Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Počítač se systémem Windows Server 2003 může po přechodu z úsporného režimu přestat reagovat a do protokolu aplikací řadiče domény jsou zaznamenány události 1030 a 1058

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Po přechodu z úsporného režimu může počítač se systémem Windows Server 2003 přestat reagovat. Než se zobrazí plocha, může se až hodinu zobrazovat pole se zprávou Osobní nastavení.

Po přechodu z úsporného režimu je počítač se systémem Windows Server 2003 většinou uzamčen. Před zobrazením plochy je tak nutné přihlásit se k počítači. V případě výskytu popisovaných potíží však není počítač uzamčen a přihlašovací obrazovka systému Windows Server 2003 se nezobrazí.

Po restartování počítače se systémem Windows Server 2003 mohou být navíc v protokolu událostí aplikací zaznamenány následující zprávy o událostech:
Typ události: Chyba
Zdroj události: Userenv
Kategorie události: Žádná
ID události: 1058
Popis: Systém Windows nemůže získat přístup k souboru gpt.ini pro objekt zásad skupiny CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=doména,DC=com. Soubor se musí nacházet v umístění <\\doména\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Přístup byl odepřen. ). Zpracování zásad skupiny bylo přerušeno. Další informace získáte v Centru pro nápovědu a pomoc na na http://support.microsoft.com.
nebo
Popis: Systém Windows nemůže získat přístup k souboru gpt.ini pro objekt zásad skupiny CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=doména,DC=com. Soubor se musí nacházet v umístění <\\doména\sysvol\domain\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>. (Cesta v síti nebyla nalezena. ).

Typ události: Chyba
Zdroj události: Userenv
Kategorie události: Žádná
ID události: 1030
Popis: Systém Windows nemůže získat seznam objektů zásad skupiny. Zpráva popisující důvod tohoto omezení byla již dříve protokolována tímto modulem zásad. Další informace získáte v Centru pro nápovědu a pomoc na na http://support.microsoft.com.
Jestliže zapnete protokolování uživatelského prostředí (Userenv), nemusí po přechodu počítače z úsporného režimu pracovat služby distribuovaného systému souborů (DFS). Navíc se v souboru %SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log mohou zobrazit zprávy podobné následujícím zprávám.

Poznámka: Informace o zapnutí protokolování prostředí Userenv naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base uvedeném v části Odkazy.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 EvaluateDeferredGPOs: Searching for GPOs in cn=policies,cn=system,DC=doména,DC=local
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Searching <CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=doména,DC=local>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Machine has access to this GPO.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: GPO passes the filter check.
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Found functionality version of: 2
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:718 ProcessGPO: Found file system path of: <\\doména.local\sysvol\doména.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}>
USERENV(1d8.a84) 21:52:58:734 ProcessGPO: Couldn't find the group policy template file <\\doména.local\sysvol\doména.local\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\gpt.ini>, error = 0x5.
Příčina
K těmto potížím může dojít, jestliže se proces Winlogon pokusí zpracovat zásady skupiny před spuštěním ostatních součástí. Aktualizace Service Pack popsaná v tomto článku přidává logiku pro vylepšení výchozího chování procesu Winlogon a služeb pracovní stanice.

Tyto potíže však mohou být způsobeny také několika dalšími situacemi. Před instalací této aktualizace Service Pack zkontrolujte, zda jsou spuštěny a správně nakonfigurovány následující součásti:
 • Služby Netlogon a DFS jsou spuštěny.
 • Řadiče domény mají práva ke čtení a použití zásad řadičů domény.
 • Oprávnění k systému souborů NTFS a oprávnění ke sdílení jsou správně nastavena u sdílené položky Sysvol.
 • Položky DNS jednotlivých řadičů domény jsou správně zadány.
Řešení
Chcete-li vyřešit tyto potíže, projděte si následující část Informace o aktualizaci Service Pack. Chcete-li tyto potíže dočasně obejít, přejděte k části Alternativní řešení v části Řešení.

Informace o aktualizaci Service Pack

Potíže vyřešíte pomocí nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Windows Server 2003. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Server 2003
Poznámka: Po instalaci této aktualizace Service Pack se vraťte k tomuto článku a proveďte postup uvedený v následující části Informace o registru.

Informace o registru

Poznámka: Používáte-li systém Windows Server 2003, proveďte tyto kroky.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
Chcete-li, abychom tento postup provedli za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.Poznámky:
 • Před spuštěním balíku nainstalujte aktualizaci Service Pack uvedenou v části Informace o aktualizaci Service Pack.
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Po instalaci této aktualizace Service Pack postupujte takto:
 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
 2. V Editoru registru vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 3. Pokud tento podklíč neobsahuje položku WaitForNetwork, je třeba ji přidat. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na podklíč Winlogon, klikněte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Hodnota DWORD.
  2. Do pole Název hodnoty zadejte hodnotu WaitForNetwork.
 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na položku WaitForNetwork a klikněte na příkaz Změnit.
 5. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte do pole Údaj hodnoty hodnotu 1 a klikněte na tlačítko OK.
 6. Ukončete program Editor registru.

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.

Alternativní řešení

Chcete-li tento problém dočasně obejít, můžete spustit soubor Dfsutil.exe, který je součástí nástrojů podpory systému Windows Server 2003. Nástroje podpory systému Windows Server 2003 lze nainstalovat dvěma způsoby. Můžete spustit soubor \\Support\Tolls\Suptools.msi z disku CD-ROM se systémem Windows Server 2003. Nástroje podpory lze také extrahovat přímo ze souboru \\Support\Tools\Support.cab. Soubor Dfsutil.exe spustíte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz dfsutil /PurgeMupCache a pak stiskněte klávesu ENTER.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Windows Server 2003 Service Pack 1.
Odkazy
Další informace o povolení protokolování uživatelského prostředí naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
221833 Povolení protokolování ladění uživatelského prostředí v prodejních verzích systému Windows
Vlastnosti

ID článku: 842804 - Poslední kontrola: 05/14/2011 05:45:00 - Revize: 3.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbresolve kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbprb kbbug kbfixme kbmsifixme KB842804
Váš názor