf filtrů používající filtr Windows Media ASF Writer může přestat fungovat proudu sparse skriptu je-li přítomen

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:839522
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou registru, nezapomeňte vytvořit zálohu a ujistěte se, že víte, jak registr obnovit v případě, že dojde k potížím. Informace o zálohování, obnovení a úpravách registru získáte následujícím článku znalostní báze Microsoft:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Některé aplikace, které používají v grafu filtru filtr Windows Media ASF Writer může přestat sběr dat, pokud profil obsahuje skript datového proudu.
Příčina
K tomuto problému dochází, protože obsahuje graf filtrů proudu skript obsahující příkazy v intervalech jen zřídka, označované také jako řídce používaný proudu skriptu. Graf filtrů obsahuje datový proud řídkých souborů skriptu, kolíků zvuku a videa kolíků spánek, zatímco data v datovém proudu skript zachytí.
Řešení
Má nyní od společnosti Microsoft k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Pouze použijte u systémů, ve kterých dochází k popsanému problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud není přísně vás tento problém, jsme vám, abyste počkali na další vydání, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na technickou podporu společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách podpory naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Poznámka: Ve zvláštních případech mohou být poplatky za poskytnutí telefonické podpory účtovány stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft určí, že konkrétní aktualizace vyřeší váš problém. Výdaje na podporu se obvykle týkají dalších otázek a problémů, které se netýkají této zvláštní opravy.

Následující soubor je k dispozici ke stažení z webu služby Stažení softwaru:
DownloadDownload the WindowsMedia9-KB839522-ENU.exe package now.

Další informace o tom, jak stahovat soubory technické podpory společnosti Microsoft naleznete následující článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Microsoft je prohledáván soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke aktuální antivirový software, která byla k dispozici na datum, kdy byla zaúčtována v souboru. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny tohoto souboru.

Anglická verze této opravy hotfix má atributy souborů (nebo novější), jsou uvedeny v následující tabulce. Data a časy těchto souborů jsou uvedeny v čase univerzální koordinovaný (čas UTC). Při zobrazení informací o souboru, bude převedena na na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a UTC časem kartě časové pásmo v panelu Datum a čas v Ovládacích panelech.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  01-Apr-2004 14:35 9.0.0.3155    245,760 Qasf.dll     
Další informace
Upozornění Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že budete schopni vyřešit problémy, ke kterým dojde v důsledku nesprávného použití Editoru registru. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Tato oprava hotfix můžete povolit buď programově nebo prostřednictvím registru.

Chování povoleno Atom

Je-li povolit tuto opravu hotfix programově formou atom, který má následující hodnotu atom:
ExcludeScriptStreamDeliverySynchronization
Skript datové proudy, budou vyloučeny z self-regulating mechanismu filtr Windows Media ASF Writer. Toto volání musí být provedena před načtením filtr Windows Media ASF Writer.

Další informace o použití atomů naleznete na webu služby MSDN:

Chování v registru povolena

Chcete-li povolit tuto opravu hotfix z registru, postupujte takto:
 1. Vytvořte následující klíč registru (kde <AppName>.exe je název hostitele aplikace):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectShow\WMFilters\AppCompatibility\<AppName>.exe
 2. Přidat hodnotu REG_DWORD pod tímto klíčem s názvem hodnotu OptionFlags1.
 3. Je možné, nebo údaj hodnoty pro tento klíč pro kombinaci chování v této opravy hotfix a další opravy, pokud jde o stejnou komponentu:
  • 0x0 - stejné chování jako předchozí verze.
  • 0x1 - skriptu datové proudy, budou vyloučeny z self-regulating mechanismu filtr Windows Media ASF Writer.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části „ platí pro tohoto článku.
QASF skriptu grafu kout

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 839522 - Poslední kontrola: 01/17/2015 08:45:00 - Revize: 2.1

Windows Media Format 9 Series Software Development Kit

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbqfe kbhotfixserver kbdownload kbbug kbfix KB839522 KbMtcs
Váš názor