", Musí být členem skupiny Domain Admins, Schema Admins a Enterprise Admins" Chyba při spuštění Small Business Server 2003 instalační program systému Windows

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:842694
Příznaky
Při spuštění programu Windows Small Business Server 2003 instalační obdržet následující zprávu v okně Nastavení požadavky:
Musíte být členem skupiny Domain Admins, Schema Admins a Enterprise Admins.
Však Pokud zobrazit členství účtu správce zobrazí účet je již členem skupiny Domain Admins, Schema Admins a Enterprise Admins.

Poznámka: Zobrazit členství účtu Administrator, poklepejte na účet správce v Active Directory Users a Computers snap-in a potom na kartu členů.

Když nastane tento problém můžete také obdržet jednu nebo více následujících zpráv:
Nelze kontaktovat všechny řadiče domény.
Windows Small Business Server 2003 nelze nainstalovat na řadič domény, který není přiřazené operací role hlavního serveru.
Windows Small Business Server 2003 nelze nainstalovat v řadiči domény není přiřazena role hlavního operačního serveru.
Poznámka: Tyto zprávy jsou předchází červený KŘÍŽEK označuje, že instalační program nemůže pokračovat, dokud jsou překládány bloky.
Příčina
K tomuto problému může dojít, pokud platí některá z následujících podmínek:
 • Server, kde se pokoušíte nainstalovat Windows Small Business Server 2003 není vlastníkem všech operací role hlavního serveru.
 • Je objekt řadiče osamocená domény ve službě Active Directory z řadiče domény dříve odebraný. V určitých této situaci může dojít, pokud jste vynuceném snížení úrovně řadiče domény spuštěním příkazu dcpromo/forceremoval.
 • Skupiny agendy zabezpečení byla přesunuta mimo organizační jednotku (OJ) uživatele.
 • Existují v doméně více řadičů domény a jsou potíže komunikace mezi nimi.
 • Spuštění nebo restartování serveru SBS a neexistuje replika řadiče domény v doméně SBS.
Řešení
Tento problém vyřešíte přenést všechny role hlavního operačního serveru na server při instalaci systému Windows Small Business Server 2003, odebrání osiřelých řadičů ze služby Active Directory a ověřit, skupiny zabezpečení agendy je umístěna v Users OU. Pokud tyto kroky problém nevyřeší, spuštěním příkazu dcdiag /v identifikovat problémy komunikace mezi řadiči domény.

Ověřte, že počáteční příchozí replikace došlo z řadičů domény replik v po spuštění Windows Small Business Server

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Nástroje pro správu, klepněte na položku sítě a služby.
 2. Rozbalte servery, rozbalte Default-First-Site-Name, rozbalte položku Servers, rozbalte Server-name a potom klepněte na tlačítko Nastavení NTDS.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na objekt automaticky generovaná připojení a poté klepněte na příkaz Replikovat.
 4. Opakujte kroky 2 a 3 pro každý řadič domény v doméně.
 5. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na položku Ovládací panely, klepněte na příkaz Programy grafem.@je, klepněte na tlačítko Windows Small Business Server 2003 a potom klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat instalaci systému Windows Small Business Server.

Ověřte, že počítač bude spuštěn Windows Small Business Server 2003 obsahuje všechny operace role hlavního serveru

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Zadejte následující příkazy. Každý příkaz potvrďte stisknutím klávesy ENTER.

  Ntdsutil
  Správa domény
  připojení
 3. Zadejte připojit server ServerName, kde název_serveru je název serveru, kde instalujete Windows Small Business Server 2003 a potom stiskněte klávesu ENTER.
 4. Zadejte příkaz quit a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Zadejte následující příkazy. Každý příkaz potvrďte stisknutím klávesy ENTER.

  Vyberte cíl operace
  seznam rolí pro připojený server
A list is displayed that is similar to the following:
Server "ServerName" knows about 5 rolesSchema - CN=NTDS Settings,CN=ServerName,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Domainname,DC=localDomain - CN=NTDS Settings,CN=ServerName,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Domainname,DC=localPDC - CN=NTDS Settings,CN=ServerName,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Domainname,DC=localRID - CN=NTDS Settings,CN=ServerName,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Domainname,DC=localInfrastructure - CN=NTDS Settings,CN=ServerName,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Domainname,DC=local
Verify that the server where you are trying to install Windows Small Business Server 2003 owns all five of the operations master roles. Pokud server není vlastníkem všech rolí, přenos rolí serveru pomocí příkazu Ntdsutil. Chcete-li to provést, postupujte takto na serveru, kde instalujete Windows Small Business Server 2003:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte ntdsutil a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Zadejte následující příkazy. Každý příkaz potvrďte stisknutím klávesy ENTER.

