Popis aktualizace Office 2003 Service Pack 1

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Společnost Microsoft vydala aktualizaci Service Pack pro sadu Microsoft Office 2003. Aktualizace Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) poskytuje nejnovější aktualizace pro sadu Microsoft Office 2003. Aktualizace Office 2003 SP1 obsahuje výrazná vylepšení v oblasti zabezpečení, stability a výkonu. Obsahuje rovněž řadu výkonových a funkčních vylepšení aplikace Microsoft Office InfoPath 2003.
Další informace

Podrobnosti aktualizace Service Pack

Seznam potíží, které tato aktualizace Service Pack řešíAplikace Microsoft Office Access 2003


Další informace o potížích, které tato aktualizace Service Pack řeší, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
872834 Potíže v aplikaci Access 2003 vyřešené aktualizací Office 2003 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Aplikace Microsoft Office Excel 2003


Další informace o potížích, které tato aktualizace Service Pack řeší, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
872835 Chyby v aplikaci Excel 2003 opravené aktualizací Office 2003 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Aplikace Microsoft Office FrontPage 2003


Další informace o potížích, které tato aktualizace Service Pack řeší, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
872837 Potíže v aplikaci FrontPage 2003 vyřešené aktualizací Office 2003 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Aplikace Microsoft Office InfoPath 2003


Aktualizace Office 2003 SP1 opravuje chybu aplikace InfoPath 2003, která je popsána v následujícím balíčku oprav hotfix:

833859 Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci InfoPath 2003 (němčina): 12. března 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Aktualizace Office 2003 SP1 řeší následující problémy aplikace InfoPath 2003, které dříve nebyly ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base dokumentovány.

Velikost podokna úloh není uložena, pokud uživatel pracuje v zobrazení Na výšku v počítači Tablet PC

Jestliže změníte velikost podokna úloh v aplikaci InfoPath 2003 nainstalované v počítači Tablet PC, nebude velikost podokna při práci v zobrazení Na výšku v počítači Tablet PC uložena.


Aplikace InfoPath 2003 je neočekávaně ukončena při nahrazení dlouhého řetězce textu platným uživatelským jménem v Rolích uživatelů

Jestliže v Rolích uživatelů nahradíte dlouhý řetězec textu platným uživatelským jménem, může dojít k neočekávanému ukončení aplikace InfoPath 2003.


Sada Microsoft Office 2003


Aktualizace Office 2003 SP1 řeší problémy sady Office 2003 popsané v následujících balíčcích oprav hotfix:

831939 Popis balíčku oprav hotfix pro sadu Office 2003: 29. ledna 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
835209 Popis balíčku oprav hotfix pro anglickou a japonskou sadu Office 2003 Resource Kit: 10. února 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
830001 Popis balíčku oprav hotfix pro sadu Office 2003: 5. března 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
835704 Popis balíčku oprav hotfix pro sadu Office 2003: 18. března 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
837256 Popis balíčku oprav hotfix pro sadu Office 2003: 19. března 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
837015 Popis balíčku oprav hotfix pro sadu Office 2003: 22. března 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
839657 Popis balíčku oprav hotfix pro sadu Office 2003: 14. května 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
837257 Popis nástrojů kontroly pravopisu pro ruskou verzi balíčku oprav hotfix pro sadu Office 2003: 21. května 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
831940 Popis nástrojů kontroly pravopisu pro nizozemskou verzi balíčku oprav hotfix pro sadu Office 2003: 24. května 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
835211 Popis nástrojů kontroly pravopisu pro švédskou verzi balíčku oprav hotfix pro sadu Office 2003: 24. května 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
842783 Popis balíčku oprav hotfix pro sadu Office 2003: 27. května 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
830815 Popis nástrojů kontroly pravopisu pro italskou verzi balíčku oprav hotfix pro sadu Office 2003: 1. června 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Aktualizace Office 2003 SP1 řeší problémy sady Office 2003 popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

835404 Při pokusu o otevření dokumentu sady Office 2003 se zobrazí chybová zpráva Soubor není k dispozici
834603 Jak přesměrovat cesty k souboru Galerie médií v sadě Office 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Aplikace Microsoft Office Outlook 2003


