K dispozici je balíček aktualizací zahrnující Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a službu WinHTTP 5.1 pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek obsahuje informace o kombinovaném balíčku aktualizací, který obsahuje Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) verze 2.0 a službu WinHTTP (Microsoft Windows HTTP Services) verze 5.1. Popisuje nové funkce a zdokonalení služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1. Uvádí rovněž umístění balíčku aktualizací a poskytuje pokyny pro instalaci a odebrání balíčku aktualizací.
ÚVOD
V současné době je dispozici balíček aktualizací zahrnující Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a službu WinHTTP 5.1 pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000. Tento balíček aktualizuje službu BITS na verzi 2.0 a službu WinHTTP na verzi 5.1. Tyto aktualizace pomáhají zajistit optimální stahování při použití budoucích verzí služby Automatické aktualizace nebo služby Microsoft Windows Update a dalších programů, které využívají službu BITS k přenosu souborů pomocí nevyužívané šířky pásma sítě.

Tyto aktualizace pro služby BITS a WinHTTP 5.1 představují povinné součásti pro nové verze služeb Windows Update a Automatické aktualizace. Služba BITS 2.0 zlepšuje rychlosti přenosu a odolnost a snižuje spotřebu šířky pásma při přenosu souborů. Nové funkce služby BITS 2.0 spolupracují s optimalizacemi uživatelské identity a izolace, které jsou součástí aktualizace služby WinHTTP 5.1, aby se zlepšilo zabezpečení a flexibilita datových přenosů využívajících službu BITS.
Další informace

Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0

Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 je součástí systému Windows a zajišťuje souběžné přenosy souborů na popředí i na pozadí. Tyto přenosy souborů zahrnují odesílání a stahování. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) používá k přenosu souborů nevyužitou šířku pásma sítě. Službu BITS 2.0 využívá k přenosu souborů služba Automatické aktualizace, systém Windows Update a další aplikace. Mezi funkce služby BITS 2.0 patří podpora stahování rozsahů souborů, podpora protokolu SMB (Server Message Block), schopnost omezeného využití šířky pásma a souběžné přenosy souborů na popředí.

Služba BITS 2.0 přenáší soubory mezi klientem a serverem. Zároveň do klientského počítače vrací informace o průběhu odesílání a stahování souborů. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 poskytuje následující funkce:
 • Provádí souběžné stahování na popředí.
 • Podporuje protokol SMB pro vzdálené názvy.
 • Podporuje stahování rozsahů souborů. Stahování rozsahů souborů umožňuje programu změnu zdroje přenosu souboru.
 • Tím dochází ke zlepšení využívání šířky pásma klientem.
Služba BITS 2.0 zajišťuje správu fronty požadavků na přenos souborů z více programů na základě úrovní priority určených programy, které tyto požadavky odesílají. Souběžný přenos na popředí Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 umožňuje přenos souborů více úloh s využitím úplné šířky pásma a podporuje přenos na pozadí v nevyužité šířce pásma. Dojde-li k přerušení procesu přenosu souborů, umožňuje Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) dokončení přenosu souboru přesně od toho místa, v němž došlo k přerušení, místo opětovného přenosu celého souboru. Služba BITS znovu spustí přenosy přesně z místa, v němž došlo k přerušení, a tak jsou přenosy úspěšně dokončeny i v případě přerušení způsobených výpadkem sítě nebo restartováním počítače.

Ve službě BITS 2.0 byla provedena vylepšení, která zajišťují spolehlivé spuštění a ukončení služby v případě, že jsou v systému přítomny programy využívající zprostředkovatele služeb vrstev. Mezi programy využívající zprostředkovatele služeb vrstev patří některé brány firewall jiných výrobců.Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 slouží k účinnějšímu přenosu souborů při vysokých nárocích na šířku pásma u pomalých připojení. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 také nabízí zdokonalenou podporu omezené šířky pásma v prostředích, v nichž je prováděno ověřování pomocí protokolu Kerberos. Další informace o nových funkcích Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a změnách provedených ve Službě inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 1.0 a 1.5 při instalaci této aktualizace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
842309 K dispozici je aktualizace Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 pro systém Windows XP

Služba WinHTTP 5.1

Služba WinHTTP poskytuje rozhraní API podporující internetový protokol HTTP/1.1. Služba WinHTTP je navržena k použití serverovými aplikacemi, které komunikují se servery HTTP, systémovými službami a klientskými aplikacemi založenými na protokolu HTTP. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) používá službu WinHTTP k odeslání požadavků protokolu HTTP a ke zpracování odpovědí.

