Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis informačního panelu aplikace Internet Explorer v systému Windows XP s aktualizací SP2

ÚVOD
Informační panel aplikace Internet Explorer je novou součástí uživatelského rozhraní systému Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Informační panel se zobrazí při zablokování potenciálně nebezpečných akcí na webové stránce. Informační panel se nachází mezi panelem nástrojů a oknem obsahu aplikace Internet Explorer a je podobný oznamovací oblasti v aplikaci Outlook 2003. Oznamovací oblast v aplikaci Outlook 2003 informuje uživatele na zablokovaný obsah.Informační panel aplikace Internet Explorer v systému Windows XP s aktualizací SP2 nahrazuje řadu běžných dialogových oken zobrazujících výzvu k zadání informací a poskytuje také významnou oblast pro zobrazení informací, které můžete zobrazit nebo na ně reagovat. Mezi příklady dialogových oken, která byla nahrazena oznámeními informačního panelu, patří blokování instalace ovládacích prvků ActiveX, překryvných oken, procesů stahování a aktivního obsahu.

Důležité: Informační panel aplikace Internet Explorer můžete vypnout snížením výchozího nastavení zabezpečení. Přesto důrazně doporučujeme ponechat toto nastavení zabezpečení na výchozí či vyšší úrovni. Výchozí nastavení zabezpečení aplikace Internet Explorer je navrženo tak, aby chránilo počítač před viry a útoky z Internetu.
Další informace
Informační panel vypadá a funguje jako oznamovací oblast blokovaného obsahu v aplikaci Outlook 2003. Při aktivním oznámení se informační panel zobrazí mezi panelem nástrojů a oknem obsahu v aplikaci Internet Explorer a zmizí, jakmile navštívíte jiné místo. Text v informačním panelu se liší v závislosti na daném oznámení. Pokud text přesáhne hranice oznamovací oblasti, bude zalomen do dvou řádků. Může se například zobrazit následující běžná zpráva s oznámením:
Aktuální nastavení zabezpečení zakazují spouštět objekty ActiveX na této stránce. Tato stránka možná nebude zobrazena správně.
Chcete-li přesunout výběr na informační panel z jiných objektů v prohlížeči, stiskněte klávesu TAB.

Po klepnutí levým nebo pravým tlačítkem na informační panel se zobrazí nabídka vztahující se k aktuálně zobrazenému oznámení. Tato nabídka vždy obsahuje příkaz Nápověda k informačnímu panelu, který poskytuje podrobnější informace o oznámení. Příkazy informačního panelu, které správce zakázal, se zobrazí šedě.

Informační panel můžete konfigurovat tak, aby se při jeho zobrazení přehrál zvuk. Ve výchozím nastavení je tento zvuk zapnut. Po zobrazení informačního panelu se ve stavovém řádku zobrazí namísto oznámení Chyba na stránce ikona důvěryhodnosti systému Windows.

V některých případech lze blokovat více akcí. Může být například blokováno překryvné okno současně s blokováním instalace doplňku. V takových případech bude text v informačním panelu obecnější a nabídky budou sloučeny tak, aby zobrazovaly jednotlivé blokované akce. Každá blokovaná akce obsahuje podnabídku.

Nastavení zóny zabezpečení informačního panelu lze přizpůsobit. Při stahování souborů nebo kódu můžete být upozorněni pomocí informačního panelu nebo méně výrazného upozornění. Tato funkce byla zahrnuta také v systému Windows XP s aktualizací SP1.

Funkce informačního panelu v systému Windows XP s aktualizací SP2

Výzvy pro instalace doplňků

Pokud v systému Windows XP s aktualizací SP1 webová stránka odkazuje na ovládací prvek ActiveX, který není aktuálně nainstalován v počítači, zobrazí se výzva s dotazem, zda chcete ovládací prvek ActiveX stáhnout. V systému Windows XP s aktualizací SP2 se tento dotaz zobrazí v informačním panelu. Následující tabulka obsahuje text zobrazený v informačním panelu a akce, které můžete vybrat z nabídky:
Prvek informačního paneluZobrazení
Text informačního paneluV zájmu ochrany zabezpečení zastavila aplikace Internet Explorer instalaci softwaru z tohoto webu do počítače. Chcete-li změnit nastavení, klepněte sem...
Krátký textInstalace souboru blokována
Možnosti nabídkyNainstalovat software

Jaká jsou rizika?

