V aplikaci Office InfoPath 2003 s aktualizací SP1 nebo v jiných programech používajících automatickou kontrolu pravopisu se pod slovy s chybným pravopisem nezobrazují upozornění automatické kontroly pravopisu

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
V aplikaci Microsoft Office InfoPath 2003 s aktualizací Service Pack 1 (SP1) se pod slovy s chybným pravopisem nezobrazují upozornění automatické kontroly pravopisu. Místo toho se upozornění zobrazují pod textem vpravo od slov s chybným pravopisem. K těmto potížím dochází v počítačích se systémy Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000.

Poznámka: Upozornění automatické kontroly pravopisu je podtržení červenou vlnovkou zobrazené pod slovem, které označuje, že v daném slově je pravděpodobně pravopisná chyba.

K tomuto problému může docházet také v jiných programech používajících funkci automatické kontroly pravopisu, které jsou spuštěny v počítačích se systémem Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows NT 4.0 nebo Microsoft Windows Millennium Edition.

Tento problém nastane v případě splnění obou následujících podmínek:
 • Jedná se o dokument s textem se zápisem zprava doleva. Příkladem může být počítač používající arabštinu, hebrejštinu nebo indické jazyky. V těchto jazycích se text čte zprava doleva.
 • V počítači je spuštěn prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Windows XP

Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows XP. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na ovládacím panelu Datum a čas.
Internet Explorer 6 pro systémy Windows XP a Windows 2000
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru  --------------------------------------------------------------  21. 9. 2004 03:21 6.0.2800.1473   38 912 Iecustom.dll    7. 12. 2004 03:24 6.0.2800.1483  2 697 728 Mshtml.dll     21. 9. 2004 03:21 6.0.2800.1473   38 912 Iecustom.dll
Internet Explorer 6 pro systémy Windows Millennium Edition, Windows 98 a Windows NT 4.0 SP 6a
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru  --------------------------------------------------------------  3. 3. 2003 17:24 6.0.2800.1172   33 792 Ieuninst.exe    1. 10. 2004 07:36 6.0.2800.1473   30 208 Ieupdate.exe    7. 12. 2004 03:24 6.0.2800.1483  2 697 728 Mshtml.dll

Jak potíže obejít
Chcete-li vyřešit tento problém v aplikaci InfoPath, postupujte takto:
 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.
 2. Klikněte na kartu Pravopis, zrušte zaškrtnutí políčka Kontrolovat pravopis při psaní a potom klikněte na tlačítko OK.
Upozornění automatické kontroly pravopisu se v dokumentu nebudou zobrazovat. Chcete-li však zkontrolovat pravopis v dokumentu, můžete kontrolu pravopisu spustit ručně.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v aplikaci Internet Explorer 6.

Windows XP

Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Windows XP Service Pack 2.
červená vlnovka
Vlastnosti

ID článku: 841008 - Poslední kontrola: 12/08/2015 07:03:39 - Revize: 1.7

Microsoft Office InfoPath 2003, Service Pack 1 (SP1), Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbie600sp2fix kbie600presp2fix kbfix kbbug KB841008
Váš názor