MS05-014: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS05-014, který obsahuje všechny podstatné informace o aktualizaci zabezpečení. Mezi ně patří seznam souborů a možnosti nasazení. Chcete-li zobrazit celý obsah bulletinu zabezpečení, navštivte následující web společnosti Microsoft. Poznámky
 • Aktualizace zabezpečení 867282 obsahuje kumulativní opravy zabezpečení, které jsou popsány v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS05-014, a opravy hotfix pro aplikaci Microsoft Internet Explorer vydané po publikování bulletinu zabezpečení MS04-040.
 • Instalační služba zkontroluje, zda nebyly některé aktualizované soubory v počítači již dříve aktualizovány pomocí opravy hotfix společnosti Microsoft. Instalační služba však zjistí pouze opravy hotfix, které byly vydány po publikování bulletinu zabezpečení MS04-038 a po kumulativní aktualizaci 873377 nebo kumulativní aktualizaci 889669.
 • Instalační služba zkontroluje, zda nebyly některé aktualizované soubory v počítači již dříve aktualizovány pomocí opravy hotfix společnosti Microsoft. Instalační služba však zjistí pouze opravy hotfix, které byly vydány po publikování bulletinu zabezpečení MS04-038 a po kumulativní aktualizaci 873377 nebo kumulativní aktualizaci 889669. Pokud je tedy v počítači nainstalována kumulativní aktualizace 873377, kumulativní aktualizace 889669 nebo oprava hotfix vydaná po kumulativní aktualizaci 873377, nainstaluje instalační služba automaticky opravy hotfix společně s aktualizací zabezpečení 867282. Pokud však v počítači není nainstalována kumulativní aktualizace 873377, kumulativní aktualizace 889669 nebo oprava hotfix vydaná po publikování bulletinu zabezpečení MS04-038 a chcete instalovat opravy hotfix zahrnuté v kumulativní aktualizaci zabezpečení 867282, postupujte podle pokynů v článku 897225 ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base. Jinak budou opravy hotfix odebrány.Další informace o instalaci oprav hotfix, které jsou součástí kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací Service Pack 1, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  897225 Instalace oprav hotfix, které jsou součástí kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací Service Pack 1
 • Součástí všech balíčků aktualizace zabezpečení 867282 jsou následující aktualizace softwaru:
  • 889334 Při odesílání souborů na webovou stránku v aplikaci Internet Explorer 6 může vypršet časový limit nebo může dokončení odesílání v systému Windows XP Service Pack 2 trvat déle, než je očekáváno (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • 889388 OPRAVA: V metodě digest!CList::GetNext dojde k narušení přístupu v případě, že zároveň spustíte dvě nebo více aplikací služby WinHTTP 5.1, které používají ověřování algoritmem Digest v systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • 890215 Při použití aplikace Internet Explorer 6 nemusí aplikace používající rozhraní WinINet API odpovídat serveru podle očekávání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • 890327 Při pokusu o uložení dokumentu ve formátu HTML na server http://validator.w3.org se zobrazí chybová zpráva
  • 841008 V aplikaci Office InfoPath 2003 s aktualizací SP1 nebo v jiných programech používajících automatickou kontrolu pravopisu se pod slovy s chybným pravopisem nezobrazují upozornění automatické kontroly pravopisu
  • 818408 Při pokusu o kopírování velkého souboru do webové složky pomocí protokolu WebDAV se zobrazí chybová zpráva Windows – Zápis se zpožděním se nezdařil a ID události 14800 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • 884534 OPRAVA: Po klepnutí na hypertextový odkaz na dokument sady Microsoft Office se v aplikaci Internet Explorer zobrazí chybová zpráva Stránku nelze zobrazit (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • 873387 Přílohy aplikace Outlook Web Access nejsou v aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací Service Pack 1 správně uloženy
  • 890208 OPRAVA: Klepnutí na prvek SELECT HTML v rozevíracím seznamu může způsobit neočekávané ukončení aplikace Internet Explorer 6 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • 872942 OPRAVA: Aplikace Průzkumník Windows nevrací paměť při procházení různých složek v systému Windows XP a Windows Server 2003 pomocí zobrazení stromové struktury této aplikace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • 883740 V aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1 se zobrazuje upozornění Budete přesměrováni na nezabezpečené připojení (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • 886801 OPRAVA: Ukončení programu volajícího knihovnu Wininet.dll trvá neočekávaně dlouho (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • 888110 Aplikace Internet Explorer 6 může přestat reagovat při pokusu o změnu obsahu na webu serveru Microsoft SharePoint Portal Server 2001 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • 835183 Při pokusu o ukončení aplikace Internet Explorer 6 dochází k narušení přístupu v souboru Msxml3.dll (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • 888406 Po klepnutí na hypertextový odkaz v dokumentu aplikace Word, který chcete otevřít v aplikaci Internet Explorer 6.0 v počítači se systémem Windows XP, není k dispozici tlačítko Zpět (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • 884838 Chybová zpráva „V aplikaci Microsoft Internet Explorer došlo k problému a je třeba ji ukončit“ při současném zobrazení dvou automaticky otevíraných oken v aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací Service Pack 1
  • 832823 Chyba Narušení přístupu (výjimka 0xC0000005) v aplikaci Internet Explorer 6.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • 889386 V případě, že vás v počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 přesměruje web na jinou webovou stránku, může se zobrazit chybová zpráva o odepření přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • 889389 Aplikace Internet Explorer je někdy ukončena po uzavření okna aplikace HTML v aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací Service Pack 1
  • 892049 OPRAVA: Aplikace Internet Explorer 6.0 SP1 nezobrazí místní nabídku pro ovládací prvek ActiveX v systému Windows XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  • 837247 Odkaz se zadaným cílem se vždy otevře v novém okně, pokud je aplikace Internet Explorer programem po spuštění relace Terminálové služby nebo prostředím pro operační systém (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Známé problémy
 • Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) je skenovací nástroj používaný serverem Microsoft Systems Management Server (SMS). Nástroj MBSA umožňuje vyhledat počítače, které vyžadují instalaci aktualizace zabezpečení popisované v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS05-014. Nástroj MBSA však nemůže serveru SMS zajistit informace požadované ke stažení a nasazení odpovídajících balíčků aktualizace zabezpečení MS05-014 pro počítače s aplikací Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 pro systém Microsoft Windows NT 4.0 a s aplikací Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 pro systém Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP. Chcete-li tento problém napravit, můžete stáhnout balíček nasazení pro server SMS z webu služby Stažení softwaru. Jestliže nasazujete tuto opravu pomocí serveru Systems Management Server, najdete podrobnosti v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  892937 K dispozici jsou balíčky nasazení pro Systems Management Server (SMS) obsahující aktualizaci zabezpečení MS05-014 pro aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1
 • Po instalaci této aktualizace zabezpečení může dojít k tomu, že se na některých discích DVD WMV HD (Windows Media High Definition Video) nezačne v programu Microsoft Windows Media Player přehrávat kapitola, na kterou klepnete. Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  884487 Po spuštění přehrávání kapitoly na některém disku WMV HD DVD v programu Windows Media Player se tato kapitola nepřehraje
 • Po instalaci aktualizace zabezpečení 867282 dojde při kopírování obrázků z webových stránek, které využívají značku <input type=image>, k chybě aplikace Internet Explorer.
  894926 Po instalaci aktualizace zabezpečení 867282, která je součástí bulletinu zabezpečení MS05-014, dojde při kopírování obrázků z webových stránek, které využívají značku &lt;input type=image&gt;, k chybě aplikace Internet Explorer