Aktualizace služby WinHTTP 5.1 obsahuje následující zdokonalení:
 • Vylepšení usnadňující identifikaci uživatele, který inicioval přenos souboru.
 • Zdokonalení sloužící k izolaci připojení, která jsou ověřena určitým uživatelem. Usnadňuje to zjištění podvodné identifikace jiným uživatelem.
 • Vylepšení, pomocí kterého se můžete ujistit, že jsou při komunikaci uživatele s proxy serverem vynuceny zásady zabezpečení.

Stažení a instalace balíčku aktualizace zahrnujícího služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1 pro systém Windows Server 2003

Poznámka: Pokud jste službu BITS v počítači zakázali, služba BITS se po instalaci aktualizace BITS 2.0 automaticky povolí.

Služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1 jsou společně zabaleny do aktualizace s názvem KB842773. Chcete-li aktualizaci KB842773 stáhnout a nainstalovat, navštivte web systému Microsoft Windows Update: Správci mohou tuto aktualizaci stáhnout také z webu služby Stažení softwaru.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Další informace o stahování souborů podpory společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Správci mohou nasadit tuto aktualizaci pomocí služby Microsoft Software Update Services (SUS).Další informace o službě SUS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
810796 K dispozici je dokument White Paper s přehledem služby Software Update Services

Stažení a instalace balíčku aktualizace zahrnujícího služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1 pro systém Windows XP

Poznámka: Pokud jste službu BITS v počítači zakázali, služba BITS se po instalaci aktualizace BITS 2.0 automaticky povolí.

Služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1 jsou společně zabaleny do aktualizace s názvem KB842773. Chcete-li aktualizaci KB842773 stáhnout a nainstalovat, navštivte web systému Microsoft Windows Update: Správci mohou tuto aktualizaci stáhnout také z webu služby Stažení softwaru.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Další informace o stahování souborů podpory společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Správci mohou nasadit tuto aktualizaci pomocí služby Microsoft Software Update Services (SUS).Další informace o službě SUS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
810796 K dispozici je dokument White Paper s přehledem služby Software Update Services

Stažení a instalace balíčku aktualizace zahrnujícího služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1 pro systém Windows 2000

Poznámka: Pokud jste službu BITS v počítači zakázali, služba BITS se po instalaci aktualizace BITS 2.0 automaticky povolí.

Služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1 jsou společně zabaleny do aktualizace s názvem KB842773. Chcete-li aktualizaci KB842773 stáhnout a nainstalovat, navštivte web systému Microsoft Windows Update: Správci mohou tuto aktualizaci stáhnout také z webu služby Stažení softwaru.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Další informace o stahování souborů podpory společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Správci mohou nasadit tuto aktualizaci pomocí služby Microsoft Software Update Services (SUS).Další informace o službě SUS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
810796 K dispozici je dokument White Paper s přehledem služby Software Update Services

Odebrání balíčku aktualizace zahrnujícího služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1 pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000

Chcete-li odebrat nainstalovanou aktualizaci, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz appwiz.cpl a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. V seznamu Aktuálně nainstalované programy klikněte na položku Windows XP hotfix - KB842773 a potom na tlačítko Odebrat.

  Poznámka: V systému Windows Server 2003 jde o položku Windows Server 2003 hotfix - KB842773 a v systému Windows 2000 o položku Windows 2000 hotfix - KB842773.
 3. Postupujte podle pokynů Průvodce odebráním aktualizace Windows XP KB842773 a odeberte aktualizaci z počítače.

  Poznámka: V systému Windows Server 2003 jde o položku Windows Server 2003 KB842773 a v systému Windows 2000 o položku Windows 2000 KB842773.
 4. Po odebrání aktualizace Windows XP KB842773 restartujte počítač.

  Poznámka: V systému Windows Server 2003 jde o položku Windows Server 2003 KB842773 a v systému Windows 2000 o položku Windows 2000 KB842773.
Správci mohou k odebrání této sady použít také nástroj Spuninst.exe. Soubor programu Spuninst.exe je umístěn ve složce %systemroot%\$NtUninstallKB842773$\spuninst. Složka %systemroot% je složka, do které jste nainstalovali systém Microsoft Windows.