Další informace o problémech, které řeší tato aktualizace Service Pack, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
872839 Potíže v aplikaci Outlook 2003 vyřešené aktualizací Office 2003 Service Pack 1


Aplikace Microsoft Office PowerPoint 2003


Aktualizace Office 2003 SP1 řeší problémy aplikace PowerPoint 2003 popsané v následujících balíčcích oprav hotfix:

835728 Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci PowerPoint 2003: 5. března 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
837236 Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci PowerPoint 2003: 6. března 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
838007 Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci PowerPoint 2003: 14. března 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Aktualizace Office 2003 SP1 řeší problém aplikace PowerPoint 2003 popsaný v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

835733 Aktuální barva nebo efekt výplně není v podnabídce Barva výplně v aplikaci PowerPoint 2003 vybrána (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Aktualizace Office 2003 SP1 řeší následující problémy aplikace PowerPoint 2003, které dříve nebyly ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base dokumentovány.

Při pokusu o otevření prezentace v prohlížeči PowerPoint Viewer 2003 se zobrazí chybová zpráva Soubor je poškozen

Jestliže se pokusíte otevřít prezentaci aplikace PowerPoint 2003 v prohlížeči PowerPoint Viewer 2003, zobrazí se chybová zpráva Soubor je poškozen. K tomuto problému může dojít, pokud byla prezentace naposledy uložena ve starší verzi aplikace Microsoft PowerPoint, například Microsoft PowerPoint 97 nebo Microsoft PowerPoint 2000. Chcete-li problém vyřešit, uložte prezentaci znovu v aplikaci PowerPoint 2003 a potom ji otevřete v prohlížeči PowerPoint Viewer 2003.


Po klepnutí na příkaz Balení pro disk CD-ROM v nabídce Soubor se zobrazí chybová zpráva

Jestliže klepnete v aplikaci PowerPoint 2003 v nabídce Soubor na příkaz Balení pro disk CD-ROM a potom na tlačítko Kopírovat do složky, zobrazí se následující chybová zpráva:
Digitální certifikát pro aplikaci PowerPoint Viewer je neplatný nebo byl porušen. Chcete-li prohlížeč zahrnout, přeinstalujte balíček programu pro disky CD-ROM a aplikaci PowerPoint Viewer.


Aplikace Microsoft Office Publisher 2003


Aktualizace Office 2003 SP1 řeší problémy aplikace Publisher 2003 popsané v následujících balíčcích oprav hotfix:

835709 Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Publisher 2003: 29. února 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
838901 Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Publisher 2003: 1. dubna 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Aktualizace Office 2003 SP1 řeší následující problémy aplikace Publisher 2003, které dříve nebyly ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base dokumentovány.

Při pokusu o tisk publikace na barevné tiskárně s podporou jazyka PostScript se nevytiskne okraj BorderArt nebo se zobrazí chybová zpráva

Jestliže se pokusíte vytisknout publikaci, která obsahuje objekt s okrajem BorderArt, na barevné tiskárně s podporou jazyka PostScript, okraj se nevytiskne nebo se zobrazí chybová zpráva. K tomuto problému dochází, je-li ve vlastnostech barevné tiskárny vybrána možnost Zkonvertovat formát Gray Graphics na formát PostScript Gray.


Zaškrtávací políčko Povolit nastavení proložení znaků není v aplikaci Publisher 2003 k dispozici

V aplikaci Microsoft Publisher 2002 bylo na kartě Typografie asijských znaků k dispozici políčko Povolit nastavení proložení znaků. V aplikaci Publisher 2003 není zaškrtávací políčko Povolit nastavení proložení znaků k dispozici.


Pokud změníte zdroj papíru tiskárny, změní se zdroj papíru zpět na původní nastavení

Pokud v aplikaci Publisher 2003 změníte na kartě Tiskárna a papír zdroj papíru a potom znovu otevřete kartu Tiskárna a papír, změní se zdroj papíru zpět na původní nastavení.


