Řešení potíží, které mohou nastat při tisku na místní tiskárně pomocí aplikací systému Office v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
Tento článek popisuje, jak řešit potíže s tiskem v systému Microsoft Office v systému Microsoft Windows XP, a probírá následující témata:
 • řešení potíží s hardwarem tiskárny,
 • řešení potíží s ovladačem tiskárny,
 • řešení potíží s tiskem v systému Windows XP,
 • řešení potíží s tiskem z aplikací,
 • řešení potíží v režimu Výběrové spuštění.
ÚVOD
Tento článek popisuje, jak řešit případné potíže, pokud se pomocí aplikací systému Microsoft Office v systému Microsoft Windows XP pokusíte tisknout na místní tiskárně.

Další informace
Tento článek nepřináší podrobnější informace o řešení potíží s tiskem přes síť, avšak obsahuje mnoho důležitých základních kroků pro řešení potíží, které vám mohou pomoci při určení problémů s tiskem. Kroky pro řešení potíží uvedené v tomto článku mohou rovněž pomoci ověřit, zda potíže se síťovým tiskem nejsou způsobeny místním problémem.

Další informace o řešení potíží se síťovým tiskem získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314073 Řešení potíží se síťovým tiskem v systému Windows XP

Kontrola hardwaru tiskárny

Mnoho potíží s tiskem může být způsobeno problémy spojenými s hardwarem. Před zahájením složitějších postupů řešení potíží ověřte, zda potíže s tiskem nezpůsobují následující problémy související s hardwarem:
 • Ověřte, zda je tiskárna připojena k fungujícímu zdroji energie.
 • Ověřte, zda je tiskárna správně připojena k portu tiskárny. Kabel musí být správně zapojen do odpovídajícího portu počítače a tiskárny.
 • Ověřte, zda je v tiskárně k dispozici papír (nebo jiné odpovídající tiskové médium) a zda tiskárna není papírem zablokována.
 • Ověřte, zda tiskárna obsahuje dostatečnou zásobu inkoustu nebo toneru, aby mohla správně fungovat.
 • Pokud má tiskárna nastavení online-offline nebo tlačítko online-offline, ověřte, zda je tiskárna online.
 • Resetujte tiskárnu jejím vypnutím a opakovaným zapnutím po 5 až 10 sekundách. Mnoho potíží s tiskem může být následkem zaplněné vyrovnávací paměti tiskárny.
 • Ověřte, zda jste postupovali podle instalačních pokynů poskytnutých výrobcem tiskárny.
 • Pokud dokumentace k tiskárně zahrnuje kroky řešení potíží, postupujte podle nich.
 • Jestliže je to možné, proveďte na tiskárně vlastní test. Tyto nástroje pro vlastní diagnostiku dokážou často vyřešit nebo diagnostikovat základní problémy s hardwarem. Způsob provedení vlastního testu se u jednotlivých tiskáren liší. Pokyny k provedení vlastního testu naleznete v dokumentaci k tiskárně.

  Poznámka: Pokud vlastní test nefunguje, je možné, že je tiskárna poškozena nebo vyžaduje servis. O další pomoc požádejte výrobce tiskárny.
 • Je-li k dispozici další počítač, ověřte, zda při připojení k němu funguje tiskárna správně. Jestliže tiskárna nefunguje při připojení k jinému počítači správně, je možné, že je poškozena nebo vyžaduje servis.

Ověření vlastností tiskárny

Nesprávné nastavení vlastností tiskárny může způsobit následující potíže:
 • nekvalitní výstup,
 • neúplný výstup.
Nesprávné nastavení vlastností tiskárny může navíc způsobit, že tiskárna nebude tisknout vůbec. Ověřte, zda je nastavení vlastností tiskárny nakonfigurováno podle doporučení výrobce tiskárny.

Nastavení vlastností tiskárny zobrazíte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tiskárny a faxy.
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárnu, kterou chcete zobrazit, a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Ověřte, zda jsou všechny vlastnosti tiskárny konfigurovány podle doporučení výrobce tiskárny.