Služby odborné pomoci pro systém Windows x64

Technickou podporu a odbornou pomoc pro systém Microsoft Windows x64 poskytuje váš výrobce hardwaru. Výrobce hardwaru poskytuje odbornou pomoc proto, že systém Windows XP x64 byl zahrnut v dodaném hardwaru. Výrobce hardwaru mohl upravit instalaci systému Windows x64 pomocí jedinečných součástí. Mohl například zahrnout specifické ovladače zařízení a volitelná nastavení, aby maximalizoval výkon vlastního hardwaru. Společnost Microsoft bude vyvíjet přiměřené úsilí v případě, že potřebujete technickou pomoc ke své verzi systému Windows x64. Pravděpodobně byste se však měli obrátit přímo na výrobce hardwaru. Výrobce je tím nejkvalifikovanějším pro poskytnutí odborné pomoci k softwaru, který instaloval na hardware.

Informace o systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Informace o systému Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
aktualizace oprava_zabezpečení aktualizace_zabezpečení chyba zabezpečení slabé místo zranitelnost útočník se zlými úmysly zneužít registr neověřený přetečení vyrovnávací paměti přetečení speciálně_formovaný rozsah speciálně vytvořený odmítnutí služby DoS TSE WinNT Win2000 Winx64 Windowsx64 64bit 64bitový
Vlastnosti

ID článku: 867282 - Poslední kontrola: 03/31/2006 06:06:00 - Revize: 8.5

Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbhotfixserver KB867282
Váš názor