Pokud ve Správci grafiky klepnete na příkaz Uložit jako propojený obrázek, změní se velikost obrázku zpět na původní

Pokud ve Správci grafiky klepnete v nabídce Nástroje na příkaz Uložit jako propojený obrázek, změní se velikost obrázku zpět na původní.


Pokud publikujete publikaci po vypnutí možnosti Povolit grafický formát PNG, je velikost souboru HTML veliká

Pokud na kartě Web vypnete možnost Povolit grafický formát PNG ke zvýšení kvality grafiky a potom publikujete publikaci do složky na místním pevném disku, budou grafické soubory PNG uloženy do složky a velké soubory JPG nebudou zredukovány. To způsobí nárůst velikosti souboru stránky HTML.


Aplikace Microsoft Office Word 2003


Další informace o problémech, které řeší tato aktualizace Service Pack, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
872844 Potíže v aplikaci Word 2003 vyřešené aktualizací Office 2003 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Seznam problémů, které řeší aktualizace Office 2003 SP1, ve formátu ke stažení

K dispozici je sešit aplikace Excel, který obsahuje seznam problémů sady Office 2003 opravených aktualizací Office 2003 SP1.

Poznámka: Sešit je v angličtině a nebude přeložen do jiných jazyků.

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:


StáhnoutStáhnout balíček

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Bulletiny zabezpečení související s touto aktualizací Service Pack

Aktualizaci Office 2003 SP1 se nevěnují žádné bulletiny zabezpečení.

Dříve vydané aktualizace, které jsou zahrnuty v této aktualizaci Service Pack

Aktualizace Office 2003 SP1 obsahuje následující dříve vydanou aktualizaci:

828041 Popis důležité aktualizace zabezpečení sady Office 2003: 4. listopadu 2003
834691 Popis aktualizace aplikace Excel 2003: 23. března 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
830000 Aktualizace aplikace Word 2003: 27. ledna 2004
Dánská verze aktualizace Office 2003 SP1 obsahuje následující dříve vydanou aktualizaci:
834013 Popis dánské aktualizace aplikace Access 2003: 25. května 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Finská verze aktualizace Office 2003 SP1 obsahuje následující dříve vydanou aktualizaci:
834702 Popis aktualizace aplikace Word 2003: 25. května 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Nizozemská verze aktualizace Office 2003 SP1 obsahuje následující dříve vydanou aktualizaci:

838022 Popis nizozemské aktualizace kontroly pravopisu sady Office 2003: 25. května 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Známé problémy

Známé problémy při instalaci této aktualizace Service Pack

Při instalaci aktualizace Office 2003 SP1 dochází k následujícím známým problémům.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
875556 Při pokusu o aktualizaci aplikací sady Office 2003 z webu Office Update se zobrazí chybová zpráva Chyba instalace: Soubor nebyl nalezen.

Aktualizace součástí Office Web Components

Při instalaci sady Office 2003 jsou standardně nainstalovány součásti Web Components sady Microsoft Office 2003 a Microsoft Office XP. Pokud jste součásti Web Components nainstalovali tímto způsobem, jsou aktualizovány pomocí aktualizace Office 2003 SP1 (MainSP1.msp), a pro součásti Web Components související s aktualizací SP1 nejsou vyžadovány žádné další aktualizace.

Jestliže jste součásti Web Components nainstalovali samostatně pomocí některého z následujících způsobů, nebudou tyto součásti aktualizovány instalací souboru MainSP1.msp. Aktualizaci součástí Web Components je třeba zajistit dodatečně.
 • Pokud jste spustili soubor ...\FILES\OWC10\Setup.exe z instalačního disku CD-ROM sady Office 2003, je nutné součásti Web Components aktualizovat pomocí souboru OWC102003SP1.msp. Tento soubor je součástí aktualizace SP1.
 • Jestliže jste spustili soubor ...\FILES\OWC11\Setup.exe z instalačního disku sady Office 2003, je nutné součásti Web Components aktualizovat pomocí souboru OWC11SP1.msp. Tento soubor je součástí aktualizace SP1.
 • Pokud jste pro součásti Web Components vytvořili umístění instalace pro správce spuštěním příkazu Setup /a ze složky OWC a potom jste součásti Web Components nainstalovali z tohoto umístění, je třeba součásti Web Components aktualizovat pomocí příslušného balíčku Instalační služby systému Windows, který je součástí aktualizace SP1 (OWC11SP1.msp nebo OWC102003SP1.msp).
 • Jestliže jste součásti Web Components stáhli a nainstalovali z následujícího webu služby Office Update, je nutné součásti Web Components aktualizovat stažením nejnovější verze těchto součástí.
 • Pokud jste součásti Web Components nainstalovali při návštěvě webu, je nutné součásti Web Components aktualizovat stažením nejnovější verze těchto součástí.