  Přitom postupujte podle dokumentace dodané s tiskárnou nebo se obraťte na výrobce tiskárny.

Tisk zkušební stránky

K vytisknutí zkušební stránky je třeba mít oprávnění k tisku. Zkušební stránku můžete vytisknout také při první instalaci tiskárny.

Zkušební stránku vytisknete takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tiskárny a faxy.
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na tiskárnu, kterou chcete testovat, a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Vytisknout zkušební stránku.
 4. Pokud se zkušební stránka vytiskne správně, klepněte na tlačítko OK.
Pokud se zkušební stránka nevytiskla správně, pokračujte v řešení potíží, aby se problém s tiskem podařilo odstranit. Nemůžete-li vytisknout zkušební stránku nebo nemůžete-li tisknout v několika nebo ve všech aplikacích pro systém Microsoft Windows, došlo k některému z následujících problémů:
 • problém s ovladačem tiskárny,
 • problém se systémem Windows,
 • problém s hardwarem,
 • problém s připojením.

Test ovladače tiskárny

Chcete-li provést test ovladače tiskárny, zkontrolujte, zda lze tisknout z programu WordPad nebo z Poznámkového bloku.

Chcete-li tisknout z programu WordPad nebo z Poznámkového bloku, postupujte takto:
 1. Restartujte počítač.
 2. Klepněte na tlačítko Start, na příkazy Všechny programy a Příslušenství a poté klepněte na příkaz Poznámkový blok nebo WordPad.
 3. Zadejte nějaký text a pokuste se ho vytisknout.
Jestliže lze tisknout z programu WordPad nebo z Poznámkového bloku, je možné, že potíže souvisí s používanou aplikací nebo že systém Windows nepoužívá konkrétní tiskový příkaz, který aplikace vyžaduje. Tisk může být ovlivněn i drobným problémem s ovladačem tiskárny.

Chcete-li zjistit, zda potíže způsobuje ovladač tiskárny, můžete jej otestovat instalací jiného ovladače. Použijte některý z následujících postupů:
 • Jestliže používáte postskriptovou tiskárnu, nainstalujte ovladač Apple LaserWriter NT. Jedná se o základní ovladač s podporou jazyka PostScript. Ovladač Apple LaserWriter NT může ukázat, zda potíže souvisejí s konkrétním souborem PPD (PostScript Printer Description) pro tiskárnu.
 • Pokud nepoužíváte postskriptovou tiskárnu, nainstalujte tiskový ovladač Obecná nebo jen textová. To je základní ovladač tiskárny. Ovladač tiskárny Obecná nebo jen textová může ukázat, zda funguje správně základní zásobník tisku.
 • Jestliže používáte plotr, nainstalujte ovladač plotru Hewlett-Packard HP-GL/2. Další informace o ovladači plotru najdete na následujícím webu společnosti Hewlett-Packard (HP): Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto informací.
Chcete-li nainstalovat ovladač tiskárny, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tiskárny a faxy.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, u které chcete změnit ovladače, a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Chcete-li nainstalovat novou nebo aktualizovanou verzi ovladače tiskárny pomocí Průvodce přidáním ovladače tiskárny, klepněte na tlačítko Nový ovladač na kartě Upřesnit.
 4. Klepněte na tlačítko Další a potom použijte jednu z následujících metod:
  • Pokud je nový nebo aktualizovaný ovladač uveden v seznamu, klepněte na odpovídajícího výrobce a model tiskárny.
  • Pokud ovladač tiskárny není uveden v seznamu nebo pokud jste nový nebo aktualizovaný ovladač obdrželi na disku CD-ROM nebo disku od výrobce tiskárny, klepněte na tlačítko Z diskety. Zadejte cestu k umístění ovladače a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte na tlačítko Další a potom dokončete instalaci ovladače tiskárny podle pokynů na obrazovce.
Pokud tiskárna netiskne při použití základních ovladačů, přejděte k části Kontrola zásobníku tisku. Pokud tiskárna při použití základních ovladačů tiskne, přejděte k části Kontrola aplikace.