  role
  připojení
 3. Zadejte připojit server ServerName, kde ServerName je název serveru, kde instalujete Windows Small Business Server 2003 a potom stiskněte klávesu ENTER.
 4. Na připojení serveru: výzvu zadejte q a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Zadejte převzetí role, kde je role, které chcete převzít role. Například k převzetí role hlavního serveru relativních ID (RID) zadejte převzetí zbavit předlohy. Jedinou výjimkou je pro roli emulátoru primárního řadiče domény primární. Syntaxe pro tuto roli by "seize pdc" a není "převzetí emulátoru pdc".
 6. Stiskněte klávesu ENTER.
Další informace o tom, jak lze pomocí něj klepnutím na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
255504Převzetí nebo převod rolí FSMO na řadič domény pomocí nástroje Ntdsutil.exe

Ověřte, zda jsou přítomny žádné objekty řadiče domény bez synchronní kopie

Otevřete sítě a služby a určit, zda jsou všechny objekty serveru řadiče domény dříve odebraný přítomen. Pokud objekt osamocená serveru existuje, odeberte jej takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na položku sítě a služby.
 2. Rozbalte položku servery, rozbalte Default-First-Site-Name a potom klepněte na tlačítko servery.
 3. V pravém podokně zkontrolujte seznam serverů ověřte, zda existují všechny servery. Pokud server, který je uveden je již řadič domény v síti, klepněte pravým tlačítkem myši na server a klepněte na příkaz Odstranit.

  Upozornění: Pokud nedávno snížení úrovně řadiče domény, doporučujeme počkat úplnou replikaci dojít před provedením tohoto kroku. Řadič domény se sníženou úrovní zůstane uvedené v modulu snap-in sítě a služby, dokud je změna replikována do zbývajících řadičů domény.
 4. Pokud se zobrazí chybová zpráva při pokusu o odstranění objektu osamocená serveru, je nutné ručně odebrat objekt serveru.
Další informace o odebrání osamocené objekty Active Directory klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
216498Odebrání dat z adresáře služby Active Directory po neúspěšném snížení úrovně řadiče domény

Ověřte, skupiny zabezpečení agendy je umístěna v Users OU

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nástroje pro správu a potom klepněte na tlačítko Active Directory uživatelé a počítače.
 2. Rozbalte DomainName a klepněte na položku Uživatelé.
 3. V Users OU vyhledejte skupinu zabezpečení agendy.
 4. Skupiny agendy zabezpečení není uveden v Users OU, najít, kde je umístěn této skupiny zabezpečení a potom jej přesunout Users OU. Chcete-li najít skupiny zabezpečení, klepněte pravým tlačítkem myši DomainName a klepněte na tlačítko Najít. Chcete-li přesunout skupinu zabezpečení, klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu a klepněte na tlačítko přesunout.

  Poznámka: Běžné překlep je přesunutí skupiny zabezpečení agendy OU řadiče domény.

Identifikovat problémy komunikace Active Directory

 1. Spusťte program SupTools.msi instalaci nástrojů podpory systému Windows Server 2003 na serveru Windows Small Business Server, který je řadičem domény. Nástroje podpory jsou ve složce Support\Tools na Small Business Server 2003 CD-ROM systému Windows.
 2. Přihlaste se k počítači se systémem Windows Small Business Server.
 3. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Zadejte dcdiag /v /a /f:dcdiag1.txt. Tento příkaz analyzuje stav řadičů domény a tyto informace sestavy. Tento příkaz také testuje komunikace mezi servery v doméně a odešle výsledky testu textového souboru.
 5. Zadejte dcdiag1.txt Poznámkový blok. Tento příkaz otevře soubor obsahující výsledky testů příkazu dcdiag.
 6. Zobrazit výstup, který označuje selhání test ověřte a opravit problémy s příslušné servery.
sbs2003 sbs 2003

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Egenskaber

Artikel-id: 842694 – Seneste udgave 12/03/2007 03:03:06 – Udgave 4.3

Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbmt kbfsmo kbdomain kbtshoot kbprb KB842694 KbMtcs
Feedback