  Poznámka: Při návštěvě webu, který využívá součásti Web Components, můžete být vyzváni k instalaci součástí Web Components do počítače.
Chcete-li stáhnout nejnovější verzi součástí Web Components, přejděte na následující web společnosti Microsoft:

Součásti Web Components sady Microsoft Office 2003Součásti Web Components sady Microsoft Office XP

Známé problémy, ke kterým může dojít po instalaci této aktualizace Service Pack

Existuje známý problém, k němuž dochází po instalaci aktualizace Office 2003 SP1.

Další informace o problému, ke kterému dochází po instalaci této aktualizace Service Pack, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
873125 Aktualizaci Service Pack 1 sady Office 2003 nelze odebrat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Podrobné informace o instalaci

Získání a instalace této aktualizace Service Pack

Pomocí služby Stažení softwaru společnosti Microsoft naleznete následující informace:
 • Pokyny k instalaci aktualizace Office 2003 SP1,
 • Strategie nasazení aktualizace Office 2003 SP1.
Chcete-li tuto aktualizaci Service Pack stáhnout pomocí služby Stažení softwaru, navštivte následující web společnosti Microsoft:Chcete-li si aktualizaci Office 2003 Service Pack 1 objednat na disku CD-ROM, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace Service Pack nainstalována

Aktualizace Service Pack obsahuje aktualizované verze následujících souborů:
  Název souboru Verze  --------------------------  Excel.exe    11.0.6355.0  Frontpg.exe   11.0.6356.0  Infopath.exe  11.0.6357.0  Msaccess.exe  11.0.6355.0  Outlook.exe   11.0.6353.0  Powerpnt.exe 11.0.6361.0  Winword.exe   11.0.6359.0  Mspub.exe    11.0.6255.0
Jestliže již v počítači máte tyto soubory s vyšší verzí, než je uvedena v tabulce, není nutné tuto aktualizaci Service Pack instalovat.
Další informace o zjištění verze sady Office 2003 nainstalované v počítači naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
821549 Postupy: Kontrola verze sady Office 2003

Při instalaci aktualizace Office 2003 SP1 jsou nainstalovány také následující soubory:
         Accwiz.dll   Msain.dll  Acwzlib.mde   Msconv97.dll  Acwzmain.mde  Mshy3es.dll  Acwztool.mde  Msimport.exe  Alrtintl.dll  Msmapi32.dll  Bssym7.ttf   Mso.dll  Cdlmso.dll   Msocf.dll  Cdo.dll     Msocfu.dll  Contab32.dll  Msohelp.exe  Dumpster.dll  Msointl.dll  Dwdcw20.dll   Msplcres.dll  Dwtrig20.exe  Mspst32.dll  Emsabp32.dll  Morph9.dll  Emsmdb32.dll  Mstordb.exe  Emsui32.dll   Mstore.exe  Envelope.dll  Mstores.dll  Epsimp32.flt  Mswrd832.cnv  Exchcsp.dll   Msxml5.dll  Exsec32.dll   Office.xml  Fm20.dll    Oinfo11.ocx  Fpcutl.dll   Oinfop11.mof  Fpdb.dll    Oisapp.dll  Fpdtc.dll    Osa.exe  Fpeditax.dll  Outex.dll  Fpedsat.dll   Outlacct.dll  Fpexpsat.dll  Outllib.dll  Fpsrvutl.dll  Outllibr.dll  Fpwec.dll    Outlph.dll  Fpwel.dll    Owc10.dll  Gdiplus.dll   Owc11.dll  Gdiplus.dll   Owci10.dll  Gdiplus.dll   Owci11.dll  Graph.exe    Owsclt.dll  Html32.cnv   Ppintl.dll