Kontrola zásobníku tisku

 1. Odeberte ovladač tiskárny a znovu jej nainstalujte. Chcete-li nahradit poškozený ovladač tiskárny, proveďte následující kroky:
  1. Ukončete všechny spuštěné programy v systému Windows.
  2. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tiskárny a faxy.
  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na výchozí tiskárnu a potom na příkaz Odstranit. Budete-li vyzváni k odebrání dalších souborů, které zůstaly v počítači, klepněte na tlačítko Ano.
  4. Poklepejte na položku Přidat tiskárnu a podle pokynů na obrazovce přeinstalujte ovladač tiskárny.

   Poznámka: Pracujete-li v síti, je možné, že budete muset správný ovladač tiskárny nainstalovat ze sdílené položky síťové tiskárny. Pokyny vám poskytne správce sítě.

   Další informace o instalaci ovladače tiskárny ze sdílené položky síťové tiskárny získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   135406 Postup ručního odebrání a přeinstalace ovladače tiskárny

   Jestliže používáte aktualizaci Service Pack, nainstalujte ji po přeinstalaci tiskárny také.
 2. Zkontrolujte velikost volného místa na pevném disku.
Pokud pro zařazení tiskové úlohy není dostatek místa, nemusí se tisková úloha vytisknout.

Tisk z příkazového řádku

Při tisku z příkazového řádku se testuje spojení mezi počítačem a tiskárnou. Tento postup se dělí na dvě části v závislosti na typu tiskárny: s podporou jazyka PostScript nebo bez podpory jazyka PostScript. U každého postupu je třeba znát port tiskárny, ke kterému je tiskárna připojena.

Pokud chcete určit port, ke kterému je tiskárna připojena, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tiskárny a faxy.
 2. Klepněte na ikonu představující tiskárnu, kterou chcete použít, a v nabídce Soubor klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Porty zkontrolujte oblast Tiskne do následujících portů a poznamenejte si port, ke kterému je tiskárna připojena.
Chcete-li z příkazového řádku tisknout pomocí tiskárny s podporou jazyka PostScript, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Příslušenství a potom klepněte na příkaz Příkazový řádek.
 2. Pokud je tiskárna připojena k portu LPT1, zadejte na příkazovém řádku příkaz copy con lpt1. Je-li tiskárna připojena k jinému portu než LPT1, nahraďte položku lpt1 správným portem.
 3. Stiskněte klávesu ENTER.
 4. Na příkazovém řádku zadejte příkaz showpage a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+Z a potom stiskněte klávesu ENTER.
Pokud tiskárna vysune list papíru, je spojení mezi počítačem a tiskárnou v pořádku. Nelze-li tisknout z příkazového řádku, přejděte k části Spuštění systému Windows v režimu Výběrové spuštění.

Chcete-li tisknout z příkazového řádku pomocí tiskárny nepodporující jazyk PostScript, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Příslušenství a potom klepněte na příkaz Příkazový řádek.
 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz echo hello, stiskněte kombinaci kláves CTRL+L a potom zadejte příkaz dir > lpt1. Je-li vaše tiskárna připojena k jinému portu než LPT1, nahraďte položku lpt1 správným portem. Po zadání vypadá řádek takto: echo hello ^L > lpt1.
 3. Stiskněte klávesu ENTER.
Pokud tiskárna vytiskne stránku s výpisem, je spojení mezi počítačem a tiskárnou v pořádku. Nelze-li tisknout z příkazového řádku, přejděte k části Spuštění systému Windows v režimu Výběrové spuštění.

Testování písem

Příčinou potíží s tiskem, které se objevily, může být poškozené písmo. V následující části naleznete pomoc při řešení potíží s písmy.

Tisk ukázky písma

Písma slouží k zobrazení textu na obrazovce a v tisku. Písma mají styly, jako je kurzíva, tučné písmo a tučná kurzíva. Máte-li dojem, že potíže při tisku způsobuje konkrétní písmo, zkuste vytisknout ukázku písma.