Ověření instalace balíčku aktualizací zahrnujícího Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a službu WinHTTP 5.1 pro systém Windows Server 2003

Chcete-li ověřit, zda je aktualizace nainstalována, porovnejte soubory v počítači se soubory uvedenými v následujícím seznamu. Soubory jsou umístěny ve složce %systemroot%\system32.

Poznámka: Soubor qmgr.dll může být také umístěn ve složce %systemroot%\system32\bits.

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Date    Version     Size   File name  --------------------------------------------------------------  10-20-2004 6.6.3790.220   7,680 bitsprx2.dll  09-30-2004 6.6.3790.220   7,168 bitsprx3.dll  10-20-2004 6.6.3790.220  364,032 qmgr.dll  10-20-2004 6.6.3790.220   18,944 qmgrprxy.dll  10-20-2004 5.2.3790.218  339,456 winhttp.dll  09-19-2004 5.2.3790.212  439,296 xpob2res.dll  
Instalaci aktualizace můžete zkontrolovat také v registru. Použijte tento postup.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Je-li aktualizace nainstalována, podklíč obsahuje položku nazvanou Installed (Nainstalováno), která má hodnotu 1.

Ověření instalace balíčku aktualizací zahrnujícího Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a službu WinHTTP 5.1 pro systém Windows XP

Chcete-li ověřit, zda je aktualizace nainstalována, porovnejte soubory v počítači se soubory uvedenými v následujícím seznamu. Soubory jsou umístěny ve složce %systemroot%\system32.

Poznámka: Soubor Qmgr.dll může být také umístěn ve složce %systemroot%\system32\bits.

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569    7,680 Bitsprx2.dll    01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569    7,168 Bitsprx3.dll    01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569   361,984 Qmgr.dll      01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569   17,408 Qmgrprxy.dll    01-Jul-2004 22:08 5.1.2600.1557   331,776 Winhttp.dll     30-Jun-2004 23:59 5.1.2600.1570   158,720 Xpob2res.dll   
Instalaci aktualizace můžete zkontrolovat také v registru. Použijte tento postup.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Je-li aktualizace nainstalována, podklíč obsahuje položku nazvanou Installed (Nainstalováno), která má hodnotu 1.

Ověření instalace balíčku aktualizací zahrnujícího Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a službu WinHTTP 5.1 pro systém Windows 2000

Chcete-li ověřit, zda je aktualizace nainstalována, porovnejte soubory v počítači se soubory uvedenými v následujícím seznamu. Soubory jsou umístěny ve složce %systemroot%\system32.

Poznámka: Soubor qmgr.dll může být také umístěn ve složce %systemroot%\system32\bits.

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Date    Version     Size   File name  --------------------------------------------------------------  10-05-2004 6.6.2600.1596   7,680 bitsprx2.dll  10-05-2004 6.6.2600.1596   7,168 bitsprx3.dll  10-05-2004 6.6.2600.1596  362,496 qmgr.dll  10-05-2004 6.6.2600.1596   17,408 qmgrprxy.dll  10-11-2004 5.1.2600.1557  331,776 winhttp.dll  06-04-2004 5.1.2600.1557  439,296 xpob2res.dll  
Instalaci aktualizace můžete zkontrolovat také v registru. Použijte tento postup.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Je-li aktualizace nainstalována, podklíč obsahuje položku nazvanou Installed (Nainstalováno), která má hodnotu 1.

Známé problémy

Můžete se setkat s některým z následujících problémů:
 • Při instalaci aktualizace BITS 2.0_WinHTTP se instalace nezdaří a soubor Windows Update.log obsahuje chybu 80070643.
 • Při pokusu o instalaci aktualizace BITS 2.0_WinHTTP se zobrazí chybová zpráva o nenalezení digitálního podpisu.
Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
822798 Nelze nainstalovat některé aktualizace nebo programy
Odkazy
Další informace o službě BITS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o službě WinHTTP naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Opravené problémy

V zálohovacím programu může po instalaci aktualizace BITS 2.0_WinHTTP dojít k chybě nebo k chybnému vyloučení některých souborů ze zálohování.

Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
883357 Záložní program pravděpodobně nefunguje nebo nesprávně vyloučí některé soubory ze zálohování v systému Windows XP
Vlastnosti

ID článku: 842773 - Poslední kontrola: 01/08/2014 18:28:00 - Revize: 14.0

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbhowto KB842773
Váš názor