Informace pro správce o souborech MSP

Verze této aktualizace určená pro správce je poskytována ve formě souboru opravy Instalační služby systému Microsoft Windows (soubor s příponou MSP), který je zabalen do samorozbalovacího spustitelného souboru. V této aktualizaci Service Pack jsou distribuovány následující soubory MSP:

Název souboru MSPPopis
MainSP1ff.mspAktualizace základních součástí aktualizace Office 2003 SP1
Owc11sp1ff.mspAktualizace Office 2003 SP1 pro součásti Office 2003 Web Components
Owc102003sp1ff.mspAktualizace Office 2003 SP1 pro součásti Office XP Web Components

Funkce pro správce umožňující přeinstalaci určitých součástí

Jestliže v klientských počítačích provedete aktualizaci umístění instalace pro správce a přepíšete soubory uložené v mezipaměti a přeinstalujete sadu Office 2003, doporučujeme příkazem zahrnujícím vlastnost REINSTALL=ALL nainstalovat všechny funkce.

Podrobné pokyny k aktualizaci bitové kopie instalace pro správce a k aktualizaci klientských počítačů najdete v článku Distributing Office 2003 Product updates (Distribuce produktových aktualizací pro sadu Office 2003) v části Updating clients from a patched administrative image (Aktualizace klientů z opravené bitové kopie instalace pro správce). Článek Distributing Office 2003 Product Updates najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:Nejnovější aktualizace pro správce a prostředky týkající se strategií při jejich nasazování můžete pro všechny verze sady Microsoft Office najít ve středisku aktualizací sady Office pro správce (Office Admin Update Center) pro odborníky z oblasti IT.

Další informace o středisku aktualizací sady Office pro správce naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Podrobnosti o identifikaci chyby

Při používání aktualizace Office 2003 SP1 se zobrazí chybová zpráva podobná této:
V aplikaci Microsoft název aplikace došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.

Chcete-li zjistit, jaké údaje tato zpráva o chybách obsahuje, klepněte sem.
Poznámka: V této chybové zprávě je název aplikace název aplikace sady Office 2003, která byla spuštěná, když k chybě došlo.

Při zobrazení podrobných informací chybové zprávy se pravděpodobně zobrazí podobný zápis chyby:
  Název aplikace Verze aplikace Název modulu  Verze modulu Počet záznamů  -----------------------------------------------------------------------------  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Query.dll   5.1.2600.1106  00029756  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Query.dll   5.1.2600.1106  0002976a  Osa.exe      11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.11006 00000000  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Powerpnt.exe 11.0.5529.0   0037f3a2  Iexplore.exe   6.0.2800.1106    Owc11.dll   11.05531.0   0013a262  Ois.exe      11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  00013887  Mspub.exe     11.0.5525.0     Pubconv.dll  11.0.5510.0   00029de9  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_b.dll 0.3.0.0     00005518  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_p.dll 0.3.0.2020   00005568  Mspub.exe     11.0.5525.0     Imfnt5.dll  0.3.1418.0   00005918  Mspub.exe     11.0.5525.0     Imfnt5.dll  0.3.0.0     000054f8  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_j.dll 0.3.0.1224   0000700e  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mimfn5_b.dll 0.3.0.0     0000705e  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mspub.exe   11.0.5525.0   000423d4  Mspub.exe     11.0.5525.0     Ptxt9.dll   11.0.5510.0   00038ae9  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mspub.exe   11.0.5525.0   0010065b  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Mso.dll    11.0.5606.0   0008c829  Mspub.exe     11.0.5525.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0  Powerpnt.exe   11.0.5529.0     Mso.dll    11.0.5606.0   004db3b0  Mspub.exe     11.0.5525.0     Unknown    0.0.0.0     004201a0
Mohou se zobrazit i jiné verze programů, verze modulů a počty záznamů (offset).
Vlastnosti

ID článku: 842532 - Poslední kontrola: 12/08/2015 07:22:57 - Revize: 4.5

Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbfix kbupdate kbtshoot KB842532
Váš názor