Chcete-li vytisknout ukázku písma, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely a potom poklepejte na panel Písma.
 2. Poklepejte na písmo, které chcete vytisknout.
 3. Na stránce s ukázkou klepněte na tlačítko Tisk.
Pokud se problém vyskytuje pouze u konkrétního písma, může být příčinou poškozený soubor písma.

Další informace o testování a přeinstalaci písem získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
314960 Postupy: Instalace nebo odebrání písma v systému Windows

Tisk písem TrueType jako grafiky

Pokud se zdá, že potíže souvisejí s písmy, zapněte funkci Tisknout písma TrueType jako grafiku (pokud ji tiskárna podporuje) a potom testem ověřte, zda se potíže vyřešily.

Chcete-li tisknout písma TrueType jako grafiku, postupujte takto:

Poznámka: Abyste mohli změnit předvolby tisku, musíte mít oprávnění k tisku.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tiskárny a faxy.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na používanou tiskárnu a pak klepněte na příkaz Předvolby tisku.
 3. Klepněte na tlačítko Upřesnit.
 4. V části Možnosti dokumentu zaškrtněte klepnutím políčko Tisknout text jako grafiku.

  Poznámka: Zaškrtávací políčko Tisknout text jako grafiku se v dialogovém okně Upřesňující nastavení zobrazí pouze v případě, že tiskárna tuto funkci podporuje.
 5. Klepněte na tlačítko Povoleno.
Poznámka: Jestliže tiskárna funkci Tisknout text jako grafiku podporuje, stáhnou se ve výchozím nastavení písma TrueType do tiskárny. Obecně se tím tisk zrychlí, protože písma v dokumentu se nacházejí v paměti tiskárny. Pokud tiskárna při zapnutí funkce Tisknout text jako grafiku nemůže dokument vytisknout, vypněte toto nastavení a znovu se pokuste o tisk.

Snížení rozlišení tiskárny

K potížím s tiskem může docházet v případě, že je tiskárna konfigurována na tisk s vyšším rozlišením. Chcete-li určit, zda se jedná o příčinu potíží s tiskem, snižte rozlišení tiskárny a potom testem ověřte, zda se potíže vyřešily.

Chcete-li snížit rozlišení tiskárny, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tiskárny a faxy.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou chcete použít, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Obecné a poté na tlačítko Předvolby tisku.
 4. V poli Rozlišení vyberte pro tiskárnu nižší rozlišení (neboli hodnotu DPI) a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Testem ověřte, zda se potíže vyřešily, a pokud ne, vraťte rozlišení tiskárny na původní nastavení.

Kontrola aplikace

V tomto okamžiku jste již zjistili, že lze tisknout z programu WordPad nebo z Poznámkového bloku, a zdá se, že potíže s tiskem souvisejí s aplikací.

Chcete-li vyřešit problém v aplikaci, použijte následující metody:
 • Vytiskněte jiný, jednodušší soubor. Vytvořte nový dokument s méně informacemi. Tímto testem určíte, zda je příčinou potíží aplikace nebo některá položka v dokumentu.
 • Zkontrolujte volné místo na disku v systémové jednotce ověřením, zda lze úspěšně vytisknout malou tiskovou úlohu.
 • Zkuste, zda lze tisknout z jiného operačního systému. Je-li tisk úspěšný, problém se týká výstupního souboru.
Pokud se nový dokument vytiskne, mohou být potíže spojeny pouze s jedním dokumentem. Pomocí následujících doporučení zkontrolujte, zda potíže nesouvisí s některým prvkem v dokumentu. Pokud se nový dokument nevytiskne, přejděte k části Spuštění systému Windows v režimu Výběrové spuštění.

Kontrola paměti a místa na disku

Dokument, který se snažíte vytisknout, může vyžadovat více paměti. Dokument, který se snažíte vytisknout, uložte a potom vložte část dokumentu do nového souboru. Nemůžete-li tisknout grafiku, vložte do nového souboru jeden z grafických objektů. Zavřete všechny soubory s výjimkou nového souboru a potom se pokuste provést tisk.

