Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

K dispozici je aktualizace Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 pro systém Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Souhrn
Tento článek obsahuje informace o aktualizaci Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS). Popisuje nové funkce a zdokonalení, vysvětluje problémy, k nimž může dojít u klientů používajících Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) verze 2.0, nabízí řešení problémů, k nimž může dojít u této služby, a poskytuje informace o umístění, instalaci a odebrání aktualizace této služby.
ÚVOD
Aktualizace Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a aktualizace služby Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP ) 5.1 jsou požadovanou součástí nových verzí systému Microsoft Windows Update a služby Automatické aktualizace. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 zvyšuje přenosovou rychlost, zlepšuje odolnost přenosu a snižuje nároky na šířku pásma v síti při přenosu souborů.Další informace o společné aktualizaci Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a služby WinHTTP 5.1 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
842773 Balíček aktualizace obsahující Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) verze 2.0 a službu WinHTTP 5.1 je k dispozici pro systém Windows XP
Další informace
Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0

Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 přenáší soubory mezi klientským počítačem a serverem a do klientského počítače vrací informace o průběhu odesílání a stahování souborů. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 poskytuje následující funkce:
 • Provádí souběžné stahování na popředí.
 • Podporuje protokol SMB (Server Message Block) pro vzdálené názvy.
 • Podporuje stažení části souboru. Program může změnit zdroj přenosu souboru.
 • Snižuje nároky klienta na šířku pásma.
Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 poskytuje správu fronty požadavků různých programů na přenos souborů podle úrovně priority určené jednotlivými programy. Souběžný přenos na popředí Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 umožňuje přenos souborů více úloh s využitím úplné šířky pásma a podporuje přenos na pozadí ve volné šířce pásma. Dojde-li k přerušení procesu přenosu souborů, umožňuje Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) dokončení přenosu souboru přesně od toho místa, v němž došlo k přerušení, místo opětovného přenosu celého souboru. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) přesně restartuje přenosy z místa, v němž došlo k přerušení, a tak jsou přenosy úspěšně dokončeny i v případě přerušení způsobených výpadkem sítě nebo restartováním počítače.

Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 obsahuje sadu rozhraní API, která vývojářům umožňuje přístup k novým funkcím. Další informace o novém rozhraní API pro Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a sadě Microsoft Windows XP Platform SDK naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Další zdokonalení

Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 obsahuje zdokonalení, která umožňují spolehlivé spuštění a zastavení služby v případě, že se v systému nacházejí programy, které používají zprostředkovatele služeb vrstev (LSP). Mezi programy využívající zprostředkovatele služeb vrstev patří některé brány firewall jiných výrobců.

Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 slouží k účinnějšímu přenosu souborů při vysokých nárocích na šířku pásma u pomalých připojení. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 také nabízí zdokonalenou podporu omezené šířky pásma v prostředích, v nichž je prováděno ověřování pomocí protokolu Kerberos.

Známé problémy

Klienti Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 nemusí podporovat stahování souborů ze serverů SMS 2003.

Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 může vyžadovat stažení částí souborů, které přesahují velikost souboru. Pokud si Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 vyžádá část souboru, která překračuje jeho velikost, přestanou určité serverové programy správně fungovat. K tomuto problému může dojít, pokud používáte Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) s programy ISAPI (Internet Server API), například se serverem Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003. Tento problém je vyřešen v aktualizaci Service Pack 1 pro Systems Management Server 2003.

Důležité: Klient Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 nemusí umožňovat dokončení přenosu souboru ze serveru Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003. Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
832860 Klienti se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nemohou používat Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) ke stahování souborů ze serveru SMS 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Klienti Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 nemusí úspěšně dokončit přenos souboru.

Počítač se Službou inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 nemusí úspěšně dokončit přenos souboru a může zobrazit některou z následujících chybových zpráv:
HTTP 401-Server Authentication required.
Poznámka: Pokud se v klientském počítači Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 zobrazí tato chybová zpráva, může se zobrazit také kód chyby 0x80190191.
HTTP 407-Proxy Authentication.
Poznámka: Pokud se v klientském počítači Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 zobrazí tato chybová zpráva, může se zobrazit také kód chyby 0x80190197.

K tomuto problému dojde, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
 • Klientský program používající Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 neurčuje, že oprávnění klienta lze použít voláním metody IBackgroundCopyJob2::SetCredentials.
 • Úroveň kompatibility systému Microsoft LAN Manager (LmCompatibilityLevel) klienta Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 obsahuje hodnotu 1 nebo 0. Hodnotu úrovně kompatibility systému LAN Manager naleznete v následujícím podklíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\LmCompatibilityLevel
 • Přenos souboru je prováděn serverem se systémem Windows nebo internetovým serverem proxy se systémem Windows, který vyžaduje integrované ověřování systému Windows.