Oznámení o zablokování překryvného okna

Pokud je zablokováno překryvné okno, zobrazí systém Windows XP s aktualizací SP2 oznámení v informačním panelu. Informační panel umožňuje použít funkci blokování překryvných oken, například opakované zobrazení překryvného okna, přidání webu do seznamu povolených webů pro překryvná okna, nebo přejít do možností nastavení této funkce. Pokud se rozhodnete, že oznámení je pro překryvné okno příliš velké, můžete oznámení o blokování překryvných oken v informačním panelu vypnout. Následující tabulka obsahuje text zobrazený v informačním panelu a akce, které můžete vybrat z nabídky:
Prvek informačního paneluZobrazení
Text informačního paneluBylo zablokováno překryvné okno. Pokud chcete zobrazit toto překryvné okno nebo změnit nastavení, klepněte sem...
Krátký textPřekryvné okno blokováno
Možnosti nabídkyZobrazit poslední překryvné okno

Povolit překryvná okna pro tento web

Povolit překryvná okna

Zobrazit informační panel pro blokovaná překryvná okna (Zaškrtnuto)

Možnosti překryvného okna

Výzvy pro automatické stahování

V systému Windows XP s aktualizací SP2 se v informačním panelu zobrazí výzva pro automaticky stahované soubory.

Informační panel obsahuje popisný text s vysvětlením, proč došlo k akci, a poskytuje také místní nabídku, pomocí které můžete na oznámení reagovat. Následující tabulka obsahuje text zobrazený v informačním panelu a akce, které můžete vybrat z nabídky:
Prvek informačního paneluZobrazení
Text informačního paneluV zájmu ochrany zabezpečení zablokovala aplikace Internet Explorer stažení souborů z tohoto webu do počítače. Chcete-li změnit nastavení, klepněte sem...
Text popisného upozorněníStažení souboru blokováno
Možnosti nabídkyStáhnout software

Jaká jsou rizika?

Aktivní obsah zablokován

Pokud je v systému Windows XP s aktualizací SP2 blokováno spouštění aktivního obsahu v zóně Místní počítač, zobrazí se informační panel.

Informační panel obsahuje popisný text s vysvětlením, proč došlo k akci, a poskytuje také místní nabídku, pomocí které můžete na oznámení reagovat. Následující tabulka obsahuje text zobrazený v informačním panelu a akce, které můžete vybrat z nabídky:
Prvek informačního paneluZobrazení
Text informačního paneluV zájmu ochrany zabezpečení zakázala aplikace Internet Explorer zobrazení aktivního obsahu, který by mohl získat přístup k počítači. Chcete-li změnit nastavení, klepněte sem...
Krátký textAktivní obsah blokován
Možnosti nabídkyPovolit blokovaný obsah

Jaká jsou rizika?

Prvek ActiveX zablokován z důvodu nastavení zabezpečení

Systém Windows XP s aktualizací SP2 již nezobrazuje výzvu Ovládací prvek ActiveX zablokován z důvodu nastavení zabezpečení. Aplikace Internet Explorer zobrazí toto upozornění v informačním panelu.

Informační panel obsahuje popisný text s vysvětlením, proč došlo k akci, a poskytuje také místní nabídku, pomocí které můžete na oznámení reagovat. Následující tabulka obsahuje text zobrazený v informačním panelu a akce, které můžete vybrat z nabídky:
Prvek informačního paneluZobrazení
Text informačního paneluNastavení zabezpečení nepovoluje spouštět ovládací prvky ActiveX na této stránce. Výsledkem toho bude, že tato stránka pravděpodobně nebude zobrazena správně. Chcete-li změnit nastavení, klepněte sem...
Krátký textSoftware blokován
Možnosti nabídkyPovolit spouštění ovládacích prvků ActiveX na tomto webu

Jaká jsou rizika?
winxpsp2 xpsp2
Vlastnosti

ID článku: 843017 - Poslední kontrola: 07/07/2005 23:59:23 - Revize: 2.3

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

  • kbnetwork kbconnectivity kbbrowsing kbmaintenance kbperformance kbconfig kbsecurity kbhowto kbinfo KB843017
Váš názor
;did=1&t=">