Jestliže lze tisknout, je možné, že původní dokument vyžaduje více paměti, než je v počítači k dispozici. Operační systém může mít nedostatek paměti.

Chcete-li uvolnit paměť, použijte některou z následujících metod:
 • Ukončete všechny spuštěné aplikace.
 • Zavřete všechny dokumenty s výjimkou toho, který se pokoušíte vytisknout.
 • Ukončete všechny spuštěné aplikace a potom restartujte počítač.
 • Ověřte, zda máte dostatek volného místa na pevném disku. Je vhodné mít alespoň 120 megabajtů (MB) volného místa.
Počítač používá během procesu odeslání informací do tiskárny místo na disku. Máte-li na pevném disku, na kterém je nainstalován systém Windows, méně než 120 MB volného místa, můžete mít potíže s tiskem.

Chcete-li zjistit, zda je na pevném disku k dispozici volné místo, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu pevného disku, na kterém je nainstalovaný systém Windows, a poté klepněte na příkaz Vlastnosti. Karta Obecné zobrazuje celkové volné místo na pevném disku. 1 gigabajt (GB) místa se rovná 1 024 MB.
Chcete-li uvolnit více místa, použijte některý z následujících postupů:
 • vyprázdnění odpadkového koše;
 • Místo na disku uvolněte pomocí nástroje Vyčištění disku. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, Příslušenství, Systémové nástroje a potom klepněte na příkaz Vyčištění disku.
  2. V poli Jednotky klepněte na pevný disk a poté klepněte na tlačítko OK.
  3. V seznamu Soubory, které budou odstraněny vyberte některou z možností.
  4. Můžete také klepnout na kartu Další možnosti a zobrazit tak další možnosti pro uvolnění místa na disku.
 • Odstraňte všechny dokumenty nebo datové soubory, které se již nepoužívají, nebo je přesuňte do jiného umístění k archivaci.
 • Pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy odeberte všechny programy, které nechcete. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely a potom klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat programy.
  2. Klepněte na program, který chcete odebrat, a potom klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat.
  3. Klepnutím na tlačítko Ano program odeberte.

Určení, zda je tisk pozastaven

Chcete-li určit, zda je tisk pozastaven, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tiskárny a faxy.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu.
 3. Klepněte na příkaz Pokračovat v tisku nebo Použít tiskárnu v režimu online, pokud je v místní nabídce uveden jeden z těchto příkazů.
 4. Opakujte pokus o tisk.

Kontrola portu tiskárny

Chcete-li se ujistit, že tisknete na správný port nebo na správnou sdílenou cestu tiskárny, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tiskárny a faxy.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou chcete použít, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Porty v seznamu Tiskne do následujících portů vyberte klepnutím správný port.
Nejobvyklejší nastavení portu tiskárny je LPT1. Některé tiskárny však vyžadují jiný port. Chcete-li zjistit, který port by tiskárna měla použít, nahlédněte do dokumentace k tiskárně.

Zkontrolujte sdílenou cestu síťové tiskárny.

 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tiskárny a faxy.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou chcete použít, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Obecné ověřte, zda je v horní části stránky zobrazen správný název tiskárny.
Je-li zobrazen chybný název tiskárny nebo pokud si nejste jisti, na které tiskárně byste měli tisknout, požádejte o další informace správce sítě.

Změna nastavení zařazovací služby

Máte-li dostatek místa na disku a přesto přetrvávají potíže s tiskem, zkuste změnit nastavení zařazovací služby. Během tisku se informace před odesláním do tiskárny obvykle zapisují do souboru na pevném disku. Tento proces se nazývá zařazování tisku. Díky zařazování tisku můžete během tisku dokumentu pokračovat v práci s aplikacemi. Zařazování tisku je obvykle rychlejší než tisk přímo na tiskárně. Pokud však máte nedostatek místa na disku, můžete vypnutím zařazování tisku zvýšit rychlost tisku.

Poznámka: Při vypnutém zařazování tisku musíte počkat, až se dokončí tisk souboru, a teprve potom můžete v aplikaci, ze které tisknete, provádět další úkoly.

