Konfigurace systému Windows XP Service Pack 2 (SP2) pro použití se serverem SQL Server

ÚVOD
Aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) obsahuje funkci Brána Microsoft Windows Firewall Brána firewall systému Windows představuje rozšířenou verzi brány firewall pro připojení k Internetu. Brána firewall systému Windows je brána s filtrováním podle stavu založená na hostitelských službách, která zahodí nevyžádanou příchozí komunikaci přes připojení protokolu TCP/IP verze 4 (IPv4) a TCP/IP verze 6 (IPv6). Ve výchozím nastavení je funkce Brána Windows Firewall povolena ve všech počítačích, ve kterých je nainstalován systém Windows XP s aktualizací SP2.

Protože je brána firewall systému Windows povolena, nemůže Microsoft SQL Server naslouchat v síti, i když byl před tím tímto způsobem konfigurován. Tento článek obsahuje odkazy na články ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, které vám mohou pomoci při konfiguraci Brány firewall systému Windows k povolení přístupu pro SQL Server.
Další informace

Ruční povolení připojení serveru SQL Server v systému Windows XP SP2

Pokud je SQL Server spuštěn pouze v některých počítačích nebo pokud dáváte přednost při konfiguraci Brány firewall systému Windows použití rozhraní systému Windows XP SP2, zobrazte klepnutím na následující číslo článek ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:
841251 Povolení připojení serveru SQL Server v systému Windows XP Service Pack SP2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
841252 Ruční povolení připojení protokolu TCP/IP v systému Windows XP Service Pack SP2 pro SQL Server 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
841253 Povolení služeb zasílání zpráv serveru SQL Server 2000 v systému Windows XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
841549 Povolení portů v systému Windows XP Service Pack 2 pro analytické služby (Analysis Services) a služby OLAP serveru SQL Server 2000 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
842005 Povolení součásti ISAPI v nástroji SQLXML v systému Windows XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
841256 Povolení analytických služeb (Analysis Services) a služeb OLAP v počítačích se systémem Windows XP SP2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Otevření portů pro SQL Server nebo aplikaci SQL Server Desktop Engine pro použití v počítačích se systémem Windows XP s aktualizací SP2

Pokud máte několik počítačů se serverem SQL Server nebo pokud máte aplikaci SQL Server Desktop Engine (známou také jako MSDE 2000), která vyžaduje tyto změny, klepněte na následující číslo článku a zobrazte si článek ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base:
839980 Použití skriptu k programovému otevírání portů pro SQL Server k použití u systémů Windows XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Řešení potíží se serverem SQL a systémem Windows XP Service Pack 2

Tyto články vám mohou pomoci při řešení běžných potíží se serverem SQL Server v systémech Windows XP Service Pack 2
839269 Je možné, že se nebudete moci připojit k instanci serveru SQL Server, která je konfigurovaná k použití síťové knihovny serveru pojmenovaných kanálů v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839018 Příkaz NET SEND nemusí v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 pracovat správně (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839278 CHYBA: Změny vzdáleného odběratele nejsou u vydavatele aktualizovány pro replikaci aktualizací ve frontě, která používá Řízení front zpráv v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839279 V serveru SQL Server 2000 se vám může po instalaci systému Microsoft Windows XP Service Pack 2 zobrazit při spuštění distribuované transakce k propojenému serveru chybová zpráva 7391 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839280 CHYBA: Ladění SQL v aplikaci Visual Studio .NET po instalaci systému Windows XP Service Pack 2 nefunguje (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
842907 Je možné, že se klientské aplikace serveru SQL Server CE nebudou moci připojit ke službě IIS v počítačích se systémem Windows XP SP2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Odkazy
Další informace o systému Windows XP SP2 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
springboard
Vlastnosti

ID článku: 841249 - Poslední kontrola: 02/21/2006 16:58:54 - Revize: 4.2

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services, Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition, Microsoft SQL Server OLAP Services, Microsoft SQL Server, Desktop Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, Microsoft Windows XP Embedded

  • kbinfo KB841249
Váš názor