Chování ověřování Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0

Z důvodu zabezpečení a ve snaze zabránit předání pověření libovolnému serveru proxy nebo serveru, který vyžaduje pověření pro přihlášení, umožňuje Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 použít pověření pro přihlášení pouze tehdy, je-li splněna některá z následujících podmínek:
 • Program vyzve k zadání pověření, která mají být použita, voláním následující funkce s podobnými parametry:
  IBackgroundCopyJob2::SetCredentials. (target=Server_proxy_nebo_server, Negotiate/NTLM, username=NULL, password=NULL)
 • Položka LmCompatibilityLevel v klientském počítači je nastavena na hodnotu větší nebo rovnou 2.
Důležité: Ve výchozím nastavení je položka LmCompatibilityLevel v systému Windows XP nastavena na hodnotu 0. Ve Službě inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 nebudou v případě nastavení položky LmCompatibilityLevel na hodnotu 0 použita pověření pro přihlášení.

Poznámka: Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 1.5 umožňuje použít oprávnění pro přihlášení na serveru proxy, pokud je položka LmCompatibilityLevel nastavena na hodnotu menší než 2 a pokud není volána metoda SetCredentials.

Programy, které lze používat se Službou inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 1.0 a 1.2, nemusí správně pracovat se Službou inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 1.5 nebo 2.0. Je to způsobeno výchozím nastavením hodnoty registru LmCompatibilityLevel v systému Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP na hodnotu 0.Další informace o položce registru LmCompatibilityLevel získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
147706 Vypnutí ověřování LM v systému Windows NT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Chcete-li vyřešit tento problém, změňte výchozí chování Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 tak, aby neodesílala pověření pro přihlášení na server proxy nebo server, který vyžaduje ověření. Můžete změnit nastavení programu tak, aby používal metodu IBackgroundCopyJob2::SetCredentials, která nepoužívá výchozí pověření pro přihlášení. Podrobnější popis naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Chcete-li vyřešit tento problém změnou metody, kterou klienti Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 používají k odeslání pověření pro přihlášení na server, vytvořte v podklíči registru
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS
hodnotu DWORD s názvem
UseLmCompat
a jako údaj hodnoty zadejte číslo 0. V klientském počítači Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit a zadejte příkaz regedit.
 2. Vyhledejte následující podklíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\BITS
 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku BITS, přejděte na příkaz Nový, klepněte na příkaz Hodnota DWORD, zadejte řetězec UseLmCompat a potom stiskněte klávesu ENTER.
 4. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku UseLmCompat a potom klepněte na příkaz Změnit.
 5. V poli Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Ukončete Editor registru.
 7. Restartujte Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0.

Postup stažení a instalace aktualizace Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a služby WinHTTP 5.1

Chcete-li stáhnout a nainstalovat tuto aktualizaci, navštivte web systému Microsoft Windows Update. Nainstalujte aktualizaci číslo 842773. Správci mohou tuto aktualizaci stáhnout z centra pro stahování Microsoft Download Center.

Důležité: Po instalaci bude Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 zapnutá i v případě, že byla před instalací vypnuta.

V centru pro stahování Microsoft Download Center je k dispozici ke stažení následující soubor:
Datum vydání: 13. července 2004

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Správci mohou tuto aktualizaci nasadit také pomocí služby Microsoft Software Update Services (SUS). Další informace o službě SUS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
810796 K dispozici je dokument White Paper s přehledem služby Software Update Services (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Odebrání aktualizace Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a služby WinHTTP 5.1

Chcete-li tuto aktualizaci po instalaci odebrat, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz appwiz.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat programy.
 3. V seznamu aktuálně nainstalovaných programů klepněte na položku Oprava Hotfix systému Windows XP – KB842773 a potom klepněte na tlačítko Odebrat.
 4. Postupujte podle pokynů a odeberte tuto aktualizaci z počítače.
 5. Restartujte počítač.
Správci mohou k odebrání tohoto balíčku použít také nástroj Spuninst.exe. Soubor programu Spuninst.exe je umístěn ve složce %Windir%\$NTUninstallKB842773$\Spuninst.

Ověření instalace aktualizace Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a služby WinHTTP 5.1

Chcete-li ověřit, zda je aktualizace popsaná v tomto článku správně nainstalována, porovnejte soubory v daném počítači se systémem Windows XP s následujícími informacemi o souborech. Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum    Čas  Verze    Velikost Název souboru  --------------------------------------------------------------  1. 7. 2004 22:08 6.6.2600.1569    7 680  Bitsprx2.dll    1. 7. 2004 22:08 6.6.2600.1569    7 168  Bitsprx3.dll    1. 7. 2004 22:08 6.6.2600.1569   361 984  Qmgr.dll      1. 7. 2004 22:08 6.6.2600.1569   17 408  Qmgrprxy.dll    1. 7. 2004 22:08 5.1.2600.1557   331 776  Winhttp.dll    30. 6. 2004 23:59 5.1.2600.1570   158 720  Xpob2res.dll  				
Instalaci aktualizace můžete případně ověřit kontrolou následujícího podklíče registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB842773
Aktualizace je nainstalována, pokud tato položka obsahuje hodnotu DWORD s názvem Installed a s údajem 1.

Tato aktualizace bude zahrnuta v aktualizaci Service Pack 2 pro systém Windows XP.
Odkazy
Další informace o službě BITS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o službě WinHTTP naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 842309 - Poslední kontrola: 12/08/2015 07:19:38 - Revize: 9.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbinfo KB842309
Váš názor