Chcete-li zkontrolovat nebo změnit nastavení zařazovací služby, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tiskárny a faxy.
 2. Poklepejte na tiskárnu, kterou se snažíte použít. Zobrazí se tisková fronta pro danou tiskárnu.
 3. Pokud jsou v tiskové frontě zobrazeny nějaké dokumenty, klepněte v nabídce Tiskárna na příkaz Zrušit tisk všech dokumentů a potom klepněte na tlačítko OK.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou chcete použít, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Klepněte na kartu Upřesnit.
  • Je-li vybrán přepínač Řadit dokumenty do fronty a umožnit tím programům ukončit rychleji tisk, je zařazování tisku zapnuto.
  • Je-li vybrán přepínač Tisknout přímo na tiskárnu, je zařazování tisku vypnuto a tiskne se přímo na tiskárnu.
 6. Zkuste zrychlit tisk změnou tohoto nastavení. Nastavení změníte klepnutím na jednu z možností uvedených v kroku 5.
  • Tisknete-li na síťové tiskárně, je možné, že nebudete moci nastavení zařazovací služby změnit.
  • U některých tiskáren může být při tisku grafiky rychlost tisku mnohem nižší než při tisku textu.

Hledání konfliktů prostředků

Hardware tiskárny musí být konfigurován tak, aby nedocházelo ke konfliktu s jiným nainstalovaným hardwarem.

Chcete-li vyhledat konflikty prostředků, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, potom klepněte na položku Výkon a údržba a pak klepněte na panel Systém.
 2. V dialogovém okně Vlastnosti systému klepněte na kartu Hardware a potom klepněte na tlačítko Správce zařízení.
 3. Poklepejte na položku Porty.
 4. Pravým tlačítkem myši klepněte na odpovídající port pro danou tiskárnu a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 5. Klepněte na kartu Prostředky a potom ověřte, zda v seznamu Seznam konfliktních zařízení nejsou uvedeny nějaké konflikty.

Spuštění systému Windows v režimu Výběrové spuštění

Chcete-li najít ovladače zařízení nebo programy rezidentní v paměti, které mohou způsobovat konflikt s funkcí tisku používané aplikace, spusťte systém Windows v tomto režimu a otestujte v aplikaci tisk do souboru.

Poznámka: Tento postup lze provést pouze v případě, že jste přihlášeni jako správce nebo jako člen skupiny Administrators. Pokud je počítač připojen k síti, může být provedení tohoto postupu znemožněno také nastavením síťových zásad.

Upozornění: Jestliže budete postupovat podle kroků uvedených v této části, může dojít k vypnutí Služby obnovení systému a k odstranění všech dříve vytvořených bodů obnovení.

Další informace o použití nástroje Obnovení systému k obnovení předchozího stavu počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306084 Postupy: Obnovení předchozího stavu operačního systému v systému Windows XP

Chcete-li spustit systém Windows v režimu Výběrové spuštění, postupujte takto
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom klepněte na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz msconfig a klepněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Obecné klepněte na přepínač Výběrové spuštění a zrušte zaškrtnutí všech následujících políček.

  Poznámka: Políčko Použít původní soubor BOOT.INI musí zůstat zaškrtnuto.
 3. Klepněte na tlačítko OK a klepnutím na tlačítko Restartovat restartujte počítač.
Pokud při spuštění systému Windows v režimu Výběrové spuštění k problémům s tiskem nedojde, zkuste určit příčinu potíží pomocí čistého spuštění počítače.

Další informace o tom, jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows XP, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310353 Jak provést čisté spuštění počítače se systémem Windows XP
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
off2000 off2002 off2003 winxp windowsxp WD2007 OFF2007
Vlastnosti

ID článku: 870622 - Poslední kontrola: 03/01/2007 09:14:59 - Revize: 5.8

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2000 Enterprise Edition, Microsoft Visio 2000 Professional Edition, Microsoft Visio 2000 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Technical Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Standard 2002

 • kbprint kbtshoot KB870622
Váš názor